PRINCIPALELE ORIENTĂRI ALE MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE PENTRU URMĂTORII TREI ANI ŞI IDENTIFICAREA DIRECŢIILOR PRIORITARE DE DEZVOLTARE ÎN PLAN LEGISLATIV, INSTITUŢIONAL ŞI ORGANIZATORIC

 

Anul 2003
In anul 2003, din Programul de formare profesionala, mentionam organizarea urmatoarelor actiuni :
1.Organizarea la Cluj in perioada 16-17 ianuarie 2003 a unei instruiri pe probleme de resurse umane si legislatia muncii si strategii in domeniul salarizarii functiei publice. Cu aceasta ocazie s-a realizat o evaluare partiala la jumatatea cursului de Management resurse umane,curs produs original, structurat pe 12 caiete de curs elaborat in cadrul Directiei Management resurse umane fara cheltuieli suplimentare,


2.Organizarea unor instruiri, cu tematica” Strategia implementarii noului Cod al muncii, incepand cu data de 4 februarie 2003. Prima  instruire s-a desfasurat in sediul ministerului si au participat functionari publici cu functii de  conducere si responsabilii cu aplicarea legislatiei muncii din minister si institutiile din subordinea ministerului. In perioada 7.02.-17.02.2003 s-au desfasurat actiuni de instruire cu conducerile directiilor de munca judetene in locatiile Nicolina Iasi, Olanesti Valcea, 1 Mai Oradea si Amara Ialomita . La fiecare instruire zonala au participat  aproximativ 60 de persoane.
3.Organizarea impreuna cu Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor a unei instruiri in data de 10 iunie 2003 la sediul Senatului pentru implementarea prevederilor OG.129/2000 republicat si HG 522/2003. la actiune au participat directorii de directii de munca judetene , in calitatea lor de presedinti ai comisiilor de autorizare a furnizorilor de formare in piata libera,
4.Organizarea in perioada 24-27 iulie la Tulcea a programului  de instruire      ” Managementul schimbarii si construirea echipei”. La aceasta instruire au participat cursantii de la cursul de Managemnt resurse umane, care s-a finalizat in luna iunie 2003, printr-un Eseu intocmit de catre fiecare cursant iar evaluarea finala atat a cursantilor, cat si a cursului si acordarea certificatelor s-a facut in cadrul acestei actiuni. De asemenea, printre participantii la instruire in  ” Managementul schimbarii si construirea echipei” s-au numarat si functionari publici din cadrul Directiei Managemnt resurse umane si un consilier al ministrului. Lectorul instruirii in  ” Managementul schimbarii si construirea echipei” este absolvent al programelor de fomare formatori INA si PGF Canada.
5.In perioada 22-28 septembrie 2003, un numar de 18 functionari publici, din care 2 functionari publici din cadrul Directiei management resurse umane, au participat  la Cursul de Relatii industriale organizat de Universitatea din Gagliari Italia impreuna cu Universitatea Politehnica Bucuresti si Ministerul Muncii Solidaritatii Sociale si Familiei.
6.In perioada 11-13 septembrie 2003, la Constanta, am organizat impreuna cu Directia Generala Economica si Financiara, un Simpozion cu tema       ” Finante publice si contabilitate bugetara” . Reprezentanti ai directiei de specialitate economica si din cadrul Ministerului finantelor publice au prezentat modalitati de implementare a Legii nr.500/2002 privind Finanatele publice si a HG 264/2003 si a Ordinului 1792/2002. La aceasta actiune au participat toti directorii executivi adj. economici din cadrul directiilor  pentru dialog social familie si solidaritate sociala judetene, 6 functionari publici din cadrul ministerului si 1 reprezentant al Ministerului  Finantelor Publice, precum si 5 reprezentanti ai Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor. In cadrul acestei actiuni a fost inclusa si o actiune de instruire in domeniul Managemntului schimbarii, sustinuta de un formator din cadrul Directiei Management Resurse Umane.
7.In luna octombrie 2003 am organizat cursuri de invatare a limbii engleze pe trei nivele de competenta lingvistica( incepator, mediu si avansat), la care   s-au inscris 62 de functionari publici din minister.
8.In perioada 3-28 Noiembrie 2003 la Sinaia, am organizat impreuna cu Consiliul National de Formare profesionala a adultilor si Directia politici forta de munca, 8 serii de instruri, cu o durata de doua zile pe serie. Realizarea instruirilor a fost impusa de intrarea in vigoare a legislatiei si inceperea autorizarii furnizorilor de formare profesionala. Participanti la aceste instruri au fost membrii secretariatelor tehnice, ai comisiilor de autorizare si presedintii acestora, care indeplinesc functia de directori executivi ai directiilor pentru dialog social, familie si solidaritate sociala judetene. In medie numarul de participanti pe serie la aceste instruiri a fost de 49 participanti.
9.In anul 2003, un numar de 13 functionari publici cu functii de conducere din directiile pentru dialog , familie si solidaritate sociala, s-au inscris la Programul de formare specializata in administratia publica cu durata de 1 an, organizat de INA, cu incepere de la 1 octombrie 2003.
10.Incepand cu data de 17 noiembrie 2003, in cadrul ministerului  efectueaza un stagiu de pregatire pe parcursul a trei rotatii, un numar de 8 stagiari “YPS”, in baza programului cu finantare Phare, ”Crearea unui corp profesional de manageri in administratia publica”. Indrumarea activitatii este asigurata de un mentor, functionar public in cadrul Directie management resurse umane. Pe parcursul stagiului,  1 saptamana pe luna stagiarii au cursuri teoretice in cadrul INA.
11.Un numar de 35 functionari publici din minister au urmat in cursul anului 2003  programe de instruire si perfectionare cu durata de 5 zile la  INA.
12.Formarea si instruirea functionarilor publici din minister s-a realizat si prin participarea unui numar 56 la seminarii, simpozioane, delegatii, organizate de alte institutii.

FORMARE PROFESIONALA

In domeniul formarii profesionale, datorita unui vid legislativ evident, activitatea de formare profesionala nu a existat in cultura organizationala a  ministerului.
Formarea profesionala in aceasta perioada a fost realizata fie individual de unii functionari publici, fie de alte institutii.

De remarcat ca aparitia Ordonantei de urgenta nr.129 din 31 august 2000, republicată privind formarea profesională a adulţilor, a creat cadrul legislativ in domeniul formarii.
Tot in anul 2000, a fost  infiintata in cadrul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, Directia de politici si programe de recrutare , formare si perfectionare cu care biroul de formare si perfectionare din cadrul Directiei de resurse umane a inceput sa colaboreze.
Ordonanţa nr. 81 din 30 august 2001 privind înfiinţarea şi organizarea Institutului Naţional de Administraţie, modificata si completata, a infiintat  Institutul Naţional de Administraţie care are atributii in elaborarea de  strategii şi asigură formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale specializate în administraţie.

Aparitia acestor reglementari a facilitat organizarea si in minister a unor actiuni de formare profesionala incepand cu anul 2001.

De remarcat ca anul 2003, reprezinta anul de varf al actiunilor desfasurate in acest sens.
Cheltuieli cu formarea profesionala in perioada 1999-2003

PUNCTE CRITICE IN PROCESUL DE REFORMA

Reforma administraţiei publice centrale  este unul din criteriile esenţiale de
evaluare a pregătirilor pentru aderare, statuat ca urmare a Consiliului European de la Madrid din anul 1995, în cadrul căruia s-a subliniat necesitatea adoptării
structurilor administrative pentru a asigura funcţionarea armonioasă, după aderare, a politicilor comunitare.

Un element de bază al reformei în administraţie îl constituie existenta
functiei publice independente.
În perioada următoare trebuie întreprinse eforturi suplimentare, atât pentru consolidarea funcţiei publice, cât şi pentru formarea corespunzătoare a personalului.
Pentru implementarea Strategiei de accelerare a reformei in managementul resurselor umane , am definit deja cadrul general de programare, monitorizare şi evaluare, din perspectiva multianuală a acţiunilor de modernizare de la nivelul autorităţilor administraţiei publice, fiind necesar ca în anul 2004 să aplicam de proceduri de lucru pentru grupurile de monitorizare a reformei administratiei publice din minister.
De asemenea, până în luna decembrie 2004 se vor organiza sesiuni de lucru specializate  în vederea implementării cadrului de autoevaluare a funcţiilor publice.
Vor fi luate măsuri pentru îmbunãtãtirea sistemului de gestionare a resurselor umane, prin organizarea de reuniuni la nivelul ministerului si institutiilor din subordine  în vederea conştientizării responsabilităţilor ce revin funcţionarilor publici în procesul de schimbare.

În ceea ce priveşte profesionalizarea functiei publice, este necesara întărirea capacităţii administrative de a eficientiza implementarea prevederilor legale în acest domeniu, de a face mai atractiva cariera în funcţia publică, de a elabora metodologii-cadru de desfăşurare a programelor de training, pentru a satisface nevoile crescânde de pregătire profesională.
Preocupările noastre pentru utilizarea tehnologiei informatiilor si comunicatiilor ca instrument pentru realizarea reformei în administratia publicã capătă o tot mai mare consistenţă prin ansamblul de măsuri propuse pentru atingerea acestui obiectiv, respectiv:
– operaţionalizarea sistemului informatic e-Administraţie;
– redimensionarea structurii informatice a ministerului;

Una din tarele politicii de resurse umane in procesul de reforma este birocratia,  care nu permite dezvoltarea adecvata a personalitatilor mature, sistemele de control si autoritate sunt depasite, nu ia in considerare”organizatia informala” si aparitia unor probleme neanticipate, dezvolta conformism si „gandire de grup”, sistemele de control si autoritate sunt depasite, nu dispune de mijloace adecvate pentru solutionarea diferendelor dintre trepte ierarhice si, in particular, dintre grupurile functionale, comunicarea  si ideile novatoare sunt dizolvate sau denaturate datorita distributiei ierahice, resursele umane ale birocratiei nu sunt utilizate datorita lipsei de incredere, fricii de represalii, modifica structura personalitatii, astfel ca omul devine si reflecta”omul organizational” conditionat, marginit, cenusiu.
Analiza critica(SWOT) a activitatii de formare profesionala
 in perioada 2004-2007.
A. Puncte tari cu grad mare de generalitate:

Exista nevoia de formare profesionala datorita schimbarilor permanente in administratia publica si a statului functionarului public
Exista functionari publici care percep corect nevoia formarii continue pentru cariera lor
Avem functionari publici dedicati actiunii de formare si perfectionare continua
Exista transparenta in modul de organizare a acestor actiuni
Exista posibilitati de accesare a fondurilor externe comunitare sau extracomunitare, nerambursabile,in conditii avantajoase pentu sustinerea acestor programe
Reusita actiunilor anterioare ne motiveaza sa continuam organizarea actiunilor de formare continua
Institutiile INA, SNSPA, ASE, UPB, ne sunt parteneri puternici.

B. Puncte slabe cu grad mare de generalitate :

Resursele umane sunt insuficiente in raport cu noile atributii conferite prin actele normative adoptate
Dotarea logistica a compartimentului de formare profesionala este insuficienta
Lipsesc standardele de calitate
Exista din pacate un segment de functionari publici care nu este preocupat de formarea continua
Lipsesc fondurile bugetare si insrumentele moderne de management
Trebuie evitata participarea la programe de formare doar pentru a beneficia de lipsa de la serviciu
Nu avem suficienta experienta in gestionarea programelor cu finantare externa
Se simte nevoia implicarii unui numar mai mare de institutii pentru realizarea unor programe care sa atraga un interes mai larg si un numar mai mare de persoane
Functia publica nu este suficient de bine remunerata incat sa conduca la motivarea organizatorilor sau a beneficiarilor acestor programe
Uneori se simte nevoia unei mai bune colaborari intre institutiile sau organizatiile care conlucreaza in realizarea acestui gen de activitati
C. Oportunitati in formarea continua a functionarilor publici:

Modificarile sociale, politice, economice, legislative, organizationale din Romania in pragul aderarii la U.E., impun alinierea la tendintele europene, in acest sens existand si programe nationale de dezvoltare a formarii profesionale
Exista organizatii si programe dispuse sa finanteze sau sa colaboreze cu ministerul la organizarea de actiuni de formare profesionala continua a functionarilor publici
Societatea romaneasca solicita rezolvarea diverselor probleme de catre functionari publici bine pregatiti si la curent cu ultimele tendinte in domeniile lor de activitate, si nu numai, astfel incat oportunitatea acestor programe este demonstrata atat din punctul de vedere al functionarului public instruit (outcome), cat si din punctul de vedere al satisfacerii nevoilor cetatenilor (key result area).

D. Amenintari in procesul de formare profesionala:

Un prim obstacol in desfasurarea normala a activitatii il constituie conceptia invechita conform careia formarea profesionala s-a facut in perioada studiilor initiale
Exista posibilitatea ca actiunile de formare profesionala organizate de alte ministere sau de alte institutii private sa atraga functionarii publici, datorita nivelului mai ridicat al finantarii, logisticii, locatiei si publicitatii
Exista tendinta in politica finantatorilor de a diminua fondurile alocate formarii profesionale.
 
DIRECTII DE ACTIUNE SI PROIECTII DE VIITOR PENTRU PERIOADA 2004-2007
Sub presiunea schimbarilor sociale care impun o noua viziune în domeniul educational, dominata de paradigma educatiei permanente, aceasta constituie, fara nici o îndoiala, una dintre achizitiile fundamentale ale ultimelor decenii.
Educatia permanenta înseamna un proces integrator al tuturor influentelor educationale, într-un sistem coerent si convergent, exercitate asupra individului – în modalitati variate si specifice – pe toata durata vietii sale.
Formarea pune accentul pe comportamentul în situatie, pe asteptarile si motivatiile celui „de format”, sperând sa dezvolte nu doar capacitatile sale intelectuale, ci si pe cele fizice, psihofizice, stilul, comportamentul, responsabilitatea sa etc. Educatia trebuie sa devina continua, globala, integrala, dezvoltând spiritul de initiativa, autonomia socio-profesionala.  Ea trebuie adaptata vârstelor individului, solicitând cooperarea, coparticiparea persoanei, insistând pe „largirea învatarii” si nu a eradicarii ignorantei.

Educatia implica doua dimensiuni fundamentale ce trebuie avute în vedere în definirea si întelegerea sa:
Dimensiunea (axa) spatiala (desi termenul nu este probabil cel mai adecvat) sau orizontala, prin care desemnam extensia educatiei în toate sferele existentei si vietii socio-umane. Aceasta perspectiva interpretativa a condus la înlaturarea mentalitatii pagubitoare ca educatia se realizeaza doar prin institutiile scolare. Evolutiile sociale contemporane au pus în evidenta existenta a numeroase alte surse de educatie de tip extra- si nonscolar, configurând alaturi de educatia formala (de tip scolar) alte doua mari spatii educationale – educatia nonformala (realizata prin numeroase institutii sociale cu relevanta educationala, cum sunt institutiile cultural-stiintifice, mass-media, unitatile economice etc.) si educatia informala (ce acopera gama larga a numeroaselor influente spontane, nesistematice, tranzitorii, ce se realizeaza în spatiul contactelor sociale de tot felul, în care este implicat individul în diferite momente ale existentei sale extrainstitutionale).
Dimensiunea (axa) temporala (sau vertical-longitudinala). Sensul ei major este extensia educatiei pe toata durata vietii individuale. Noile achizitii din domeniul psihologiei vârstelor si învatarii au dovedit, fara dubiu, capacitatea indivizilor de a învata si de a fi educati la orice vârsta, desigur în forme si cu intensitati modelate de particularitatile psihosociale la diferite vârste.
PROGRAM DE FORMARE si PERFECTIONARE PROFESIONALA 2004-2007

MISIUNE
SCOPUL programului de perfectionare continua este de a oferi functionarilor publici posibilitatea sa-si consolideze si dezvolte competenta profesionala in functia publica, conditie a dezvoltarii societatii, cunoasterii in Romania.
OBIECTIVELE programului de formare si perfectionare continua.
Parcurgind actiunile cuprinse in program, functionarii publici vor putea achizitiona, consolida si demonstra urmatoarele competente:
Competente pentru dezvoltarea carierei
Competente manageriale – permit managementul activitãtii proprii sau a altor persoane
Competente pentru viatã – permit o viatã socialã activã si participarea la comunitate
Competente sociale si cetãtenesti – permit convietuirea si participarea la viata socio-economicã

PROGRAM
Anul

Actiuni de formare profesionala

Numar beneficiari
Institutia
Cheltuieli pentru formare
(mii lei)
2004
1.Program de formare specializata în administratia publica cu durata de 1 an
2.Programe de perfectionare

3.Programe de instruire pentru obtinerea Certificatului European de Operator pe Calculator (ECDL)
4.Seminarii, simpozioane, conferinte
5.Instruiri
6.Workshop-uri
7.Cursuri on-line
8.Burse in tara si strainatate
80
250
200

80
95
65
42
5
INA, SNSPA, ASE
INA, ASE
UPB
INA
ASE
UPB
MMSSF
MMSSF
MMSSF
MMSSF
MMSSF
20.807.700
10.750.000
5000000

20000
15000
  50000
25000
2500000

TOTAL
817

39167700
2005
1.Program de formare specializata în administratia publica cu durata de 1 an
2.Programe de perfectionare
3.Programe de instruire pentru obtinerea Certificatului European de Operator pe Calculator (ECDL)
4.Seminarii, simpozioane, conferinte
5.Instruiri
6.Workshop-uri
7.Cursuri on-line
8.Burse in tara si strainatate

80
250
200
50
75
50
42
10
NA, SNSPA, ASE
INA, ASE
UPB
INA
ASE
UPB
MMSSF
MMSSF
MMSSF
MMSSF
MMSSF
20807700

10750000

5000000
25000
15000
35000
15000
5000000

TOTAL
757

41647700
2006
1.Program de formare specializata în administratia publica cu durata de 1 an
2.Programe de perfectionare
3.Programe de instruire pentru obtinerea Certificatului European de Operator pe Calculator (ECDL)
4.Seminarii, simpozioane, conferinte
5.Instruiri
6.Workshop-uri
7.Cursuri on-line
8.Burse in tara si strainatate

40
250

200

50
125
55
60
15
NA, SNSPA, ASE
INA, ASE
UPB
INA
ASE
UPB
MMSSF
MMSSF
MMSSF
MMSSF
MMSSF
10800000
10750000

5000000

25000
80000
15000
10000
7500000
TOTAL
795

3418000
2007
1.Program de formare specializata în administratia publica cu durata de 1 an
2.Programe de perfectionare
3.Programe de instruire pentru obtinerea Certificatului European de Operator pe Calculator (ECDL)
4.Seminarii, simpozioane
5.Instruiri
6.Workshop-uri
7.Cursuri on-line
8.Burse in tara si strainatate

20
250

200

85
120
85
42
20
NA, SNSPA, ASE
INA, ASE
UPB
INA
ASE
UPB
MMSSF
MMSSF
MMSSF
MMSSF
MMSSF
5400000
10750000

5000000

25000
90000
35000
20000
8500000

TOTAL
822

29820000

TOTAL GENERAL
3191
144815400
VIZIUNE
Promovarea de către România a politicii de dezvoltare a capitalului uman în administraţia publică implică implementarea unor strategii de învăţare pe tot parcursul vieţii, inclusiv îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemelor de educaţie şi formare profesională. Obiectivul este de a facilita obţinerea, de către toţi funcţionarii publici şi salariaţii contractuali din administraţia publică a competenţelor cerute pentru o forţă de muncă modernă, activând într-o societate bazată pe cunoaştere, care să le permită dezvoltarea carierei şi să diminueze discrepanţele de calificare profesională faţă de nivelul de pe piaţa muncii din ţările membre ale Uniunii Europene.

Incepand din anul 2004 propunem introducerea unui sistem de alocare de credite transferabile pentru formarea profesională continuă a funcţionarilor publici, în conformitate cu practica universitară internaţională, urmând metodologia Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS).

Creditele alocate unei anumite acţiuni de formare continuă sunt valori relative, care reflectă volumul de muncă pe care trebuie să îl depună un adult pentru a promova o anumită acţiune de instruire, raportat la volumul total de muncă desfăşurat în cursul unui an. În cazul nostru, creditul măsoară volumul de muncă pretins funcţionarului public, sub toate formele:
1.participare activă la cursuri, instruiri, seminarii şi workshop-uri, învăţare prin acţiune, conferinţe;
2.studiu individual;
3.proiecte, examene, colocvii, activităţi practice,

Creditele alocate fiecărei acţiuni de formare profesională sunt câştigate integral de funcţionarul public prin promovarea acţiunii respective.

Creditele nu înlocuiesc evaluarea calitativă a funcţionarului public prin note şi calificative.

Durata standard de studiu este semestrul. Încărcarea normală a unui semestru este cuantificată convenţional prin 30 de credite, un an calendaristic fiind încărcat în mod normal cu 60 de credite.
Un posibil model de credite transferabile în formarea continuă a funcţionarilor publici pentru perioada 2004-2007 ar putea fi structurat astfel:
Nr. crt.
Forma de instruire
Perioada în care se realizează
Nr. ore
Nr. de unităţi de credit
1
Curs postuniversitar
2003-2004
170
15
2
Program de formare de 1, 2 ani la INA, SNSPA, ASE, altele
2 ani
340
15/an
3
Conferinţă ştiinţifică cu prezentarea unei lucrari
2003-2004
20
10
4
Conferinţă, lucrări sau seminarii
2004-2007
15
5
5
Doctorat
2004-2007
900
15/an
6
Consultanţă
2004-2007
70
10
7
Delegare
2004-2007
45
5
8
Invăţare prin acţiune
2004-2007
25
5
9
Curs INA de scurtă durată
2003-2007
30
5
10
Formator de formatori
2003-2007
20
5
Total credite
90

Acest mod de organizare face posibilă construcţia individualizată a acţiunilor de instruire în cadrul planului de formare profesională şi lasă loc iniţiativei personale pentru dezvoltarea propriilor capacităţi. Totodată, el prezintă avantaje pentru echivalarea sa cu procesul de formare continuă a adulţilor din alte instituţii din ţară şi străinătate şi asigură un instrument flexibil în vederea creşterii productivităţii muncii, a competitivităţii profesionale şi a îmbătrânirii active.

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s