CONDIŢIILE ŞEDINŢELOR DE TRAGERE CU ARMAMENTUL DIN DOTAREA JANDARMERIEI ROMÂNE


I. ŞEDINŢE DE TRAGERE CU PISTOLUL
A. Şedinţe individuale de tragere curente pentru iniţiere

ŞEDINŢA DE TRAGERE NR.  5 – CU PISTOLUL – ZIUA

Scop: Deprinderea trăgătorului cu ochirea şi tragerea grupată asupra  unor obiective fixe, pe timp de zi, în timp nedeterminat.
Descrierea obiectivelor, distanţele, poziţiile şi timpul pentru tragere:
a) obiectiv 1                  – Ţinta de reglaj nr. 1
obiectiv 2                  – Ţinta cu cercuri
b) distanţa                    – 15 m;
c) poziţia pentru tragere – în picioare;
d) timp                         – nelimitat.
Cartuşe alocate: 7, din care : obiectivul nr. 1 – 4 cartuşe; obiectivul nr. 2 – 3 cartuşe.
Aprecierea: se va efectua în funcţie de numărul de gloanţe care au lovit ţinta, după cum urmează:
Corespunzător – Şedinţă fără calificativ

Modul de executare a şedinţei:
a) seria se dispune pe aliniamentul de aşteptare;
b) seria se deplasează pe aliniamentul de plecare unde trăgătorilor li se dă următoarea comandă: „Serie, atenţie!”, urmând distribuirea muniţiei la comanda: „Distribuiţi muniţia! ”. Trăgătorii introduc muniţia în încărcător; încărcătorul se introduce în mânerul pistolului, fără a se introduce cartuş pe ţeavă; pistolul se pune în toc, lăsându-se capacul deschis;
c)  la comanda: „Serie, înainte !”, aceasta se deplasează pe aliniamentul de tragere;
d) la comanda: „Serie, pentru tragere în picioare, încărcaţi !”, trăgătorii iau poziţia de tragere în picioare, scot pistolul din toc şi introduc cartuş pe ţeavă;
e) după introducerea cartuşului pe ţeavă, militarii raportează, începând de la primul aliniament, că sunt gata pentru tragere, cu următoarea formulă: „Gradul…numele…gata pentru tragere!”
f)  la comanda: „Serie, foc !” se execută tragerea asupra ţintei;
g) pentru situaţii neprevăzute ce pot apărea pe timpul executării tragerii, se execută  încetarea parţială a tragerii, la comanda conducătorului tragerii: „Serie, încetaţi – asiguraţi”. Trăgătorii asigură armamentul şi rămân în poziţia pentru tragere;
h) la încetarea totală a tragerii, conducătorul tragerii comandă: „Serie, încetaţi – descărcaţi !”. Trăgătorii scot încărcătorul din armă, apoi cartuşul din camera cartuşului, dacă a mai rămas, şi îl introduc în încărcător;
i) la comanda: „Serie, armele la control !”, trăgătorii rămân în poziţia pentru tragere, dezasigură pistolul, duc încărcătorul în mâna dreaptă, între degetul mare şi mânerul pistolului, cu alimentatorul în sus;
j) la apropierea conducătorului tragerii prin înapoia trăgătorilor, aceştia trag manşonul închizător înapoi cu degetul mare şi arătătorul mâinii stângi, după care duc pistolul puţin în sus şi spre dreapta, astfel încât conducătorul tragerii să poată vedea camera cartuşului şi încărcătorul;
k) la comanda: „Pistoalele în toc !”, trăgătorii dau drumul manşonului închizător, percutează, asigură arma şi o introduc în toc, rămânând cu încărcătorul în mâna dreaptă, în cazul în care nu au tras toate cartuşele alocate;
l) cartuşele netrase se predau distribuitorului de muniţie, care le predă la punctul de aprovizionare.
După executarea controlului armamentului, conducătorul tragerii dă comanda: „Pe aliniamentul ţintelor!” după care trăgătorii se deplasează pe aliniamentul ţintelor şi se opresc la unu – doi paşi în faţa acestora, iar la trecerea conducătorului tragerii, raportează:
„Domnule…(gradul), am lovit ţinta cu…gloanţe şi am obţinut…puncte”.
După acoperirea urmelor gloanţelor, la comandă, seria iese din poligon.

ŞEDINŢA NR. 6 DE TRAGERE – CU PISTOLUL- ZIUA

Scop: Formarea deprinderilor de bază ale trăgătorului şi creşterea progresivă a vitezei de reacţie pentru executarea unei trageri grupate asupra  unor obiective fixe.
Descrierea obiectivelor, distanţele, poziţiile şi timpul pentru tragere:
a) obiectiv – ţinta cu cercuri;
b) distanţa – 15 m;
c) poziţia pentru tragere – în picioare;
d) timp – 30 de secunde.
Cartuşe alocate: 3
Aprecierea: se va efectua în funcţie de numărul de puncte obţinute,  după cum urmează:
Corespunzător: minimum 18 puncte
Modul de executare a şedinţei- este similar celui de la şedinţa nr. 5 de tragere.

ŞEDINŢA NR. 7 DE TRAGERE – CU PISTOLUL – ZIUA/NOAPTEA

Scop: antrenarea trăgătorilor pentru executare, a tragerii asupra obiectivelor fixe, ziua sau noaptea (asupra ţintelor neiluminate).
Descrierea obiectivelor, distanţele, poziţiile şi timpul pentru tragere:
a) obiectiv – ţinta „Siluetă în picioare”;
b) distanţa – 25 m; 10 m – noaptea;
c) poziţia pentru tragere – în picioare;
d) timp – 30 secunde.
Cartuşe alocate: 5
Aprecierea: se va efectua în funcţie de numărul de gloanţe care au lovit ţinta, după cum urmează:
Corespunzător: minimum 3  gloanţe.
Modul de executare a şedinţei – este similar celui de la şedinţa nr. 5 de tragere.

B. Şedinţe individuale de tragere curente pentru perfecţionare

ŞEDINŢA NR. 8 DE TRAGERE – CU PISTOLUL- ZIUA

Scop: Formarea deprinderilor de bază ale trăgătorului şi creşterea progresivă a vitezei de reacţie pentru executarea unei trageri grupate asupra  unor obiective fixe.
Descrierea obiectivelor, distanţele, poziţiile şi timpul pentru tragere:
a) obiectiv – ţinta siluetă în picioare – compartimentată
b) distanţa – 25 m;
c) poziţia pentru tragere – în picioare;
d) timp – 30 de secunde.
Cartuşe alocate: 6
Aprecierea: se va efectua în funcţie de numărul de puncte obţinute,  după cum urmează:
Corespunzător: minimum 17 puncte
Modul de executare a şedinţei – este similar celui de la şedinţa nr. 5 de tragere.

ŞEDINŢA NR. 9 DE TRAGERE – CU PISTOLUL – ZIUA

Scop: antrenarea trăgătorilor pentru executarea tragerii pe timp de zi, cu precizie, asupra zonei picioarelor.
Descrierea obiectivelor, distanţele, poziţiile şi timpul pentru tragere:
a) obiectiv – ţinta siluetă picioare;
b) distanţa – 15 m;
c) poziţia pentru tragere – în genunchi;
d) timp – 30 de secunde.
Cartuşe alocate: 4
Aprecierea: se va efectua în funcţie de numărul de gloanţe care au lovit ţinta, după cum urmează:
Corespunzător: minimum 2 gloanţe.
Modul de executare a şedinţei :
a) seria se dispune pe aliniamentul de aşteptare;
b) seria se deplasează pe aliniamentul de plecare unde trăgătorilor li se dă următoarea comandă: „Serie, atenţie!”, urmând distribuirea muniţiei la comanda: „Distribuiţi muniţia! ”. Trăgătorii introduc muniţia în încărcător; încărcătorul se introduce în mânerul pistolului, fără a se introduce cartuş pe ţeavă; pistolul se pune în toc, lăsându-se capacul deschis;
c)  la comanda: „Serie, înainte !”, aceasta se deplasează pe aliniamentul de tragere;
d) la comanda: „Serie, pentru tragere în genunchi, încărcaţi !”, trăgătorii iau poziţia de tragere în genunchi, scot pistolul din toc şi introduc cartuş pe ţeavă;
e)  la comanda: „Serie, foc !” se execută tragerea asupra ţintei;
f) pentru situaţii neprevăzute ce pot apărea pe timpul executării tragerii, se execută  încetarea parţială a tragerii, la comanda conducătorului tragerii: „Serie, încetaţi – asiguraţi”. Trăgătorii asigură armamentul şi rămân în poziţia pentru tragere;
g) la încetarea totală a tragerii, conducătorul tragerii comandă: „Serie, încetaţi – descărcaţi !”. Trăgătorii scot încărcătorul din armă, apoi cartuşul din camera cartuşului, dacă a mai rămas, şi îl introduc în încărcător;
h) conducătorul tragerii comandă „Serie – drepţi!”, apoi, după ce militarii se ridică, urmează comanda: „Serie, armele la control !”. Trăgătorii rămân în poziţia pentru tragere, dezasigură pistolul, duc încărcătorul în mâna dreaptă, între degetul mare şi mânerul pistolului, cu alimentatorul în sus;
i) la apropierea conducătorului tragerii prin înapoia trăgătorilor, aceştia trag manşonul închizător înapoi cu degetul mare şi arătătorul mâinii stângi, după care duc pistolul puţin în sus şi spre dreapta, astfel încât conducătorul tragerii să poată vedea camera cartuşului şi încărcătorul;
j) la comanda: „Pistoalele în toc !”, trăgătorii dau drumul manşonului închizător, percutează, asigură arma şi o introduc în toc, rămânând cu încărcătorul în mâna dreaptă, în cazul în care nu au tras toate cartuşele alocate;
k) cartuşele netrase se predau distribuitorului de muniţie, care le predă la punctul de aprovizionare.
După executarea controlului armamentului, conducătorul tragerii dă comanda: „Pe aliniamentul ţintelor!” după care trăgătorii se deplasează pe aliniamentul ţintelor şi se opresc la unu – doi paşi în faţa acestora, iar la trecerea conducătorului tragerii, raportează:
„Domnule…(gradul), am lovit ţinta cu…gloanţe şi am obţinut…puncte”.
După acoperirea urmelor gloanţelor, la comandă, seria iese din poligon.

ŞEDINŢA NR. 10 DE TRAGERE – CU PISTOLUL- ZIUA

Scop: Dezvoltarea deprinderilor trăgătorilor pentru executarea tragerii de precizie ziua, de pe loc şi în timp scurt asupra unui obiectiv fix, în condiţii de efort.
Descrierea obiectivelor, distanţele, poziţiile şi timpul pentru tragere:
a) obiectiv – ţinta pneu;
b) distanţa – 15 m;
c) poziţia pentru tragere – în genunchi;
d) timp – 25 de secunde;
Cartuşe alocate: 4
Aprecierea: se va efectua în funcţie de numărul de gloanţe care au lovit ţinta, după cum urmează:
Corespunzător: – Să se lovească fiecare pneu cu cel puţin un glonţ.
Modul de executare a şedinţei:
Şedinţa se execută în condiţii de efort:
Pe aliniamentul de plecare, fixat în acest caz la 25-30m înapoia aliniamentului de tragere, trăgătorii primesc muniţia, încarcă încărcătorul, îl introduc în locaşul din mânerul pistolului şi apoi pistolul în toc. La comanda „Serie, înainte pas alergător!”, se deplasează pas alergător pe aliniamentul de tragere.
În continuare se execută operaţiunile prevăzute la şedinţa nr. 9

ŞEDINŢA NR. 11 DE TRAGERE – CU PISTOLUL- ZIUA

Scop: Dezvoltarea depinderilor trăgătorilor pentru executarea tragerii de precizie ziua, de pe loc şi în timp scurt asupra unor părţi ale corpului infractorului, în condiţii de efort cu masca contra gazelor în poziţie de luptă.
Descrierea obiectivelor, distanţele, poziţiile şi timpul pentru tragere:
a) obiectiv – ţinta siluetă în picioare;
b) distanţa – 15 m;
c) poziţia pentru tragere – în picioare;
d) timp – 20 de secunde;
Cartuşe alocate: 4

Aprecierea: se va efectua în funcţie de numărul de gloanţe şi punctajul obţinut, după cum urmează:
Corespunzător: să se lovească ţinta cu cel puţin 2 gloanţe şi să se obţină cel puţin 8 puncte.
Modul de executare a şedinţei:
a) seria se deplasează pe aliniamentul de plecare, unde trăgătorilor li se dă următoarea comandă: „Pregătiţi masca”. Trăgătorii scot masca din sacul port-mască şi o trec în poziţia de aşteptare. Apoi, conducătorul tragerii comandă: „Serie atenţie!”, urmând distribuirea muniţiei;
b) la comanda „Distribuiţi muniţia”, trăgătorii introduc muniţia în încărcător, încărcătorul se introduce în mânerul pistolului, fără a se introduce cartuş pe ţeavă; pistolul se pune în toc, lăsându-se capacul deschis;
c) la comanda„Gaze”, trăgătorii trec masca în poziţia de luptă;
d) la comanda „Serie – înainte pas alergător!” aceasta se deplasează pas alergător pe aliniamentul de tragere;
e) la comanda „Serie – pentru tragere în picioare, încărcaţi!”, trăgătorii iau poziţia de tragere în picioare, scot pistolul din toc, îl dezasigură şi introduc cartuş pe ţeavă;
f) la comanda „Serie –foc!”, se execută tragere asupra ţintei;
g) la expirarea timpului de executare a tragerii, conducătorul tragerii comandă: „Serie – încetaţi, asiguraţi, scoateţi masca!”. Trăgătorii asigură armamentul, scot masca, o trec în poziţia de aşteptare şi rămân în poziţia pentru tragere;
h) la încetarea totală a tragerii, conducătorul tragerii comandă: „Serie – încetaţi, descărcaţi!”. Trăgătorii scot încărcătorul din armă, apoi cartuşul din camera cartuşului, dacă a mai rămas şi îl introduc în încărcător;
j) la comanda „Serie – armele la control!”, trăgătorii rămân în poziţia pentru tragere, dezasigură pistolul, duc încărcătorul în mâna dreaptă, între degetul mare şi mânerul pistolului, cu alimentatorul în sus;
k) la apropierea conducătorului tragerii prin înapoia trăgătorilor, aceştia trag manşonul-închizător înapoi cu degetul mare şi arătătorul mâinii stângi, după care duc pistolul puţin în sus şi spre dreapta, astfel încât conducătorul tragerii să poată vedea camera cartuşului şi încărcătorul
l) la comanda: „Pistoalele în toc !”, trăgătorii dau drumul manşonului închizător, percutează, asigură arma şi o introduc în toc, rămânând cu încărcătorul în mâna dreaptă, în cazul în care nu au tras toate cartuşele alocate;
m) cartuşele netrase se predau distribuitorului de muniţie, care la le predă la punctul de aprovizionare;
n) conducătorul tragerii dă comanda pentru introducerea măştii în sacul port-mască şi apoi dă comanda „Pe aliniamentul ţintelor!”, după care trăgătorii se deplasează pe aliniamentul ţintelor şi se opresc la 1-2 paşi în faţa acestora, iar la trecerea conducătorului tragerii, raportează:
„Domnule…(gradul), am lovit ţinta cu…gloanţe şi am obţinut…puncte”.
După acoperirea urmelor gloanţelor, la comandă, seria iese din poligon.

ŞEDINŢA DE TRAGERE NR. 12   – CU PISTOLUL – ZIUA

Scop: Antrenarea trăgătorilor pentru executarea tragerii de precizie în timp scurt, asupra obiectivelor fixe.
Descrierea obiectivelor, distanţele, poziţiile şi timpul pentru tragere:
a) obiectiv – ţinta brâu nr. 7f;
b) distanţa – 15 m;
c) poziţia pentru tragere – în picioare;
d) timp – 10 de secunde.
Cartuşe alocate: 4
Aprecierea: se va efectua în funcţie de numărul de gloanţe care au lovit ţinta, după cum urmează:
Corespunzător: minimum 2 gloanţe.
Modul de executare a şedinţei – este similar celui de la şedinţa nr. 5 de tragere.

ŞEDINŢA DE TRAGERE NR. 13   – CU PISTOLUL – ZIUA

Scop: Dezvoltarea depinderilor trăgătorilor pentru executarea tragerii de precizie, de pe loc şi în timp scurt asupra unor obiective fixe.
Descrierea obiectivelor, distanţele, poziţiile şi timpul pentru tragere:
a) obiectiv – ţinta  cap nr.5;
b) distanţa – 15 m;
c) poziţia pentru tragere – culcat;
d) timp – 25 secunde;
Cartuşe alocate: 5
Aprecierea: se va efectua în funcţie de numărul de gloanţe care au lovit ţinta, după cum urmează:
Corespunzător: minim 3 gloanţe.
Modul de executare a şedinţei:
a) seria se dispune pe aliniamentul de aşteptare;
b) seria se deplasează pe aliniamentul de plecare unde trăgătorilor li se dă următoarea comandă: „Serie, atenţie!”, urmând distribuirea muniţiei la comanda: „Distribuiţi muniţia! ”. Trăgătorii introduc muniţia în încărcător; încărcătorul se introduce în mânerul pistolului, fără a se introduce cartuş pe ţeavă; pistolul se pune în toc, lăsându-se capacul deschis;
c)  la comanda: „Serie, înainte !”, aceasta se deplasează pe aliniamentul de tragere;
d) la comanda: „Serie, pentru tragere-culcat, încărcaţi !”, trăgătorii iau poziţia de tragere culcat, scot pistolul din toc şi introduc cartuş pe ţeavă;
e)  la comanda: „Serie, foc !” se execută tragerea asupra ţintei;
f) pentru situaţii neprevăzute ce pot apărea pe timpul executării tragerii, se execută  încetarea parţială a tragerii, la comanda conducătorului tragerii: „Serie, încetaţi – asiguraţi”. Trăgătorii asigură armamentul şi rămân în poziţia pentru tragere;
g) la încetarea totală a tragerii, conducătorul tragerii comandă: „Serie, încetaţi – descărcaţi !”. Trăgătorii scot încărcătorul din armă, apoi cartuşul din camera cartuşului, dacă a mai rămas, şi îl introduc în încărcător;
h) conducătorul tragerii comandă „Serie – drepţi!”, apoi, după ce militarii se ridică, urmează comanda: „Serie, armele la control !”. Trăgătorii rămân în poziţia pentru tragere, dezasigură pistolul, duc încărcătorul în mâna dreaptă, între degetul mare şi mânerul pistolului, cu alimentatorul în sus;
i) la apropierea conducătorului tragerii prin înapoia trăgătorilor, aceştia trag manşonul închizător înapoi cu degetul mare şi arătătorul mâinii stângi, după care duc pistolul puţin în sus şi spre dreapta, astfel încât conducătorul tragerii să poată vedea camera cartuşului şi încărcătorul;
j) la comanda: „Pistoalele în toc!”, trăgătorii dau drumul manşonului închizător, percutează, asigură arma şi o introduc în toc, rămânând cu încărcătorul în mâna dreaptă, în cazul în care nu au tras toate cartuşele alocate;
k) cartuşele netrase se predau distribuitorului de muniţie, care le predă la punctul de aprovizionare.
După executarea controlului armamentului, conducătorul tragerii dă comanda: „Pe aliniamentul ţintelor!” după care trăgătorii se deplasează pe aliniamentul ţintelor şi se opresc la unu – doi paşi în faţa acestora, iar la trecerea conducătorului tragerii, raportează:
„Domnule…(gradul), am lovit ţinta cu…gloanţe şi am obţinut…puncte”.
După acoperirea urmelor gloanţelor, la comandă, seria iese din poligon.

ŞEDINŢA DE TRAGERE NR. 14   – CU PISTOLUL – ZIUA/NOAPTEA

Scop: Dezvoltarea depinderilor trăgătorilor pentru executarea tragerii de precizie, ziua sau noaptea, de pe loc şi în timp scurt asupra obiectivelor care apar pentru scurt timp, în condiţii de efort.
Descrierea obiectivelor, distanţele, poziţiile şi timpul pentru tragere:
a) obiectiv – ţinta brâu (nr. 7d) şi ţinta brâu (nr.7f)
b) distanţa – 10 m şi 15 m;
c) poziţia pentru tragere – culcat;
d) timp – 5 secunde (la prima ţintă) şi 10 secunde (la a doua ţintă);
Cartuşe alocate: 6
Aprecierea: se va efectua în funcţie de numărul de gloanţe care au lovit ţinta, după cum urmează:
Corespunzător: să se lovească cu cel puţin 2 gloanţe fiecare ţintă.
Modul de executare a şedinţei:
Şedinţa se execută în condiţii de efort:
Pe aliniamentul de plecare, fixat în acest caz la 25-30 m înapoia aliniamentului de tragere, trăgătorii primesc muniţia, încarcă încărcătorul, îl introduc în locaşul din mânerul pistolului şi apoi pistolul în toc. La comanda „Serie, înainte pas alergător!”, se deplasează pas alergător pe aliniamentul de tragere
În continuare se execută operaţiunile prevăzute la şedinţa nr. 13

II. ŞEDINŢE DE TRAGERE CU PISTOLUL MITRALIERĂ (AUTOMAT),
PUŞCA MITRALIERĂ ŞI PUŞCA SEMIAUTOMATĂ CU LUNETĂ

ŞEDINŢA DE TRAGERE NR. 15 PREGĂTITOARE  CU PISTOLUL – MITRALIERĂ (AUTOMAT), PUŞCA MITRALIERĂ ŞI PUŞCA SEMIAUTOMATĂ CU LUNETĂ

Scop: Deprinderea trăgătorului cu ochirea şi tragerea grupată asupra  unor obiective fixe.
Descrierea obiectivelor, distanţele, poziţiile şi timpul pentru tragere:
a) ob.1         – Ţinta de reglaj nr. 2
ob.2         – Ţinta cu cercuri
b) distanţa     – 100 m (pistol mitralieră md. 63, puşcă mitralieră md.1964);
– 50 m (pistol mitralieră md. 80);
– 100 m (P.S.L.)
– 35 m (L.P.-7)
c) poziţia pentru tragere – culcat rezemat;
d) timp – nelimitat;
e) felul focului: lovitură cu lovitură
Muniţie alocată: 7 din care: obiectiv nr. 1 – 4 cartuşe; obiectiv nr. 2 – 3 cartuşe.

Aprecierea: şedinţa este fără calificativ
Modul de executare a şedinţei:
a) seria se dispune pe aliniamentul de aşteptare;
b) seria se deplasează pe aliniamentul de plecare unde trăgătorilor li se dă următoarea comandă: „Serie, atenţie!”, urmând distribuirea muniţiei la comanda: „Distribuiţi muniţia! ”. Trăgătorii introduc muniţia în încărcător; încărcătorul se introduce în geanta port-încărcătoare;
c) la comanda: „Serie, înainte !”, aceasta se deplasează pe aliniamentul de tragere;
d) la comanda: „Serie, pentru tragere culcat, încărcaţi !”, trăgătorii iau poziţia de tragere, şi încarcă arma;
e) după introducerea cartuşului pe ţeavă, militarii raportează, începând de la primul aliniament, că sunt gata pentru tragere, cu următoarea formulă: „Gradul…numele…gata pentru tragere!”
f) la comanda: „Serie, foc !” se execută tragerea asupra ţintei;
g) pentru situaţii neprevăzute ce pot apărea pe timpul executării tragerii, se execută  încetarea parţială a tragerii, la comanda conducătorului tragerii: „Serie, încetaţi – asiguraţi”. Trăgătorii asigură armamentul şi rămân în poziţia pentru tragere;
h) la încetarea totală a tragerii, conducătorul tragerii comandă: „Serie, încetaţi – descărcaţi !”. Trăgătorii  asigură armele, scot încărcătoarele şi le aşează pe pământ, în dreapta (stânga), cu receptoarele pe direcţia de tragere şi sprijină armele pe parapet;
i) trăgătorii preiau armele, execută percuţia de control având aşezate armele în umăr şi îndreptate paralel cu axul poligonului, apoi asigură armele;
j) conducătorul tragerii comandă „Serie – drepţi!”, apoi, după ce militarii se ridică, urmează comanda: „Serie, armele la control !”. Trăgătorii iau poziţia pentru tragere în picioare iar la apropierea conducătorului tragerii prin înapoia trăgătorilor, aceştia trag uşor cu mâna dreaptă de mânerul port-închizătorului către  înapoi ducând arma între 45º-60º în sus şi puţin spre dreapta, astfel încât conducătorul tragerii să poată vedea camera cartuşului. La ordinul conducătorului tragerii, trăgătorii conduc lin mânerul port-închizătorului către înainte, execută percuţia de control şi asigură arma, pe care apoi, fără comandă, o duc la picior;
k) cartuşele netrase se predau distribuitorului de muniţie, care la le predă la punctul de aprovizionare.
După executarea controlului armamentului, conducătorul tragerii dă comanda: „Pe aliniamentul ţintelor!” la care trăgătorii se deplasează pe aliniamentul ţintelor şi se opresc la unu – doi paşi în faţa acestora, iar la trecerea conducătorului tragerii, raportează:
„Domnule…(gradul), am lovit ţinta cu…gloanţe şi am obţinut…puncte”.
După acoperirea urmelor gloanţelor, la comandă, seria iese din poligon.

ŞEDINŢA DE TRAGERE NR. 16 CU
PISTOLUL MITRALIERĂ (AUTOMAT)/ PUŞCA MITRALIERĂ

Scop: Formarea deprinderilor de bază ale trăgătorului pentru executarea unei trageri grupate asupra  unor obiective fixe.
Descrierea obiectivelor, distanţele, poziţiile şi timpul pentru tragere:
a) obiectiv – ţinta cu cercuri;
b) distanţa     – 100 m (pistol mitralieră md. 63, puşcă mitralieră md.1964);
–  75 m (pistol mitralieră md. 80);
–  35 m (L.P.-7)
c) poziţia pentru tragere – culcat rezemat;
d) timp – 60 de secunde;
e) felul focului: lovitură cu lovitură;
Muniţie alocată: 5;
Aprecierea: se va efectua în funcţie de numărul de puncte obţinute, după cum urmează:
Corespunzător: minimum 30 de puncte.
Modul de executare a şedinţei:
a) seria se dispune pe aliniamentul de aşteptare;
b) seria se deplasează pe aliniamentul de plecare unde trăgătorilor li se dă următoarea comandă: „Serie, atenţie!”, urmând distribuirea muniţiei la comanda: „Distribuiţi muniţia! ”. Trăgătorii introduc muniţia în încărcător; încărcătorul se introduce în geanta port-încărcătoare;
c) la comanda: „Serie, înainte !”, aceasta se deplasează pe aliniamentul de tragere;
d) la comanda: „Serie, pentru tragere culcat, încărcaţi !”, trăgătorii iau poziţia de tragere, introduc cartuş pe ţeavă;
e) la comanda: „Serie, foc !” se execută tragerea asupra ţintei;
f) ) pentru situaţii neprevăzute ce pot apărea pe timpul executării tragerii, se execută  încetarea parţială a tragerii, la comanda conducătorului tragerii: „Serie, încetaţi – asiguraţi”. Trăgătorii asigură armamentul şi rămân în poziţia pentru tragere;
g) la încetarea totală a tragerii, conducătorul tragerii comandă: „Serie, încetaţi – descărcaţi !”. Trăgătorii  scot încărcătoarele şi le aşează pe pământ, în dreapta (stânga), cu receptoarele pe direcţia de tragere, dezasigură armele, scot eventualele cartuşe rămase din camera cartuşului şi le introduc în încărcător iar încărcătoarele în genţile port-încărcătoare;
h) trăgătorii reiau armele, execută percuţia de control având aşezate armele în umăr şi îndreptate paralel cu axul poligonului şi asigură armele;
i) la comanda: „Serie, armele la control !”, trăgătorii iau poziţia pentru tragere în picioare iar la apropierea conducătorului tragerii prin înapoia trăgătorilor, aceştia trag uşor cu mâna dreaptă de mânerul de armare înapoi ducând arma între 45º-60º în sus şi puţin spre dreapta, astfel încât conducătorul tragerii să poată vedea camera cartuşului. La ordinul conducătorului tragerii, trăgătorii duc lin mânerul de armare înainte, execută percuţia de control şi asigură arma, pe care apoi, fără comandă, o duc la picior;
j) cartuşele netrase se predau distribuitorului de muniţie, care la le predă la punctul de aprovizionare.
După executarea controlului armamentului, conducătorul tragerii dă comanda: „Pe aliniamentul ţintelor!” la care trăgătorii se deplasează pe aliniamentul ţintelor şi se opresc la unu – doi paşi în faţa acestora, iar la trecerea conducătorului tragerii, raportează:
„Domnule…(gradul), am lovit ţinta cu…gloanţe şi am obţinut…puncte”.
După acoperirea urmelor gloanţelor, la comandă, seria iese din poligon.

ŞEDINŢA DE TRAGERE NR. 17 CU PISTOLUL MITRALIERĂ (AUTOMAT)

Scop: Dezvoltarea depinderilor trăgătorilor pentru executarea tragerii de precizie în condiţii de efort asupra mai multor obiective, ziua sau noaptea, de pe loc şi în timp scurt asupra obiectivelor fixe (care apar).
Descrierea obiectivelor, distanţele, poziţiile şi timpul pentru tragere:
a) obiectiv – ţinta brâu şi ţinta „siluetă picioare”;
b) distanţa – 100 m – ţinta piept nr. 6 şi 75 m – ţinta „siluetă picioare” (pistol mitralieră md.1963, puşcă mitralieră md.1964);
–  50 m – ţinta brâu  şi 50 m ţinta „siluetă picioare” (pistol mitralieră md. 80);
–  35 m – ţinta brâu  şi 50 m ţinta „siluetă picioare” (L.P.-7)
c) poziţia pentru tragere – culcat nerezemat (se poate trage şi din poziţia în genunchi în funcţie de omologarea poligoanelor);

d) timp – 30 de secunde
e) felul focului: foc in serii scurte (lovitură cu lovitură în poligoanele care nu permit executarea focului automat);
Muniţie alocată: 12 cartuşe (6 cartuşe pentru foc lovitură cu lovitură în poligoanele care nu permit executarea focului automat);
Aprecierea: se va efectua în funcţie de numărul de gloanţe care au lovit ţinta, după cum urmează:
Corespunzător: să se lovească brâu şi ţinta „siluetă picioare” cu cel puţin 2 gloanţe fiecare.
Modul de executare a şedinţei:
Şedinţa se execută în condiţii de efort:
Pe aliniamentul de plecare, fixat în acest caz la 25-30m înapoia aliniamentului de tragere, trăgătorii primesc muniţia, încarcă încărcătoarele, le introduc în geanta port-încărcătoare. La comanda „Serie, înainte pas alergător!”, se deplasează pas alergător pe aliniamentul de tragere.
În continuare se execută operaţiunile prevăzute la şedinţa nr. 16.

ŞEDINŢA DE TRAGERE NR. 18 CU PISTOLUL MITRALIERĂ (AUTOMAT)

Scop: Dezvoltarea deprinderilor trăgătorilor pentru executarea unei trageri grupate asupra  unor obiective fixe.
Descrierea obiectivelor, distanţele, poziţiile şi timpul pentru tragere:
a) obiectiv – ţinta cu cercuri;
b) distanţa     –  75 m (pistol mitralieră md. 63, puşcă mitralieră md.1964);
–  50 m (pistol mitralieră md. 80);
–  20 m (L.P.-7)
c) poziţia pentru tragere – culcat nerezemat (se poate trage şi din poziţia în genunchi, în  funcţie de omologarea poligoanelor);
d) timp – 60 de secunde;
e) felul focului: lovitură cu lovitură;
Muniţie alocată: 10 cartuşe;
Aprecierea: se va efectua în funcţie de numărul de gloanţe care au lovit ţinta, după cum urmează:
Corespunzător: – Să se lovească ţinta cu cel puţin 6 gloanţe.
Modul de executare a şedinţei – este similar celui de la şedinţa nr. 16 de tragere.

ŞEDINŢE DE TRAGERE CU PUŞCA SEMIAUTOMATĂ CU LUNETĂ

ŞEDINŢA DE TRAGERE NR. 19 CU PUŞCA SEMIAUTOMATĂ CU LUNETĂ

Scop: Dezvoltarea deprinderilor trăgătorilor pentru executarea tragerii de precizie lovind numai anumite părţi ale unui obiectiv, de pe un singur aliniament, de pe loc şi în timp scurt asupra obiectivelor fixe.
Descrierea obiectivelor, distanţele, poziţiile şi timpul pentru tragere:
a)    obiectiv – ţinta brâu nr.7c;
b) distanţa –  100 m;
c) poziţia pentru tragere – culcat rezemat;
d) timp – 60 de secunde;
Muniţie alocată: 3;
Aprecierea: se va efectua în funcţie de numărul de gloanţe care au lovit ţinta, după cum urmează:
Corespunzător: să se lovească obiectivul cu cel puţin 2 gloanţe.
Lovirea siluetei B atrage calificativul necorespunzător
Modul de executare a şedinţei – este similar celui de la şedinţa nr. 16 de tragere.

ŞEDINŢA DE TRAGERE NR. 20 CU PUŞCA SEMIAUTOMATĂ CU LUNETĂ

Scop: Dezvoltarea deprinderilor trăgătorilor pentru executarea tragerii de precizie lovind numai anumite părţi ale unor obiective, în timp scurt asupra obiectivelor fixe.
Descrierea obiectivelor, distanţele, poziţiile şi timpul pentru tragere:
a) obiectiv – ţinta cap nr. 5b;
b) distanţa – 100m;
c) poziţia pentru tragere – culcat rezemat;
d) timp – 30 de secunde;
Muniţie alocată: 3;
Aprecierea: se va efectua în funcţie de numărul de gloanţe care au lovit ţinta, după cum urmează:
Corespunzător: să se lovească obiectivul haşurat cu cel puţin 2 gloanţe. Lovirea obiectivelor nehaşurate (a şi c) atrage calificativul necorespunzător.
Modul de executare a şedinţei – este similar celui de la şedinţa nr. 16 de tragere.

ŞEDINŢA DE TRAGERE NR. 21 CU PUŞCA SEMIAUTOMATĂ CU LUNETĂ

Scop: Dezvoltarea deprinderilor trăgătorilor pentru executarea tragerii de precizie lovind numai anumite părţi ale unor obiective, ziua sau noaptea, de pe un singur aliniament, de pe loc şi în timp scurt asupra obiectivelor fixe (care apar).
Descrierea obiectivelor, distanţele, poziţiile şi timpul pentru tragere:
a) obiectiv – ţintele „cap” nr. 5a şi „piept”nr. 6b;
b) distanţa – 80 m ţinta „cap” şi 100m ţinta „piept”;
c) poziţia pentru tragere – culcat nerezemat;
d) timp – 30 de secunde;
Muniţie alocată: 4 cartuşe;
Aprecierea: se va efectua în funcţie de numărul de gloanţe care au lovit ţinta, după cum urmează:
Corespunzător: Să se lovească cele două ţinte: cu câte un glonţ silueta A de la ţinta”cap” nr. 5a, silueta A de la ţinta „piept” nr. 6b. Lovirea obiectivelor nehaşurate atrage calificativul „necorespunzător”.
Modul de executare a şedinţei – este similar celui de la şedinţa nr. 16 de tragere.

III. ŞEDINŢA DE TRAGERE CU ARMA LANSATOR CAL. 38 mm,
ARUNCĂTORUL DE GRENADE CAL. 40 mm  ŞI PUŞCA DE VÂNĂTOARE CAL. 12

ŞEDINŢA DE TRAGERE NR. 22 CU ARMA LANSATOR CAL. 38 mm

Scop: Dezvoltarea depinderilor trăgătorilor pentru executarea tragerii de precizie, ziua sau noaptea, de pe loc şi în timp scurt asupra obiectivelor fixe, cu sau fără masca contra gazelor în poziţia de luptă.
Descrierea obiectivelor, distanţele, poziţiile şi timpul pentru tragere:
a) obiectiv – o suprafaţă de teren pătrată, cu latura de 15 m marcată la colţuri cu steguleţe roşii. În centrul suprafeţei se va pune ţinta nr. 8;
b) distanţa – 50 m;
c) poziţia pentru tragere – în picioare;
d) timp – 15 secunde;
Muniţie alocată: 2 cartuşe fumigen-lacrimogen;
Aprecierea: pentru calificativul corespunzător să se introducă cartuşul în suprafaţa de teren marcată ca obiectiv.
Modul de executare al şedinţei:
După controlul armamentului, la semnalul „Atenţie”, pe aliniamentul de plecare se distribuie fiecărui trăgător câte două cartuşe fumigen-lacrimogen pe care le verifică şi le introduce în locaşele lor de la geanta armei lansator.
După semnalul „FOC” la comandă trăgătorii se deplasează pe aliniamentul de tragere, iau poziţia de tragere pentru luptă în picioare, încarcă arma, introduc cartuş pe ţeavă, o asigură şi rămân cu ea pe şold, înclinată la 450.
La comanda conducătorului tragerii, „Asupra terenului de ţintă, cu două cartuşe fumigen-lacrimogen – FOC” militarii dezasigură, verifică înclinarea şi direcţia armei şi execută prima lovitură, urmărind locul de cădere al acesteia pentru a executa corecţiile necesare la a doua lovitură.
După scoaterea cartuşului tras, la comanda „Puneţi jos armele!”, militarii pun arma lansator jos, apoi conducătorul tragerii comandă: „Gaze”. Militarii trec cu masca contra gazelor din poziţia de marş în poziţia de luptă, după care la comanda „Luaţi armele”, reiau poziţia pentru luptă în picioare, reîncarcă arma şi execută o a doua lovitură.
La terminare conducătorul tragerii comandă „Încetaţi – descărcaţi” apoi „Armele la control”. După executarea controlului, ordonă strângerea şi predarea tuburilor şi a cartuşelor netrase, apoi punerea armei lansator jos, scoaterea măştilor de pe figură şi introducerea acestora în sacul port – mască.

ŞEDINŢA DE TRAGERE NR. 23 CU ARMA LANSATOR CAL. 38 mm

Scop: Formarea deprinderilor de bază ale trăgătorului şi creşterea progresivă  vitezei de reacţie pentru executarea unei trageri grupate asupra  unor obiective fixe, de genulieră diferită.
Descrierea obiectivelor, distanţele, poziţiile şi timpul pentru tragere:
a) obiectiv – o suprafaţă de teren pătrată, cu latura de 20 m marcată la col¬ţuri cu steguleţe roşii În centrul suprafeţei se va pune ţinta nr. 8;
b) distanţa – 100 m;
c) poziţia pentru tragere – în picioare;
d) timp – 15 secunde;
Muniţie alocată: 2cartuşe iritatant-lacrimogene;
Aprecierea: se va efectua în funcţie de numărul de cartuşe care au lovit ţinta, după cum urmează:
Corespunzător:  Să se atingă suprafaţa de teren marcată cu cel puţin 1 cartuş.
Modul de executare a şedinţei:
Şedinţa se execută similar cu şedinţa de tragere nr. 21.

ŞEDINŢA DE TRAGERE NR. 24 CU ARUNCĂTORUL DE GRENADE CAL. 40 mm

Scop: Dezvoltarea deprinderilor trăgătorilor pentru executarea tragerii de precizie, de pe loc şi în timp scurt asupra obiectivelor fixe.
Descrierea obiectivelor, distanţele, poziţiile şi timpul pentru tragere:
a) obiectiv – o suprafaţă de teren pătrată, cu latura de 10 m marcată la colţuri cu steguleţe roşii. În centrul suprafeţei se va pune ţinta nr. 8;
b) distanţa – 75 m;
c) poziţia pentru tragere – în picioare;
d) timp – 15 secunde;
Muniţie alocată: 2 grenade iritant lacrimogene;
Aprecierea: se va efectua în funcţie de numărul de cartuşe care au lovit ţinta, după cum urmează:
Corespunzător: Şedinţa este îndeplinită dacă se introduce un cartuş (grenada) în suprafaţa marcată de teren (fereastră).
Modul de executare a şedinţei – este similar cu şedinţa de tragere nr.21.

ŞEDINŢA DE TRAGERE NR. 25 CU ARUNCĂTORUL DE GRENADE CAL. 40 mm

Scop: Formarea deprinderilor de bază ale trăgătorului şi creşterea progresivă a vitezei de reacţie pentru executarea unei trageri grupate asupra  unor obiective fixe, de genulieră diferită.
Descrierea obiectivelor, distanţele, poziţiile şi timpul pentru tragere:
a) obiectiv –un pătrat cu latura cu dimensiunea 150 cm/150 cm dispus  pe un suport la o înălţime de cel puţin un metru de la nivelul solului;
b) distanţa – 50 m;
c) poziţia pentru tragere – în picioare;
d) timp – nelimitat;
Muniţie alocată: 2 lovituri cu grenadă inertă;
Aprecierea: se va efectua în funcţie de numărul de cartuşe care au lovit ţinta, după cum urmează:
Corespunzător – să se atingă suprafaţa de teren marcată cu cel puţin 1 lovitură.
Modul de executare a şedinţei:
După controlul armamentului, la semnalul „Atenţie”, pe aliniamentul de plecare se distribuie fiecărui trăgător câte două cartuşe fumigen-lacrimogen pe care le verifică şi le introduce în lăcaşele lor de la geanta armei lansator.
După semnalul „FOC” la comandă trăgătorii se deplasează pe aliniamentul de tragere, iau poziţia de tragere pentru luptă în picioare, încarcă arma, introduc cartuş pe ţeavă, o asigură şi rămân cu ea pe şold, înclinată la 450.
La comanda conducătorului tragerii, „Asupra terenului de ţintă, cu două cartuşe fumigen-lacrimogen – FOC” militarii dezasigură, verifică înclinarea şi direcţia armei şi execută prima lovitură, urmărind locul de cădere al acesteia pentru a executa corecţiile necesare la a doua lovitură.
După scoaterea cartuşului tras, reîncarcă arma şi execută o a doua lovitură.
La terminare conducătorul tragerii comandă „Încetaţi – descărcaţi” apoi „Armele la control”. După executarea controlului, ordonă strângerea şi predarea tuburilor şi a cartuşelor netrase, apoi punerea armei lansator jos, scoaterea măştilor de pe figură şi introducerea acestora în sacul port – mască.

ŞEDINŢA DE TRAGERE NR. 26 CU PUŞCA DE VÂNĂTOARE CAL. 12

Scop: Formarea deprinderilor de bază ale trăgătorului şi creşterea progresivă a vitezei de reacţie pentru executarea unei trageri grupate asupra  unui obiectiv fix.
Descrierea obiectivelor, distanţele, poziţiile şi timpul pentru tragere:
a) obiectiv –ţinta siluetă în picioare;
b) distanţa – 35 m;
c) poziţia pentru tragere – în picioare;
d) timp – nelimitat;
e) felul focului: lovitură cu lovitură;
Muniţie alocată: 2 cartuşe cu o singură bilă de cauciuc;
Aprecierea: se va efectua în funcţie de numărul de bile de cauciuc care au lovit ţinta, după cum urmează:
Corespunzător: să lovească obiectivul cu cel puţin o bilă.
Modul de executare a şedinţei:
După controlul armamentului, la semnalul „Atenţie”, pe aliniamentul de plecare se distribuie fiecărui trăgător câte două cartuşe cu o singură bilă.
După semnalul „FOC” la comandă trăgătorii se deplasează pe aliniamentul de tragere, iau poziţia de tragere pentru luptă în picioare, încarcă arma, introduc cartuş pe ţeavă şi iau linia de ochire. La comanda conducătorului tragerii, „Serie – FOC” militarii dezasigură, şi execută foc asupra ţintelor.
La terminare, conducătorul tragerii comandă „Încetaţi – descărcaţi” apoi „Armele la control”. După executarea controlului, ordonă strângerea şi predarea tuburilor.

ŞEDINŢA DE TRAGERE NR. 27 CU PUŞCA DE VÂNĂTOARE CAL. 12

Scop: Dezvoltarea deprinderilor trăgătorilor pentru executarea tragerii de precizie asupra unui obiectiv, ziua sau noaptea, de pe loc şi în timp scurt asupra obiectivelor fixe (care apar) în condiţii de efort sau cu masca contra gazelor în poziţia de luptă.
Descrierea obiectivelor, distanţele, poziţiile şi timpul pentru tragere:
a) obiectiv –un pătrat având latura cu dimensiunea 100 cm/100 cm dispus  pe un suport la o înălţime de cel puţin un metru de la nivelul solului;
b) distanţa – 25 m;
c) poziţia pentru tragere – în genunchi;
d) timp – 40 de secunde;
e) felul focului: lovitură cu lovitură;
Muniţie alocată: 2 cartuşe iritant lacrimogene;
Aprecierea: Şedinţa este îndeplinită dacă se loveşte suprafaţa delimitată cu  cel puţin un cartuş.
Modul de executare a şedinţei:
După controlul armamentului, la semnalul „Atenţie”, pe aliniamentul de plecare, fixat în acest caz la 25-30m înapoia aliniamentului de tragere, se distribuie fiecărui trăgător câte două cartuşe iritant lacrimogene.
Conducătorul tragerii comandă: „Gaze”. Militarii trec cu masca contra gazelor din poziţia de marş în poziţia de luptă, după care la comanda „Serie – FOC” trăgătorii se deplasează pe aliniamentul de tragere în pas alergător, iau poziţia de tragere pentru luptă în genunchi, încarcă arma, introduc cartuş pe ţeavă şi iau linia de ochire. La terminare, conducătorul tragerii comandă „Încetaţi – descărcaţi” apoi „Armele la control”. După executarea controlului, ordonă strângerea şi predarea tuburilor.

ŞEDINŢA DE TRAGERE NR. 28 CU ARUNCĂTORUL DE GRENADE ANTITANC  AG – 7

Scop: De a învăţa pe trăgător să execute foc precis asupra obiectivelor fixe.
Descrierea obiectivelor, distanţele, poziţiile şi timpul pentru tragere:
a) obiectiv – un dreptunghi din pânză, cu Lungimea de 3 m şi înălţimea de 2,5 m;
b) distanţa – 200 m;
c) poziţia pentru tragere –  în genunchi
d) timp –  nelimitat;
Muniţie alocată: 1 lovitura cu grenada inerta;
Modul de executare a şedinţei: Pentru tragerea cu aruncătorul de grenade antitanc AG-7, echipa execută, la comandă şi în succesiunea lor, următoarele operaţiuni:
a) pe aliniamentul de plecare, ajutorul trăgătorului primeşte muniţia, o verifică (grenada antitanc şi, separat, încărcătura de azvârlire) şi o introduce în geanta pentru grenade, cu care rămâne în mână.
b) la comandă, trăgătorul şi ajutorul său se deplasează pe aliniamentul de tragere, unde execută pregătirea pentru tragere, astfel:
– iau poziţia pentru luptă in genunchi;
– trăgătorul trece aruncătorul din poziţia de marş, în poziţia pentru luptă in genunchi (scoate învelitoarea culatei şi cea de la gura ţevii, scoate înălţătorul optic din geantă, îl fixează pe aruncător şi rămâne cu gura ţevii îndreptată pe direcţia de tragere) după care pune mecanismul de dare a focului în poziţia „SIGUR” prin acţionarea piedicii de siguranţă;
– ajutorul trăgătorului, dispus la doi paşi în stânga acestuia, pune geanta cu grenade în dreapta, deschide capacul acesteia, ia grenada antitanc şi o pune pe geantă, scoate încărcătura de azvârlire din penar şi o fixează la grenadă;
– pentru încărcarea aruncătorului, trăgătorul primeşte în mâna stângă de la ajutorul său grenada pregătită pentru tragere, pe care o introduce cu încărcătura de azvârlire în gura ţevii, astfel încât fixatorul acesteia să intre în tăietura practicată pe corpul ţevii.
c) la comandă, trăgătorul execută tragerea astfel:
– aşează aruncătorul pe umăr;
– execută ochirea folosind înălţătorul optic sau mecanic;
– mânuieşte trăgaciul.
În acest timp autorul ia poziţia pentru luptă cu armamentul din dotare, observând câmpul de luptă.
d) pentru încetarea tragerii se dă comanda „ÎNCETAŢI – DESCĂRCAŢI”. Trăgătorul asigură aruncătorul, pune învelitoarea la culată şi la gura ţevii, pune căpăcelul pe obiectivul înălţătorului optic, scoate înălţătorul optic şi îl pune în geantă.

ŞEDINŢA DE TRAGERE NR. 29 CU ARUNCĂTORUL DE GRENADE ANTITANC  AG – 7

Scop: De a învăţa pe trăgător să execute foc precis asupra obiectivelor fixe.
Descrierea obiectivelor, distanţele, poziţiile şi timpul pentru tragere:
a) obiectiv – un dreptunghi din pânză, cu Lungimea de 3 m şi înălţimea de 2,5 m;
b) distanţa – 200 m;
c) poziţia pentru tragere –  în genunchi
d) timp –  2 minute;
Muniţie alocată: 2 lovituri cu grenada cumulativa;
Aprecierea:
Corespunzător – dacă ţinta a fost atinsă cu cel putin o lovitură;
Modul de executare a şedinţei: Pentru tragerea cu aruncătorul de grenade antitanc AG-7, echipa execută, la comandă şi în succesiunea lor, următoarele operaţiuni:
a) pe aliniamentul de plecare, ajutorul trăgătorului primeşte muniţia, o verifică (grenada antitanc şi, separat, încărcătura de azvârlire) şi o introduce în geanta pentru grenade, cu care rămâne în mână.
b) la comandă, trăgătorul şi ajutorul său se deplasează pe aliniamentul de tragere, unde execută pregătirea pentru tragere, astfel:
– iau poziţia pentru luptă in genunchi;
– trăgătorul trece aruncătorul din poziţia de marş, în poziţia pentru luptă in genunchi (scoate învelitoarea culatei şi cea de la gura ţevii, scoate înălţătorul optic din geantă, îl fixează pe aruncător şi rămâne cu gura ţevii îndreptată pe direcţia de tragere) după care pune mecanismul de dare a focului în poziţia „SIGUR” prin acţionarea piedicii de siguranţă;
– ajutorul trăgătorului, dispus la doi paşi în stânga acestuia, pune geanta cu grenade în dreapta, deschide capacul acesteia, ia grenada antitanc şi o pune pe geantă, scoate încărcătura de azvârlire din penar şi o fixează la grenadă;
– pentru încărcarea aruncătorului, trăgătorul primeşte în mâna stângă de la ajutorul său grenada pregătită pentru tragere, pe care o introduce cu încărcătura de azvârlire în gura ţevii, astfel încât fixatorul acesteia să intre în tăietura practicată pe corpul ţevii.
c) la comandă, trăgătorul execută tragerea astfel:
– aşează aruncătorul pe umăr;
– execută ochirea folosind înălţătorul optic sau mecanic;
– mânuieşte trăgaciul.
În acest timp autorul ia poziţia pentru luptă cu armamentul din dotare, observând câmpul de luptă.
d) pentru încetarea tragerii se dă comanda „ÎNCETAŢI – DESCĂRCAŢI”. Trăgătorul asigură aruncătorul, pune învelitoarea la culată şi la gura ţevii, pune căpăcelul pe obiectivul înălţătorului optic, scoate înălţătorul optic şi îl pune în geantă.

ŞEDINŢE DE TRAGERE NR. 30  CU PISTOLUL, ÎN CINEPOLIGON

Scop: Perfecţionarea deprinderilor trăgătorilor pentru identificarea în timp scurt a obiectivelor în mişcare în condiţii de zgomot şi executarea tragerii de precizie asupra acestora.
Descrierea obiectivelor, distanţele, poziţiile şi timpul pentru tragere:
a) obiectiv – infractor care se sustrage urmăririi;
b) distanţa – 15 m;
c) poziţia pentru tragere – în picioare / în genunchi;
d) timp – 60 secunde;
Cartuşe alocate: 4
Aprecierea: Să se lovească obiectivul în părţile nevitale pentru calificativul corespunzător cu 2 gloanţe. Lovirea în părţile vitale atrage obţinerea calificativului N.C.
Modul de executare a şedinţei – este similar celui de la şedinţa nr. 6 de tragere.

IV. ŞEDINŢE DE TRAGERE CU GRENADA DE MÂNĂ

Şedinţa 31 ANTRENAMENT, CU GRENADA DE MÂNĂ DE EXERCIŢIU

SCOP: a învăţa militarii modul de aruncare a grenadelor de mână ofensive de exerciţiu în tranşee, din mers, ziua şi pe timp de noapte.
OBIECTIV ŞI POZIŢIA PENTRU TRAGERE:
–    o porţiune de tranşee (lungă de 10m, lată de 1m, adâncă de 1-1,5m); în mijlocul tranşeei se instalează o ţintă piept – nr.6., care apare 15-25 secunde (noaptea cu imitarea flăcării la gura ţevii), fiind dispusă pe direcţia de deplasare a trăgătorului, la distanţa de 35m – ziua şi noaptea – de 30m; se aruncă grenadele de mână din mers, fără oprire, începând de la distanţa de 35m până la 25m ziua, iar noaptea de la 30m până la 20m.
GRENADE DE MÂNĂ: 2 ofensive, de exerciţiu.
TIMP: 25 secunde de la comanda „Înainte” până la depăşirea tranşeei de către trăgător (la executarea aruncării cu masca contra gazelor pe figură sau pe timp de noapte – 35 secunde).
APRECIEREA: Corespunzător, dacă aruncă cel puţin o grenadă direct în tranşee.
MODUL DE EXECUTARE A ŞEDINŢEI:
Militarul primeşte pe aliniamentul de plecare (la 15m înapoia aliniamentului de aruncare) două grenade de mână ofensive, de exerciţiu, cu focoase, le verifică, le pregăteşte pentru funcţionare şi le introduce în sacul de merinde.
După primirea misiunii, la comandă, militarul porneşte în pas viu către obiectiv şi la circa 5m de aliniamentul de aruncare, scoate prima grenadă din sacul de merinde, o pregăteşte pentru aruncare şi la comanda „Cu grenade – FOC” îşi face avânt şi o aruncă în tranşee, apoi continuând deplasarea scoate a doua grenadă, o pregăteşte pentru aruncare şi o aruncă din mers înainte de a ajunge la 20m de tranşee. După aruncarea celei de-a doua grenade, continuă deplasarea şi, cu strigăte de ura, depăşeşte tranşeea înainte de a termina timpul afectat (25 secunde), iar la 10-15m dincolo de tranşee se opreşte în poziţia pentru luptă – culcat.
După terminarea misiunii militarul se înapoiază pe aliniamentul de plecare unde i se comunică rezultatul obţinut.

NOTĂ: pentru antrenarea militarilor în aruncarea grenadelor de mână defensive de exerciţiu, tranşeea se înlocuieşte cu un cerc cu diametrul de 6m iar aruncarea se execută din poziţia – în picioare din locaşul de tragere, de la distanţa de 25m ziua şi 20m noaptea, în timp de 1 minut.

ŞEDINŢA 32 DE ARUNCARE A GRENADEI DE MÂNĂ DE RĂZBOI

SCOP: învăţarea aruncării grenadei de mână de război, ziua.
OBIECTIVE:
–    la aruncarea grenadei de mână defensive – o porţiune de teren descoperit, de formă dreptunghiulară cu laturile de 10m (de front) şi 6m (adâncime), la distanţa de 20m (măsurată faţă de limita dinspre trăgător a dreptunghiului);
–    la aruncarea grenadei de mână ofensive – şanţ de comunicaţie pe un front de 10m (lăţime – 1m şi adâncime – 0,5m) la distanţa de 25-30m.
POZIŢIA:.
–    la aruncarea grenadei defensive: în picioare, din şanţul de tragere;
–    la aruncarea grenadei ofensive: în picioare, din şanţul de tragere.
GRENADE: 1 grenadă de mână de război defensivă sau ofensivă.
TIMP: cel mult 30 secunde de la comanda „Cu grenadă – FOC”.
APRECIEREA: Corespunzător, dacă aruncă grenada de mână în porţiunea de teren stabilită ca obiectiv;
MODUL DE EXECUTARE A ŞEDINŢEI:
La ordinul conducătorului tragerii, trăgătorul primeşte de la şeful punctului de aprovizionare o grenadă şi un focos, le verifică, se deplasează prin şanţul de comunicaţie pe aliniamentul de pregătire a grenadelor pentru tragere (funcţionare) şi pregăteşte grenada pentru aruncare, după care o introduce în sacul de merinde şi se deplasează pe aliniamentul de aruncare a grenadelor.
După ajungerea trăgătorului pe aliniamentul de aruncare a grenadelor, conducătorul tragerii dă comanda: „Pregătiţi grenada”. La această comandă trăgătorul scoate grenada din sac şi o aşează cu paleta focosului în podul palmei, scoate cuiul de siguranţă şi fără a schimba poziţia grenadei în mână, la comanda „Cu grenadă – FOC” o aruncă asupra obiectivului indicat.
După aruncarea grenadei defensive sau ofensive, trăgătorul se adăposteşte imediat în tranşee. Conducătorul tragerii (şeful sectorului de tragere) dă comanda „Încetaţi”, apoi comunică trăgătorului rezultatul obţinut.

V. ŞEDINŢE SPECIFICE DE TRAGERE

ŞEDINŢA SPECIFICĂ DE TRAGERE nr.1

Scop: menţinerea la un nivel superior a deprinderilor trăgătorilor, formarea automatismelor, descoperirea şi eliminarea stărilor de tensiune psihică ce ar putea apărea pe timpul tragerii.
Obiective: minim 2 ţinte
Muniţie alocată: 30 cartuşe / trăgător

ŞEDINŢA SPECIFICĂ DE TRAGERE nr.2

Scop: menţinerea la un nivel superior a deprinderilor trăgătorilor, formarea automatismelor pe fondul suprasolicitării fizice şi psihice.
Obiective: minim 3 ţinte
Muniţie alocată: 60 cartuşe*

ŞEDINŢA SPECIFICĂ DE TRAGERE nr.3

Scop: creşterea vitezei de reacţie, menţinerea la un nivel superior a deprinderilor trăgătorilor, formarea automatismelor, dezvoltarea capacităţii de a observa ţinte aflate la limita câmpului vizual periferic.
Obiective: minim 3 ţinte
Muniţie alocată: 80 cartuşe*

ŞEDINŢA SPECIFICĂ DE TRAGERE nr.4

Scop: creşterea vitezei de reacţie, perfecţionarea deprinderilor şi automatismelor, selectarea rapidă a ţintelor ostile şi angajarea într-o ripostă eficientă.
Obiective: minim 3 ţinte
Muniţie alocată: 60 cartuşe / trăgător

ŞEDINŢA SPECIFICĂ DE TRAGERE nr.5

Scop: dezvoltarea capacităţii de concentrare a trăgătorilor pe fondul unor stări conflictuale şi perfecţionarea atenţiei distributive pentru a discerne rapid ce ţintă trebuie eliminată.
Obiective: minim 4 ţinte
Muniţie alocată: 120 cartuşe*

ŞEDINŢA SPECIFICĂ DE TRAGERE nr.6

Scop: menţinerea la un nivel superior a deprinderilor trăgătorilor, formarea automatismelor, descoperirea şi eliminarea stărilor de tensiune psihică ce ar putea apărea pe timpul tragerii.
Obiective: minim 3 ţinte
Muniţie alocată: 100 cartuşe*

ŞEDINŢA SPECIFICĂ DE TRAGERE nr.7

Scop: menţinerea la un nivel superior a deprinderilor luptătorilor, formarea automatismelor pe fondul suprasolicitării fizice şi psihice.
Obiective: minim 3 ţinte
Muniţie alocată: 180 cartuşe*

ŞEDINŢA SPECIFICĂ DE TRAGERE nr.8

Scop: creşterea eficacităţii tragerii în condiţii de schimbare rapidă a tipului de ţintă, atunci când este necesară schimbarea poziţiei de tragere şi a locului de unde se execută tragerea.
Obiective: minim 4 ţinte
Muniţie alocată: 150 cartuşe*

ŞEDINŢA SPECIFICĂ DE TRAGERE nr.9

Scop: identificarea rapidă a ţintei, antrenarea observatorului în calcularea operativă a distanţelor, descoperirea factorilor de mediu şi măsura în care aceştia influenţează precizia tragerii.
Obiective: minim 2 ţinte
Muniţie alocată: 20 cartuşe / trăgător

ŞEDINŢA SPECIFICĂ DE TRAGERE nr.10

Scop: antrenarea trăgătorilor şi a echipei de lunetişti pentru eliminarea rapidă a ţintelor ce apar pentru scurt după o perioadă îndelungată de aşteptare, din poziţii şi sub unghiuri diferite.
Obiective: minim 3 ţinte
Muniţie alocată: 120 cartuşe*

ŞEDINŢA SPECIFICĂ DE TRAGERE nr.11

Scop: perfecţionarea trăgătorilor pentru eliminarea rapidă a ţintelor şi creşterea coeziunii între membrii echipei de lunetişti.
Obiective: minim 5 ţinte
Muniţie alocată: 180 cartuşe*

ŞEDINŢA SPECIFICĂ DE TRAGERE nr.12

Scop: perfecţionarea pregătirii trăgătorilor pentru executarea cu precizie a tragerii în medii ostile asupra unor ţinte aflate în mijloace de transport sau clădiri.
Obiective: minim 3 ţinte
Muniţie alocată: 60 cartuşe / trăgător

ŞEDINŢA SPECIFICĂ DE TRAGERE nr. 13

Scop: formarea deprinderilor trăgătorilor de a executa trageri în timp scurt cu pistolul în sistem dubla acţiune.
Obiective: minim 2 ţinte
Muniţie alocata: 30 cartuşe / trăgător

ŞEDINŢA SPECIFICĂ DE TRAGERE nr. 14

Scop: formarea deprinderilor trăgătorilor de a executa trageri în timp scurt cu schimbarea direcţiei de mers cu scurte deplasări.
Obiective: minim 2 ţinte
Muniţie alocata: 30 cartuşe / trăgător

ŞEDINŢA SPECIFICĂ DE TRAGERE nr. 15

Scop: formarea deprinderilor trăgătorilor de a executa trageri din deplasare cu schimbarea direcţiei de mers şi tranziţia (schimbarea) tipului de arma.
Obiective: minim 2 ţinte
Muniţie alocata: 60 cartuşe / trăgător

ŞEDINŢA SPECIFICĂ DE TRAGERE nr. 16

Scop: formarea deprinderilor trăgătorilor de a executa trageri din deplasare cu schimbarea direcţiei de mers cu sau fără tranziţia (schimbarea) armei folosind mijloacele de protecţie individuale în condiţii similare contaminării chimice.
Obiective: minim 2 ţinte
Muniţie alocata: 60 cartuşe / trăgător

ŞEDINŢA SPECIFICĂ DE TRAGERE nr. 17

Scop: formarea deprinderilor trăgătorilor de a executa trageri de precizie în acelaşi timp la comanda unică.
Obiective: minim 3 ţinte
Muniţie alocata: 15 cartuşe*

Notă:
*1.Cantitatea de muniţie prevăzută pentru o şedinţă specifică de tragere este alocată pentru toţi trăgătorii din grupul (echipa) care execută şedinţa.
2. Şedinţele de tragere se pot executa folosind următoarele tipuri de muniţie pentru:
•    pistol: cartuşe cu glonţ obişnuit sau subsonice;
•    pistol mitralieră (automat): cartuşe cu glonţ obişnuit sau cu glonţ trasor (numai   când vegetaţia este uscată);
•    puşcă mitralieră:  cartuşe cu glonţ obişnuit sau cu glonţ trasor (numai când vegetaţia este uscată);
•    puşca semiautomată cu lunetă: cartuşe cu glonţ obişnuit sau cu glonţ trasor (numai   când vegetaţia este uscată);
•    arma lansator cal. 38 mm: cartuşe cu efect iritant – lacrimogen;
•    aruncătorul de grenade cal. 40 mm: lovituri cu grenade inerte;
•    puşca de vânătoare cal. 12: cartuşe cu bile de cauciuc.

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s