Procedura privind legitimarea si stabilirea idenitatii unei persoane

CONŢINUTUL PROCEDURII

 

I. SCOP

 

a) stabilirea unui set unitar de reguli pentru reglementarea legitimării şi stabilirii identităţii unei persoane de către poliţişti, în condiţiile prevăzute de lege;

b) stabilirea responsabilităţilor privind întocmirea şi avizarea documentelor aferente acestor activităţi.

 

II. DOMENIU

 

Procedura se aplică de către ofiţerii şi agenţii Poliţiei Române.

III. REFERINŢE NORMATIVE

 

a)        Constituţia României;

b)       Codul de Procedură Penală;

c)       Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române;

d)       Legea nr. 360/2002 privind Statul poliţistului;

e)        O.U.G nr.  97/2005 privind evidenţa, domiciliul, resedinţa şi actele de identitate ale cetaţenilor români;

f)         H.G nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G 97/2005 privind evidenta persoanelor;

g)       Legea nr. 677/2001 privind protectia prsoanelor cu privire la prelucarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora;

h)       Dispoziţia I.G.P.R nr.7/2008 privind concepţia de organizare şi acţiune a      structurilor poliţiei de ordine publică;

i)          Dispoziţia I.G.P.R nr. 643/2005 privind manualul de bune practici de intervenţie pentru poliţistul de ordine publică;

j)          Standardul M.A.I. nr. 005/2006 – Principiile şi metodologia standardizării. Proceduri formalizate specifice. Conţinut şi formă de redactare;

k)       Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii din care face parte poliţistul care aplică procedura;

l)          Fişa postului personalului desemnat cu atribuţiile respective.

 

IV. DESCRIEREA PROCEDURII

 

1. Legitimarea şi stabilirea identităţii unei persoane reprezintă măsuri poliţieneşti cu caracter preventiv, ce constă în solicitarea şi verificarea actului de identitate sau a

altor documente de legitimare, pentru a i se cunoaşte datele de stare civilă, cetăţenia, domiciliul ori reşedinţa.

2. Poliţistul ia măsura legitimării atunci când:

a) persoanele încalcă dispoziţiile legale;

b) există indicii temeinice că persoanele pregătesc sau au comis o faptă ilegală;

c) persoanele sunt suspecte (după comportament, bagaje, îmbrăcăminte, locul unde se află, creează suspiciuni în rândul poliţiştilor aflaţi în misiune);

d) persoanele pot da lămuriri în legătură cu fapte sau alte aspecte care prezintă interes pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu de către poliţişti;

e) persoana solicită intrarea într-un perimetru legal restricţionat.

f) persoana legitimata este folosita ca martor asistent in procesul penal.

3. În vederea legitimării şi stabilirii identităţii persoanelor, se foloseşte unul din următoarele procedee:

a) verificarea actelor de identitate ale persoanelor;

b) verificarea altui document emis de instituţii sau autorităţi publice (paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu ori diploma de absolvire a unei instituţii de învăţământ), cu fotografie de dată recentă;

c) stabilirea datelor de identitate ale persoanei cu ajutorul altor cetăţeni cunoscuţi şi demni de încredere, care au fost legitimaţi anterior;

d) efectuarea verificărilor în evidenţele poliţiei.

4. Se intercep­tează persoana (respectând regulile stabilite în PS/POP 03);

5. Se solicită actul de identitate, folosind formula: „BUNĂ ZIUA (SEARA)! SUNT AGENTUL DE POLIŢIE (numele) DE LA (unitatea de poliţie) , VĂ ROG SĂ – MI PREZENTAŢI ACTUL DE IDENTITATE”.

6. Când legitimarea se efectuează de către doi poliţişti, şeful echipei verifică actul de identitate, iar partenerul supraveghează comportamentul celui legitimat, postându-se la 2-3 paşi de acesta, către înapoi şi lateral. După caz, poliţistul care supraveghează persoana legitimată va avea pregătite mijloacele din dotare pentru intervenţie.

7. Actul de identitate se ţine la o înălţime corespunzătoare, care să permită atât supravegherea permanentă şi atentă a comportării persoanei, cât şi verificarea şi citirea conţinutului acestuia.

8. Întrebările cu privire la datele de identitate ale persoanei se adresează într-o altă ordine decât cea în care sunt trecute în act.

9. Se verifică dacă actul prezentat:

a) este emis de autoritatea competentă;

b) corespunde ca formă şi conţinut;

c)  aparţine sau nu persoanei, în sensul că fotografia din act corespunde cu fizionomia posesorului şi dacă datele de stare civilă corespund cu cele declarate de persoana în cauză;

d) are expirat termenul de valabilitate pentru care a fost eliberat;

e) prezintă urme de falsificare, are ştersături, modificări, corecturi, adăugiri ori conţine menţiuni nepermise, scrise ori ştampilate;

f) este păstrat în condiţii corespunzătoare, nu este deteriorat şi dacă persoana a luat măsuri pentru prevenirea deteriorării ori a distrugerii acestuia;

g) conţine interdicţia pentru titular de a se afla în acea localitate sau de a părăsi o anumită localitate fără aprobare.

10. (1) În cazul legitimării unui grup de persoane, acestea sunt aşezate în linie, se strâng actele de la fiecare, iar partenerul supraveghează comportamentul celor legitimaţi.

(2) Actele de identitate sunt restituite după identificarea tuturor persoanelor.

11. În situaţia în care actul de identitate verificat este în regulă şi per­soanei legitimate nu i se poate reproşa nimic, poliţistul îi înmânează actul, îi mulţumeşte şi îşi continuă serviciul.

12. Se evită, pe cât posibil, legitimările în locuri aglomerate, unde această măsură nu poate fi efectuată în bune condiţii din cauza curiozităţii persoanelor din jur ori a intervenţiei nedorite a unora dintre acestea sau în locuri întunecoase. În cazuri deo­sebite, când situaţia nu suferă amânare, legitimarea se execută şi în aceste locuri.

13. Dacă persoana refuză să se legitimeze ori să dea relaţii cu privire la identitatea sa, i se atrage atenţia pe un ton ferm şi autoritar că fapta sa constituie contravenţie şi se sancţionează conform legii.

14. Dacă persoana refuză în continuare să prezinte actul de identitate, poliţistul efectuează controlul corporal, iar în situaţia în care găseşte actul, după stabilirea identităţii îi   aplică sancţiunea contravenţională.

15. În cazul în care în urma efectuării controlului persoanei, actul de identitate nu se găseşte asupra persoanei, poliţistul încearcă să stabilească identitatea prin celelalte procedee de identificare (IMAGETRAK, AFIS 2000, etc).

16. Dacă nu se poate stabili identitatea, persoana în cauză este condusă la sediul poliţiei , verificarea situaţiei acesteia şi luarea măsurilor legale, după caz, realizeazându- se în cel mult 24 de ore, ca măsură administrativă;

17. Legitimarea se execută numai în scopul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, iar datele obţinute sunt confidenţiale, putând fi folosite numai cu respectarea prevederilor legii privind protecţia datelor cu caracter personal.

18. Dacă măsura legitimării este executată asupra unui cetăţean străin, faţă de care există suspiciuni, se realizează o verificare amănunţită asupra documentelor personale cu precădere a actelor de trecere a frontierei, pentru a se stabili legalitatea intrării şi şederii pe teritoriul României.

19. Poliţistul trebuie sa fie in măsură ca la iesirea din serviciu să menţioneze în raport datele de identitate ale persoanelor legitimate şi  măsurile dispuse.

V. RESPONSABILITĂŢI

1. Şeful nemijlocit coordonează, sprijină, îndrumă şi controlează persoanele care aplică procedura, urmărind respectarea acesteia şi a variantei / variantelor revizuite.

2. Persoanele care utilizează această procedură aplică forma iniţială, precum şi varianta / variantele revizuită / revizuite de la data intrării în vigoare a acesteia / acestora.

3. Prezenta procedură nu exclude şi nu limitează obligaţia personalului implicat în aceste activităţi de a-şi însuşi şi respecta actele normative/dispoziţiile în vigoare, precum şi prevederile din Regulamentului de organizare şi funcţionare şi din Fişa postului.

VI. DISPOZIŢII FINALE

 

1. Procedura se difuzează personalului care execută sau participă la activităţile  respective, de către emitent împreună cu anexa nr. 3.

2. Actuala procedură se revizuieşte în cazul în care apar modificări organizatorice sau reglementări legale cu caracter general şi intern pe baza cărora se desfăşoară activităţile care fac obiectul acestei proceduri .

3. Anexele nr.1 ,2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta procedură.

4. Anexele nr.1 şi 2 se păstrează la emitent.

5. Această procedură se aplică începând cu data de 27.10.2008.

ANEXE:

 

Anexa 1 – Lista de difuzare

Anexa 2 – Lista reviziilor

Anexa 3 – Model proces verbal de identificare

Reclame

32 comentarii la “Procedura privind legitimarea si stabilirea idenitatii unei persoane

 1. In seara de 09.08.2010 cand stateam cu prietenii mei la un bar din centrul satului un domn politist a venit sa ne legitimeze pe toti,isr eu nu am avut nici un act la mine si nu am vrut sa ii dau datele mele personale.Domnul politist a trecut la amenintari ca imi pune catusile,sa urc in masina a merg la sectie.Am refuzat cateoric,deoarece era doar un singur politist,iar noi nu deranjaseram ordinea publica!Ce ar putea sa imi faca domnul politist?Mi-a spus un prieten ca ma amendeaza,se poate?

  • Stimate domn, situatia prezentata de dumneavoastra este simpla, dar cum toate lucrurile simple desi sunt si se complica mereu, tot ce va spune sunt urmatoarele:
   In primul rand conform codului etic si deontologic al politistului precum si a legii 360/2002 privind statutul politistului, personal nu-mi pot da cu parerea deaorece este o situatie operativa ceea ce implica anumite proceduri stas pe care politistul trebuie sa le urmeze.
   In al doilea rand daca lucrurile stau asa cum le-ati descris inseamna ca totul se rezuma la o chestiune personala si nu aveti de ce sa va faceti probleme.
   Nefiind martori, imagini si alte lucruri suplimentare ca sa dea dreptate uneia dintre parti in cel mai rau caz se poate ajunge la o culpa comuna.
   Va sugerez sa va mai uitati prin cadrul blogului fiindca veti regasi proceduri si materiale video care sa va lamureasca.
   In speranta ca v-am putut fi cat de cat de un mic folos, va salut cu respect.
   Cu consideratie, Andrei Vocila

 2. „3. În vederea legitimării şi stabilirii identităţii persoanelor, se foloseşte unul din următoarele procedee:
  […]
  d) efectuarea verificărilor în evidenţele poliţiei.”

  deci daca imi dau datele personale, fara sa vreau sa prezint buletinul, nu risc amenda, nu?

  • Stimate domn, conform legii, portul actului de identitate asupra dumneavoastra este obligatoriu!
   Intr-adevar, din ceea ce ati citit dumneavoastra, conform procedurii la litera d, politistul poate apela la aceasta varianta doar ca masura alternativa dar asta nu va absolva de nerespectarea legii propriu-zise si sanctionarea dumneavoastra contraventional.
   Cu consideratie, Andrei Vocila.

 3. Întrebare:

  1. Cum se face legitimarea unei persoane pe stradă indiferent de oră ?

  – persoana care este legitimată de către organul de poliţie are dreptul de a nu înmâna BI/CI organului, arătându-i acestuia BI/CI din mână?

  2. Când se înmânează BI/CI unui organ de politie?

  • BI/CI se inmaneaza organului de politie oricand ii este cerut – poate fi un control de rutina.Organul de politie este obligat sa se prezinte si sa prezinte motivul solicitarii actului de identitate.Da, actul personal de identitate poate fi prezentat de catre posesor fara a i se inmana direct organului de politie. In cazul in care insa nu vrea sa il prezinte deloc, organele cu atributii in acest sens au dreptul de a-i cere sa ii insoteasca la sectia de politie, iar in cazul in care nu vrea de bunavoie, il pot retine 24ore.Sau mai mult, depinde de circumstante.

   • Alooooooooo! nu mai exista control de rutina! sint interzise din ianuarie 2007 prin ordinul generalului de atunci, fatuloiu. exista numai actiuni de control ale politiei pe o anumita linie, ex: alcool sau itp sau rca. nu mai dormiti pe voi! controalele de rutina s-au dus, oricum erau abuzive ca sa iti dea garcea o amenda. daca nu-ti comunica motivul opririi… treapta 1 si te duci!

 4. Eu sunt fricos. Mi-e frică să merg cu actele de identitate permanent asupra mea. Ele conţin prea multe informaţii cu caracter personal pentru a nu mă expune scurgerii lor în natură. De aceea, conform art. 22 (1) din OUG 97/2005, ce mă obligă să ţin buletinul în stare bună, am hotărît să ţin acasă actul de identitate. Ba, mai mult, întrucît nici fotocopia nu mă fereşte de scurgerea datelor personale în natură, am hotărît să intervin asupra fotocopiei, să şterg cîteva cifre semnificative din CNP, urmînd ca la o eventuală somaţie de identificare să copletez verbal cifrele lipsă. Doar astfel mă simt protejat.

  Întrebarea mea este: prezentarea unei fotocopii după buletin în condiţiile descrise mai sus poate fi considerată refuz de autoidentificare? Dacă da, care este procedura contestării unei sancţiuni în scris (morale sau pecuniare)?

  Vă mulţumesc.

  • Stimate domn, incerc sa va inteleg umorul dar nu prea reusesc cu tratamentul superficial fata de astfel de probleme la care puteam nici sa nu va aprob comentariul si nici sa va raspund dar am hotarat sa nu fac acest lucru niciodata si e bine ca toata lumea si cititorii prezentului blog, sa vada totul pe fata si transparent din toate punctele de vedere.
   Si acum fie vorba intre noi, sa ma ierte Dumnezeu dar o copie a actului de identitate nu se ia niciodata in calcul…..
   Asa ca va rog sa daca aveti amabilitatea si bunavointa sa abordati un pic mai profund mesajele dumneavoastra.
   Va multumesc pentru intelegere.
   Cu consideratie, Andrei Vocila

   • cum naiba sa nu te legitimezi cu o copie a actului de identitate? eu am copii xeroxate si legalizate la notar de pe CI, permis, rca si certificatul de inmatriculare. din moment ce sint legalizate de un notar trebuie sa fii timpit sa spui ca nu sint valide. cind ma mai opreste cite un incapabil de politist trebuie sa stau si sa ii explic fiecaruia ca actele legalizate sint tot aia cu originalul pe teritoriul romaniei. pe astia nu ii invata nici macar cuvinte elementare, cum ar fi copie legalizata, dupa ce termina scoala de militieni, parca politie le zice acum.

  • Refuzul de legitimare nu se refera la faptul ca persoana nu are cartea de identitate asupra sa. Puteti comunica verbal datele de identificare, iar politistul le va verifica in baza de date. Nu este nicio problema.
   Refuz de legitimare se considera atunci cand refuzati sa prezentati datele verbal, ori dati date false.
   Nu veti primi amenda daca nu aveti cartea de identitate asupra dvs. 🙂

 5. Vă mulţumesc pentru răspuns. întrucît spaţiul unui comentariu nu-mi permite, pentru o abordare mai profundă, vă invit să reflectaţi la temeiul constituţional pe care legitimarea extrem de îngustă (practic doar cu un singur înscris) îl surpă de facto. Izvorul este aici:

  Vă pot spune doar că Japonia admite orice formă de autoidentitficare, din care, identificarea cu înscrisuri este doar o parte mică, iar în acea parte mică, 27 de documente sunt calificate de lege ca grăitoare pentru stabilirea identităţii.

 6. Felicitari pentru insemnare – extrem de bine si concis scrisa. Am citeva intrebari pe care sper ca mi le puteti lamuri:

  Este cumva aceasta procedura publicata undeva ? (vad pct 5 de la cap VI Această procedură se aplică începând cu data de 27.10.2008.) si nu pot sa nu ma intreb…

  Este aceasta o procedura oficiala pentru angajatii MAI ?

  Dvs sau un coleg preda aceasta procedura la ISOP ?

  Multumesc!

 7. Bună ziua.
  Eu am o mică observație: în niciunul din punctele descrise anterior, nu am văzut menționată obligația, în mod expres și imperativă, polițistului de a se prezenta și legitima, el însuși, înainte de a legitima o persoană.
  Este, în opinia mea, primul și cel mai important pas. Astfel, dacă te oprește un polițist și-ți cere pe ton ferm sau poate să te legitimezi și-i ceri tu ca el să se legitimeze mi se pare absolut firesc ca el să o facă, înainte ca eu să-i predau actul de identitate. Nu credeți? Nu de alta, dar simplul fapt că poartă uniformă nu-l face automat polițist.

  • Corect!Intra in obligatiile politistului .Politistul inainte de a legitima o persoana sau a-i solicita orice altceva, este obligat sa se prezinte.(vezi Ghidul de aplicare a codului de etica si deontologie al politistului – cap III -Aspecte practice privitoare la comportamentul politistului – pct 1.1.-Imaginea functiei politienesti „….pe timpul indeplinirii atributiilor profesionale, precum si atunci cand intervine in afara orelor de program, lucratorul are obligatia de a-si face cunoscuta calitatea si unitatea din care face parte sau pe care o reprezinta”)

 8. ma bucur ca abordati problebe cu caracter moral sa faceti asta in continuare cu cat se pun mai multe intrebari cu atat avem mai multe raspunsuri

  • Va multumesc pentru interesul acordat temelor postate pe blog, cu scuzele aferente faptului ca raspunsul vi-l trimit abia azi, week-end-uri le petrec si eu ca atare. Parerea dumneavoastra este foarte importanta, avand in vedere dorinta de a putea raspunde tuturor problemelor intampinate de dumneavoastra.Orice comentariu, pozitiv sau negativ este binevenit si astept din partea dumneavoastra chiar si alte completari cu materiale sau exemple video pntru ca sper ca observati la fel de limpede sincopele acestui sistem in care ne invartim in cerc.
   Va asteptam si in continuare opiniile, intrebarile, doleantele….
   Va multumesc inca odata anticipat.
   Cu consideratie, Andrei Vocila

 9. hello e cineva acolo? o intrebare intemeiata. in ce conditii are dreptul sa te amprenteze un politist?si sa-ti faca fotografie din fata si dintr-o parte? banuiesc ca daca n-ai facut nimic penal in toata viata ta , ci doar fapte contraventionale ,nu ar trebui sa fi amprentat.
  va rog un raspuns . cu stima si respect alex

  • Dactiloscopia, ca sistem de înregistrare şi de identificare a persoanelor, are o dublă valenţă prin aceea că, pe de o parte, pot fi înregistrate penal persoanele care fac obiectul acestei evidenţe, iar pe de altă parte, prin analiza comparativă efectuată între urmelor papilare ridicate cu ocazia investigării tehnico-ştiinţifice a locului faptei şi impresiunile papilare cuprinse în evidenţele dactiloscopice pot fi identificaţi autorii faptelor penale.
   Prin urmare, atat timp cat amprentarea nu are scopurile mentionate mai sus, si nici nu deriva din obiectul unei legi speciale interne sau internationale, nimeni nu poate obtine si utiliza informatia dactiloscopica .
   Acelasi lucru e valabil si pentru fotografiere.
   Orice prelucrare de date cu caracter personal poate fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru acea prelucrare. Există şi excepţii de la obligativitatea consimţământului expres, însă aceste excepţii nu sunt incidente în situaţia de fapt. Facem observaţia că doctrina juridică a statuat că prin noţiunea de consimţământ expres şi neechivoc se înţelege că voinţa persoanei să fie dată, de regulă, în scris şi sub semnătură proprie.Deosebit de importante sunt dispoziţiile art.12 alin.(1) din Legea nr. 677/2001 conform cărora atunci când datele cu caracter personal sunt obţinute de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin informaţiile prevăzute la literele a), b), c) şi d). Între aceste informaţii se regăseşte şi aceea ca “dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza. Din analiza textelor de lege sus-precizate rezultă că furnizarea amprentei digitale, în vederea utilizării ei într-un sistem automat de acces în instituţie, de pontaj, ori în orice alt sistem, nu poate fi obligatorie. Altfel spus, persoana are dreptul de a refuza să ofere amprenta digitală personala.

 10. Buna.M-am legitimat cu pasaportul deoarece nu am buletinul la mine. La care domnul politist a zis ca nu ma pot legitima cu pasaportul deoarece acesta este un act de calatorie.Dar dupa ce am facut imputernicire sotului meu sa aiba drept de semnatura in locul meu totusi mi-a cerut pasaportul.De ce???

  • Legitimarea unei persoane reprezinta masura politieneasca cu caracter preventiv, ce consta in solicitarea si verificarea actului de identitate sau a altor documente in vederea stabilirii identitatii acesteia.
   Aceasta este definitia legala si aplicabila.
   Asa ca…. raspunsul este foarte usor de inteles.
   Cu consideratie, Andrei Vocila

   • Buna ziua! Va scriu deoarece consider ca ma puteti lamuri in urmatorul aspect: au sunat la usa 2politisti si mi-au cerut buletinul. Am intrebat cine sunt si i-am rugat sa se legitimeze. Cu greu si cu insistenta din partea mea mi-a prezentat unul din ei legitimatia. Bineinteles, cu comentarii:” ce credeati ca suntem infractori?” I-am intrebat care este scopul pentru car

 11. si totusi poate ma lamureste si pe mine cineva….seara in jurul orei 22.m-am trezit cu un echipaj de politie la poarta in urma unei sesizari…am deschis frumos poarta si mi-au cerut sa ma legitimez…ceea ce am refuzat….de cand au ajuns ei sa ma scoata din casa sa ma legitimez???cu vecinul m-am impacat si nu exista nici o reclamatie la politie…dar ei o tin una si buna ca daca nu m-am legitimat oricum primesc amenda…parca de 1000 ron.si ca urmeaza sa imi soseasca luna viitoare acasa….dupa cate stiu se intocmeste un proces verbal in 2 exemplare…daca nu semnez pot depune contestatie?are politia dreptul sa te scoata din casa sa te legitimeze?asta doar in urma unei sesizari facute?va rog poate ma puteti ajuta….multumesc

  • legea 61/1991 republicată
   31)
   refuzul unei persoane de a da relaţii pentru stabilirea identităţii sale, de a se legitima cu actul de identitate sau de a se prezenta la sediul politiei, la cererea ori la invitaţia justificata a organelor de urmărire penală sau de menţinere a ordinii publice, aflate în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
   PREVEDE art.3 pct. 31 SANCŢIONEAZĂ art.4 alin.1 lit. a amenda 100—500 lei
   În cazul prezentat eraţi suspectat de comiterea unei fapte.

  • Da. In cazul dumneavoastra se retine contraventia refuzului de legitimare.
   In baza acelei sesizari politistii au dreptul sa va legitimeze.
   Nu are relevanta faptul ca v-ati impacat cu vecinul.

 12. buna-seara;la intrarea in firme private sau institutii publice,portarii/agentii de paza au voie sa retina actul de identitate pana parasesc cladirea sau sunt obligati sa-l restituie vizitatorului imediatdupa notarea datelor de pe actul de identitate in registrul de evidenta specific?

 13. Am si eu o intrebare: politistul nu este obligat si el sa imi prezinte un act de identitate, ceva? pentru ca asa cum o uniforma se poate copia, la fel si un nume, gred, etc. se poate inventa. Nu am dreptul sa refuz sa me legitimez daca el nu se legitimeaza altfel decat verbal?

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s