Criterii de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă (format word si ppt)

REFERINŢE NORMATIVE
CRITERII DE PERFORMANŢĂ
DOTAREA STRUCTURILOR
 REFERINŢE NORMATIVE
Ordonanţa   Nr.88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;


Hotărârea Guvernului nr.1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionare şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste;
Hotărârea Guvernului nr.2288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;
Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.S/682/2008 privind activitatea de planificare structurală şi management organizatoric în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor;
Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.360/2004 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă;
Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.1134/2006 (2008◊) pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste;
Organigrama şi statul de organizare al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean/al municipiului Bucureşti;
Regulamentul de organizare şi funcţionare al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean/al municipiului Bucureşti;
fişele posturilor.

    La dimensionarea structurilor specializate şi a  compartimentelor funcţionale ale inspectoratelor se au în vedere, cumulativ, următoarele elemente:
    a) tipurile de risc gestionate şi frecvenţa lor de manifestare;
    b) suprafaţa unităţii / unităţilor administrativ-teritoriale din sfera de competenţă şi potenţialul economic al acesteia / acestora;
    c) densitatea populaţiei;
    d) volumul şi complexitatea atribuţiilor stabilite în competenţă;
    e) necesarul de înzestrare cu mijloace tehnice şi performanţele acestora, în raport cu timpii de răspuns;
    f) caracterul operativ, tehnic sau administrativ al atribuţiilor şi activităţilor;
    g) nivelul de pregătire necesar şi nevoile de specializare ale personalului;
    h) necesitatea asigurării operativităţii permanente.
Structurile din subordinea IGSU, se organizează având compunere diferită, în raport cu sarcinile şi atribuţiile stabilite prin lege, precum şi cu cele specifice
Centrul operaţional al inspectoratului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă se dimensionează potrivit necesităţilor operative şi volumului sarcinilor de îndeplinit, avându-se în vedere dispoziţiile legale în vigoare privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste.
Inspecţia de prevenire se dimensionează în raport cu volumul, complexitatea, diversitatea şi specificul activităţilor pe care le desfăşoară, avându-se în vedere asigurarea unui număr de 4 – 6 inspectori la 100.000 de locuitori. În cazul zonelor de competenţă cu activitate economică dezvoltată, cu obiective turistice ori zone cu aflux mare de persoane în sezonul estival, numărul inspectorilor va fi stabilit avându-se în vedere şi necesităţile muncii preventive în obiectivele/zonele de acest gen.
Structurile logistice se dimensionează în funcţie de numărul structurilor pe care le are în organică inspectoratul judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, precum şi în raport cu mărimea şi atribuţiile aparatului operativ, administrativ şi tehnic al acestuia.
Structurile de intervenţie se dimensionează în funcţie de atribuţiile stabilite, de mărimea raionului de intervenţie sau de importanţa obiectivului dat în responsabilitate şi avându-se în vedere dispoziţiile legale în vigoare privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste.
Celelalte structuri şi compartimente ale inspectoratului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă se organizează în funcţie de atribuţiile tehnice şi/sau administrative pe care le îndeplinesc
CRITERII GENERALE
    a) tipurile de riscuri identificate în profil teritorial;
    b) principalele caracteristici fizico-geografice ale unităţilor administrativ-teritoriale;
    c) numărul, mărimea localităţilor, modul de amplasare în teritoriu şi numărul de locuitori al acestora;
    d) starea căilor de comunicaţii rutiere şi gradul de practicabilitate al acestora;
    e) existenţa şi posibilităţile de acces la sursele de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor;
    f) numărul, mărimea, vulnerabilitatea şi importanţa obiectivelor economico-sociale şi a instituţiilor publice;
    g) densitatea, mărimea şi comportarea la foc sau la alte riscuri a construcţiilor;
    h) numărul, mărimea şi complexitatea lucrărilor de investiţii, precum şi încadrarea acestora în categoriile de obiective supuse avizării sau autorizării privind prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia civilă;
    i) volumul lucrărilor inginereşti speciale ce se execută pe linie de protecţie civilă;
    j) numărul, categoriile şi capacitatea operaţională a serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă din zona de competenţă;
    k) numărul şi categoriile de persoane ce necesită a fi pregătite privind managementul situaţiilor de urgenţă;
    l) specificul intervenţiilor;
    m) necesitatea existenţei rezervelor pentru intervenţii în situaţii de urgenţă;
    n) numărul, capacitatea şi dispunerea adăposturilor de protecţie civilă;
    o) concluziile reieşite din Planul de analiză şi acoperire a riscurilor.
CRITERII OPERAŢIONALE
La amplasarea în teritoriu a subunităţilor de intervenţie se ţine seama de următoarele criterii operaţionale:
timpul de alertare 1 – 3 minute, în funcţie de anotimp, în timpul zilei sau noaptea;
timpul de răspuns în obiectivele şi localităţile în care sunt dislocate permanent subunităţile:
în obiectivele publice de importanţă deosebită şi cu risc ridicat – între 5 şi 15 minute;
în localităţile de dislocare – între 5 şi 25 de minute;
în localităţile din raionul de intervenţie – între 15 şi 35 de minute;
raza medie a raionului de intervenţie – între 15 şi 30 de kilometri;
viteza medie de deplasare a autospecialelor – 60 km/oră.
Criteriile operaţionale se corelează cu cel al complementarităţii, dat de existenţa în raionul de intervenţie a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă.
STRUCTURA ECHIPELOR ŞI ECHIPAJELOR DE INTERVENŢIE
Structura echipelor şi echipajelor de intervenţie se realizează conform prevederilor regulamentelor, instrucţiunilor tehnice de exploatare în vigoare şi al criteriilor pentru constituirea structurilor pentru situaţii de urgenţă, subunităţile de intervenţie fiind dimensionate astfel:
detaşamentul de pompieri are în subordine minim 8 echipaje de intervenţie;
secţia de pompieri are în subordine minim 6 echipaje de intervenţie;
staţia de pompieri are în subordine minim 4 echipaje de intervenţie;
pichetul de pompieri are în subordine minim 2 echipaje de intervenţie;
garda de intervenţie de pompieri are în subordine 1-2 echipaje de intervenţie;
echipajul/echipa de intervenţie specific/specifică fiecărei/fiecărui autospeciale/utilaj (funcţie de specificaţiile tehnice ale acestuia).
Asigurarea materială
   Pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin lege, inspectoratele utilizează mijloace tehnice specifice şi de altă natură.
   Înzestrarea, dotarea şi asigurarea cu mijloacele prevăzute se fac pe baza tabelelor de înzestrare şi a normelor tehnice întocmite şi aprobate potrivit competenţelor.
DOTAREA SUBUNITĂŢILOR DE INTERVENŢIE
Dotarea subunităţilor de pompieri cu mijloace de intervenţie se face avându-se în vedere ca o autospecială pentru lucrul cu apă şi spumă să revină, de regulă, la 10.000-12.000 de locuitori din raionul de intervenţie, iar la nivelul fiecărei subunităţi şi la gărzile de intervenţie cu sediul independent să existe cel puţin câte o autospecială având dotarea necesară pentru executarea operaţiunilor de descarcerare şi o ambulanţă pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă.
Pentru efectuarea cercetării de specialitate, fiecare subunitate de intervenţie este necesar a fi dotată cu o autospecială de primă intervenţie şi comandă.
Structurile operative subordonate inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene trebuie să dispună de spaţii dotate adecvat pentru:
lucru, pregătire, cazare;
gararea, adăpostirea şi întreţinerea mijloacelor de intervenţie şi a celorlalte mijloace avute la dispoziţie;
depozitarea bunurilor;
acordarea asistenţei medicale de urgenţă;
asigurarea independenţei alimentării cu energie electrică în caz de nevoie;
întreţinerea echipamentului de intervenţie;
desfăşurarea concursurilor profesionale şi a programului de pregătire.

prezentare criterii SUP

click pe scrisul rosu mic pentru a downloada fisierul in format pdf/ppt iar apoi dupa ce se deschide pagina noua, repetati operatiunea.

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s