DECIZIA nr. 266 din 15 mai 2002

 Secretar de Stat la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Ioan CINDREA, numit prin Decizia nr. 87/10.01.2001 a Primului Ministru al României;
în temeiul art.8 lit.a) din Hotarârea Guvernului nr.4/1999, cu modificările şi completările ulterioare privind Statutul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă,
având în vedere prevederile art. 13 alin.(2) din Procedurile privind accesul la măsurile pentru prevenirea şomajului, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.278/ 2002,
 
 
    emite urmatoarea
 
DECIZIE
 
   Articol unic – Se aprobă Sistemul de indicatori şi procedura privind evaluarea rezultatelor acordării serviciilor de prevenire a şomajului prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
 
 
 
 
 
 
 
PREŞEDINTE
 
 
Ioan CINDREA
 
 
 
 
 
 
 
ANEXĂ
 
 
SISTEMUL DE INDICATORI ŞI PROCEDURA
PRIVIND  EVALUAREA  REZULTATELOR ACORDĂRII SERVICIILOR DE PREVENIRE A ŞOMAJULUI
 
 
 Prezenta procedură privind evaluarea rezultatelor acordării serviciilor de prevenire a şomajului, denumită în continuare procedură, reglementează punerea în aplicare a prevederilor art. 13 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 278/2002 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile pentru prevenirea şomajului, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, denumită în continuare hotarâre.
Art. 1. – Scopul evaluării rezultatelor acordării serviciilor de prevenire a şomajului este:
a) de a evidenţia tipurile de servicii acordate şi numărul participantilor   la aceste servicii;
b) de a determina efectele implementării serviciilor de preconcediere acordate beneficiarilor.
Art. 2. – Categoriile de persoane monitorizate prin evaluare sunt, în principal, cele prevăzute la art. 13 alin. (1) din hotarâre.
Art. 3. – Sistemul de indicatori pentru evaluarea rezultatelor acordării serviciilor de prevenire a şomajului este prevăzut în anexa la prezenta procedură. 
Art. 4. – Evaluarea volumului de activitate şi a impactului serviciilor de prevenire a şomajului se realizează de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe baza indicatorilor prevăzuţi la art.3, trimestrial, semestrial, annual şi ori de câte ori este necesar şi se centralizeauă de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
Art. 5. – Rezultatele evaluării anuale se vor cuprinde în Raportul anual de activitate al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi va fi supus aprobării de către ministrul muncii şi solidarităţii sociale.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXĂ
 la procedură
 
 
Sistemul de indicatori pentru evaluarea rezultatelor  serviciilor de preconcediere
 
I.  Perioada de evaluare1[1]
II. Instrumente folosite:
a.a.     Număr comitete  de sprijin înfiinţate
b.b.    Număr comitete de sprijin care au funcţionat:
i.                                                              i.      cu cât timp înainte de disponibilizare a fost înfiinţat :
–         Mai puţin de  15 zile
–         În intervalul de 15 – 30 zile 
–         Peste  30 zile
ii.                                                            ii.      durata de funcţionare
–         până la disponibilizare 
–         după data disponibilizării
iii.                                                          iii.      ponderea clienţilor asistaţi prin comitete de sprijin din total persoane asistate
c.c.     Număr centre de tranziţie înfiinţate
d.d.    Număr centre de tranziţie care au funcţionat
i.                                                              i.      cu cât timp înainte de disponibilizare a fost înfiinţat :
–         Mai puţin de  15 zile
–         În intervalul de 15 – 30 zile 
–         Peste  30 zile
ii.                                                            ii.      durata de funcţionare
–         până la disponibilizare 
–         după data disponibilizării
iii.                                                          iii.      ponderea clienţilor asistaţi prin centre de tranziţie din total persoane asistate
III. Indicatori pentru evidenţierea tipurilor de servicii acordate şi a numărului de participanţi
1.1.    Informare privind prevederile legale referitoare la protecţia şomerilor şi acordarea serviciilor de ocupare şi de formare profesională:
a.a.     Număr total de persoane care au participat la servicii de informare, din care:
i.                                                              i.      Numărul disponibilizaţilor care au participat la servicii de informare
ii.                                                            ii.      Numărul de persoane care au participat la servicii de informare fără a fi disponibilizaţi (la cerere, ca persoane ameninţate de şomaj)
iii.                                                          iii.      Timpul mediu alocat unei sesiuni de lucru
2.2.    Plasarea pe locurile de muncă vacante existente pe plan local şi instruirea în modalităţi de căutare a unui loc de muncă
b.b.    Numărul total de persoane asistate din care:
i.                                                              i.      Număr persoane instruite în modalităţi de căutare a unui loc de muncă (SEMM, bursa locurilor de muncă, etc.)
ii.                                                            ii.      Număr persoane angajate pe loc de muncă vacant
iii.                                                          iii.      Număr persoane îndrumate şi plasate în măsuri pentru stimularea ocupării
iv.                                                         iv.      Timpul mediu alocat unei sesiuni de lucru
3.3.    Reorientarea profesională în cadrul unităţii sau prin cursuri de formare de scurtă durată
c.c.     Număr total persoane reorientate
i.                                                              i.      Numărul persoanelor reorientate profesional în cadrul unităţii
ii.                                                            ii.      Numărul persoanelor instruite în cadrul unităţii
iii.                                                          iii.      Numărul persoanelor reorientate profesional prin cursuri des formare de scurtă durată
4.4.    Sondarea opiniei salariaţilor prin  chestionare
d.d.    Centralizare  chestionare
IV. Indicatori pentru evaluarea efectelor implementării serviciilor de prevenire a şomajului
a.   Numărul persoanelor reîncadrate în muncă în termen de 30 de zile de la data disponibilizării sau care au fost trecute în altă muncă în cadrul aceleiaşi unităţi;
b.   Numărul persoanelor cuprinse după încetarea raporturilor de muncă în cursuri de calificare şi recalificare;
c.   Numărul persoanelor care şi-au deschis o afacere în termen  de 60 de zile de la încheierea serviciilor de consultanţă la care au participat;
d.  Ponderea persoanelor prezente la lit. a-c în totalul beneficiarilor serviciilor de prevenire a şomajului şi în totalul beneficiarilor fiecărei măsuri în parte.

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s