NORME F.R.T.S. Pentru realizarea Poligoanelor de Tir Sportiv – Parametri Tehnici –


1.    Consideraţii generale

Pentru acordarea Avizului de Principiu, solicitantul trebuie să obţină în prealabil acordul organelor de poliţie locale, care se eliberează în baza avizelor date de Pompieri, Sanepid, Protecţia Mediului, Protecţia Muncii, Direcţia de Arhitectură şi Urbanism, R.E.N.E.L., DISTRIGAZ, acord care se eliberează dacă sunt respectate aspectele referitoare la amplasare, căi de acces, de circulaţie, securitate şi pază a poligoanelor, precum şi în baza informaţiilor , datelor şi constatărilor proprii. Aceste documente vor fi anexate, în copie, la cererea de solicitare a Avizului de Principiu, adresată Federaţiei Române de Tir Sportiv.
Fără avizul celor menţionate anterior, Federaţia Română de Tir Sportiv nu ia în discuţie acordarea Avizului de Principiu, document necesar pentru eliberarea “Autorizaţiei de Funcţionare a Poligonului (sau a Complexului) de Tir Sportiv, de către I.G.P.R.

Tirul sportiv se practică pe terenuri special amenajate, denumite
poligoane de tragere.
Prin “poligon de tragere” se înţelege unitatea sportivă care are o serie de amenajări, construcţii şi instalaţii necesare practicării tirului sportiv, în concordanţă cu regulamentele oficiale elaborate de Federaţia Internaţională de Tir Sportiv. (I.S.S.F.), cu una sau mai multe categorii de armament astfel :
– puşcă calibru        max. 8,00 mm     – la distanţa     :  300 m
– puşcă calibru                 5,6   mm     – la distanţa    :    50 m
– puşcă calibru                 4,5   mm     – la distanţa    :    10 m
– pistol calibru                   4,5   mm     – la distanţa    :    10 m
– pistol calibru                   5,6   mm     – la distanţa    :    50 m
– pistol calibru                   5,6   mm     – la distanţa    :    25 m
– pistol calibru 7,62 mm…9,65 mm     – la distanţa    :    25 m
– puşcă (vânătoare) Trap – Skeet calibru 12 si mai mic de 12 (cu muniţie cu
lungimea cartuşului de max. 70 mm cu alice sferice de Ø = 2,5 mm)
Tragerile se execută conform regulamentelor, pe probe, în deplină siguranţă, fără a se produce pierderi de vieţi omeneşti, accidente sau pagube de orice fel şi fără a întrerupe activităţile din afara limitelor sale.
Un poligon de tragere poate să cuprindă unul sau mai multe “standuri de tragere”. Un stand este compus dintr-o serie posturi / locuri de tragere special amenajate în vederea practicării anumitor probe. (vezi  Anexa A).
Mai multe poligoane de tragere realizate în aceeaşi incintă se constituie sub denumirea de “Complex de Tir Sportiv”.

2.    Amplasarea poligoanelor
O serie de factori determină alegerea terenului  pentru un poligon de tir
sportiv.

2.1.    Orientarea standurilor de tragere
Orientarea optimă de tragere se obţine prin realizarea următoarelor
condiţii :
–  pentru situaţia geografică a ţării noastre, România, direcţia de tragere trebuie să fie orientată către N – NE, pentru a avea o luminozitate optimă.

–  trăgătorul, în poziţia de tragere, nu trebuie să fie deranjat (la ochire) de razele soarelui ;
–  ţintele trebuie să fie uniform luminate, fără variaţii de lumină, umbriri parţiale sau totale şi fără să fie luminate direct pe tot timpul tragerilor ;

2.2.    Asigurarea condiţiilor de tragere
Câmpul de tragere trebuie astfel amplasat încât să ofere condiţii de tragere egale pentru toate posturile (locurile) de tragere.

2.3.    Asigurarea securităţii tragerilor
a.    Amplasamentul va fi făcut în aşa fel, încât să ofere protecţie trăgătorilor, tehnicienilor, publicului, dar să nu încalce nejustificat costul lucrărilor necesare asigurării securităţii ;
b.  Standurile vor fi astfel grupate încât să permită trageri simultane fără să prezinte un pericol pentru concurenţi, organizatori, arbitrii sau spectatori. Aceasta se va asigura prin păstrarea distanţelor regulamentare între standuri şi executarea de lucrări pentru captarea proiectilelor rătăcite (ricoseuri).

Notă :
•    Este indicat să se folosească, denivelările de teren naturale şi de regulă să se evite orientarea tragerii spre zone circulate.
•    Trebuie avut în vedere că :
– proiectilele de calibru redus de 5,6 mm. long, sunt periculoase pe o
rază de 1.200 m (în traictorie razantă)
– proiectilele de calibru 7,62 mm. – 9,65 mm., sunt periculoase pe o
rază de 3.000 m (în traictorie razantă)
– proiectilele (alicele Ø 2,5 mm) de la puşca de calibru 12 , “aterizează”
la o distanţă de cca. 150 m
•    Orice proiectil scăpat din incinta poligonului sub un unghi de 300 poate provoca accidente.
•    Amenajările trebuie să oprească ricoşeurile, din cadrul câmpului de tragere şi din zona de aterizare a proiectilelor.
•    La armele cu alice pentru probele de talere, zona de securitate este cu o rază de :     –  125 m la proba de “skeet”
–  150 m la proba de “trap”, “dublu trap” şi “trap automatic”

2.4.    Apărarea contra curenţilor de aer
Amplasarea poligoanelor se va face ţinând cont şi de concluziile unui
studiu prealabil al frecvenţei, direcţiei şi a tăriei curenţilor de aer.
În cazuri speciale se pot amenaja paravane pentru atenuarea curenţilor de aer în câmpul de tragere.

2.5.  Protecţia fonică
Pentru a atenua zgomotul produs de arme în momentul plecării “focului”
se vor lua măsuri speciale în vederea protecţiei fonice pentru trăgători,oficiali, spectatori şi pentru populaţia care locuieşte în împrejurimi.

2.6.    Accesul şi circulaţia
Amplasarea standurilor trebuie să asigure condiţii normale de acces,
deplină securitate şi separarea circulaţiei sportivilor şi a oficialilor faţă de circulaţia spectatorilor, astfel încât să nu fie deranjat trăgătorul.
Placute de avertizare din 20 m în 20 m în incinta şi în afara poligonului, montate pe suport rigid care să cuprindă următoarele înscrisuri : “Pericol – Poligon de tragere”, “Accesul Interzis – Pericol de împuşcare”, etc.

2.7.    Câmpul de tragere
La amenajarea câmpului de tragere, acesta va fi realizat “plan” şi
semănat cu gazon , pentru a evita ridicarea prafului în cazul curenţilor de aer.
Nivelul câmpului de tragere faţă de nivelul platformei de tragere
(± 0,00 m) se va situa în intervalul de la “ – 0,30 m” la “– 0,60 m” în vederea eliminării fenomenului de “miraj”.

2.8.    Lucrări de protecţie ( la poligoanele pentru probele  de glonţ )
a.    La minimum 5,00 m. în spatele ţintelor se amenajează o “biută” de cel puţin 4,00 m. înălţime, taluzată la o pantă între 400 – 450. Biuta nu trebuie confectionata cu materiale care să favorizeze “ricoşeul” şi va trebui să fie fixata cu gazon sau plantaţie de arbuşti.
b.    Pe cele 3 laturi (2 laterale şi unul în spatele biutei) câmpul de tragere va fi amenajat cu “ziduri de protecţie” din beton armat de 3 m înălţime.
c.    Transversal câmpului de tragere, vor fi prevăzute 1 – 2 şiruri de ecrane din lemn (“parabaluri”) de protecţie ( securitate) fixate după diagrama traictoriilor limită, astfel încât nici un proiectil scăpat accidental, din orice poziţie extremă, să nu iasă în afara perimetrului câmpului de tragere.
d.    La standul de 25 m este necesar să se amenajeze, pentru fiecare grup de câte 2 instalaţii specifice tragerilor la 25 m, un adăpost de minimum 2.00 m lăţime şi 2,50 m lungime. Acesta serveşte de adăpost pentru oficiali şi personalul tehnic de la linia ţintelor în timpul execuţiei tragerilor şi pentru depozitatra ramelor şi a ţintelor necesare.
Ieşirea din adăpost, la linia de ţinte, se face prin optică şi / sau acustică.

2.9.  Pentru Poligoanele inchise complet (indoor), de 25 m si 50 m
unde se desfasoara probe de pistol calibru mare si redus,
precum si pentru probe de  pusca calibru redus  :

– toate zidurile care delimiteaza poligonul , cat si planseul si podeaua acestuia
trebuie realizate din beton armat ( inclusiv stalpii din campul de tragere).
– pe suprafetele betonate se monteaza materiale specifice care sa impiedice
ricoseurile de proiectile ;
– suprafata tavanului va fi realizata cu materiale fonoabsorbante
– transversal câmpului de tragere, vor fi prevăzute 1 – 2 şiruri de ecrane (“parabaluri”) de protecţie ( securitate) fixate după diagrama traictoriilor limită, astfel încât nici un proiectil scăpat accidental, din orice poziţie extremă, să nu iasă în afara perimetrului câmpului de tragere.
– sistemul de ventilare a aerului din poligon, trebuie sa fie foarte bine dimensionat pentru volumul existent, acordandu-se o atentie deosebita zonei liniei de tragere
– sistemul de iluminat electric trebuie sa asigure in poligon o lumina constanta (300 lux) , iar pentru zona tintelor 1500 lux.
–  zona de captare a proiectilelor trebuie realizata din materiale care sa anuleze ricoseurile si penetrarea acestora ;
– in poligon va exista o singura zona de acces, aceasta realizandu-se, cel putin, in spatele spatiului de siguranta a tragatorilor
– podeaua in zona campului de tragere va fi acoperita cu materiale care sa reţină ricoseurile ;

2.10.  Pentru Poligoanele unde se desfasoara probe de tir – talere :

– construirea acestora la o distanta minima de 500 m de limita localitatilor, pe cat posibil in zone fara obstacole apropiate de directia de tragere , din incinta poligonului.
– imprejmuirea cu garduri din materiale usoare: ex- plasa de sarma,
panouri din impletituri metalice, gard viu (cu consistenta a coronamentului si bazei pt. a nu patrunde animalele sau oamenii) .
– se recomanda sa se foloseasca materiale in culori apropiate de cele ale cadrului natural pentru a nu distrage inutil atentia tragatorilor.
– inaltimea recomandata pentru gardurle prezentate mai sus este de 3 m
– prezenta panourilor de avertizare la fiecare 20 de m
– se recomanda plantarea de arbori cu crestere rapida pe perimetrul poligonului daca acestia nu impiedica buna desfasurare a tragerilor.
–  nu este necesara delimitarea dintre 2 standuri alaturate, cu exceptia cazului cand pentru buna desfasurare a tragerilor in paralel se impune construirea unui
– daca poligoanele de tir – talere sunt construite la mai putin de 150 m de obiective industriale sau civile, drumuri / sosele, poduri si cursuri de apa, masurile de sigurantare perimetrala sunt asigurate prin ziduri de protectie din beton armat cu inaltimea de 3 m.
– zona in care se desfasoara tragatorii va fi imprejmuita cu elemente simple (ex: teava metalica, gard lemn, lanturi decorative) pentru a limita accesul persoanelor neautorizate in timpul desfasurarii tragerilor.
– in zona de desfasurare a tragerii va fi amplasat, obligatoriu, la loc vizibil, un panou cu regulile principale de siguranta in poligon.
– este necesara existenta unuia sau doua foisoare de observare, cu personal desemnat de conducatorul tragerii cu rol de observator care poate opri desfasurarea mansei daca in interiorul sau exteriorul zonei protejate este semnalata prezenta unor persoane straine.

Nota :     – prezentele Norme FRTS sunt elaborate şi se aplică doar pentru poligoanele în care muniţia utilizată este prevăzută la art. 1.
– pentru poligoanele în care se doreşte utilizarea altui tip de muniţie, adică proiectil cămăşuit, F.R.T.S. nu ia în considerare solicitarea şi nu eliberează acordul.

Biroul Executiv al FEDERAŢIEI ROMÂNE DE TIR SPORTIV

27.03.2006
06.06.2008

PS. Alte informaţii specifice pentru poligoane, pe probe, pe adresa :
http://www.issf-shooting.org  >

Reclame

Un comentariu la “NORME F.R.T.S. Pentru realizarea Poligoanelor de Tir Sportiv – Parametri Tehnici –

  1. Prin “poligon de tragere” se înţelege unitatea sportivă care are o serie de amenajări, construcţii şi instalaţii necesare practicării tirului sportiv, în concordanţă cu regulamentele oficiale elaborate de Federaţia Internaţională de Tir Sportiv. (I.S.S.F.), cu una sau mai multe categorii de armament astfel :
    – puşcă calibru max. 8,00 mm – la distanţa : 300 m ?????????????????
    SA INTELEG CA DISTANTA DE LA STAND LA TINTA SA FIE DE 300 m ?

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s