Contractul de imprumut de consumatie (garantat cu ipoteca)


CONTRACT DE ÎMPRUMUT
GARANTAT CU IPOTECĂ

Încheiat astăzi ………………
la ………………………………..

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. D ……………………………………………………………….., domiciliat în ……………………………………………., str. ……………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ……………………….., născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………… în (localitatea) …………………………. sector/judeţ ……………………………, fiul lui …………………………. şi al ……………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………. nr. …………………….., eliberat de ……………………….., cod numeric personal ………………………………………, în calitate de împrumutător, pe de o parte, şi

Continuă lectura

Reclame

LEGE nr. 295 din 28 iunie 2004 (*actualizata*) privind regimul armelor si al munitiilor (actualizata pana la data de 17 noiembrie 2008*)

–––––     *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 30 iunie 2004. Aceasta este forma actualizatã de S.C. „Centrul Teritorial de Calcul Electronic” S.A. Piatra-Neamţ pânã la data de 17 noiembrie 2008, cu modificãrile şi completãrile aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 141 din 29 decembrie 2004 ; LEGEA nr. 19 din 28 februarie 2005 ; LEGEA nr. 235 din 6 iulie 2007 ; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 12 martie 2008 ; LEGEA nr. 152 din 11 iulie 2008 ; LEGEA nr. 268 din 7 noiembrie 2008 .

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAP. I
Dispozitii generale

ART. 1
Domeniul de reglementare
Prezenta lege stabileste categoriile de arme si munitii, precum si conditiile in care detinerea, portul, folosirea si operatiunile cu aceste arme si munitii sunt permise pe teritoriul Romaniei.

Continuă lectura

INIŢIEREA ÎN ELEMENTELE TEHNICE DE TRAGERE CU PISTOLUL practicate în Federaţia Română de Tir Sportiv la Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor. Pregătirea tehnică


Pregătirea  tehnică. ( P.Teh.) face parte din conţinutul antrenamentului sportiv care la rândul ei cuprinde:
– Pregătirea tactică ( P.Tac. )
– Pregătirea psihologică ( P.Psih.)
– Pregătirea fizică ( P.Fiz.)
– Pregătirea teoretică ( P.Teor.)
– Refacerea în tirul sportiv (Ref.)
Între componentele tehnicii enumerăm :
–    Elementul tehnic
–    Procedeul tehnic,  reprezintă modul particular de efectuare a elementului tehnic (de exemplu, declanşarea prin tatonare, sau declanşarea lin accelerată…)
–    Mijloacele  se referă la aspecte cuprinzătoare ( instrumente, materiale specifice, metode, procedee, exerciţiu, etc.)
–    Metoda face referiri la modul de acţionare, programul propus, calea, mod de a proceda, procedee folosite în vederea realizării obiectivelor propuse de perfecţionare a tehnicii de tragere.

Continuă lectura

INIŢIEREA ÎN ELEMENTELE TEHNICE DE TRAGERE CU PISTOLUL practicate în Federaţia Română de Tir Sportiv la Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor

Pregătirea  tehnică. ( P.Teh.)P.Teh. face parte din conţinutul antrenamentului sportiv care la rândul ei cuprinde:
– Pregătirea tactică ( P.Tac. )
– Pregătirea psihologică ( P.Psih.)
– Pregătirea fizică ( P.Fiz.)
– Pregătirea teoretică ( P.Teor.)
– Refacerea în tirul sportiv (Ref.)
Între componentele tehnicii enumerăm :
–    Elementul tehnic
–    Procedeul tehnic,  reprezintă modul particular de efectuare a elementului tehnic (de exemplu, declanşarea prin tatonare, sau declanşarea lin accelerată…)
–    Mijloacele  se referă la aspecte cuprinzătoare ( instrumente, materiale specifice, metode, procedee, exerciţiu, etc.)
–    Metoda face referiri la modul de acţionare, programul propus, calea, mod de a proceda, procedee folosite în vederea realizării obiectivelor propuse de perfecţionare a tehnicii de tragere.
Continuă lectura

INDICAŢII TEHNICE PENTRU CUNOAŞTEREA, ÎNTREBUINŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA PISTOLULUI Calibru 7,65 mm Md. 1974

PARTEA I-a
CAPITOLUL I
GENERALITĂŢI
DESTINAŢIA ŞI CARACTERISTICILE DE LUPTA ALE PISTOLULUI

1.1. Pistolul 7,65 mm Md. 1974 (fig. 1) serveşte pentru atac şi apărare la distanţe scurte (până la 50 m) precum şi în lupta corp la corp.

Fig. 1. — Pistol calibru 7,65 mm Md. 74
Tragerea cu acest pistol se execută numai foc cu foc, iar declanşarea focului se face manual, prin repetiţie. Pentru tra¬gerea cu pistolul se folosesc cartuşe 7,65 mm.

Continuă lectura

HOTARARE nr. 130 din 24 februarie 2005 (*actualizata*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor (actualizata pana la data de 27 august 2008*)

–––––-     *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 23 martie 2005. Aceasta este forma actualizatã de S.C. „Centrul Teritorial de Calcul Electronic” S.A. Piatra-Neamţ pânã la data de 27 august 2008, cu modificãrile şi completãrile aduse de: HOTĂRÂREA nr. 1.254 din 13 septembrie 2006 ; HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008 .

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al art. 143 din Legea nr. 295/2004  privind regimul armelor şi al muniţiilor,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ART. 1
Se aprobã Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004  privind regimul armelor şi al muniţiilor, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
ART. 2
Prezenta hotãrâre se aplicã începând cu luna martie 2005.

Continuă lectura

O R D I N U L INSPECTORULUI GENERAL AL JANDARMERIEI ROMÂNE nr. din . .2008 pentru aprobarea INSTRUCŢIUNILOR PRIVIND EXECUTAREA TRAGERILOR DE CĂTRE PERSONALUL MILITAR DIN JANDARMERIA ROMÂNĂ


Având în vedere prevederile art. 57 alin. 1 şi 2 din „Regulamentul general pentru trageri al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative”, aprobat prin Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 485 din 19.05.2008,
În temeiul art. 6, alin. 3 din Legea nr. 550 din 13.12.2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române,
Inspectorul general al Jandarmeriei Române emite următorul

ORDIN:
Art. 1    Se aprobă Instrucţiunile privind executarea tragerilor de către personalul militar din Jandarmeria Română prevăzute în Anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2    Prezentele instrucţiuni stabilesc reguli şi măsuri de siguranţă pentru pregătirea şi executarea tragerilor, precum şi condiţiile şedinţelor de tragere pentru întregul personalul militar  din  Jandarmeria Română.
Art. 3    Instrucţiunile privind executarea tragerilor de către personalul militar din Jandarmeria Română intră în vigoare începând cu  ……..2008.

Continuă lectura

ROMANIA ASA CUM MAI ESTE

Doi ani de cand Israel a cumparat Romania

O tara subjugata economic si politic de concernele evreiestiIn timp ce la Bucuresti se pregateste Cabinetul marioneta Boc IV, romanii se considera in fata unei crize economice si politice fara iesire, generata de acest guvern, prin imprumuturile la FMI, Banca Mondiala si UE * In 10.10.2007, proaspatul presedinte Shimon Peres declara: „Israel cumpara Romania…” * Si s-a tinut de cuvant * Romanii au o datorie de aproape 70 de miliarde €.

Continuă lectura