Note metodologice

Indicele producţiei industriale (IPI) măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial de la o perioadă la alta, acesta fiind un indice de volum. Pentru calculul indicelui producţiei industriale se utilizează date cantitative privind producţia unui mumăr însemnat de produse, care constituie un eşantion reprezentativ pe principalele grupe industriale.

Producţia fizică industrială realizată se comensurează prin cantitatea de bunuri produse (fabricate) în perioada analizată şi care sunt destinate livrării către alţi beneficiari, consumului intern sau sunt  realizate în interes propriu (producţia de imobilizări).

Indicii de volum ai cifrei de afaceri din industrie caracterizează evoluţia veniturilor totale, înregistrate în perioada respectivă, provenite atât din activităţile principale, cât şi din activităţile secundare ale întreprinderilor din eşantion. Aceştia sunt calculaţi în condiţii metodologice şi de preţuri comparabile. 

Exportul şi importul includ toate schimburile de bunuri între România şi alte ţări, având ca obiect: importul de mărfuri direct pentru consum, mărfurile importate scoase din antrepozitele vamale sau zonele libere, pentru a fi puse în consum, exportul de produse naţionale, precum şi exportul de mărfuri importate declarate pentru consumul intern. De asemenea, se cuprind: importurile temporare de bunuri străine pentru prelucrarea în interiorul ţării (prelucrare activă) şi exporturile de produse compensatoare după prelucrarea în ţară; exporturile temporare de bunuri pentru prelucrare în alte ţări (prelucrare pasivă) şi importurile de produse compensatoare după prelucrarea în afara ţării şi bunurile importate sau exportate în sistemul de leasing financiar (la valoarea integrală a bunurilor).
Exportul şi importul nu cuprind mărfurile în tranzit, mărfurile temporar admise/scoase în/din ţară (cu excepţia celor pentru prelucrare), mărfurile achiziţionate de organizaţii internaţionale pentru utilizări proprii în România şi mărfurile pentru reparaţii.
 Datele valorice sunt exprimate în preţuri externe efective FOB (preţuri la frontiera ţării exportatoare) pentru exporturi şi CIF (preţuri la frontiera ţării importatoare) pentru importuri.

Comerţul cu amănuntul include revânzarea mărfurilor către consumatorii finali, în general în cantităţi mici şi în starea în care au fost cumpărate.
În comerţul cu amănuntul nu se cuprind: vânzările de produse agricole pe piaţa ţărănească, vânzările de produse care nu sunt bunuri de consum (cereale, petrol brut, seminţe, etc.), vânzări de produse alimentare şi băuturi pentru consumul pe loc, vânzarea de autovehicule, piese de schimb pentru acestea, vânzările de carburanţi pentru autovehicule.

Serviciile de piaţă prestate pentru populaţie sunt acele activităţi care fac obiectul vânzării şi cumpărării pe piaţă – având ca principal beneficiar populaţia – şi sunt produse de societăţi ale căror venituri provin în proporţie de cel puţin 50% din vânzarea producţiei proprii, indiferent de denumirea preţurilor practicate (tarif, taxă, preţ de vânzare).
Cifra de afaceri totală reprezintă veniturile totale înregistrate de către întreprinderi în perioada respectivă, provenite atât din activitatea principală, cât şi din activităţile secundare exercitate de acestea.
Datele lunare se obţin pe baza cercetării selective a întreprinderilor care au activităţi principale de comerţ cu amănuntul, respectiv servicii de piaţă pentru populaţie.
Indicii de volum ai cifrei de afaceri sunt calculaţi în condiţii metodologice şi de preţuri comparabile. Datele publicate sunt provizorii şi periodic se rectifică pe baza corecturilor ce se efectuează retroactiv de către întreprinderile din eşantion, asupra datelor completate anterior de către acestea.

Efectivul salariaţilor cuprinde persoanele cu contract de muncă pe durată determinată sau nedeterminată (inclusiv managerii), existente în evidenţele unităţilor economico-sociale la sfârşitul perioadei de referinţă. Datele la nivel de judeţ s-au estimat pe baza rezultatelor anchetei S1 – cu periodicitate lunară “Numărul mediu al salariaţilor şi veniturile salariale” şi a rezultatelor anchetei S3 – cu periodicitate anuală “Ancheta costului forţei de muncă”.

Şomerii înregistraţi reprezintă persoanele înscrise la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în conformitate cu legislaţia în vigoare (Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă).

Rata şomajului reprezintă proporţia numărului de şomeri înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în populaţia activă civilă. Populaţia activă civilă se determină prin însumarea populaţiei ocupate civile cu numărul şomerilor înregistraţi.

Investiţiile nete reprezintă cheltuielile destinate creării de noi mijloace fixe, dezvoltării, modernizării şi reconstrucţiei celor existente, precum şi valoarea serviciilor legate de transferul de proprietate asupra mijloacelor fixe existente şi a terenurilor preluate cu plată de la alte unităţi sau de la populaţie.
Indicii de volum ai investiţiilor sunt calculaţi în condiţii metodologice şi de preţuri comparabile.

Autorizaţia de construire constituie actul de autoritate al administraţiei locale pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea şi funcţionarea construcţiilor. Aceasta se eliberează beneficiarului lucrării, în temeiul şi cu respectarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, în vederea începerii lucrărilor de construcţii.

Locuinţele terminate sunt locuinţele ridicate în cursul perioadei de referinţă, ale căror elemente, inclusiv fundaţia, s-au construit pentru prima dată şi la care s-au finalizat toate lucrările prevăzute în documentaţia tehnică şi au fost recepţionate de beneficiar.

Locuinţele în curs de execuţie, la o anumită dată, sunt acele locuinţe la care nu s-au realizat încă toate lucrările prevăzute în documentaţia tehnică de execuţie sau care au fost terminate, dar nerecepţionate.

Extinderea reţelei de utilităţi publice reprezintă investiţiile realizate pentru crearea, modernizarea şi extinderea reţelei de alimentare cu apă, canalizare, străzi şi drumuri, energie termică şi gaze naturale.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s