ÎNTREŢINEREA ARMELOR ŞI A MUNIŢIEI. REGULAMENTE ŞI REGULI DE SECURITATE

Întreţinerea armelor şi a muniţiei.

Activitatea practică a demonstrat că funcţionarea normală a armamentului şi muniţiei depinde în cea mai mare măsură  de modul cum se foloseşte, cum se întreţine şi cum se conservă.

Principalii agenţi dăunători sunt :

•    Starea de umiditate  din atmosferă sau din încăperile unde sunt folosite sau
păstrate, care prin acţiunea chimică de oxidare atacă părţile metalice ale armei şi le degradează.
De asemenea starea de umiditate degradează şi pulberea din cartuş, deoarece aceasta are calitatea de a absorbi umezeala. Astfel se reduc calităţile balistice cu deteriorarea  directă a preciziei tragerii.
Rugina, care e o urmare a oxidării, îngreunează mişcarea diverselor piese componente ale  mecanismelor armei, producănd  incidente de funcţionare a mecamismului de încărcare, armare, declanşare, extragere, etc. .
Umiditatea rezultată din transpiraţia corpului uman, care conţine multe săruri oxidante, acţionează de asemenea în mod dăunător asupra părţilor metalice chiar dacă sunt ocrotite de brunaj.


“ Transpiraţia metalului “ apare în condiţiile unei păstrări cu temperaturi ce variază de la rece la cald şi invers, prin condensarea vaporilor de apă din atmosfera încăperii respective.
•    Zgura  din canalul interior al ţevii, ca deşeu, rezultată din arderea pulberii , pe
lângă faptul că are o asţiune oxidantă şi deteriorează suprafaţa metalului, poate constitui şi un obsatacol în alunecarea  alicelor sau proiectilului, modificând viteza iniţială, ceea ce va provoca o altă traiectorie.
•    Prăfuirea armei şi în special ale mecanismelor interioare, dar mai ales
ale aparatelor de ochire, aduce un mare neajuns randamentului lor, îngreunând funcţionarea normală a mecanismelor de reglare.

Pe lângă acţiunea agenţilor descrişi mai înainte, mai sunt şi alţii, care intervin în mod dăunător asupra  funcţionări normale, atât la armă cât şi la muniţie :
o    Folosirea de unelte improvizate, la curăţirea armei, de exemplu : vergele
de curăţat confecţionate din tije de oţel – neîmbrăcate cu un material mai puţin dur.
Prin folosirea unei vergele de curăţat necorespunzătoare şi mai ales prin introducerea acesteia prin gura ţevii, poate strica geometría ghinturilor în zona de la gura canalului ţevii, fapt care imprimă proiectilului o altă direcţie pe traiectorie, chiar de la plecare.
o    Folosirea de unsori improprii  pentru întreţinerea armelor şi mai ales ca dopuri
la gura ţevii, creează de asemenea neajunsuri în buna funcţionare, dar şi un pericol de  inelare  a ţevii.  O ţeavă inelată pe canalul interior are pierderi de presiune ceea ce înseamnă scăderea vitezei iniţiale şi odată cu ea şi a preciziei.

o    Folosirea de şurubelniţe sau chei hexagonale,  nedimensionate după trebuinţă,
va degrada şuruburile respective, încât nu vor mai putea fi folosite pentru demontare, montare, sau diverse reglaje.
o    Folosirea materialelor aspre, abrazive,  pentru curăţirea canalului ţevii sau a
altor părţi ale armei, care zgârie metalul, sunt de asemenea contraindicate.
o    Transportul necorespunzător, al armelor şi a muniţiei cauzează mari neajunsuri,
ca urmare a unor lovituri sau a unor degradări provocate de factorii atmosferici.
De asemenea manipularea brutală a armamentului şi a muniţiei poate provoacă daune incalculabile.

Se recomandă :

1.    Pentru intreţinerea armelor, firmele producătoare recomandă să se
folosească numai unsori şi uleiuri minerale de bună calitate, potrivit recomandărilor din prospectele ce însoţesc fiecare armă în parte.
2.    Pentru demontarea şi montarea diferitelor piese, se vor folosi unelte
adecvate, iar pentru curăţire şi întreţinere se vor folosi cârpe moi care nu lasă scame. Curăţirea canalului ţevii se va face cu o vergea din oţel îmbrăcată în material plastic cu capete de vergea ( periuţe cilindrice din sârmă de alamă, fire de plastic sau păr natural – rigid – )  cu vată, pânză sau tifon din bumbac (tăiat în formă de pătrat dimensionat corespunzător), atât înainte de tragere cât şi după tragere. Vergeaua se introduce în canalul ţevii, numai pe la camera de explozie, iar mişcarea trebuie să se facă lin şi fără scoaterea ei în afară pe la gura ţevii.
3.    Este srict interzisă agăţarea de ţeavă a diferitelor anexe de tragere.
Greutatea acestor anexe vor produce joc în montura de fixare a ţevii şi provoacă prejudicii preciziei tragerii.
4.    Transportul se va efectua separat pentru armament şi muniţie,
numai în cutii şi valize speciale care vor proteja arma şi respectiv muniţia de orice lovire sau mânuire necorespunzătoare.
5.    Depozitarea se va face în încăperi bine aerisite şi ventilate la o temperatură
cât mai constantă, cea mai indicată e de 15º C., şi umiditate constantă.  Armamentul va fi păstrat în dulapuri cu rastele şi cu orificii de aerisire separat de muniţie şi echipament. Nu se recomandă stocarea, mai mult de doi ani, a unor cantităţi mari de cartuşe deoarece unii compuşi ai pulberii se pot altera, influenţând viteza de ardere, şi astfel precizia este diminuată.
6.    După fiecare folosire, armele vor fi curăţate în canalul ţevii, pe ţeavă, în
camera închizătorului, la camera cartuşului, închizătorul, ghiara extractoare, exteriorul părţilor metalice ( în zonele unde s-a pus amprenta mâinii transpirate, etc.) şi aparatele de ochire.  La intervale mai lungi se impune o curăţenie mai amplă, eventual sub asistenţa unui armurier.

Regulamente şi reguli de securitate.

Aceste reguli sunt parte integrantă a regulilor tehnice şi se aplică tuturor disciplinelor din tirul sportiv.
În “ Tirul sportiv ” se  utilizează o  gamă variată de arme şi muniţii care în orice moment ( testări, antrenamente şi concursuri ), în condiţii de manevrare necorespunzătoare se pot provoca accidente grave, chiar fatale datorită forţei foarte mari de aruncare a proiectilelor ( inclusiv a proiectilelor de  calibrului 4,5 mm. folosite la armele cu aer comprimat ).
În ţara noastră, standurile de încercări şi verificări balistice, poligoanele pentru toate categoriile de arme, sunt construite, în urma aprobărilor forurilor oficiale autorizate în acest scop, în aşa fel încât asigură securitatea totală a persoanelor  din exterior. Pentru persoanele din interior, securitatea este asigurată de respectarea, într-o disciplină perfectă, a regulilor de securitate elaborate de Federaţia İnternaţională de Tir Sportiv, Federaţia Română deTir Sportiv şi a dipoziţiilor ce  sunt impuse de          “ Legea nr. 295/ 2004, privind regimul armelor şi al muniţiilor publicată în M.Of. nr.583 din 30/06/2004”

Spicuiri din Legea nr. 295/ 2000 , privind regimul armelor şi al muniţiilor :

–    İnspectoratul General al Poliţiei Române este autoritatea
competentă care exercită controlul privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor, precum şi la operaţiunile cu arme şi muniţii.
–    Armele letale pot fi deţinute sau, după caz, purtate şi folosite de
persoanele fizice numai în baza permisului de armă.
–    Armele de tir sportiv pot fi procurate de către sportivi şi antrenorii de
tir, precum şi de către vânători şi colecţionarii de arme ( cu condiţia să fi împlinit vârsta de 18 ani ) , şi să fi absolvit un curs de instruire teoretică şi practică, organizat de o persoană juridică autorizată pentru aceasta.
–    Cluburile Sportive care au secţii de tir sportiv afiliate la F.R.T.S. pot
deţine şi folosi arme de tir sportiv şi muniţia corespunzătoare, în funcţie de necesităţi, pentru desfăşurarea antrenamentelor sau concursurilor de tir.
–    Dotarea sportivilor cu arme de tir şi muniţia corespunzătoare, în
vederea desfăşurării antrenamentelor şi concursurilor se poate face numai în incinta poligoanelor, în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare a acestora.
–    Poligoanele de tragere sunt omologate de către Autoritatea
Naţională pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor.
–    Accesul în incinta poligoanelor de antrenament şi agrement, a
persoanelor minore sub 18 ani, se face numai în prezenţa permanentă a unei persoane majore.
–    Constitue contravenţie neîndeplinirea obligaţiei de a preda o armă
sau muniţii găsite.
–    Constitue contravenţie transportul armelor de tir sportiv fără
îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 42 alin. (1)
–    Constitue contravenţie neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 60
cu privire la păstrarea armelor şi a muniţiei la domiciliu.
–    Sancţiunea cu amenda de 500.000.000 lei se aplică pentru cele
prevăzute la art. 33.
–    Sancţiunea cu  revocarea definitivă a dreptului de port şi folosire a
armelor, celor prevăzute la la punctele 9, 10, şi 38.
–    Uzul de armă letală, fără drept, costituie infracţiune şi se pedepseşte
cu închisoare la 5 ani.

Reguli de securitate, de cea mai mare importanţă, ale Federaţiei İnternaţionale de Tir Sportiv ( valabile permanent atât pentru participarea la competiţii  cât şi la  antrenamente ) :

–    Securitatea trăgătorilor, a personalului de poligon şi a publicului
necesită o atenţie deosebită şi continuă în mânuirea armelor şi o prudenţă în deplasarea acestora în poligon. Autodisciplina este necesară tuturor.  Acolo unde aceasta lipseşte, este de datoria oficialilor de pe poligon să o facă respectată şi de datoria trăgătorilor şi a oficialilor echipelor să ajute la respectarea ei.
–    În interesul securităţii, un membru al juriului sau un arbitru de
poligon poate opri tragerea oricând.  Trăgătorii şi oficialii echipelor sunt obligaţi să aducă imediat la cunoştinţa unui arbitru sau unui membru al juriului orice situaţie care ar putea fi periculoasă sau ar putea fi provocatoare de accidente.
–    În interesul securităţii, toate tipurile de arme trebuie mânuite în
permanenţă cu grije.
–    Când o armă este scoasă din cutie, toc sau husă, trebuie să fie
întotdeauna îndreptată într-o direcţie sigură.  În poligon, când nu este pe linia de tragere, arma trebuie întotdeauna să fie pusă în cutie, toc sau husă.
Înainte ca trăgătorul să părăsească locul de tragere, el trebuie să anunţe şi un Arbitru de poligon trebuie să verifice dacă chiulasa este deschisă şi dacă arma este descărcată ( nu se admit  cartuşe în încărcător). Trăgătorul este descalificat în cazul în care îşi pune arma în cutia lui sau îl retrage de pe linia de tragere înainte ca un Arbitru de poligon să îl verifice.
–    Numai cu permisiunea Arbitrului de poligon, se acceptă declanşarea
pe “ sec ”  şi exerciţii de ochire,  pe linia de tragere sau într-o zonă destinată acestui scop.  Mînuirea armelor nu este permisă când personalul de deservire, se află în zona din faţa liniei de tragere.
–    Armele pot fi încărcate numai pe linia de tragere şi numai după ce
s-a dat comnda “ ÎNCĂRCAŢİ “ ( “ LOAD “ ).  Nici un încărcător nu poate fi încărcat înainte ca această comandă să fie dată.  În orice altă împrejurare armele  trebuie să fie neîncărcate.  Arbitrii sau antrernorii/ instructorii, trebuie să se asigure că trăgătorii au destul timp pentru a încărca.
–    Dacă un trăgător trage un foc înainte de comanda “ ÎNCĂRCAŢİ “
( “ LOAD “ ) sau “ START “ ( “ START “ ), sau după comanda “ STOP “                  ( “ STOP “ ), sau “ DESCĂRCAŢİ “  ( “ UNLOAD “ ), acesta va fi descalificat.
–    În timpul competiţiilor arma poate fi lăsată jos numai după ce
cartuşul / şele şi încărcătorul a fost scos / scoase, şi închizătorul / chiulasa este deschis / ă.

–    Când s-a dat comanda sau semnalul “ STOP “( “ STOP “ ),  , toţi
trăgătorii trebuie să oprescă tragerea  imediat.  Când comanda                        “ DESCĂRCAŢİ “( “ UNLOAD “ ), a fost dată, toţi trăgătorii îşi vor descărca armele, le vor goli încărcătorul de cartuşe şi le vor plasa pe bangheta de tragere ( pentru a descărca armele cu aer comprimat sau gaz, trebuie cerută permisiunea unui arbitru de pligon sau a antrenorului.  Tragerea va fi reluată numai după ce se dă din nou comanda sau semnalul “ START “( “ START “ ).
–    Arbitrul principal de poligon sau Arbitrul de poligon, sau antrenorul
( de regulă persoana care are acestă atribuţie ) răspunde de comenzile           “ ÎNCĂRCAŢİ “ ( “ LOAD “ ) sau  “ START “ ( “ START “ ), “ STOP “(“STOP“),
sau “ DESCĂRCAŢİ “  ( “ UNLOAD “ ) sau alte comenzi necesare. Arbitrii de poligon trebuie să se asigure că aceste comenzi sunt respectate şi că armele sunt mânuite cu atenţie şi prudenţă.
–    Orice trăgător care atinge arma sau încăcătorul în alt scop decât
pentru a descărca, fără permisiunea Arbitrului  de poligon, sau antrenorului, după ce comanda  “ STOP “(“STOP“), sau “ DESCĂRCAŢİ “  ( “ UNLOAD “ )
a fost dată, poate fi descalificat sau avertizat.
–    Referitor la protecţia urechilor, se recomandă  insistent  tuturor
trăgătorilor şi persoanelor din imediata vecinătatea a liniei de tragere să parte dopuri speciale pentru urechi, căşti antifonice sau alte mijloace asemănătoare de protecţie a urechilor.  Trăgătorilor le sunt interzise mecanismele de protecţie a urechilor care au fost incorporate  dispozitive de recepţie.
–    Referitor la protecţia ochilor, se recomandă  insistent  tuturor
trăgătorilor să poarte în timpul tragerii ochelari de protecţie incasabili sau alte mijloace similare de protecţie a ochilor.

Bibliografie

1.- prof.    Marian Teodoru        – Curs de tir sportiv
2.-  I.S.S.F.                – Regulamentul tehnic de puşcă, pistol
şi talere.
3.-  Parlamentul României        –  Legea nr. 295/ 2004, privind regimul
armelor şi al muniţiilor
4.-     F.R.T.S.                  –  Regulamentul de securitate
5.-    Academia Română            –  DOOM – Dicţionarul ortografic, ortopedic
şi mofologic al limbii române – 2005

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s