Stingerea incendiilor

Stingerea incendiilor
in institutiile de invatamant si unitati medicale
Stingerea incendiilor in unitati de invatamant
 1. Caracteristicile constructive si destinatia institutiilor de invatamant.
2. Caracteristicile incendiilor izbucnite in constructiile institutiilor de invatamant.


3.0rganizarea si duccrea actiunilor de stingere. 4. Ex cm pie
1.Caracteristicile constructive §i destinatia institutiilor de invatamant
Institutiile de invatamant sunt constructii special realizate sau amenajate pentru scolarizarea elevilor si in unele situatii si cazarea acestora.
Caracteristic pentru toate aceste constructii este faptul ca planul lor interior este de tip coridor, sunt prevazute cu eel putin doua case de scari sau intrari si cu ascensoare pentru cladirile cu mai multe etaje. in afara incaperilor destinate claselor, in cladirile institutiilor de invatamant mai sunt amenajate ateliere industriale si laboratoare, biblioteci, sectii special utilate pentru instruirea copiilor, iar la crese, camine si internate sunt amenajate bucatarii, sali de mese, spalatorii si calcatorii, depozite de materiale si lenjerie.
2.Caracteristicile incendiilor izbucnite in constructiile institutiilor de invatamant
Dezvoltarea incendiilor este determinata de gradul de combustibilitate a elementelor de constructie, a mobilierului din clase, a lenjeriei din dormitoare si magazii, a substantelor combustibile sau inflamabile pastrate sau folosite pe timpul desfasurarii procesului de invatamant in laboratoare sau ateliere.
Propagarea incendiului se face cu repeziciune in plan orizontal, de la o incapere la alta, datorita tirajului ce se formeaza pe coridoare, si in plan vertical prin casa scarilor sau prin intermediul planseelor combustibile si instalatiilor de ventilatie din laboratoare si ateliere. Pe timpul arderii se degaja mari cantitati de fum insotite de gaze toxice, care se acumuleaza in incaperi, inundand, in scurt timp si caturile superioare, fapt ce va ingreuna foarte mult operatia de cautare, descoperire si evacuare a copiilor din incaperi si va crea pericolul de intoxicare si asfixiere a persoanelor blocate de incendiu in diferite incaperi.
3.0rganizarea si ducerea actiunilor de stingere
Recunoasterea
Recunoasterea se va face pe caile cele mai scurte si sigure, iar pe timpul acesteia se va stabili:
numarul persoanelor aflate in incaperile cuprinse de incendiu;
locul unde  se  gasesc persoanele surprinse de incendiu,  starea in care se afla, modalitatea evacuarii sau salvarii lor;
prezenta si gradul de inundare cu fum a incaperilor, a holurilor si a casei scarilor,
necesitatea si posibilitatea evacuarii acestuia;
locul unde copiii vor fi adapostiti §i supravegheati dupa scoaterea din zona incendiata;
locul incendiului, proprietatile acestuia §i directia de propagare;
existenta instalatiilor electrice si necesitatea deconectarii lor;
prezenta substantelor care, in contact cu apa, pot intra in reactie, generand amestecuri explozive sau gaze toxice
caile de acces cele mai sigure si mai scurte pentru realizarea dispozitivelor de lupta.
Substante stingatoare
Pentru stingerea incendiilor in incaperile institutiilor de invatamant, se vor folosi urmatoarele substante stingatoare:
apa refulata cu tevi de tip „ C” cu robinet sau Turap §i ajutaje pulverizatoare in toate incaperile cu mobilier si lenjerie, in calcatorii §i depozite de tesatorii, si cu tevi de tip „ B” la podurile si acoperisurile cu suprafete mari si in depozitele de materiale combustibile;
pulberea stingatoare de tip „FLOREX” sau spumele cu mare coeficient de infoiere in laboratoare sau depozite de produse inflamabile
Stingerea incendiului
Interventia pompierilor pentru stingerea incendiilor in cladirile institutiilor de invatamant este complicate si plina de raspundere morala pentru viata persoanelor ramase in incaperile afectate, mai ales cand incendiul a izbucnit in perioada de timp in care copiii sunt la cursuri sau odihna.
In cazul unui numar suficient de forte §i mijloace, concomitent cu actiunea de salvare a persoanelor, se pot executa si operatiunile de localizare si lichidare a incendiului §i evacuarea bunurilor materiale de pret.
Stingerea propriu-zisa a incendiului se executa cu tevi de tip „ C”, cu robinet si ajutaje pulverizatoare. O mare atentie trebuie acordata evacuarii si depozitarii aparaturii de mare valoare tehnica, stiintifica §i materiala din dotarea salilor de clasa si a laboratoarelor.
Daca incendiul a izbucnit in podul cladirii sau la acoperis, acesta va putea fi stins cu tevi de tip „ B”, concomitent cu executarea de catre servantii toporasi a dezvelirilor, taierilor §i demolarilor, in scopul patrunderii servantilor §efi de teava, a evacuarii fumului §i a crearii de intervale pentru limitarea propagarii incendiului.
Dupa lichidarea completa a incendiului, comandantul interventiei este obligat sa execute o recunoastere amanuntita a zonei unde s-a produs incendiul, prevenind, astfel, re-izbucnirea incendiului sau aparitia de noi focare.
STINGEREA INCENDIILOR IN INSTITUTIILE MEDICALE

1.Caracteristicile constructive ale cladirilor institutiilor medicale.
2.Caracteristicile incendiilor din incaperile institutiilor medicale.
3.Stingerea incendiilor in institutiile medicale.
4.Exemple

1 .Caracteristicile constructive ale cladirilor institutiilor medicale Din grupa „ Institutii medicale” fac parte: spitale policlinici, dispensare, case de nastere, sanatorii balneare. Acestea sunt special amenajate pentru deservirea populatiei in scop de tratament si recuperare, iar din punct de vedere constructiv, ele sunt de tip coridor cu 1-15 nivele, prevazute cu eel putin doua scari §i cu ascensoare.
Spitalele moderne cu multe nivele sunt construite special, amenajate si dotate cu saloane pentru bolnavi, cabinete de tratament, sali de operatii, cabinete radiologice si incaperi de pastrare a filmelor Roentgen, farmacii, incaperi auxiliare cu profil diferit.
Cladire este de regula de gradul 1-2 rezistenta la foe construita din beton sau caramida.
Institutiile medicale dispun de retele proprii de alimentare cu apa din surse proprii sau alimentate de la reteaua orasului. Sunt prevazute cu instalatii electrice de forta si iluminat,conducte de gaze, instalatii de ventilatie si aerisire care se intind pe mai multe etaje.
Datorita multiplelor specialitati medicale cladirea este compartimentata in foarte multe spatii interioare.
2.Caracteristicile incendiilor din incaperi le institutiilor medicale Saloanele pentru bolnavi, in timpul incendiului, prezinta un mare pericol deoarece in ele se gasesc intotdeauna un numar mare de bolnavi.
Incendiile se caracterizeaza printr-o dezvoltare rapida favorizata, in cladirile vechi, de prezenta elementelor de constructie combustibile( plansee, acoperi§uri), iar in cladirile noi de dispunere specifica a incaperilor tip coridor §i a sistemelor de ventilatie si de prezenta substantelor combustibile din saloane sau a substantelor inflamabile din farmacii si laboratoare.
La constructiile vechi, prabusirea scarilor interioare si a planseelor combustibile din saloanele cu bolnavi, creeaza panica in randul acestora, lucru care, de asemenea, va complica operatiunea de salvare.
Organizarea si desfasurarea acliunilor de interventie

Recunoasterea
Recunoasterea trebuie efectuata simultan pe mai multe directii cu multa precautie si pe cat posibil fara a intra in saloanele cu bolnavi in scopul evitarii crearii de panica in randul acestora.
Pe timpul recunoasterii comandantul interventiei va stabili:
pericolul ce il prezinta incendiul pentru bolnavi §i personalul tehnico-medical;
numarul bolnavilor aflati in sectiile periclitate de incendiu;

prezenta personalului medico-sanitar capabil sa execute evacuarea bolnavilor grav din incaperile periclitate de incendiu;
starea bolnavilor care trebuie evacuati §i locurile unde vor fi transportati in vederea continuarii tratamentului;
urgenta evacuarii; locul izbucnirii incendiului, proprietatile acestuia si posibilitatile de propagare;
existenta aparaturii §i instrumentelor medicale valoroase si a medicamentelor in incaperile cuprinse de incendiu sau amenintate de catre acesta si masurile ce se impun in vederea evacuarii bolnavilor, a personalului medico-sanitar, a instrumentelor si aparaturii;
caile cele mai scurte pe care sa se realizeze dispozitivele de lupta, fara a impiedica sau ingreuna operatiunile de salvare.

Substante stingatoare folosite pentru stingere
Pentru stingerea incendiilor izbucnite in incaperile institutiilor medicale se vor folosi urmatoarele substante stingatoare:
– apa refulata cu tevi de tip „ C” cu robinet cu ajutaje pulverizatoare sau tip TURAP;
pulberi stingatoare sau spumele cu coeficient mare de infoiere la incendiile izbucnite in laboratoare;
apa refulata cu tevi de tip „ B” cu jet compact la stingerea incendiilor din poduri §i de la acoperisurile constructiilor.
Stingerea incendiului
Una din sarcinile deosebite ce revin comandantului interventiei este aceea de a preveni panica si a mentine calmul si ordinea ferma mai ales in cazul caselor de nasteri si a sanatoriilor de neuropsihiatrie, pe timpul salvarii §i evacuarii bolnavilor folosind, in acest scop, personalul spitalului.
Pe timpul operatiunilor de stingere a incendiilor la spitale, tot personalul care actioneaza la salvarea vietii bolnavilor este necesar sa fie echipat cu aparate autonome de respirat, si să păstreze o perfectă ordine si disciplina pe timpul actiunii, de stingere. Comandantul interventiei este obligat:
– sa asigure protectia impotriva inundarii cu apS a depozitele de medicamente, a farmaciilor, laboratoarelor si aparaturii din salile de tratament;
– sa organizeze stingerea incendiului pe sectoare de stingere, de regulS pe nivele, distribuind tevile in scopul limitSrii propagSrii incendiului pe orizontala si verticals;
sa realizeze stingerea incendiilor din saloane §i din salile de operatii cu apa pulverizatS, insa numai dupS evacuarea bolnavilor,
sa asigure securitatea servantilor care actioneazS pentru localizarea si lichidarea incendiului, ordonand echiparea acestora cu mijloace de protectie.
Dupa lichidarea incendiului, comandantul interventiei va acorda toata atentia incaperilor afectate si va lichida micile focare descoperite, prevenind, astfel, eventualele re-izbucniri ale incendiului.
– In cazul interventiei la spitalele de boli infectioase, dupa lichidarea incendiului, intregul personal al gSrzii de interventie va fi supus unui sever tratament sanitar, iar accesoriile folosite in actiunea de stingere vor fi dezinfectate.

Incendiul izbucnit la Caminul-spital de batrani din municipiul Sighetul Marmatiei
Date generale
Caminul-spital de batrani, construit in 1887, este amplasat in partea de nord a municipiului Sighetul Marmatiei, la o distantS de 800 m fata de compania de pompieri militari.
Constructia se compune din parter, etaj, mansarda, pod. Peretii sint din caramida arsa, obisnuita, 70 cm grosime.
Planseele se compun din grinzi de brad, grosimea de 30 om, scindura de aceeasi esenta, trestie si tencuiala de un centimetru grosime, golul intre scanduri fiind umplut cu rumegus.
Acoperisul are, ca structura de rezistenta, grinzi de brad, invelitoare din tabla zincata si este o constructie de gradul III de rezistenta la foe.
Instalatia electrica este de tip obisnuit, conductorii fiind introdusi in tuburi PVC.
Caminul-spital de batrani are un hidrant exterior pe o conducts de 75 mm cu un debit de 300 1/min.
Sursele de apa amplasate in apropierea obiectivului sint urmatoarele :
un bazin de 500 m:i — la Intreprinderea de tricotaje „Unitatea” (distanta — 450 m), cu o conducts de 250 mm ;
– un hidrant pe o conducts de 250 mm, amplasat la distanta de 250 m de camin, debit — 4800 1/min, in fata Fabricii de confectii;
un hidrant din reteaua de alimentare a orasului, pe o conducts de 250 mm, debit — 4800 1/min, in apropierea statiei PECO si un alt hidrant pe aceeasi conducts si cu acelasi debit, in fata unitatii militare invecinate. Descrierea etajelor pe functionalitati:
— la subsol — beci de alimente, bucatarie, magazii de  materiale §i morga ;
la parter — 9 saloane (in care se gaseau, la data izbucnirii incendiului, 48 de bolnavi), una sala pentru tratament, birouri, sala de mese, magazii pentru echipament si lenjerie de pat;
la etaj si mansarda — 15 saloane construite numai din material combustibil, in care erau cazate 133 persoane, dintre care mai mult de 50% imobilizate la pat, o sala de mese, baie, grup social.
in total, la data izbucnirii incendiului, in camin se gaseau 161 de persoane, dintre care 48 la parter si 113 la etaj si mansarda.
Constructia dispune de doua cai de acces §i doua intrari la pod construite din scandura de brad. De asemenea, mai exista doua scari de incendiu improvizate, care nu asigura securitatea lucrului la inaltime, desi pe timpul interventiei ele au fost folosite, insa cu masuri suplimentare de securitate.
Podul nu este compartimentat, nu a fost ignifugat, inaltimea constructiei variaza intre 12 sr26 metri si dispune de un numar de 6 cupole, fiind o constructie veche, in care predomina materialul combustibil.

Actiunea de interventie
  In jurul orei 22,05, o infirmiera a intrat in salonul incendiat, situat la mansarda, si vazand situatia, a crut ajutor prin voce asistentului de serviciu, pentru ca impreuna sa actioneze la salvarea bolnavilor din salonul respectiv, precum şi din saloanele vecine.
Concomitent cu actiunea de evacuare a bolnavilor si batranilor, fi-a ajutor personalului de serviciu de la Leaganul de copii, aflat in imediata vecinatate, care a actionat cu stingatoarele portative ev spuma chimica existente, fara rezultat, ca urmare a dezvoltarii rapide a incendiului. Operatiunea de salvare a fost foarte grea datorita fumului dens, a gazelor emanate, a temperaturii degajate pe timpul arderii, a lipsei mijloacelor de protectie, a panicii ce s-a produs si a coridoarelor lungi si intortocheate.
Compania de pompieri Sighet a fost anuntata telefonic, la ora 22,15, de catre un cetatean care a observat incendiul de pe strada
De mentionat ca din Caminul-spital de batrani nu s-a telefonat companiei din cauza ca telefonul, dupa ora 16,00, era incuiat, iar personalul de serviciu se afla antrenat in operatiunile de salvare a oamenilor. Comandantul garzii de interventie, la primirea anuntului de incendiu, in jural orei 22,15, a hotarat sa piece cu toate fortele §i, sosind la locul incendiului, in jural orei 22,19, a ordonat telefonistului: sa alarmeze f.c.p. a orasului ; sa ia legatura cu Intreprinderea de gospodarie comunala pentru a mari presiunea apei, intracat chiar in ziua aceea, din cauza lipsei de apa, se trecuse la un program restrictiv intre orele 22,00 si 05,30 ; sa anunte organele locale si sa raporteze situatia grapului de pompieri.
In momentul sosirii comandantului interventiei la locul incendiului, acesta se manifesta cu violenta in interioral podului, in toate directiile, personalul de pe locul de munca continuand actiunea de salvare. Dupa ce a executat recunoasterea, impreuna cu asistentul de serviciu, a trecut la salvarea bolnavilor de la etaj si a ordonat realizarea unui dispozitiv de lupta cu 2 tevi tip B si 5 tevi tip C pentru localizarea si lichidarea incendiului la pod si mansarda. Ulterior a mai realizat inca 2 tevi tip-B si 4 tevi tip C de la masinile f.c.p. sosite in sprijin.
Autosalvarile au fost cerate, din ordinul comandantului interventiei, in jural orei 22,23 si au sosit la locul interventiei la ora 22,32, personalul medical sosit la locul interventiei trecand imediat la ingrijirea si transportarea bolnavilor adunati in curtea spitalului.
La locul interventiei au mai sosit, din proprie initiativa, 65 militari de la unitatea militara invecinata, care au fost folositi la evacuarea bunurilor materiale.
La ora 01,00 a ajuns la incendiu si grapa operativa a unitatii, aproband dispozitivul de lupta si masurile luate de comandantul interventiei. La aceeasi ora a venit in sprijin si o masina de lupta de la Compania de pompieri Baia Mare, primind misiunea de a actiona pentru lichidarea incendiului la pod, cu 2 tevi tip C.
Incendiul a fost localizat in jural orei 23,50 si lichidat la ora 03,45. Fortele au fost retrase din dispozitiv la ora 04,00, ramanand in supraveghere doua masini de lupta.

Concluzii si ânvataminte
Incendiul a fost observat la circa 10—15 minute dupa izbucnire neputandu-se stabili cu exactitate momentul respectiv.
Legatura obiectivului cu compania de pompieri nu a fost asigurata corespunzator.
Prima interventie a fost foarte slaba, personalul intrand in panica §i rezumandu-se numai la evacuarea batranilor.
Personalul spitalului nu a folosit mijloacele initiale de interventie, fapt ce a permis extinderea rapida a incendiului prin elementele combustibile ale mansardei si acoperisului.
Nu s-a respectat indicatia de a se interna, pe cat posibil, numai la parteral cladirilor, persoanele ce nu se pot evacua singure.
Cladirilor combustibile cu destinatia de adapostire a persoanelor trebuie sa li se acorde mai multa atentie, chiar daca numaral celor cazati nu determina incadrarea constractiei respective in categoria celor cu aglomerari de persoane.
Unitatea nu avea prevazuta prin plan conceptia de actiune la acest obiectiv, fapt ce a dus la concentrarea succesiva si in timp mare a formatiilor civile de pompieri. in companie nu exista obiceiul de a fi anuntate cadrele din tura libera in eel mai scurt timp, fapt ce a

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s