Programul National de Ocupare a Persoanelor Marginalizate Social pentru anul 2004

 

 În conformitate cu atributiile ce-i revin din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizãrii sociale, Agentia Nationalã pentru Ocuparea Fortei de Muncã a întocmit Programul national de ocupare a persoanelor marginalizate social pentru anul 2004 care urmãreste aplicarea politicilor si strategiilor din domeniul  ocupãrii fortei de muncã.
Acest program este parte integrantã a Programului national de ocupare a fortei de muncã pentru anul 2004, care la rândul sãu are ca baze de proiectie  Planul national de actiune în domeniul ocupãrii (PNAO), Strategia Nationalã de Ocupare a fortei de muncã pentru 2002-2004, Programul social al Guvernului pentru anul 2003-2004, Planul anti – sãrãcie al Guvernului,

Strategia europeanã în domeniul ocupãrii precum si rezultatele obtinute în anul 2003, tinând cont cã acesta a fost primul an de aplicare a Legii nr.116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizãrii sociale.
I. Obiectivele principale ale Programului national de ocupare a persoanelor marginalizate social pentru anul 2004
 
Asigurarea pentru persoanele supuse riscului de marginalizare socialã a exercitãrii  dreptului garantat legal privind accesul la un loc de muncã;
Reducerea somajului în rândul tinerilor cu vârste pânã în 35 de ani din categoria persoanelor marginalizate sau supuse riscului de marginalizare:
tineri proveniti din centrele de plasament si centrele de primire a copilului din cadrul serviciilor publice specializate si al organismelor private autorizate în domeniul protectiei copilului;
tineri singuri cu copii în întretinere;
tineri familisti cu copii în întretinere;
tineri familisti fãrã copii în întretinere;
tineri familisti care au executat pedepse privative de libertate;
alte categorii de tineri în dificultate;
Promovarea incluziunii sociale  pe baza încheierii de contracte de solidaritate între persoanele beneficiare de drepturi în baza Legii nr. 116/2002 si agentiile pentru ocuparea fortei de muncã judetene respectiv a municipiului Bucuresti;
Armonizarea actiunilor întreprinse de institutiile publice, de comunitãtile locale, de organizatiile patronale si sindicale si de reprezentantii societãtii civile.

Legea nr. 116/2002 creeazã importante instrumente  de sprijin pentru tinerii  aflati în dificultate si confruntati cu riscul excluderii profesionale. Astfel, Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncã îi revine rolul de a realiza un acompaniament social personalizat, prin intermediul agentiilor pentru ocuparea fortei de muncã judetene si a municipiului Bucuresti, în scopul facilitãrii accesului acestora la un loc de muncã prin încheierea  unor contracte de solidaritate.
Prin aceste contracte, agentiile se obligã sã acorde tinerilor servicii de mediere si consiliere profesionalã, sã identifice angajatori de insertie si locuri de muncã potrivit pregãtirii tinerilor care fac obiectul legii, sã-i plaseze pe locurile de muncã identificate.

II. Continutul si structura Programului national de ocupare a persoanelor marginalizate social pentru anul 2004

Programul national de ocupare a persoanelor marginalizate social pentru anul 2004 a fost fundamentat pe baza propunerilor agentiilor pentru ocuparea fortei de muncã, în urma analizei la nivel local a situatiei privind piata muncii si a posibilitãtilor de absorbtie a tinerilor marginalizati social si negociate cu conducerile executive ale fiecãrei agentii.
Prin mãsurile active de stimulare a ocupãrii si prin alte pârghii pe care le oferã legea, se estimeazã cã va fi posibilã  ocuparea la nivel national, a 3.000 persoane din grupul tintã eligibil conform Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizãrii sociale.
Facilitarea accesului la un loc de muncã pentru tinerii marginalizati se face în principal prin urmãtoarele mãsuri:
asigurarea de servicii de mediere prin întocmirea unui plan individual de mediere în conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru somaj si stimularea ocupãrii fortei de muncã;
oferirea de servicii de consiliere profesionalã: furnizarea de informatii cu privire la piata muncii (locuri de muncã vacante, domenii, meserii), informatii privind  drepturile si obligatiile salariatilor, instruire în tehnici de cãutare a unui loc de muncã inclusiv prin SEMM (serviciul electronic de mediere a muncii), prezentarea posibilitãtilor de participare la cursuri de formare profesionalã;
informarea angajatorilor referitor la facilitãtile acordate prin lege în cazul angajãrii tinerilor marginalizati;
identificarea angajatorilor de insertie;
cuprinderea în cursuri de formare profesionalã în meserii solicitate pe piata muncii în concordantã cu cerintele si perspectiva pe plan local a tinerilor în vederea ocupãrii, cu precãdere, în acele meserii care ar putea oferi  solutii pentru locuit (santiere în constructii, ferme agrozootehnice).

Agentia Nationalã pentru Ocuparea Fortei de Muncã îsi propune implementarea unor  actiuni concrete, rezultate atât din prevederile  Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizãrii sociale, cât si din prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru somaj si stimularea ocupãrii fortei de muncã, cu scopul încadrãrii la nivel national a 3.000 persoane marginalizate, conducând la realizarea unor indicatori fizici, dupã cum urmeazã:
încheierea de contracte de solidaritate pentru un numãr minim de 3.700 persoane marginalizate social prin subventionarea locurilor de muncã la nivelul salariului de bazã stabilit la data angajãrii, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu net pe economie, iar în cazul în care, la expirarea contractului de solidaritate, angajatorii încadreazã persoanele supuse riscului de marginalizare socialã, cu contract individual de muncã pe duratã nedeterminatã, se acordã rambursarea lunarã a unei sume în cuantum de 50% din indemnizatia de somaj cuvenitã conform legii;
medierea muncii si întocmirea planului individual de mediere pentru 2.110  persoane, din care:
medierea a 420 persoane prin toate bursele locurilor de muncã în cadrul cãrora  vor fi  organizate standuri speciale;
informare si consiliere profesionalã pentru 500  persoane;
organizarea de cursuri de formare profesionalã pentru 200  persoane;
angajarea pe locurile de muncã nou create prin creditarea IMM urilor a 190 persoane.

La repartizarea sarcinilor din program pentru fiecare judet în parte s-au avut în vedere anumite criterii care au stat la baza departajãrii si stabilirii mãsurilor pentru a se realiza indicatorii fizici propusi. În principal s-a tinut cont de numãrul de persoane marginalizate social aflate în evidenta agentiilor, de nivelul si gradul de sãrãcie al regiunii (zonei), de dezvoltarea economicã a judetului si de posibilitãtile reale de absorbtie pe piata fortei de muncã a persoanelor eligibile Legii nr. 116/2002 si nu în ultimul rând de propunerile judetelor.
Astfel sunt judete în care programul se situeazã la un nivel de peste 100 contracte de solidaritate, acolo unde solicitãrile sunt mari, ca de exemplu: Iasi, Suceava, Vaslui, Galati, Maramures, Olt, Dolj, Arges, Buzãu si Neamt, sau unde piata fortei de muncã poate absorbi aceastã categorie de persoane: Arad si Timis.
Cel mai mare numãr de judete sunt cuprinse în categoria celor care au de îndeplinit programul la un nivel cuprins între 100 si 50 contracte de solidaritate si care se situeazã în media criteriilor: Alba, Bacãu, Bihor, Brãila, Brasov, Caras-Severin, Cluj, Constanta, Dâmbovita, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomita, Mures, Prahova, Satu Mare, Vâlcea, Vrancea si municipiul Bucuresti.
O altã categorie de judete la care programul este stabilit între 50 si 5 contracte de solidaritate, sunt cele la care posibilitãtile reale sunt diminuate si anume: Bistrita, Botosani, Cãlãrasi, Covasna, Giurgiu, Ilfov, Mehedinti, Sãlaj, Sibiu, Teleorman si Tulcea.  

Toate mãsurile propuse a fi implementate sunt sustinute prin asigurarea financiarã din bugetul asigurãrilor pentru somaj pentru anul 2004. Pentru acestea s-au prevãzut sume în valoare totalã de 193,3  mld. lei, din care:
pentru contractele de solidaritate din anul 2004: 161,7 mld. lei;
pentru persoanele care au încheiat contracte de solidaritate în anul 2003 si continuã sã beneficieze de 50% din indemnizatia de somaj calculatã conform legii: 31,6 mld. lei.
Numãrul de persoane defavorizate încadrate în muncã în anul 2004, din rândul celor ce fac obiectul Legii 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizãrii sociale,  reprezintã unul din indicatorii de performantã stabiliti prin contractele-angajament încheiate între Agentia Nationalã pentru Ocuparea Fortei de Muncã si agentiile judetene pentru ocuparea fortei de muncã / municipiului Bucuresti, indicator ce va reflecta eficienta si rezultatele obtinute, pe baza cãruia se va evalua activitatea agentiilor pentru ocuparea fortei de muncã, având în vedere cã actiunile întreprinse reflectã gradul de implicare al acestora, în conditiile în care persoanele din categoria celor marginalizate social sunt foarte greu de mediat pe piata muncii.
Programul national de ocupare a persoanelor marginalizate social pentru anul 2004 va fi monitorizat lunar pe baza raportãrilor agentiilor judetene, iar trimestrial si anual vor fi întocmite rapoarte, conform H.G. nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.116/2002, si vor fi transmise Ministerului Muncii, Solidaritãtii Sociale si Familiei.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s