Despre infruntarea bolii

„Dacă te molipseşti de vreo boală, nu te deznădăjdui şi nu te împuţina cu du­hul; ci mulţumeşte-I lui Dumnezeu, că El Se îngrijeşte ca prin această boală să-ţi facă un bine.”

Avva Isaia Pustnicul

DANION VASILE născut la 15 august 1974 în Bucureşti. Absolvent al Liceului de Informatică (1993) şi al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Universitatea Bucureşti (1997). Master în Sectologie (1998). Desfăşoară o intensă activitate apolo­ge­tică: articole, cărţi, conferinţe şi emisiuni radiofonice.

SCRIERI:

Dărâmarea idolilor. Apostazia New Age (Editura Credinţa noastră, 2001)

Despre înfruntarea necazurilor (Editura Sophia, 2002)

Cum să ne creştem copiii (Editura Sophia, 2002)

Taina iubirii (Editura Bunavestire, 2002)

Jurnalul convertirii. De la zeiţa morţii la Împăratul Vieţii (Editura Bunavestire, 2002),

Bucuria Crăciunului (Editura Sfântul Nectarie, 2002)

Despre sfinţenia preoţilor de mir (Editura Bunavestire, 2003)

S.O.S. – Despre horoscop, cutremure şi ghicirea viitorului (Edi­tura Bunavestire, 2003)

Cartea nunţii (Editura Nemira, 2003)

Ne vorbesc părinţi athoniţi (Editura Bunavestire, 2003)

S.O.S. – Despre reîncarnare şi invazia extraterestră (Edi­tu­ra Bunvestire, 2003),

Mângâiere pentru bolnavi (Editura Bunavestire, 2004).

Pentru corespondenţă:

danionvasile@yahoo.com

http://www.danionvasile.ro

Danion Vasile

Despre
înfruntarea
bolii

Scrisoare c`tre omul bolnav

Tipărită cu binecuvântarea

Prea Sfinţitului Părinte Galaction,

Episcopul Alexandriei ­şi Teleormanului

Bucureşti, 2004

Redactor: Elena Marinescu

Coperta:

© Editura Sophia, pentru prezenta ediţie

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

Vasile, Danion

Despre înfruntarea bolii / Danion Vasile. – Bucureşti:

Editura Sophia, 2004.

208 p.; 20 cm. – (Carte de început).

ISBN 973-8207-38-X

243

În loc de introducere…

Iubitul meu frate în Hristos, au trecut câţiva ani de când îmi doresc să îţi scriu. Şi iată că o fac acum.

Îmi este foarte greu să îţi scriu despre înfrun­ta­rea bolii. Pentru simplul motiv că eu însumi am picat de multe ori acest examen, nefiind în stare să duc această cruce aşa cum trebuie. Şi totuşi tocmai de aceea îţi scriu. Dacă aş fi scris ca un învingător, poate că eroismul meu te-ar fi stingherit.

Am stat multă vreme să mă gândesc dacă totuşi are rost să îţi scriu, fiind unul care nu a reuşit să se în­veţe pe sine însuşi ceea ce vrea să îl înveţe pe altul.

Am stat zile întregi, m-am frământat, am citit una-alta, tot şovăind să fac ceva la care am alergie: să îi învăţ pe alţii ceea ce eu însumi nu fac. Soţia mea se supăra văzând că nu fac nimic. Din afară aşa pare, că pierd timpul. Frământările nu se văd, nu pot fi fotografiate. Şi totuşi m-am hotărât să îţi scriu, gândindu-mă că poate poticnirile mele te vor ajuta să treci mai uşor peste poticnirile tale.

Despre înfruntarea bolii ar putea scrie – şi au scris – părinţii duhovniceşti. Mă văd pus într-o si­tua­ţie delicată. Eu nu am de spus nimic mai mult de­cât au spus ei, şi oricum vorbele mele nu au pu­terea cuvintelor lor. Şi totuşi îţi scriu.

Crede-mă că e foarte greu să scrii despre boală. Mă gândesc că peste câteva luni sau câţiva ani voi fi şi eu bolnav. Şi cât de stupid ar fi să îmi aducă cineva cartea mea, iar eu, uitându-mă peste ea, să constat că e apă de ploaie.

Ce e foarte greu pentru mine este să îţi scriu ne­şti­ind cine eşti, de ce eşti bolnav, cât de gravă este boala de care suferi. Nu există o reţetă universală pentru toate bolile, şi tot aşa nu există un sfat uni­versal care să îi mângâie pe toţi bolnavii. Oamenii au nevoie de sfaturi în care să regăsească răspunsul la întrebările lor, nu de sfaturi generale care nu îi ating.

Bolile sunt foarte diferite, şi bolnavii au stări foar­te diferite. Nu seamănă un paralizat cu un bol­nav de pneumonie. Totuşi, trebuie să existe sfaturi mai generale, care să îi ajute pe toţi şi pe fiecare în parte.

Dacă aş fi fost bolnav vreme de câţiva ani, sau dacă aş fi fost doctor, poate că mi-ar fi fost uşor să scriu. Dar aşa, fiind outsider, fiind unul despre care se poate spune că se bagă unde nu-i fierbe oala, de ce totuşi nu stau în banca mea?

Din două motive: pentru că fiind pe patul de spi­tal am avut o nevoie foarte mare de afecţiune, de un cuvânt care să îmi aline durerea, şi nu l-am găsit. Şi pentru că îmi doresc de mulţi ani să ajut cât de puţin bolnavii (în copilărie îmi doream să mă fac doctor, dar am renunţat la această carieră pentru că nu suportam să văd sânge).

Nu îmi trece prin cap ideea absurdă să fac o car­te talisman, la a cărei lectură să i se aline du­re­rea celui bolnav.

Dar cred că există unii oameni cărora le poate fi înlesnit accesul la învăţătura patristică despre mo­dul în care poate fi înfruntată boala. Este adevărat că o asemenea tentativă de adaptare a textelor pe limbajul omului contemporan este riscantă. Dar, nădăjduind în mila lui Dumnezeu şi în binecuvântarea părintelui meu duhovnic, voi încerca să fac tot ce îmi stă în putinţă pentru a reuşi să pun îna­intea cititorilor învăţătura plină de putere a Sfin­ţilor Părinţi.

Vreau să fiu alături de tine în suferinţele tale. Şi ce îţi pot spune? Îţi pot alunga durerea, îţi pot mic­şo­ra suferinţele? Nu, în nici un caz. Tot ce pot să îţi scriu este că mă gândesc la tine. Poate că asta nu înseamnă nimic pentru tine. Atunci nu are rost să citeşti această introducere, ci e mai bine să treci di­rect la scrisorile pe care le va conţine această carte. Am de gând să îţi scriu, despre răbdarea bolilor con­siderate incurabile, examenul pe care îl presu­pu­ne cercetarea conştiinţei la vreme de boală de­spre canonul de rugăciune al bolnavului, …. Cred că vor fi şi teme care te interesează: uită-te la cu­prins şi vezi ce anume ţi-ar trezi interesul…

Este foarte ciudat să vrei să scrii o carte şi să nu ştii ce anume vei scrie, să ştii doar că vrei să îi ajuţi pe bolnavi. M-a întrebat cineva : „Şi despre ce vei scrie?”

„Nu ştiu, încă nu îmi e clar. Singurul lucru care îmi este clar e că vreau să îi ajut pe cei care se află într-o situaţie în care m-am aflat şi eu, şi atunci îmi doream tare mult să ştiu că există cineva pe lumea asta care se gândeşte la mine.”

„Vai, dar nu este normal. Trebuie să scrii o carte bine pusă la punct.”

Eu voi scrie totuşi nu pentru că ştiu anumite lu­cruri, ci pentru că în inima mea există iubire pentru bolnavi, pentru oamenii care suferă.

„Ce faci, te lauzi?”

O poţi lua ca laudă dacă vrei. Mă laud că îi iu­besc pe cei aflaţi în suferinţă ca să îţi dai seama cât de nefirească este lipsa dragostei, lipsă care se în­tin­de ca o ceaţă a morţii, şi cât de firesc este ca între fiii aceluiaşi Părinte Ceresc să existe iubire.

Cum poţi iubi un străin? Înţelegând că de fapt nimeni nu îţi este străin…

Când ţineam predici, mă adresam credincioşilor cu cuvântul iubiţilor, şi simţeam că Dumnezeu îmi dă puterea să îi iubesc. Când am tipărit câteva pre­dici, editorul mi-a spus: „Nu ţi se pare că foloseşti prea des cuvântul iubiţilor?

„Din moment ce e vorba de predici, nu văd de ce l-aş folosi mai rar atunci când predica este tipărită decât atunci când este rostită.”

„Oricum, una este să vorbeşti unor oameni pe care îi ai în faţă, şi altceva este să scrii unor străini. Nu?”

„Şi da, şi nu. În scrierile sale, Sfântul Efrem se adre­sa cititorului şi cu iubitule… Şi nu e singurul care face asta. Când scriem pentru a încerca să ne aju­tăm aproapele, atunci Dumnezeu ne pune în ini­mă puterea de a-l iubi.”

Deja mi se pare că te-am sufocat prin declaraţiile de dragoste. Risc să le banalizez. Aşa că îţi voi arăta un semn de prietenie. Prietenia se arată şi în faptul că prietenii îşi deschid sufletul unul în faţa altuia. Voi încerca să îmi deschid şi eu sufletul faţă de tine, povestindu-ţi pe scurt istoria cărţii pe care o ţii în mână.

Acum un an şi ceva, când soţia mea, Claudia, a născut a doua oară, vechea mea dorinţă de a scrie despre boală s-a transformat într-o hotărâre foarte puternică. Îţi voi explica de ce.

Dacă la prima naştere Claudia a născut foarte uşor – după ce ne-am rugat amândoi Sfântului Nectarie din Eghina, marele făcător de minuni – ne aşteptam ca şi a doua naştere să fie uşoară. Prima oară doctorului nu i-a venit să creadă că soţia e la pri­ma naştere. A doua oară însă…

Ne rugaserăm iarăşi la Sfântul Nectarie, care fu­sese ales ca ocrotitor al pruncului (fac o curbă în timp: fetiţa a fost botezată Nectaria, chiar de praz­ni­cul sfântului – pe 9 noiembrie – la Mănăstirea Radu Vodă din Bucureşti, unde se află o părticică din moaştele sfântului).

Eram siguri că naşterea va decurge uşor. Dar, şi încerc să nu judec pe nimeni când scriu, nu a fost aşa. Nu voi da nici un nume, nici măcar al spitalului – cred că se putea întâmpla aşa ceva şi în altă ma­ternitate. Înainte de a descrie episodul, voi pre­ci­za că încercarea prin care am trecut nu s-a datorat (aşa cum mi-a sugerat cineva) refuzului Sfântului Nectarie de a ne veni în ajutor. A fost poate răsplata puţinătăţii credinţei noastre, sau răsplata păca­te­lor noastre.

Întrucât prima naştere decursese foarte uşor, şi eu şi soţia mea eram foarte liniştiţi. Când am ajuns la ma­ternitate, doctorul de gardă, un tânăr rezident, a amâ­nat să îl cheme pe doctorul cu care ar fi tre­bu­it să nască soţia mea, ca nu cumva acesta să aştepte prea mult. Nici măcar nu a trimis-o la sala de naş­teri. Şi, stând la parterul spitalului, ea a simţit că se de­clanşează naşterea. A fost şocant şi pentru ea şi pen­tru mine. Nu aveau pregătit nici măcar scaunul cu care trebuia să o urce la etaj. O duceam ţinând-o de braţ, şi credeam că nu mai ajunge în sala de naşteri.

A ajuns în sală. Eu stăteam cam la câţiva metri de camera în care se afla ea, şi auzeam clar cum doctorul de gardă şi asistenta îi spuneau să nu nas­că, să aştepte să vină medicul ei – de parcă lucrul acesta putea să fie controlat.

Pentru câteva clipe am crezut că îmi pierd min­ţi­le. Copilul s-a născut cu bine, dar şocul prin care a trecut soţia mea a fost serios. Iar stresul meu, nepu­tin­ţa mea de a o ajuta, sunt nişte amintiri foarte urâte.

Acum îmi e uşor să scriu despre asta. Nectaria e mare, iar soţia mea s-a refăcut după trauma respectivă. Dar, în ceasul acela, îmi treceau prin minte tot felul de gânduri negre: „Dacă o să facă un şoc psihic şi nu o să îşi revină? Dacă pierde laptele? Ce o să fie cu fetiţa, dacă nu o va hrăni la sân? Dacă, dacă, dacă…”

Ar fi trebuit să mă rog, şi m-aş fi liniştit. Dar şo­cul venise pe nepregătite. Aşa cum vin toate şocurile.

(Ulterior am aflat de ce s-a purtat aşa: îi era tea­mă că dacă soţia mea va naşte cu el, şi îi vom da lui atenţia care se dă în asemenea cazuri, s-ar fi su­pă­rat doctorul cu care ar fi trebuit să nască soţia mea. Şi îi putea face neplăceri. Ştiu că rezidentul s-a spe­ri­at degeaba: doctorul cu pricina e un om cum pu­ţini mai sunt în ziua de azi. Nu s-ar fi supărat deloc, ba chiar s-ar fi bucurat dacă rezidentul s-ar fi străduit să o ajute. Şi nici nu era nevoie de cine ştie ce ajutor, măcar dacă ar fi lăsat-o să nască fără să se răstească la ea şi fără să tragă de timp ca un arbitru care a luat mită… Oricum, acum nu mai are rost să dez­grop morţii.)

Ei bine, văzând cât de tare a marcat-o pe Claudia comportamentul rezidentului, în inima mea a sporit dorinţa de a scrie o carte despre înfruntarea bolii. Mi-am dat seama că bolnavii se întâlnesc cu o sumedenie de surprize neplăcute care le amărăsc via­ţa. Mi-am dat seama că, dacă vrea să reziste în lup­ta cu boala, bolnavul trebuie să fie înarmat cât mai bine.

Practic, de la naşterea Nectariei mi-am dorit foar­te puternic să scriu cartea de faţă.

Ştiu că sfaturile mele, subiective, nu sunt de foar­te mare folos. De aceea voi încerca să prezint în­vă­ţătura Sfinţilor Părinţi şi a duhovnicilor con­tem­porani despre înfruntarea bolii. Nu îmi va apar­ţine decât modul de prezentare, voi încerca să fiu cel mult un translator care să prezinte o învăţătură ce nu îi aparţine.

Este adevărat că orgoliul de autor al celui care scrie o astfel de carte are de suferit (ceea ce nu e rău). Dar, decât să scriu o carte originală, lipsită de mireasma pe care o au citatele din scrierile sfinţilor, o carte spectaculoasă dar nefolositoare, am preferat să întocmesc o carte lipsită de originalitate, dar – nă­dăj­duiesc eu – nu lipsită de mireasmă duhovnicească.

Danion Vasile

P.S. Îmi era puţin ruşine să scriu că în inima mea există dragoste pentru bolnavi. Am avut curajul de a-ţi scrie a doua parte a acestei neconformiste in­tro­duceri târziu în noapte, după ce s-au culcat co­piii şi după ce, la rugăciune, sufletul meu s-a simţit iarăşi plin de dragoste pentru bolnavi. Şi dragostea a biruit jena şi reţinerea mea de a mărturisi că simt această dragoste.

Ştiu că există cititori care caută nod în papură, şi nu aş fi vrut să le dau ocazia să mă înţeleagă greşit. Dar eu nu scriu pentru astfel de cititori. Am primit o scrisoare de la o creştină din Suceava:

„Danion, mai întâi vreau să-ţi mulţumesc pentru că te rogi pentru mine şi pentru că eşti alături de mine. Cum să nu-ţi scriu pentru aşa o carte de fru­moa­să? A sosit în clipa când eu aveam nevoie cel mai mult de ea. Era într-o vineri, mergeam la Sfân­tul Maslu la biserica Sfântul Ioan cel Nou de la Su­cea­va cu fetiţa mea. După ce s-a terminat (slujba), când am ieşit, arunc ochii acolo unde erau cărţi de ru­găciuni pe masă, şi mi-au căzut ochii pe cartea aceasta – Despre înfruntarea necazurilor – Scri­soare către cel care suferă. Erau doar două cărţi, una o răsfoia o doamnă, iar pe cealaltă am luat-o eu. Nu m-am uitat să văd ce mai scrie, am plecat repede să o plătesc, m-am bucurat că am avut bani să o cumpăr şi am plecat.

M-am gândit că, dacă Dumnezeu mi-a scos în cale această carte, ştiu că nu sunt singură. Îţi scriu sincer că am plâns când am citit şi recitit scrisoarea ta…”.

La început, credeam că îmi scrie un cunoscut. Dar când mi-am dat seama că scrisoarea vine de la o persoană pe care nu o cunosc, inima mea s-a um­plut de bucurie. Faptul că există oameni care pri­mesc cu dragoste cuvintele mele mi-a dat încredere să merg mai departe pe calea scrisului. Apropo, faptul că scrisoarea respectivă – deşi era ultima par­te a volumului respectiv – a fost citită de unii oa­meni ca prim text al cărţii, şi impresiile care mi-au fost comunicate prin viu grai sau prin scris au în­trecut aşteptările mele, mă face să am emoţii: dacă nu voi reuşi să scriu o scrisoare la fel de fru­moa­să către omul bolnav?

Nu ştiu cum va fi. Dar voi încerca să îmi transform dragostea în cuvinte şi râvna de a-i ajuta pe bolnavi în propoziţii, şi nădăjduiesc să iasă ceva bun. Eu am o idee fixă: dacă cineva consideră că ceea ce scriu eu nu e folositor, să scrie ceva mai bun. Ar face-o nu numai spre sincera mea bucurie, ci şi spre folosul celorlalţi. M-aş mulţumi să ştiu măcar că lipsa mea de pricepere l-a putut convinge pe altul că e nevoie de o mărturie mai puternică, mai folositoare. Ceea ce, la drept vorbind, ar în­sem­na că nu m-am zbătut fără rost. Nu?…

Scrisoare către omul bolnav

Fratele meu (sora mea) în Hristos, tu stai şi su­feri, în timp ce eu scriu, gândindu-mă la suferinţa ta. Am oare dreptul să îţi scriu? Are oare dreptul cineva din spatele frontului să îi scrie unui soldat din linia întâi? M-am gândit foarte mult la cei apăsaţi de boală. Scriindu-ţi, chiar fără să ştiu cine eşti şi de ce boală suferi, mă gândesc cum aş putea să te ajut. E foarte mult timp de când mă gândesc să îţi scriu, şi totuşi până de curând nu am avut curajul să o fac acum. Pur şi simplu mă simţeam neputincios. Nici acum nu mă simt capabil să mângâi su­fle­tul tău apăsat de durere. Şi totuşi, nu scriu numai ca să îmi descarc sufletul. Simt povara faptului că sunt oameni care suferă şi pentru care eu nu fac nimic.

Înainte de toate îţi scriu că îmi doresc din toată inima să duci cum trebuie această cruce pe care ţi-a dat-o Dumnezeu. O mie de scrisori dacă aş scrie că­tre bolnavi, în fiecare dintre ele aş încerca să le re­pet aceasta: că trebuie să aibă grijă cum îşi poartă crucea…

Durerea nu lasă loc refrenelor. Îmi dau seama foarte bine că o scrisoare primită de la un străin te poate supăra: „De ce îmi scrie omul acela, dacă nu e în locul meu, dacă nu mă înţelege?”

Îţi scriu tocmai pentru că am fost şi eu în­ge­nun­cheat de durerile bolii, tocmai pentru că îmi dau sea­ma că şansele de a te ajuta prin rândurile mele sunt minime. Tocmai de aceea îţi scriu. M-am rugat şi mă rog să mă lumineze Dumnezeu să îţi scriu cu folos. Acum, când scriu, nu ştiu dacă această scri­soare va ajunge la tine. Am mai încercat să îţi scriu de câteva ori, dar nu am reuşit să o fac aşa cum mi-aş fi dorit, aşa că am şters totul. Să mă ierţi da­că, citind această scurtă scrisoare, ţi se va părea plic­ticoasă. Crede-mă că este un semn de dragoste…

După lungi frământări – asemănătoare rezolvării unei probleme de matematică – am ajuns la con­clu­zia că cel mai bine ar fi să îţi redau o întâmplare care mi-a plăcut în mod deosebit. Citirea ei nu îţi va uşu­ra durerile, dar poate că te va ajuta să le înfrunţi altfel:

„Odată, un bolnav şi-a pierdut răbdarea şi striga că­tre Domnul, cerând să-l slobozească de durerile cele înfricoşătoare. I-a apărut atunci un înger care i-a spus:

– Prea Bunul Dumnezeu a auzit rugăciunea ta şi va face după cererea ta, însă cu condiţia ca în loc de un an de viaţă cu chinuri pe pământ, prin care orice om se curăţă de păcat ca aurul în foc, să primeşti să pe­treci trei ore în iad. Deoarece sufletul tău are ne­voie de curăţire prin încercarea bolii, va trebui să su­feri boala încă un an. Dar asta ţi se pare greu. Gândeşte-te însă ce înseamnă iad, unde merg toţi păcătoşii! De aceea încearcă, dacă vrei, să rabzi nu­mai trei ore şi apoi te vei mântui cu rugăciunile Sfintei Biserici.

Bolnavul s-a gândit: «Un an de chinuri pe pă­mânt e foarte lung. Mai bine să fac răbdare trei cea­suri, decât un an».

– Sunt de acord cu trei ceasuri în iad, a spus el îngerului.

Atunci îngerul a luat uşor sufletul bolnavului în mâinile sale, l-a lăsat în iad şi s-a depărtat spunând:

– Mă voi întoarce după trei ceasuri.

Întunericul veşnic ce stăpânea acolo, strâmto­rarea, glasurile celor ce se chinuiau şi ajungeau la ure­chile lui şi înfăţişarea sălbatică, toate acestea au pricinuit nefericitului o frică şi o durere înfrico­şă­toa­re. Peste tot vedea şi auzea chinuri. Nicăieri vreun glas de bucurie în abisul nesfârşit al iadului. Se vedeau în întuneric numai ochii înflăcăraţi ai dia­volilor, gata să-l sfâşie.

Sărmanul a început să tremure şi să strige, dar la glasurile şi strigătele sale îi răspundea numai abi­sul. I s-a părut că au trecut secole întregi, şi din cli­pă în clipă aştepta să vină îngerul, dar acela nu mai venea.

În cele din urmă, deznădăjduit că nu va vedea ni­ci­odată raiul, a început să geamă şi să plângă, dar ni­mă­nui nu-i păsa de el. În iad, păcătoşii se gân­desc nu­mai la ei înşişi, şi diavolii se bucură de chinurile lor.

Dar iată că strălucirea dulce a îngerului se văzu în abis. Cu zâmbetul său paradisiac, îngerul a stat dea­supra celui chinuit şi l-a întrebat:

– Cum eşti, omule?

– N-am crezut că şi la îngeri poate exista min­ciu­na!, a şoptit cel chinuit cu o voce stinsă.

– Ce înseamnă asta?, a întrebat îngerul.

– Cum ce înseamnă?, a continuat ticăloşitul om. Mi-ai făgăduit să mă iei de aici după trei ceasuri, dar de atunci mi se pare că au trecut ani, veacuri în­tregi de chinuri nesuferite.

– Binecuvântatule, ce ani, ce veacuri?, a spus cu uimire îngerul. A trecut numai un ceas de când am plecat şi trebuie să mai rămâi aici încă două.

– Cum? Două ceasuri? Oh! Nu pot suferi, n-am putere! Dacă e cu putinţă şi dacă e voia lui Dum­ne­zeu, te rog, ia-mă de aici. Mai bine să sufăr pe pământ ani întregi, până la ziua Judecăţii, numai scoa­te-mă din iad. Ai milă de mine!, striga gemând cel chinuit, ridicându-şi mâinile spre înger.

– Bine, a răspuns îngerul. Bunul Dumnezeu, ca un Părinte iubitor de oameni, te va milui.

La aceste cuvinte, omul îşi deschise ochii şi văzu că se află în patul său de boală, ca şi mai înainte” [12; 35-39]1.

Poate că ai mai citit sau ai auzit deja această în­tâm­plare. Sau poate că o afli abia acum. Mi s-a pă­rut foarte potrivită pentru situaţia în care te afli.

Nu ştiu ce aş fi ales eu în locul acelui bolnav, dar cred că m-aş fi simţit atras să fac aceeaşi alegere. Trei ceasuri în iad… Oare ce ar fi aşa groaznic, în­cât să atârne mai greu decât un an de suferinţă?

Dar lucrurile stau altfel decât le vedem noi.

Ştiu că acum, covârşit de suferinţe, te întrebi de ce oare Dumnezeu nu ţi-a dat o altă cruce, care să nu te covârşească? De ce Dumnezeu nu a ales o altă cale pentru mântuirea ta?

Răspunsul la această întrebare nu este greu de dat: Dumnezeu a ştiut care este calea cea mai po­tri­vită pentru ca tu să te mântuieşti.

„Dar de ce alţii, care au făcut păcate mai mari, nu au o cruce la fel de grea?…”

Am auzit această întrebare de la mai mulţi bol­navi. „De ce Dumnezeu nu îmi dă chinuri mai uşoa­re? Nu vede că pe acestea nu le pot răbda?”

„Nu pot să nu cârtesc… Dumnezeu îmi dă încercări mai grele decât pot să suport…”

Dumnezeu nu este un sadic care are câteva tone de suferinţă pe care le aruncă la întâmplare pe pământ. Dumnezeu nu greşeşte. El ştie întotdeauna ce ne este cu adevărat de folos. Dumnezeu îngăduie ca omul să sufere tocmai pentru ca prin această su­ferinţă sufletul lui să se curăţească. Şi dacă unii au dureri foarte mari, nu înseamnă că Dumnezeu este nedrept cu ei, ci înseamnă că tocmai acele dureri sunt leacurile potrivite pentru sufletele lor.

Omul se gândeşte: „dar dacă alţii, care au făcut păcate mai mari, nu au parte de aceleaşi dureri, nu înseamnă că Dumnezeu ar fi putut să mă cruţe?” Pro­blema ar trebui pusă altfel. Este adevărat că mulţi oameni răi au avut parte de o viaţă pământească plină de toate desfătările, şi chiar au avut o sănătate de invidiat. Ştim noi însă dacă ei s-au mân­tuit? Nu ştim. Păcătoşii care au murit fără să se po­că­iască au ajuns în iad. Nu este problema noastră să ju­decăm dacă Dumnezeu este mai îngăduitor cu alţii decât cu noi.

Avem libertatea de a păcătui, avem libertatea de a-L judeca pe Dumnezeu. Dar la ce ne ajută o astfel de libertate? Sfântul Apostol Petru ne îndeamnă: Trăiţi ca oamenii liberi, dar nu ca şi cum aţi avea libertatea drept acoperământ al răutăţii, ci ca robi ai lui Dumnezeu (I Petru 2, 15). Este trist faptul că mulţi oameni îşi folosesc libertatea în mod greşit. De fapt, tocmai aceasta a fost pricina căderii – că omul a vrut să îşi folosească libertatea călcând voia lui Dumnezeu.

Cu ce rămânem dacă Îl judecăm pe Dumnezeu? Schimbăm cumva soarta noastră în bine? Ni se îm­pu­ţinează durerile? Dimpotrivă. Şi atunci? Dacă vrem să ne mântuim, atunci nu Îl judecăm pe Dumnezeu.

Şi totuşi, uneori oamenii se lasă covârşiţi de du­re­re… Îl judecă pe Dumnezeu, se lasă biruiţi de dez­nădejde. Am căzut şi eu în acest păcat. Şi nu nu­mai o dată. Cu trecerea timpului, însă, am înţeles că prin aceste căderi nu îmi uşuram cu nimic suferin­ţa, ba chiar mi-o agravam. Încercam să mă lupt cu Dumnezeu, şi lupta mea era dovada puţinătăţii credinţei mele. Înţelegându-mi greşeala, am căutat să nu mă mai lupt cu Dumnezeu, ci să mă lupt nu­mai cu ispita deznădejdii. Lupta nu e uşoară, dar da­că e pornită la timp şansele de victorie sunt mai mari.

La început omul primeşte un gând de deznădej­de, apoi începe să cârtească şi, dacă nu are grijă, în scurt timp inima sa este biruită de deznădejde. Îţi voi reda câteva rânduri scrise de Sfântul Teofan Ză­vo­râtul ca să îţi fie de folos dacă sau mai bine zis când vei fi ispitit de deznădejde:

„Sănătatea dumneavoastră s-a şubrezit. Sănă­ta­tea şubrezită poate să şubrezească şi mântuirea atunci când din gura bolnavului se aud cuvinte de cârtire şi strigăte de nemulţumire. Să vă ajute Dum­nezeu să vă izbăviţi şi de un necaz şi de celălalt! Vedeţi unde vreau să ajung? La dumneavoastră se strecoară anumite cuvinte; cuvintele vin, fireşte, din simţăminte şi gânduri pe potrivă, iar acestea din urmă sunt de aşa un fel că lucrarea mântuirii nu se poate împlini cu ele. Binevoiţi a lua aminte la aceas­ta şi a vă îndrepta… Sănătatea şi boala sunt în mâi­nile purtării de grijă a lui Dumnezeu mijloace pentru mântuire atunci când atât una, cât şi cealaltă sunt folosite în duhul credinţei… Dar ele duc la pier­zanie atunci când omul se poartă în privinţa lor după toanele sale” [21; 26-27].

Nu ne putem permite luxul de a avea toane. Cine se poartă după cum are chef mai devreme sau mai târziu va culege roadele atitudinii sale.

Lupta cu deznădejdea trebuie să fie o luptă sus­ţinută, pentru că nu este cu nimic mai uşoară decât lupta cu desfrânarea, cu beţia, cu lăcomia, cu mân­dria sau cu alte patimi. Însă în timp ce desfrânatul este mustrat de conştiinţă şi se poate pocăi, dez­nă­dăj­duitul nu mai vede pocăinţa. Totul i se pare în­tu­necat, totul i se pare fără rost. Ca să nu spun mai multe, voi spune doar că deznădejdea, pricină a si­nu­ciderii, poate fi înţeleasă şi ca o formă de sin­u­ci­dere. Pentru că asta este: în timp ce Dumnezeu tri­mi­te leacul spre tămăduire, omul îl respinge ca şi cum ar fi otravă.

„În ce priveşte faptul că năvăleşte asupră-vă ne­răb­darea, este omeneşte să fie aşa. Dacă vine, tre­buie să o alungaţi. Simţământul de apăsare pricinuit de boală este tocmai ca să aveţi ce răbda. Unde nu se simte apăsare, acolo nu-i nici răbdare; însă când vine simţământul de apăsare împreună cu do­rinţa de a o înlătura, nu e nici un păcat în asta. Este un simţământ firesc. Păcatul începe când în urma acestui simţământ sufletul se lasă pradă nerăbdării şi începe să încline spre cârtire” [21; 28-29].

Da, e omeneşte să ne vină gânduri de nerăbdare, şi chiar gânduri de deznădejde. Numai pe cei spo­riţi în credinţă deznădejdea nu îi atinge. Chiar dacă ne vin astfel de gânduri, noi trebuie să luptăm îm­potriva lor cu toată atenţia. Bolnavul care se lasă bi­ruit de deznădejde pierde atât în războiul du­hov­nicesc, cât şi în războiul cu boala. Pentru că însănătoşirea depinde şi de starea psihică a bolnavului.

Ar mai fi de spus că atunci când durerile sunt crâncene uneori omul simte nevoia de a da frâu li­ber mâniei. Este şi aceasta o ispită, desigur. În aceas­tă ispită încearcă să găsească tot felul de vi­no­vaţi pentru boala sa. E prea apăsător să recunoşti că boala este urmarea propriilor păcate, este mult mai convenabil să dai vina pe alţii. Colegii de serviciu, membrii familiei sau prietenii sunt trecuţi prin ciurul judecăţii şi sunt consideraţi coautori ai bolii.

Este adevărat şi faptul că boala unui om este amplificată de stările de stres provocate de unele rude sau de unele cunoştinţe, dar bolnavului nu îi este de nici un folos să îşi macine nervii gândindu-se cu răutate la aceşti binefăcători ai săi. Când mânia îi umple inima, bolnavul se va agăţa cu dis­perare de fiecare victimă care îi apare la orizont. Nu este deci de mirare că îi va acuza pe doctori că sunt nepricepuţi.

Sfântul Teofan Zăvorâtul spune şi aceasta: „Nu vă supăraţi pe doctori. Ei nu pot vindeca singuri, ci doar cu binecuvântarea lui Dumnezeu. (Cred că spu­sele sale au nevoie de o mică precizare: sunt va­labile mai ales pentru cazurile în care doctorul este priceput. Dacă doctorul este nepriceput, atunci şansele ca boala să fie tratată cum trebuie sunt, evident, mici. Într-o astfel de situaţie găsirea unui alt doctor, a unuia iscusit, i-ar putea fi de mare folos celui bolnav – ar fi cea mai simplă me­todă de a-l feri de supărare. Este adevărat că Dum­ne­zeu se poate folosi şi de cel mai nepriceput doc­tor, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să ţinem seama de iscusinţa medicilor. Părintele Paisie Aghio­ritul ne atrăgea atenţia asupra faptului că doc­torii „pot face greşeli, mai ales atunci când nu au smerenie.” [13; 241-242]). Iar Dumnezeu are de­spre boală şi sănătate cu totul alte idei decât noi, şi ele sunt departe de ale noastre ca cerul de pă­mânt” [21; 23].

Of, cât de greu este să înţelegem învăţătura aceasta… Cel mai uşor o înţelegem când ne este bine, când suntem sănătoşi, când nu avem necazuri. Dar când cuţitul durerii pătrunde în inimile noastre, nu mai vrem să ne recunoaştem nimicnicia. Vrem să înţelegem de ce nu suferim mai puţin, vrem să ne explicăm fiecare picătură de suferinţă.

Ridică-te, fratele meu, ori de câte ori ai căzut în dez­nădejde. Ridică-te, fratele meu, ca şi cum nu ai fi căzut. Pe cât de mare este păcatul deznădejdii, pe atât de mare este plata celui care se ridică din cădere.

M-am apucat să îţi scriu rândurile de faţă din trei motive: pentru a-ţi reproduce întâmplarea cu trei cea­suri în iad, pentru a te încuraja să te ridici ori de câte ori durerea te va arunca în deznădejde şi pen­tru a-ţi vorbi despre mucenicia bolii.

Înainte de teorie îţi voi scrie despre două mo­men­te din viaţa părintelui Paisie Aghioritul. Pă­rin­tele povestea:

„O femeie ce suferă de rinichi şi de ani de zile face tratament pentru purificarea sângelui mi-a spus:

– Părinte, faceţi, vă rog, semnul Crucii pe mâna mea. Venele îmi sunt numai rană şi nu mai pot su­por­ta să fac acest tratament.

– Aceste răni, i-am spus, în cealaltă viaţă vor fi nişte diamante mai preţioase decât diamantele din această lume. (…)

După aceea, îmi arată o rană la cealaltă mână şi îmi spune:

– Părinte, rana aceasta nu se închide şi se vede osul.

– Da, dar de acolo din rană se vede cerul, îi spun. Mă rog ca Hristos să-ţi dea răbdare şi să-ţi mă­rească dragostea pentru El, ca să uiţi de durere. Desigur, există şi altă rugăciune – pentru a alina du­rerile, dar atunci se micşorează şi răsplata cea mare. Prin urmare, rugăciunea de mai înainte este mai bună.

Şi astfel s-a mângâiat mult, sărmana” [13; 228].

Oare câţi dintre noi ne-am mângâia la auzul unor astfel de cuvinte? Oare câţi dintre noi nu s-ar mâhni auzind că preotul căruia îi cerem să se roage pentru alinarea durerilor ne spune că e de preferat să răbdăm durerea? Şi totuşi, femeia s-a mângâiat. Prin aceasta, a făcut dovada credinţei sale.

Ne este uşor să fim creştini atunci când avem tot ce ne trebuie, când nu ne lipseşte nimic şi când nu suferim nici o durere. Dar este greu să fim creştini atunci când ne apasă greutatea crucii.

Când suntem bolnavi (sau când suntem apăsaţi de oricare altă suferinţă), credinţa noastră este su­pu­să unui examen. Avem de ales între răbdarea în­cercării sau alegerea unui păcat care să îndulcească suferinţa. Oamenii caută păcatul pentru că nu vor să ducă crucea. Ce este păcatul decât o fugă după o plăcere vinovată, o fugă după eliberarea de tensiunea la care ne supune viaţa? Omul a înţeles că nu poate evita necazurile. Şi ori alege să le rabde, ori alege să păcătuiască. Dacă nu vrem să înţelegem că Dumnezeu îngăduie să fim încercaţi de boală sau de alte necazuri pentru ca prin aceasta să ne cu­ră­ţim sufletul, nu suntem creştini decât cu numele.

Cine este ortodox? „Cel care a primit botezul în Biserica Ortodoxă…”

Acesta este răspunsul standard. Un astfel de răs­puns are mari şanse să fie greşit. Dacă acest răs­puns ar fi adevărat, înseamnă că toţi yoghinii şi ra­di­esteziştii, toţi penticostalii sau Martorii lui Ie­ho­va care în copilărie au fost botezaţi în Biserică sunt ortodocşi.

„A, nu, dacă au devenit penticostali sau altfel de eretici, nu mai sunt ortodocşi.”

Atunci?

„Ortodocşi sunt cei care au fost botezaţi în Bi­se­rica Ortodoxă şi care au păstrat învăţătura de cre­dinţă ortodoxă.”

Un om biruit de patima lăcomiei, a desfrâului, a beţiei şi a mândriei se poate numi ortodox? Da, teoretic se poate. Dar practic faptele îl arată mai degrabă a păgân. În momentul în care cineva vrea să trăiască astfel încât să se mântuiască nu se va limita să primească credinţa cea curată, ci se va lupta să săvârşească şi faptele credinţei: Credinţa fără de fapte este moartă (Iacov 2, 20).

În momentul în care cineva trece la Ortodoxie nu este de ajuns să creadă că Hristos este Fiul lui Dumnezeu care S-a întrupat pentru mântuirea noastră şi că Maica Domnului a rămas fecioară şi după naştere. Prin ele însele, dogmele nu mântu­iesc pe nimeni. Omul trebuie să creadă şi că pentru a se mântui trebuie să poarte crucea pe care i-o trimite Dumnezeu. Mântuirea nu poate fi dată fără ca omul să se lupte pentru ea. Cei care vor să ducă o viaţă creştină fără necazuri şi fără boli îşi doresc im­posibilul. (La limită se poate afirma că este o erezie să vrei să fii mântuit fără să porţi crucea. Aşa cum există erezii hristologice – referitoare la per­soana Mântuitorului, erezii eclesiologice – referitoare la Biserică, tot aşa există şi erezii soteriolo­gice – referitoare la mântuire. Învăţătura despre mân­tuirea fără cruce este o astfel de erezie. Dum­ne­zeu nu ne-a făcut păpuşi, ci ne-a făcut fiinţe libe­re, cugetătoare. Dacă omul vrea să se mântuiască, trebuie să ducă lupta cea bună. În măsura în care dreapta credinţă modelează fiecare aspect al vieţii umane, în aceeaşi măsură erezia deformează în­ţe­le­gerea firească a vieţii. Identificarea ideilor rătăcite are un caracter pozitiv în măsura în care rostul ei este de a-l ajuta pe om să îşi asume o concepţie de viaţă ortodoxă. Această concepţie îi va modela fap­tele într-o direcţie diferită faţă de cea în care i-ar fi modelat-o ideile rătăcite.)

Un alt caz. Părintele Paisie Aghioritul a întrebat pe cineva:

„Ce face mama ta?

– Nu se simte bine, părinte. Din când în când îi creşte foarte mult temperatura şi atunci îşi pierde cunoştinţa. Pielea i se umple de răni şi în timpul nop­ţilor o dor.

– Iată, astfel de oameni sunt mucenici. Şi chiar dacă nu sunt mucenici desăvârşiţi, sunt pe ju­mă­ta­te.

– Toată viaţa ei a fost o suferinţă, părinte.

– Pentru aceasta, răsplata ei va fi îndoită. De câte bunătăţi are a se desfăta! Raiul îl are deja asi­gurat” [13; 227].

(Cât priveşte cuvintele „raiul îl are deja asigurat”, părintele nu se referea la faptul că o anumită suferinţă poate fi preţul plătit de suflet pentru a se mântui. Poţi face cea mai jertfelnică lucrare, poţi răbda cele mai grele suferinţe, dacă la sfârşitul vie­ţii cedezi în lupta duhovnicească, pierzi totul. O exem­plificare o oferă cei care, după ce au rezistat o vreme la caznele la care au fost puşi de prigonitori, s-au lepădat de Hristos. Bolnavul care rabdă tre­buie să rabde până la capăt. Şi, dacă simte că mânia şi deznădejdea se apropie de sufletul său, să ştie că dacă cedează poate pierde plata suferinţelor pe care le-a răbdat până atunci.)

Toţi creştinii drept-măritori îi cinstesc pe sfinţii mucenici. Dar mucenicia ne apare ca o stare care nu prea are nimic în comun cu viaţa noastră. Şi to­tuşi, Sfinţii Părinţi au vorbit nu numai despre mu­ce­nicia propriu-zisă, ci şi de mucenicia ne­sân­ge­roasă. Există mai multe forme de mucenicie fără-de-sân­ge: mucenicia ascultării, mucenicia su­­fe­rinţei, mu­ce­nicia bolii.

Sfântul Ioan Gură de Aur se adresează celui bolnav:

„De vei cădea tu în vreo boală cumplită şi mulţi ve­nind la tine te vor sili, unii cu descântece, alţii cu ba­iere, alţii cu altele să mângâi răul [adică să mic­şo­rezi suferinţa] – iar tu, pentru frica lui Dum­ne­zeu, vei suferi vitejeşte şi fără de abatere, şi vei alege să pătimeşti mai bine toate decât să suferi să faci ceva din cele ce privesc închinarea la idoli, aceas­ta îţi aduce ţie cunună de mucenicie!

Şi nu te îndoi! Cum şi în ce chip? Îţi voi spune. Pre­cum acela ce suferă vitejeşte usturimile cele din munci ca să nu se închine idolului, aşa şi tu suferi du­rerile cele din boală ca să nu ai trebuinţă de ni­mic din cele ce dă el, (descântătorul) nici să faci cele ce porunceşte. Dar sunt mai iuţi acelea? Dar aces­tea sunt mai îndelungate, pentru aceea sfârşitul lor este deopotrivă. Dar de multe ori sunt şi mai iuţi. Spune-mi: când fierbinţeala te supără dinlăuntru şi te aprinde, şi ceilalţi sfătuindu-te (să fii des­cân­tat), tu însă vei lepăda descântecul, au nu te-ai încununat cu cunună de mucenicie?” [7; 147].

În ce constă această mucenicie? În faptul că omul refuză să se folosească de vrăjitorie pentru ca durerea să îi fie uşurată. Omul alege să rabde, şi această suferinţă îi aduce mântuirea.

Dar numai la atât se rezumă mucenicia bolii? La refuzul de a merge la vrăjitori? Nu, în nici un caz. Sfântul Ioan Gură de Aur se referea în aceste cu­vinte numai la un singur aspect al problemei. Poate că trebuia să scriu mai întâi despre mucenicia bolii în general, şi apoi să intru în detalii.

Sfântul Teofan Zăvorâtul spunea că „cei care rabdă supuşi lui Dumnezeu amărăciunile şi durerile sunt în ceata mucenicilor” [21; 28]. Vedem de fapt că mucenicia nesângeroasă este legată de răbdare. Rabzi boala, intri în ceata mucenicilor. (Este vorba aici nu de o simplă durere de dinţi sau de o înţe­pe­ni­re trecătoare a coloanei vertebrale, este vorba de chinurile mari pe care le aduc bolile.)

„Vreau să mi se uşureze durerile, nu mă interesează să intru în nici o ceată de mucenici…”

Am auzit aceste cuvinte din gura unui om care suferea foarte tare. Şi l-am înţeles. Mai bine zis am înţeles că nu era conştient de ceea ce spunea. Este ade­vărat că noi ne dorim mântuirea fără să ne do­rim să ajungem într-o ceată anume a sfinţilor sau în alta. Aproape întotdeauna cei care au astfel de pre­tenţii sunt cuprinşi de mândrie. Dar, dacă Dum­ne­zeu ne dă o încercare grea, înseamnă că vrea să ne facă un mare dar. Intrarea în ceata mucenicilor nu trebuie înţeleasă ca o poziţionare exterioară, ci ca o unire cu Dumnezeu. Aşa cum mucenicii primesc raiul pentru că au răbdat pătimirea, tot aşa bolnavul primeşte raiul pentru că a răbdat boala.

Creştinul trebuie să înţeleagă mucenicia bolii ca o binecuvântare, nu ca un blestem:

„Atunci când oamenii nu prind sensul cel mai profund al vieţii, se chinuiesc chiar şi atunci când primesc binecuvântările lui Dumnezeu şi prilejurile pe care El le dă pentru mântuirea lor. În timp ce acela care se aşează corect duhovniceşte, se bucură de toate. Şi mai slab la minte să fie, se bucură. Şi sărac să fie, tot se bucură” [13; 253].

Îmi dau seama de faptul că omului zilelor noas­tre cuvântul mucenic îi este străin. Suntem atât de obişnuiţi cu idolatrizarea plăcerilor încât nu ne in­te­resează nimic legat de jertfă. Dar, spre surprin­de­rea multora, chiar dacă omul de astăzi nu vrea mai să aibă nimic în comun cu omul de ieri, totuşi mântuirea se obţine în acelaşi mod ca înainte, nu în altul. Nu îi stă în putere omului să mute uşa raiului la capătul căii celei largi. Omul poate să inventeze multe, poate să schimbe multe, dar nu îi stă în pu­tere să schimbe păcatul în virtute: dacă omul calcă poruncile pe care le-a dat Dumnezeu, va fi pedepsit pentru asta.

Suferinţă, suferinţă, suferinţă… Până când?

„Am trăit iadul…” Am auzit aceste cuvinte nu de la vreun om care ar fi avut parte de o întâmplare ase­mănătoare cu cea descrisă la începutul acestei scri­sori. Ci de la cineva care a fost îngenuncheat de durere.

Ce este iadul? Nu intru în definiţii teologice. E prea riscant. Totuşi, am înţeles cuvintele am trăit iadul. Durerea crâncenă, dacă nu este covârşită de credinţă, se transformă într-un iad.

„De ce a îngăduit Dumnezeu să trăiesc acest iad?”

Întrebarea aceasta era retorică; în ochii celui ca­re şi-a pus-o se vedea o profundă nemulţumire.

Cuvintele pe care i le-am spus, şi pe care ţi le spun şi ţie, nu îmi sunt pe plac. Pentru că şi eu am fost într-o situaţie asemănătoare, şi eu am trăit ia­dul din cauza durerii, şi eu am dat la rândul meu vina pe Dumnezeu.

„Nu Dumnezeu e de vină că tu ai trăit iadul… Dacă dai vina pe El, înseamnă că ai puţină credinţă. Au fost oameni care au răbdat dureri mai mari de­cât ale tale, şi totuşi nu au cârtit. De vină eşti tu, că nu ai mai multă credinţă.”

„Dar Dumnezeu de ce mi-a dat o cruce mai grea decât pot duce?”

„Dumnezeu nu a greşit, nu greşeşte şi nu va gre­şi niciodată. Nu poţi fi tu singura excepţie din is­to­ria lumii.”

Îţi mărturisesc că atunci când am spus aceste cuvinte le-am spus cu durere, nu cu triumfalismul că eu am credinţă şi celălalt nu. Dumnezeu ştie că omul poate răbda fiecare încercare pe care tot El i-o trimite. Dar este adevărat şi faptul că ispitele grele nu pot fi înfruntate râzând. Calea crucii nu este o cale superficială. Dumnezeu vede poticnirile noas­tre. Dar vrea ca după aceste poticniri să ne ridicăm.

Te simţi o povară pentru ceilalţi? Sfântul Ioan din Gaza scria fraţilor despre un părinte bolnav: „bă­trânul nu trebuie să se ferească, din dreaptă so­co­teală, de a fi slujit de către voi, odată ce e bolnav, ci să Îi mulţumească lui Dumnezeu şi să se roage pentru voi. (…) Şi fiecare trebuie să-şi ducă viaţa în frica lui Dumnezeu pe măsura şi starea lui, mulţumind Lui totdeauna. Căci prin el îşi iau plata lor şi alţii. Deci să nu pizmuiască pe cel ce vrea să as­cul­te pe Cel ce zice: Bolnav am fost şi mi-aţi slujit (Matei 25, 36). Căci Dumnezeu nu cere, precum am auzit adeseori, de la cel bolnav decât mulţumire şi răbdare. Pentru că acestea mijlocesc pentru ne­pu­tinţa noastră înaintea lui Dumnezeu. Deci potri­vit dreptei socoteli să nu se ferească să fie slujit de oricare frate care voieşte să se ostenească după Dum­nezeu. Şi să nu spună: îl împovărez, sau îl ne­căjesc. Ci să spună: «Cel ce slujeşte poate fi egal cu cei chinuiţi de boală dacă Dumnezeu l-a încredinţat că-l va răsplăti pentru mine. Domnul să-l mântuias­că şi pe mine să nu mă osândească»” [22; 158-159].

Domnul îi va răsplăti pe cei care te îngrijesc. Boa­la prin care treci nu este numai crucea ta, este o cruce şi pentru ei. O cruce care le va aduce cunună.

Am scris destul de mult, şi nu vreau să te plicti­sesc. Voi încheia aici.

Nu sunt mulţumit de ceea ce ţi-am scris, dar ţi-am dat cât am avut în inimă. Îmi dau seama că, scriind pentru bolnavi (sau pentru cei necăjiţi), scriu câtă dragoste am, dacă nu am mai multă dra­gos­te, degeaba îmi doresc să îţi fi scris mai mult sau mai frumos. Îmi doresc să îi iubesc mai mult pe bol­navi, şi atunci voi putea scrie mai mult şi mai cu folos.

Vezi, sfaturile mele (şi ale tuturor celor care sun­tem la începutul vieţii duhovniceşti) nu au puterea pe care o au cuvintele celor sporiţi. Degeaba îţi spun eu: „rabdă, că din rănile tale poţi vedea ce­rul…” Dacă părintele Paisie ţi-ar fi spus aceste cu­vin­te ţie, şi nu altuia, ai fi simţit puterea lor.

Sunt neputincios, deşi aş vrea să te ajut. Te pot ajuta cel mai bine prin rugăciuni.

Măcar cu atâta să rămâi din scrisoarea mea: că am vrut să îţi scriu pentru a-ţi alina durerea, şi am înţeles că o durere nu poate fi alinată dacă omul nu este întărit în credinţă.

Poate că eşti întărit în credinţă, poate că ai în­frun­tat boala cu vitejie (dar cine oare ar putea spu­ne despre sine că este tare în credinţă, câtă vreme sfinţii înşişi se rugau să aibă mai multă cre­din­ţă?…). Şi poate că ai citit rândurile mele la întâmplare. Atunci te rog să nu te superi că am scris aşa şi nu altfel. Oamenii scriu ceea ce sunt, scriu atât cât sunt. (E adevărat, există şi făţarnici care scriu despre lucruri înalte numai ca să atragă atenţia lumii, dar încerc să nu merg pe urmele lor. Am eu alte păcate, nu vreau să îl mai adaug şi pe cel al făţărniciei…)

Roagă-te, fratele meu, ca Dumnezeu să îţi dea credinţă şi răbdare. Roagă-te, spovedeşte-te, împăr­tă­şeşte-te, şi vei simţi o putere pe care numai Dum­ne­zeu ţi-o poate da. Mă opresc aici, apăsat de pu­ţi­nă­tatea dragostei mele.

Roagă-te, fratele meu. Roagă-te, şi Dumnezeu va veni la tine. Sau te va ajuta să înţelegi că, dacă nu te-ai împotrivit, a venit deja. Nu există cruce fără binecuvântare. Nu există încercare în care Hris­tos să ne lase singuri. Chiar dacă, pentru a ne încerca credinţa, uneori Se ascunde…

Despre examenul bolii

„Odată, mergând la părintele cu unele necazuri, l-am întrebat şi despre fiica mea cea mică, I.

– Părinte, ce să mă fac cu ea? E cea mai mică, dar nu mă ascultă deloc, nu-i aşa cum aş fi vrut eu. Face totul anapoda, numai de-a-ndoaselea. Mă rog eu şi zi şi noapte lui Dumnezeu să o înţelepţească pe ea măcar un pic şi să o întoarcă pe calea cea dreaptă, dar totul e degeaba. La biserică merge doar dacă încep să plâng. Iar pe lângă toate astea, s-a mai înscris şi la un cerc de artişti amatori şi vor să joace o piesă de teatru care se numeşte «Discuţia Evei cu Dumnezeu». Eu, când am ascultat repetiţia lor şi am auzit ce discuţie e aceea, m-am pierdut cu totul cu firea, m-am îmbolnăvit de mâhnire şi nu mai am nici o speranţă s-o salvez. Doar diavolului îi slujesc ei acolo. Mai bine aş înmormânta-o de vie decât să o văd hulindu-L pe Dumnezeu.

Aşa mi-am vărsat eu amarul înaintea stareţului şi lacrimile mi-au curmat vocea.

Părintele Lavrentie a ascultat cu multă atenţie cuvintele mele aplecând capul şi privind tot timpul în pământ. Apoi a ridicat capul, mi-a zâmbit şi mi-a spus cu blândeţe:

– Nu mai plânge aşa amarnic, femeie. Fiica ta «cea rea» va deveni cea mai smerită şi mai ascultătoare dintre toţi cei trei copii ai tăi. Ea se va ruga pentru tot neamul vostru şi pentru toţi dreptcredincioşii creştini. Se va întoarce pe calea cea dreaptă, se va întoarce la Domnul şi va intra în monahism ca şi tine. Va avea grijă de tine şi te va înmormânta cu cinste, se va ruga mult, iar pentru rugăciunile ei se vor ruga şi alţii pentru tine. Iar ceea ce au întreprins (sceneta) se va destrăma şi nu se va duce până la capăt. Roagă-te şi tu şi mă voi ruga şi eu.

M-a binecuvântat făcându-mi o cruce mare pe cap, iar eu m-am întors acasă cu sufletul liniştit şi cu nădejde pentru viitor.

Şi într-adevăr, la scurtă vreme lucrurile au în­ce­put să-şi schimbe mersul şi s-au îndreptat datorită sfintelor rugăciuni ale părintelui Lavrentie. Fiica mea I. s-a îmbolnăvit şi a fost internată la spital. A stat la izolare o perioadă de timp, şi numai ce în­ce­pu­se să se vindece că s-a îmbolnăvit de tifos, încât era să-şi dea sufletul şi noi am crezut că va muri. Dar încetul cu încetul a început să se în­să­nă­to­şeas­că, iar când s-a întors acasă, eu nu am mai recunoscut-o, căci era de nerecunoscut. Nu atât că era schim­­­-bată trupeşte, ci mai ales comportarea ei. Bă­trâ­neţile mele s-au luminat văzând cum fata mea a început să umble la biserică, să se roage acasă, să ci­tească cărţi duhovniceşti şi să ducă cu totul alt mod de viaţă. Nu ştiu cum să-I mulţumesc lui Dum­nezeu că, pentru rugăciunile părintelui La­vren­tie, S-a milostivit de noi…” [32; 104-105].

Întâmplarea aceasta ne arată cât de minunat este modul în care Dumnezeu poate întoarce un om păcătos pe drumul cel bun. Mulţi sunt părinţii care se frământă aşa cum s-a frământat această femeie ce a cerut sfatul Sfântului Lavrentie de la Cernigov. Dar din ce în ce mai puţini sunt cei care ajung la bu­curia de a-şi vedea copiii pe drumul cel bun.

Oare de ce nu se îmbolnăvesc toţi cei care cad în păcate, pentru ca prin pocăinţă sufletele lor să fie curăţite? Oare de ce Dumnezeu nu trimite mai mul­te încercări sau necazuri pentru a-i opri pe oa­meni de la păcate?

Răspunsul la această întrebare este foarte important pentru a înţelege rostul bolii.

Spune-mi, tu de ce crezi că Dumnezeu nu tri­mi­te mai multe boli sau necazuri pentru a-i întoarce pe oameni la drumul cel bun, aşa cum a întors-o pe această fiică rea?

Creştinii răspund la această întrebare printr-un răspuns care sună cam aşa: „pentru că nu toţi vor să primească certarea dumnezeiască, şi preferă ori să găsească alte explicaţii pentru relele prin care trec, ori să refuze să se gândească la cauza necazurilor lor”.

O măicuţă povesteşte: „Eu şi prietena mea eram ti­nere şi îl vizitam des pe părintele Lavrentie. Din­tr-o dată, mie mi-au ieşit nişte bube pe tot corpul, iar prietena mea a început să aibă probleme cu ve­de­rea. Ne-am dus repede la părintele Lavrentie, iar el ne-a trimis în satul Sednev să ne spălăm în râu şi să citim Acatistul Maicii Domnului, lucru pe care noi l-am îndeplinit întocmai. Peste câteva zile ne-am însănătoşit şi i-am mulţumit cuviosului pă­rin­te pentru sfintele sale rugăciuni. Tot tinere fiind, voiam să ne distrăm, să dansăm şi să cântăm cân­te­ce lumeşti. Însă nu puteam să-l uităm nici pe părintele.

Simţind că noi ne-am schimbat modul de vie­ţu­i­re, părintele l-a trimis pe preotul Mihail la noi în sat să vadă cu ce ne ocupăm noi, cum trăim şi cum ne rugăm. La despărţire, părintele Mihail ne-a spus să nu mai mergem la dans şi să venim să cântăm în corul bisericii. Noi ne-am simţit foarte prost, ne era ruşine şi ne era tare greu la inimă, eram tare ne­mul­ţu­mite, căci tare voiam ca să dansăm, să ne distrăm, dar nu voiam nici să ieşim din cuvântul părintelui.

Eu am plâns toată noaptea, rugându-mă la Mai­ca Domnului să-mi trimită o boală grea, ca să nu-mi mai ardă de dansuri. Pe urmă, m-am dus la pă­rintele şi l-am rugat acelaşi lucru. El nu mi-a zis nimic, însă a clătinat din cap. În scurt timp m-am îm­bolnăvit şi am început să vărs sânge. M-am dus la părintele să-i cer binecuvântare pentru a mă in­ter­na în spital. El însă nu m-a binecuvântat, ci mi-a spus doar să mă adresez unui doctor ortodox bine­cre­dincios, ceea ce am şi făcut şi, în scurt timp, am început să mă vindec.

După acestea, eu mi-am schimbat radical modul de viaţă. Cu timpul, Dumnezeu m-a învrednicit şi am fost tunsă în monahism. Acum am 84 de ani şi mulţumită lui Dumnezeu o mai duc aşa încet-încet. Toate acestea s-au împlinit pentru rugăciunile mult cinstitului nostru părinte Lavrentie. Aşa ne-a rân­du­it nouă Bunul Dumnezeu: eu am intrat în mo­na­hism, iar prietena mea s-a căsătorit” [32; 47-49].

Ce fericite au fost fetele când pentru rugăciunile Sfântului Lavrentie de Cernigov s-au însănătoşit… Dar cât de triste au fost atunci când sfântul le-a cerut să renunţe la dans şi la petreceri necuviin­cioa­se… Pentru cine nu ştie să danseze, această re­nun­ţare pare lipsită de importanţă. Dar, pentru cine a prins gustul dansului, pentru cine s-a lăsat prins de vraja lui, e greu să renunţe la el. Mărturisesc asta şi din proprie experienţă.

Cred că dacă la o biserică dintr-o parohie stan­dard preotul ar cere ca tinerii să renunţe la dans, biserica s-ar vedea văduvită şi de puţinii tineri care mai vin uneori la slujbe. Şi totuşi, deşi a simţit în su­fletul ei cât de grea este povara pe care a primit-o de la Sfântul Lavrentie, această fată s-a rugat cu frân­gere de inimă ca Preasfânta Născătoare de Dum­nezeu să îi dea o boală grea, numai să scape de veritabila patimă a dansului. Rugăciunea i-a fost ascultată. Fata s-a îmbolnăvit, şi boala a ajutat-o să îşi schimbe viaţa. În cele din urmă s-a călugărit…

Oare câţi dintre noi avem puterea de a-i cere lui Dum­nezeu să ne curăţească sufletul de patimi şi mai bine să ne trimită o boală decât să ne lase să că­dem în păcat? Este adevărat că nu trebuie să Îi cerem noi lui Dumnezeu boli sau necazuri, El ştie mai bine decât noi când şi ce putem duce – dar to­tuşi, avem noi oare puterea de a prefera durerea în­cer­cării în locul plăcerii pătimaşe?

Oameni suntem şi avem tendinţa de a întocmi imaginare ierarhii ale păcatelor, în care păcatele noastre sunt întotdeauna mai mici decât păcatele pe care le fac vecinii, prietenii sau cunoscuţii noştri: fumatul este mai mic decât beţia, beţia este mai mi­că decât desfrâul, desfrâul mai mic decât consumul de droguri, … Vizionarea emisiunilor de divertisment pline de aluzii obscene este de-a dreptul vir­tu­te, nu?…

„Şi ce, trebuie acum să ne călugărim cu toţi, aşa cum a făcut fata aceea? Trebuie să Îi cerem lui Dum­nezeu boli grele?”

„Pe cât de drag vă era cândva păcatul, pe atât de scârbos vă pare el acum. Aţi citit multă filosofie, de la Platon până la Bradley. Filosofiile sunt multe. N-aţi ştiut la care să vă opriţi. Se defăimau între ele. Ce prezenta un filosof drept adevăr, altul arăta că este minciună; ce vopsea unul în alb, altul mân­jea cu negru. Nu ştiaţi unde era adevărul, şi acest lucru vă rodea. În cele din urmă, s-a întâmplat un lu­cru neplăcut! De fapt, mântuitor pentru dum­nea­voastră. V-a călcat maşina: roţile au trecut peste pi­cio­rul dumneavoastră. Zăcând în spital, v-aţi re­cu­les gândurile, întrebându-vă neîncetat: «Ce este adevărul?» Lângă dumneavoastră zăcea un bolnav cu o cărticică sub pernă, pe care o lua adesea. Când l-aţi întrebat curios ce carte are acolo, v-a întins în tăcere cărticica – şi astfel Noul Testament v-a căzut în mâini pentru prima dată în viaţă. După ce aţi terminat de citit cărticica, aţi închis-o şi v-aţi spus: «Aici e punctul de unde începe pentru mine o viaţă nouă». Aţi privit şi aţi văzut – şi în accidentul de ma­şină, şi în internarea în spital, şi în întâlnirea «în­tâmplătoare» cu Cartea vieţii – aţi văzut dintr-o dată limpede degetul lui Dumnezeu, Care vă iu­beş­te şi vă mântuieşte. După ce aţi ieşit din spital, aţi în­ceput să duceţi viaţă creştinească – îi scria Sfân­tul Nicolae Velimirovici unui convertit.

Acum însă vă chinuie din nou neplăcerea, ne­mul­ţumirea. Vi se pare că nu sporiţi, că nu creşteţi du­hovniceşte. Mai uşor, noule Saul! Şi ochii celui dintâi Saul au fost orbiţi de strălucirea nespus de tare a lui Hristos, şi el a trebuit să simtă durere până ce s-a obişnuit cu acea lumină dumnezeiască. Şi au căzut de pe ochii lui ca nişte solzi, şi sculându-se s-a botezat (Fapte 9, 18). Mai uşor şi mai cu răb­da­re. Împărăţia lui Dumnezeu nu ajunge să se vadă în­dată. Nici semănătorul care a semănat ieri nu iese la seceriş astăzi” [25; 132-133].

Acest elan specific oricărui proaspăt convertit se regăseşte într-o oarecare măsură în sufletul oricărui om pentru care boala a fost un prilej de apropiere de Dumnezeu. Dar diavolul vrea să răstoarne în fa­voa­rea lui şi acest pas. Vrea ca printr-o râvnă ne­mă­surată (sindromul convertitului nebun – cum îl numeşte părintele Serafim Rose) să îl arunce pe om în prăpastia mândriei, şi apoi în deznădejde şi iar în păcat.

Oricum, nu trebuie nici să fim lipsiţi de înţelepciune şi să nu ne dăm seama de valoarea impulsului duhovnicesc pe care îl poate da boala sau orice altă încercare. Conştientizarea propriilor neputinţe şi cu­getarea la moarte, care sunt proprii bolnavului, tre­buie păstrate ca nişte bunuri de mult preţ.

„V-aţi întremat? Slavă Domnului! Dar aşezarea sufletească şi aşteptarea celui ce i se pare că moar­tea este la un pas de el să nu le părăsiţi; rămâneţi în starea omului care se pregăteşte în orice clipă să plece dincolo… [21; 19-20]”, spune sfântul Teofan Zăvorâtul.

Poate că boala a fost trimisă tocmai pentru a ne în­văţa să cugetăm la moarte… Şi repet şi eu întrebarea pe care o pun unii în mod ironic, pentru a atra­ge atenţia asupra unei pretinse anormalităţi care ar fi presupusă de viaţa duhovnicească: „Şi dacă nu cugetăm la moarte, ce trebuie să facem, să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea o boală?…”

Sau altfel spus: „Oare suntem chiar atât de proşti încât să preţuim mai mult lecţia bolii decât des­fă­tarea pe care o dă sănătatea? Trebuie să fii lipsit de minte ca să faci o astfel de alegere…”

O, cât de bine ne pricepem să îi ironizăm pe cei care, dintr-o râvnă exagerată, Îi cer lui Dumnezeu boli sau necazuri, ca şi cum Dumnezeu Însuşi nu ar şti să le trimită ce le este mai de folos pentru mân­tuire… Noi Îi cerem lui Dumnezeu să aibă grijă de noi şi de sănătatea noastră, dar nu vrem să trecem prin încercări pentru a avea sufletul curăţit de păcate…

Şi totuşi, Dumnezeu nu Se scârbeşte de noi, nu Se scârbeşte decât de păcatele noastre, şi nu şovăie să ne vină în ajutor. Chiar dacă puţini sunt cei care preferă durerea păcatului, totuşi mai mulţi sunt cei care, la vreme de încercare, îşi schimbă viaţa în bine.

„Odinioară un om bogat a luat cu sila un sat care era închinat Maicii Domnului. Episcopul Geno­me­nului, Domnos, de multe ori i-a adus aminte bogatului să iasă din sat, dar acela nu asculta. După aceea l-au apucat pe acel bogat hrăpăreţ nişte fri­guri care-l torturau groaznic. Zăcând el aşa pe pat, unde-l scuturau frigurile, i s-a arătat într-o noapte Mai­ca Domnului, având în mână un ciocan de fier. Cu acel ciocan l-a lovit în frunte şi l-a vătămat.

Bogatul, cunoscându-şi păcatul său, a dat înapoi satul acela episcopului Domnos şi, pe lângă sat, i-a mai dat şi alte multe daruri. Astfel, după ce a îna­po­iat ceea ce a răpit, bogatul s-a făcut sănătos prin ru­gă­ciunile Maicii Domnului. Dar urmele loviturii din frunte s-au cunoscut până la moarte” [30; 273].

Iată că buna, preablânda, preaiubitoarea, Prea­sfânta Născătoare de Dumnezeu nu s-a sfiit să îl lo­vească cu un ciocan în frunte pe bogatul lacom pen­tru a-l convinge să îndrepte răul făcut.

Să ne gândim: cum ar fi ca fiecărui bogat lacom, fiecărui hoţ, fiecărui desfrânat să îi apară Maica Domnului, un sfânt sau un înger cu o unealtă de tortură în mână? Ar fi oare bine? Ar fi bine, pentru că de frica pedepsei mulţi păcătoşi ar renunţa la pă­catele lor. Şi atunci, de ce nu se întâmplă aşa?

Pentru că Dumnezeul nostru este Dumnezeul iu­bi­rii. Credinţa creştină nu este doar o luptă împotriva pa­timilor, este o luptă pentru dobândirea raiului, pen­tru dobândirea împărăţiei cerurilor. Mântuirea în­seam­nă înainte de toate iubirea lui Dumnezeu, în­seam­­nă viaţă în Dumnezeu, în dragostea şi lumina Sa.

Dacă la fiecare păcat al nostru am fi pedepsiţi pe loc de Dumnezeu, atunci nu am mai păcătui din cau­za fricii. Toată viaţa noastră ar fi viaţa unor câini ce se feresc de pedeapsa stăpânului lor. Dar Dum­nezeu vrea să Îl iubim şi să Îl slujim în deplină libertate.

Noi ne luptăm cu păcatele pentru a ne curăţa su­fletele şi a dobândi dragostea. Lupta cu păcatul nu este un scop în sine: scopul ei este mântuirea. Şi nu ne putem mântui fără să avem dragoste.

Oamenii care iubesc păcatul nu vor să se gân­deas­că la faptul că poate vor ajunge în iad. Ei gân­desc: „Dacă Dumnezeu este bun, poate ne va mân­tui şi pe noi, aşa cum i-a mântuit şi pe alţii”.

Numai că Dumnezeu nu poate mântui cu forţa. Dacă Dumnezeu ne-ar putea mântui pe toţi, ar face-o. Dar nu ne poate arunca în rai aşa cum am arun­ca noi o ceapă în sacul de cartofi.

Este adevărat că în unele situaţii, foarte rare de altfel, Maica Domnului, sfinţii sau îngerii se arată păcătoşilor pentru a le cere să îşi îndrepte vieţile. Dar, de cele mai multe ori, Dumnezeu trimite asu­pra oamenilor boli sau necazuri pentru ca aceştia, simţindu-se neputincioşi şi dându-şi seama că au nevoie de ajutor dumnezeiesc, să Îi ceară ajutorul.

Sfântul Antonie de la Optina îi scria unei bol­na­ve: „Fii tare în Domnul! Suferinţa ta şi şubrezenia sănătăţii tale îmi mâhneşte adânc inima. Pentru po­runca iubirii şi a compătimirii, m-am rugat pen­tru tine în fiecare zi şi am cerut Domnului Dumnezeu ca să-ţi dăruiască răbdare creştinească în boală şi uşurare. Dar, dacă boala ta a ţinut până astăzi, nu e pentru că Dumnezeu nu ar fi auzit rugăciunile adu­se Lui, ci pentru că îi lasă pe unii fără vindecare, ca să-i folosească mai mult. Prin suferinţă trecătoare, omul păcătos nu numai că se izbăveşte de chinurile veşnice, pentru păcatele sale, ci i se dăruieşte şi mân­tuirea şi este făcut moştenitor al împărăţiei ce­reşti. Cu adânca Sa înţelepciune, Domnul Dum­ne­zeu rânduieşte toate din dragostea Sa pentru ome­nire, dăruind tuturor ceea ce le este de folos. Nu este de datoria noastră să întrebăm de ce se întâmplă aşa şi nu altfel, ci să ne supunem, ascultători ca şi copiii, voinţei cele sfinte a Părintelui nostru Ce­resc şi să spunem dintru adâncul sufletului: «Pă­rin­te Sfinte, facă-se voia Ta!». Ştiind aceasta, cel care priveşte la un om sănătos şi la un om care a suferit în­delung, şi ia în seamă starea sufletească a unuia şi a celuilalt, îşi dă seama care dintre ei poate fi numit binecuvântat şi care blestemat: cel sănătos sau cel su­ferind! De pildă, de câte ori în boala ta te-ai căit pentru păcatele tale în faţa lui Dumnezeu şi în faţa părintelui tău duhovnic şi ai primit împărtăşirea cu Sfintele Taine? În acest timp, omul sănătos rareori se gândeşte la păcatele sale: iar dacă se întâmplă să se pregătească de împărtăşanie, o dată în an, aceasta nu se datorează atât evlaviei cât snobismului, ca să poată spune şi el: «Şi eu m-am spovedit şi m-am împărtăşit».

Numai că spovedania lui este ca a unui biet ne­rod, ca şi cum nimic nu i-ar împovăra sufletul. De câte ori în boala ta nu ai suspinat adânc, din suflet, către Dumnezeu, suspine pe care Domnul le-a vă­zut şi le-a auzit? În schimb, cu cei sănătoşi nu se în­tâmplă deloc aşa. Dacă oftează, o fac de regulă fiindcă n-au văzut pe careva de multă vreme sau pen­tru că n-au mai primit de mult veşti despre cine ştie ce. În boala ta adesea ţi-ai udat faţa de lacrimi, dar oamenii sănătoşi folosesc zilnic săpun în loc de la­crimi pentru a-şi spăla chipul, nefiind nici măcar o clipă vorba de suflet. În boala ta, adesea ţi-ai în­drep­tat ochii, în rugăciune, spre icoana Mân­tui­to­rului Hristos şi a Preacuratei Sale Maici; dar doam­nele şi domnişoarele sănătoase, în loc de a privi spre icoane, se uită de 100 de ori în oglindă, la ele în­sele, şi rareori se roagă stăruitor sau se închină aşa cum ar trebui. Iată de ce, în suferinţa ta, eşti mult mai fericită decât toţi cei sănătoşi din jurul tău. Ba, mai mult, Domnul Dumnezeu a pregătit pentru tine, în ceruri, fericirea cea veşnică, pentru care, în durerile tale, ar trebui să te bucuri, să te ve­se­leşti şi să mulţumeşti din tot sufletul milostivirii Sale. Căci mulţimi nenumărate de daruri şi mân­gâ­ieri s-au pregătit pentru cei ce suferă, daruri pe care şi tu le vei primi cu timpul, prin rugăciunile Năs­că­toa­rei de Dumnezeu” [18; 204-205]

Bine este când ne dăm seama că Dumnezeu ne ceartă pentru păcatele noastre, când ne dăm seama că boala este prilej pentru a ne îndrepta. Sfântul Nicolae Cabasila scrie că „există omeni cărora le vin boli trupeşti a căror pricină este depravarea mo­rală a sufletului”. Ne aflăm oare printre aceştia?

Pe cât de simplu este ca atunci când vedem un necredincios pe patul de boală să spunem în sinea noastră: „Pentru necredinţa lui s-a îmbolnăvit…”, pe atât de greu este uneori să ne dăm seama care sunt motivele pentru care noi înşine am ajuns pe patul de boală.

Există mulţi creştini care au păcate mari şi nu vor să se pocăiască. Oricât de tare i-ar arde fierul bolii, ei nu încetează să se mire că trec printr-o ase­me­nea încercare. Cine însă are tăria să recunoască fap­tul că boala sa e urmare a păcatului? În cel mai bun caz preferăm să considerăm că boala este tri­misă pentru a ne pricinui cunună sau pentru ca su­fle­tul nostru curat, oricum, mai curat decât al alto­ra, să se sfinţească.

La întrebarea: „De ce Dumnezeu îngăduie ca sfinţii să fie loviţi în atâtea feluri”, Sfântul Ioan Gură de Aur dă următoarele răspunsuri: „În primul rând, ca să împiedice virtuţile sublime şi faptele mi­nunate ale sfinţilor să le inspire orgoliu (II Cor. 12, 7). (…) În al doilea rând, de teamă ca ei să nu fie cinstiţi mai mult decât se cuvine oamenilor a fi cinstiţi şi să fie priviţi ca dumnezei, iar nu ca simpli mu­ritori. În al treilea rând, pentru ca puterea lui Dum­nezeu să strălucească şi mai mult. (…) În al pa­trulea rând, pentru ca şi răbdarea sfinţilor să apară cu mai multă strălucire şi să se vadă că ei nu-I slujesc lui Dumnezeu din interes, ci pentru că au faţă de El o dragoste curată, căci, în mijlocul ne­ca­zurilor, ei Îi sunt mereu la fel de devotaţi. (…) În al cincilea rând, pentru a ne face să medităm la în­vie­rea morţilor; căci atunci când vedem un drept plin de numeroase virtuţi neieşind din viaţă decât după ce a suferit o infinitate de rele, fără să vrem ne gân­dim la judecata viitoare. (…) În al şaselea rând, pen­tru ca cei ce suferă împotrivirile să fie uşuraţi şi mângâiaţi văzând că şi cei mai sfinţi au suferit la fel, ba chiar şi mai mult. În al şaptelea rând, pentru ca… sublimitatea faptelor lor să nu vă facă să cre­deţi că ei au fost de o natură diferită de a voastră şi că vă este cu neputinţă să-i urmaţi (cf. Iac. 5, 17; Înţ. Sol. 7, 1). (…) În sfârşit, în al optulea rând, pentru a vă învăţa în ce constă cu adevărat fericirea şi nenorocirea” [8; 46, 47].

E firesc să ne placă să ne regăsim într-unul din­tre aceste răspunsuri. La întrebarea: „de ce îngă­duie Dumnezeu ca păcătoşii să fie loviţi în atâtea fe­luri?”, răspunsul nu e greu de dat. Clement Ale­xan­drinul spune un cuvânt dur: „Fiecare dintre noi îşi alege pedepsele atunci când păcătuieşte cu voie” [8; 33].

Poate că într-un text despre ceva atât de precis, de evident, cum e boala, speculaţiile teoretice nu şi-ar avea rostul. „Ce rost are să filosofăm fără rost asupra cauzei bolii, câtă vreme putem da un verdict greşit?” Are rost: dacă înţelegem că boala este ur­mare a păcatului, renunţând la păcat, vom renunţa la consecinţele sale.

„Atunci, sfinţii de ce se îmbolnăvesc?”

E o mare diferenţă între bolile sfinţilor şi bolile pă­cătoşilor – între a fi bolnav pentru ca prin pur­ta­rea acestei cruci să dobândeşti cunună nestricăcioasă şi a fi bolnav ca pedeapsă pentru cine ştie ce păcat. Dar nu trebuie făcută o diferenţiere prea riguroasă, pentru că în fiecare boală se amestecă am­bele feluri de cauze. Nu există boală care să fie strict pedeapsă pentru păcate, pentru că fiecare pe­deapsă trimisă sau îngăduită de Dumnezeu are un scop pedagogic, de îndreptare a păcătosului şi de aşezare a acestuia pe calea mântuirii, pe drumul spre rai. Tot aşa nu există o boală care să fie pricinuitoare de cunună într-un mod exterior, fără să curăţească sufletul prin suferinţă. Nici un sfânt nu a fost perfect, fiecare dintre ei putea urca şi mai mult pe scara fără sfârşit a desăvârşirii.

Atunci când au ajuns pe patul de boală, creştinii sporiţi în viaţa duhovnicească nu au spus că bolile le sunt aducătoare de cunună în loc să le considere pe­depse pentru păcate. Sfinţii nu văd mulţimea pro­priilor virtuţi, pentru că îngroapă aceste virtuţi în smerenie. Sfinţii nu se consideră smeriţi, şi se po­căiesc pentru cel mai fin gând de mândrie. De aceea, ajunşi pe patul de boală, consideră că boala este leacul potrivit pentru tămăduirea sufletului lor pătimaş: nu se gândesc că vor urca din slavă în sla­vă. Un punct de reper pentru diferenţierea între cei sporiţi în viaţa duhovnicească şi ceilalţi este că cei din urmă vor refuza să vadă în boală o pedeapsă pen­tru păcatele lor. În timp ce sfinţii, pe culmile sfin­ţeniei urcând şi fiind plini de harisme dum­ne­ze­ieşti, nu vor înceta să Îi mulţumească Domnului că prin durerea bolii li se curăţeşte sufletele pline de păcate.

Părintele Paisie Aghioritul spunea că atunci „când un copil mic are o oarecare infirmitate şi nu a fost ajutat duhovniceşte, astfel încât să se bucure în ea în inferioritate, atunci are circumstanţe atenuante. Dar dacă va creşte şi va rămâne în el acel com­plex de inferioritate înseamnă că nu a înţeles sen­sul cel mai profund al vieţii” [13; 251]. Tot aşa bol­navii aflaţi la începutul vieţii creştine au oare­ca­re circumstanţe atenuante dacă nu înţeleg rostul pe­dagogic al bolii. Dar, dacă sporirea lor în vieţuirea duhovnicească nu atrage după sine şi o înţelegere mai înaltă a valorii bolii şi suferinţei, înseamnă că această schimbare a fost superficială.

Iată câteva rânduri ale Sfântului Nicolae Veli­mi­ro­vici, care ar putea răsturna cele scrise de mine. „Vă plângeţi de soarta rea a nepoatei dumneavoastră de soră. Suferinţa ei, spuneţi, este inexplicabilă. Soţul ei, funcţionar, s-a molipsit de o boală scâr­boa­să şi a murit în spitalul de nebuni. Ea s-a molipsit de la soţ şi acum se află de asemenea în spitalul de nebuni. O lăudaţi ca pe o femeie bună şi cinstită şi vă miraţi cum Atotştiutorul Dumnezeu a putut îngădui să se ajungă la această căsătorie şi ca o făptură nevinovată să pătimească atât de crunt.

Dacă ruda dumneavoastră este într-adevăr bună şi cinstită şi nevinovată cum o credeţi, suferinţa ei n-a fost adusă de păcatul ei personal. Atunci trebuie căutată pricina într-un păcat al părinţilor ei – fiindcă s-a zis despre Cel preaînalt că aduce fărădelegile părinţilor peste fii şi peste fiii fiilor, până la treilea şi al patrulea neam (Ieşire 34, 7). Dum­neavoastră, o ştiu, veţi spune ce se spune ade­sea: «Dar de ce să sufere copiii pentru păcatele pă­rin­ţilor?» Vă voi întreba şi eu: «Dar cum altfel să-i sperie Domnul Dumnezeu pe oameni ca să nu pă­că­tuiască decât trecând asupra copiilor pedeapsa pen­tru păcatul lor?». Poporul nostru şi-a format prin ex­pe­rienţă convingerea nestrămutată că pentru păcatul părinţilor suferă şi copiii. De aceea se aude adesea avertismentul dat celor ce vor să jure strâmb ori să facă vreun alt rău: «Ia seama, ai copii!»” [25; 87-88].

Dacă pentru păcatele părinţilor pot suferi şi co­piii, nu e firesc să ne gândim că poate suferinţele prin care trecem nu ni se datorează nouă, ci se da­torează părinţilor noştri? Ce uşurare ar fi să putem spune simplu: „sufăr din pricina altora, din pricina părinţilor mei…”, în loc să ne cercetăm sufletele şi să vedem în păcatele noastre cauza suferinţei.

Da, dacă sufletul cuiva ar fi, după cum spunea Sfântul Nicolae – Noul Gură de Aur al Serbiei (cum pe bună dreptate l-a numit ucenicul său, Avva Justin Popovici), bun şi cinstit şi nevinovat, atunci poate că suferinţa sa s-ar datora părinţilor săi. E oare aceasta o pricină pentru ca persoana respectivă să cadă în păcatul mândriei, considerându-se pe sine fără de păcat.

Sfânta Evanghelie ne învaţă că dacă zicem că pă­cat nu avem, ne amăgim pe noi înşine şi ade­vă­rul nu este întru noi (I Ioan 1, 8). Oare toţi părinţii sfinţilor au fost oameni cu viaţă sfântă? Nu, printre ei au fost şi păcătoşi, şi păgâni sau eretici. Dar nici un sfânt, orice suferinţă ar fi avut, nu a spus că pă­ti­meşte din pricina păcatelor părinţilor săi. Nici unul nu a dat vina pe alţii în loc să se considere vred­nic de certarea dumnezeiască. Să înţelegem dar că oamenii duhovniceşti sunt duhovniceşti toc­mai prin smerenia lor, care este temelia nevoinţei şi a rugăciunii lor. Şi că numai cei prea mândri refuză să vadă în boală certarea lui Dumnezeu

Scriu aceste rânduri nu pentru a ajuta un bolnav să priceapă filosofia bolii. Scriu aceste rânduri pen­tru a încerca să ajut un bolnav să înţeleagă că pe­deap­sa pe care a primit-o nu a venit degeaba. Ce mă voi face? Cum oare voi reuşi ceea ce depăşeşte pu­terile mele?

Sunt cu totul dezarmat, şi mărturisirea ne­pu­tin­ţei mele nu ajută la nimic. Pur şi simplu, te voi lua martor al frământărilor mele. Primul lucru care îmi vine în minte este că există mai multe moduri în care omul priveşte relaţia dintre păcatul său şi pe­deapsa acestuia. Fără a încerca să fac o analiză prea minuţioasă a acestui subiect, voi puncta anumite elemente generale.

Există oameni care păcătuiesc, dar nu îi interesează legătura dintre păcatul lor şi pedeapsa acestuia. Există politicieni care mint fără a se gândi că, pentru minciuna lor – care are implicaţii asupra vieţii unui mare număr de oameni, Dumnezeu îi va pedepsi. E politicianul (mă refer aici la oameni care cred în Dumnezeu, deşi trăiesc în păcat) pe patul de boală? Nu se va gândi că boala poate fi urmare minciunii lui.

Există oameni care păcătuiesc, dar afirmă că nu pot renunţa la păcatul lor. Sunt unii care suferă de patima desfrâului, dar se consideră prea legaţi de ea. Ajunşi pe patul de boală, nu se gândesc că poate boala e urmare a desfrâului, pentru că pur şi simplu consideră acest păcat un element fără care viaţa nu are sens.

Există oameni care păcătuiesc, dar care nu vor să renunţe la avantajele pe care le oferă păcatul. Sunt atâţia vânzători care fură la cântar, care ajunşi pe patul de boală nu fac legătura între cauză şi efect pentru simplul fapt că în proprii ochi sunt mai puţin păcătoşi decât alţii.

Mai există oameni care pur şi simplu nu vor să ştie dacă anumite fapte sunt păcate, pentru că, dacă ar şti, ar fi puşi într-o dilemă morală. Sunt femei care având sterilet sau luând pilule anticoncep­ţio­nale cred că nu rămân însărcinate. Dar de fapt fac avorturi fără să fie conştiente de asta. Steriletul nu împiedică formarea embrionului, ci numai dez­vol­tarea sa. Şi tot aşa multe tipuri de pilule anticoncepţionale nu fac altceva decât să omoare embrio­nul imediat după formarea sa. Sunt conştiente aces­te femei că sunt criminale? Nu. Şi, din moment ce nu ştiu că avortează, nu îşi pun problema că sunt pedepsite pentru acest păcat. La spovedanie evită acest subiect, de teamă ca nu cumva părintele să le spună că nu e bine ce fac. Şi atunci, pur şi simplu, refuză să ceară lămuriri care le-ar putea încurca socotelile.

Sunt oameni care nu ştiu că unele fapte sunt pă­cate. Aici tema e foarte delicată: unde nu e lege, nu poate fi pedeapsă pentru călcarea legii. Numai că le­gea există şi dacă oamenii nu o cunosc. Despre oa­menii din această ultimă categorie nu voi spune decât că unul dintre păcatele lor este tocmai faptul că nu au fost interesaţi să afle mai multe despre în­văţătura şi viaţa creştină. Pentru că, dacă ar fi avut acest interes, atunci ar fi ştiut ce anume este păcat şi ce nu. Totuşi nu trebuie să privim lucrurile prea rigid, fariseic: chiar dacă există anumite amănunte care îi scapă unui credincios chiar după ani de zile de vieţuire în Biserică.

Ar mai fi de amintit şi cazul, des întâlnit, al celor care la vreme de necaz sau de boală îşi dau seama că au fost pedepsiţi pentru păcatele lor, dar aleg din­tre aceste păcate numai pe cele foarte mari. Nu se gândesc că pedeapsa ar fi putut veni şi pentru pă­ca­te despre care consideră că pot fi trecute cu vederea.

(Cititorii însă au libertatea de a nu se recunoaşte în nici una dintre aceste categorii.) După atâtea ge­neralităţi voi trece la lucruri mai directe, adresându-mă în mod direct bolnavului. (Cele spuse despre bolnavi vor fi valabile şi pentru ceilalţi oameni pe­dep­siţi pentru anumite păcate.) De ce eşti bolnav? Care sunt păcatele pentru care te-a pedepsit Dum­ne­zeu? Am făcut clasificarea de mai sus pentru ca tu însuţi să îţi dai seama în care dintre aceste ca­te­gorii te afli. Poate că până acum nu te-ai gândit să asculţi glasul conştiinţei. Acest glas te poate ajuta să înţelegi rostul bolii şi să ieşi renăscut sufleteşte din această încercare. Ai de ales: ori asculţi glasul con­ştiinţei, şi atunci îţi îndrepţi viaţa, ori stingi acest glas, şi rămâi în păcat.

Dacă rămâi în păcat, mai devreme sau mai târziu boala ta trupească va trece (nu mă refer la cei care suferă de boli incurabile), dar boala ta sufletească te va însoţi în continuare. Nu poţi cunoaşte nici dra­gostea lui Dumnezeu, nici iubirea oamenilor dacă sufletul tău este murdar. Dacă nu te pocăieşti, nu vei cunoaşte viaţa binecuvântată de Dumnezeu. Nu te pocăieşti? O să vină alt necaz, altă durere, şi iarăşi vei fi pus să alegi între bine şi rău. Şi, dacă vei tot alege păcatul, adică răul, vei alege iadul. Dacă tot amâni pocăinţa, cu siguranţă moartea te va lua pe nepregătite.

Vorbe goale, vorbe seci…

O, iubitule, dacă ai asculta glasul lui Hristos, Care vrea îndreptarea şi mântuirea ta… O, dacă ai avea înţelepciunea să primeşti această lecţie pe care ţi-o dă boala…

„Ce se întâmplă dacă primesc această lecţie? Ştiu eu că mă voi mântui? Ştiu eu că merită atâta răbdare?”

Sunt mulţi oameni care îşi pun această întrebare. Nu toţi bolnavii se vor mântui. Boala nu este un pa­şa­port pentru rai. Numai bolnavii care şi-au cunoscut neputinţele şi s-au pocăit de păcatele lor vor dobândi raiul.

„Dar ce este raiul? De ce să mă lupt pentru do­bân­direa lui?…”

Oamenii se luptă din toate puterile pentru a ob­ţi­ne tot felul de avantaje pământeşti. Când este vorba de dobândirea raiului, puterile lor s-au împuţinat brusc; oamenii sunt atraşi de rai mai ales prin faptul că nu vor să ajungă în iad. Raiul nu este ales pentru că acolo e Hristos, că acolo sunt sfinţii, că acolo este Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu cu toţi în­gerii şi sfinţii. Raiul este ales pentru că alternativa ar fi iadul. Şi, în afară de unii satanişti sau bol­navi psihic, nimeni nu vrea iadul.

Omul modern nu suspină după rai, nu aşteaptă raiul. Şi-l doreşte ca pe un capriciu, fără ca această alegere să aibă pentru el o importanţă covârşitoare. Raiul înseamnă întâi de toate viaţă în Dumnezeu. Or omul modern nu vrea să Îl cunoască pe Dum­ne­zeu nici măcar în viaţa pământească, aşa că nu îşi pune problema acestei cunoaşteri în viaţa viitoare.

De ce nu vor oamenii să asculte glasul con­şti­inţei? De ce nu vor să priceapă lecţiile pe care Dum­nezeu le predă prin intermediul bolilor sau al ne­cazurilor? Pentru că pe oameni nu îi interesează mântuirea.

Cine nu crede în Dumnezeu, cine nu aşteaptă în­vierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie, nu are forţa de a se lupta cu propriile patimi şi neputinţe. Nu are pentru ce să renunţe la idolii pe care şi i-a ridicat, pentru a se lăsa călăuzit de Dumnezeul care îi vorbeşte prin glasul conştiinţei şi, mai puternic, prin glasul Bisericii – glasul Trupului lui Hristos.

Nu e nevoie de vreo tehnică specială de me­di­taţie pentru a ajunge să asculţi glasul conştiinţei. Este nevoie doar de dorinţa sinceră de mântuire, şi prin rugăciune Dumnezeu va îndepărta zgura pe ca­re această lume încearcă să o arunce pe conştiinţă.

Hristos, Fiul lui Dumnezeu, S-a răstignit pentru mântuirea noastră. El a murit pentru ca noi să ne bu­curăm de Împărăţia Cerurilor. Dacă vrem să as­cul­tăm chemarea Sa, ştim ce trebuie să facem…

Am vorbit până acum despre faptul că, ajunşi pe patul de boală, bolnavii trebuie să îşi cerceteze cu­getul şi să vadă ce păcate şi greşeli au făcut, şi să caute să îşi îndrepte vieţile, punând început bun mântuirii. Dar oare omul păcătuieşte numai până să ajungă bolnav? Oare bolnavii sunt cu toţi oameni virtuoşi?…

Bolnavul se poate lăsa biruit de mânie sau de dez­nădejde, se poate îndulci cu gândurile de des­frâu (chiar dacă pentru o vreme este împiedicat să se desfete în voie de plăcerile trupului), poate pă­că­tui în fel şi chip în mintea sa. Cine îl vede? Cine îl ştie?

Mai mult încă, sunt foarte multe păcate pe care le poate săvârşi nu numai cu gândul, ci şi cu fapta, pentru că numai paralizia generală poate împiedica un bolnav să se abţină de la păcatele cu trupul. Dar nici măcar paralizia generală: un paralizat poate fi biruit de lăcomia pântecelui, şi poate mânca extrem de mult numai pentru că nu are altă posibilitate de a săvârşi păcatul.

În lupta duhovnicească, bolnavul trebuie să aibă deci mare grijă pentru că starea de suferinţă pe care o aduce boala se asociază cu gândul de obţinere a unei stări de plăcere imediată, a unei evadări pe care o aduce patima. Fie că această plăcere rămâne la nivelul gândurilor (în urma vizionării unor filme sau contemplării unor reviste indecente), fie că se tran­sformă în faptă, această evadare nu este decât părăsirea lui Hristos pentru satisfacerea voii proprii şi a împlinirii voii diavolului.

„Lăsaţi-mă în pace, nu vă băgaţi în viaţa mea…” De-a lungul timpului, aceste cuvinte au fost rostite de nenumărate ori. Pentru o vreme, bolnavul se vede nevoit să accepte o viaţă în care nu mai face tot ce făcea înainte. Libertatea de a trăi după voia proprie, şi implicit cea de a păcătui, este restrânsă. Acest căluş al patimilor, care este boala, îi face să se revolte cu toată fiinţa lor. Şi, nefiind obişnuiţi să îşi manifeste libertatea săvârşind fapte bineplăcute lui Dumnezeu, bolnavii sunt ispitiţi să cadă – şi unii chiar cad – în anumite păcate pe care nu le-ar fi săvârşit dacă nu ar fi fost bolnavi. Câţi oameni nu s-au apucat de băutură în urma unei boli?…

Trebuie deci ca bolnavii să îşi cerceteze cugetul şi să vadă nu numai unde au păcătuit înainte de a se îmbolnăvi, ci trebuie să aibă puterea de a vedea şi unde păcătuiesc sau greşesc în vreme ce spinul bo­lii le împunge trupurile. În timp, unele capricii, une­le dorinţe, care la început par nevinovate, pot de­genera în patimi. Deci…

„Cât timp sunteţi bolnavi, nu vă spălaţi pe dinţi!”

De ce, e ceva rău în spălatul pe dinţi? Nu, evi­dent că nu. Vroiam doar să atrag atenţia bolnavilor să fie atenţi la tot ceea ce fac. Şi, aşa cum sunt si­guri că nu e nimic rău în spălatul pe dinţi, tot aşa să fie siguri şi că nu e nimic putred nici în faptele pe care boala nu îi împiedică să le săvârşească.

Cât despre capriciile bolnavilor… „Nu se dă pen­tru bolniţă pâine albă, într-adins de făcută, vin, untdelemn, măsline şi altele de multe feluri, pentru mângâierea lor? N-au baie şi odihnă? Atunci de ce cârtiţi şi cu cine vreţi să vă asemănaţi, ticăloşilor şi nebunilor? Vreţi, negreşit, să rămână şi oasele voastre în pustie, ca ale iudeilor de altădată? Ce spu­ne cârtitorul? Ba că i-a schimbat pâinea, ba că i-a prefăcut vinul şi nu-i dulce la băut. De unde să avem şi dulce şi vechi, ticălosule? Ai uitat făgă­du­ia­la că vei petrece întocmai ca Sfinţii Părinţi, pen­tru care paharul de oţet era un pahar foarte dulce şi care primeau cea mai amară bucăţică cu mulţumire? Nu fiţi nebuni, ci veniţi-vă în fire odată şi răbdaţi cu smerenie, căci numai aşa pâinea goală şi puţinele verdeţuri vi se vor părea dulci şi vor fi folositoare sănătăţii voastre” [20; 43].

Cuvintele acestea au fost adresate de către Sfân­tul Teodor Studitul monahilor din obştea sa. Dacă s-ar fi adresat monahilor de astăzi, mult mai vlă­gu­iţi duhovniceşte, ar fi fost mai îngăduitor. Iar dacă s-ar fi adresat mirenilor, pogorământul său ar fi fost şi mai mare. Dar, cu toată pogorămintele îngăduite de Biserică bolnavilor, totuşi sunt unii care cârtesc tot timpul, ca şi cum jugul pus asupra lor ar fi prea greu. Biserica poate face multe pogorăminte, dar nu poate legaliza păcatul, nu poate trece cu vederea unele păcate numai pentru că oamenii consideră că nu au puterea să se lupte cu ele.

(Nu este locul aici să insistăm asupra pogo­ră­min­telor pe care unii preoţi le fac la presiunile unor bolnavi insistenţi, sau de pogorămintele pe care le fac alţi preoţi pentru a-şi atrage clienţi, dând dova­dă de o dragoste făţarnică, de o dragoste mincinoa­să, de o dragoste care calcă în picioare canoanele şi posturile rânduite de Sfinţii Părinţi. „Duhovnicul meu m-a pus să ţin tot postul, deşi am mari dureri de ochi… Dar nu-i nimic, mă duc la părintele cu­ta­re, că e mai înţelegător, mai blând.”

Problema este că dacă un părinte dezleagă ceea ce Biserica a legat, dezlegarea lui e lipsită de pu­te­re. Preoţii nu sunt nişte vrăjitori, şi nici nu pot lega sau dezlega tot ce le trece prin cap. Cuvântul Mân­tui­­torului către ucenicii Săi: Adevărat grăiesc vo­uă: Oricâte veţi lega pe pământ, vor fi legate şi în cer, şi oricâte veţi dezlega pe pământ, vor fi dezlegate şi în cer, nu trebuie înţelese ca şi cum preotul ar fi atotputernic. Dacă un preot vrea să cunune o soră cu fratele ei, slujba lui nu ar avea nici o pu­te­re… Ba ar fi chiar blasfemie. Deci pogorămintele trebuie făcute fără a se ieşi din rânduiala Bisericii, fără a se călca predania Sfinţilor Părinţi. Atunci când, prin insuflarea Duhului Sfânt, aceşti sfinţi au stabilit rânduielile Bisericii, nu au făcut-o pentru a închide uşile raiului oamenilor care au trebuinţă de doctor pentru sufletele lor. Ci au făcut-o tocmai pen­tru a-i ajuta pe oameni să Îl cunoască pe Hris­tos, adevăratul Doctor al sufletelor şi al trupurilor, şi să dobândească raiul.)

Bolnavul care e creştin este în primul rând creş­tin şi în al doilea rând bolnav. Nu trebuie să con­si­dere că boala îl reprezintă mai bine decât credinţa creştină. Sau, dacă îşi dă seama că se consideră mai întâi bolnav şi abia apoi creştin, să îşi dea seama că starea în care se află e nefirească.

Mă opresc aici. Sfântul Ioan Scărarul atrăgea aten­ţia asupra faptului că sunt unii oameni care, deşi trăiesc în patimi, vorbindu-le altora despre viaţa virtuoasă ajung să fie şi ei modelaţi de propria pro­povăduire. Nădăjduiesc că Dumnezeu mă va aju­ta şi pe mine ca, ajuns pe patul de boală, să am pu­terea de a asculta glasul conştiinţei. Mai mult încă, nădăjduiesc că mă va ajuta să îl ascult chiar fără să ajung pe patul de boală. Deşi deasa spo­ve­da­nie mă ajută foarte mult, ştiu că ispita vrăj­ma­şu­lui şi iubirea de sine încearcă să sufoce glasul con­şti­inţei. De aceea îi rog pe cititori să se roage pen­tru mine, ca să nu fiu ruşinat de ceea ce i-am învăţat pe alţii să facă.

Rugaţi-vă pentru mine, vă rog. E un bir pe care nu încetez să îl cer. Pur şi simplu pentru că sunt co­vâr­şit de greutatea neputinţelor mele…

Bolnavul şi puterea rugăciunii

„Sunt bolnav, şi nu merg la biserică. Mă doare ficatul, şi prefer să stau să mă relaxez uitându-mă la televizor. Nu am stare să mă rog, îmi e mai bine să stau aşa, aşteptând să mă vindece Dumnezeu. Ca­no­nul o să mi-l fac după ce o să mă simt din nou bine.”

„Sunt din ce în ce mai bolnav, dar cu ajutorul lui Dumnezeu reuşesc să mă duc la biserică. Îmi e tare rău, dar când mă rog simt o linişte şi o pace binecuvântată. Mă străduiesc să îmi fac canonul în fiecare zi. Multă putere îmi dă rugăciunea…”

„Sunt bolnav, mă doare capul groaznic, dar îmi pun nădejde mare în puterea rugăciunii. Mă rog până nu mai rezist, până simt că îmi plezneşte ca­pul. Termin repede canonul pe care mi l-a dat du­hov­nicul, după care zic vreme de câteva ore rugă­ciu­nea minţii. Şi, deşi doctorul şi duhovnicul mi-au zis să dezleg postul, eu nu mă las influenţat de pă­re­rile lor. Ba chiar postesc cât pot…”

Vreau să îţi scriu câteva idei despre canonul de ru­găciune al bolnavului. Motivul pentru care fac asta este că am constatat cu tristeţe că unii bolnavi răstălmăcesc cuvintele Sfinţilor Părinţi privitoare la această problemă. Răstălmăcind învăţătura patristică despre boală îşi fac rău singuri. Celor care o răstălmăcesc în cunoştinţă de cauză nu am ce să le scriu. De altfel, cred că aceştia nici nu s-ar osteni să citească ceva care le-ar contrazice poziţia în care se complac.

Ştiu însă că există şi oameni care înţeleg greşit anumite învăţături ale Sfinţilor Părinţi nu din rea voinţă, ci pur şi simplu pentru că li s-au părut atât de simple şi de clare încât nu au considerat că mai este nevoie de lămuriri suplimentare.

„Rugăciunea este ajutorul cel mai tare al bolii” – Sfântul Isaac Sirul [8; 72].

Poate un credincios să conteste o astfel de afir­ma­ţie? Da. Şi pentru a arăta în ce mod o poate face, voi reproduce un citat din învăţătura Sfântului Ti­hon de Zadonsk „Ce rugăciune îi trebuie bolnavului? Mulţumire şi suspinare». Acestea înlocuiesc orice nevoinţă. Deci, fiţi senină!” [21; 32-33].

Ştiu că oamenii care merg la biserică de multă vreme nu găsesc nici o contradicţie între cuvântul Sfântului Isaac Sirul şi cel ale Sfântului Tihon. Dar ceilalţi? „Ori rugăciunea e ajutor al bolii, ori boala ţine loc rugăciunii, nu? Ce să înţelegem?”

Câteva citate din sfaturile Sfântului Teofan Ză­vo­râtul ne ajută să ne lămurim:

„Bolile ţin loc de canon. Răbdaţi cu seninătate: ele sunt pentru Dumnezeu ca săpunul pentru spălătorese. La biserică, fiind bolnavă, nu sunteţi îndato­ra­tă să mergeţi. Strigaţi acasă mai des către Dum­ne­zeu! Dacă nu faceţi ceea ce nu vă stă în putere, asta nu înseamnă că sunteţi pentru Dumnezeu ca un copil vitreg” [21; 35].

„Nu puteţi merge la biserică din pricina bolii, aşa încât aţi rămas la pravila de chilie. Împliniţi-o după putere. Să ştiţi că pravila este de trebuinţă din pricina neputinţei noastre, nu pentru rugăciunea în sine, care se poate face şi fără pravilă… Staţi cu gân­dul la Liturghie – nu ca un săvârşitor, ci ca unul ce e de faţă (prin mutarea cu gândul) la Liturghia săvârşită de altul” [21; 33].

„Ce mare lucru că trebuie să staţi în chilie, că nu mergeţi la biserică (nu din lenevie, ci din boală)? Când vă rugaţi, vă faceţi de fiecare dată biserica lui Dumnezeu (II Cor. 6, 16), fiindcă Dumnezeu este pretutindeni” [21; 33].

Trebuie totuşi să observăm modul în care cei slabi în credinţă pot răstălmăci cuvintele Sfântului Teofan. Înainte de aceasta însă voi preciza că po­zi­ţia Sfântului Teofan nu este deloc originală, ci este o poziţie care se regăseşte în dintre scrierile sau cu­vintele Sfinţilor Părinţi. Nu are rost să aduc multe dovezi în acest sens. Consider că este de ajuns să re­produc un singur citat, al Sfântului Ioan din Ga­za, citat în care întâlnim aceeaşi învăţătură duhov­ni­cească: „Despre psalmodie sau liturghie, nu te ne­căji. Căci nu ţi le cere Domnul odată ce eşti bol­nav. Cel ce ia aminte la sine îşi pricinuieşte el în­suşi suferinţa nevoinţei pentru Domnul şi pentru mân­tuirea sa… Dar tu ai suferinţa bolii în locul su­fe­rinţei nevoinţei. În privinţa bolii, nu te descuraja, căci nu te va părăsi Domnul, ci o va folosi cum sin­gur El ştie spre folosul tău, ca să nu suferi peste putere” [22; 116].

Înţelesul unor astfel de cuvinte pare foarte clar şi pentru cei întăriţi în credinţă şi pentru cei care le răstălmăcesc fără voie. Celor dintâi explicarea lor le poate părea inutilă, şi greşeala poziţiei celorlalţi li se pare evidentă. Totuşi, nădăjduiesc că primii vor înţelege rostul pentru care scriu rândurile de faţă.

Scrisoarea mea începe cu trei afirmaţii care nu seamănă între ele. Cea de-a treia afirmaţie îi apar­ţine unei persoane care dă dovadă de râvnă exage­ra­tă, de râvnă care e fiică a mândriei. Părintele Se­ra­fim Rose, urmând predaniei Sfinţilor Părinţi, atrăgea atenţia asupra faptului că cel care păcătuieşte din râvnă exagerată se află într-o poziţie mai periculoasă decât cel care păcătuieşte pentru că iubeşte păcatul. Râvnitorul este înşelat de diavol şi se încăpăţânează să rămână în înşelarea sa, fiind convins că toţi ceilalţi vor să îl rupă de sfinţenie. Pe când păcătosul, într-un moment de pocăinţă, poate înţelege căderea în care se află şi se poate ridica din cădere. (Să nu se înţeleagă însă că cei care cad în păcate de-a dreapta, din pricina râvnei fără măsură, sunt pierduţi. Chiar dacă le este greu să îşi înţe­lea­gă greşeala, nu sunt predestinaţi la iad.)

Oamenii care se regăsesc în cea de-a treia afir­maţie sunt lipsiţi de măsură. Tot părintele Serafim atrăgea atenţia asupra faptului că cei care ajung la o astfel de poziţie extremistă sunt mai ales cei proas­păt convertiţi la Ortodoxie (părintele vorbea chiar despre sindromul convertitului nebun: diavolul, vă­zând cum un suflet vrea să îi scape din gheare, îl în­drumă pe drumul păcatelor de-a dreapta, drum care nu de puţine ori se termină la spitalele de psihiatrie.) În momentul în care se îmbolnăvesc, astfel de convertiţi sunt ispitiţi să refuze sprijinul medicului, să refuze să ia medicamente pe motiv că se tratează prin rugăciune, …

„Sunt bolnav, mă doare capul groaznic, dar îmi pun nădejde mare în puterea rugăciunii. Mă rog până nu mai rezist, până simt că îmi plezneşte ca­pul. Termin repede canonul pe care mi l-a dat du­hov­nicul, după care zic vreme de câteva ore rugă­ciu­nea minţii. Şi, deşi doctorul şi duhovnicul mi-au zis să dezleg postul, eu nu mă las influenţat de pă­re­rile lor. Ba chiar postesc cât pot…”

Despre cei care se regăsesc în această a treia afir­maţie nu vreau să spun decât că prin postul exa­ge­rat îşi distrug trupul – şi aceasta este o altă formă de sinucidere, iar prin faptul că se forţează să se roage mai mult decât le stă în putere îşi vatămă mintea: astfel, de la boala trupească pot ajunge la boli sufleteşti, mult mai greu de vindecat. Am auzit de astfel de cazuri, am auzit de oameni care după ce au ajuns la spitalul de psihiatrie au regretat amar­nic că au călcat cuvântul duhovnicului şi s-au zbătut să cucerească culmile sfinţeniei în câteva zile. Urcuşul lor a fost superficial, şi a lăsat răni foarte urâte. Nu scriu foarte mult despre această afir­maţie pentru simplul motiv că nu are foarte mulţi partizani. (Şi bine că nu are mai mulţi…) Ar fi nepotrivit să tratez la fel de amplu trei poziţii care nu au segmente egale de simpatizanţi.

Prima poziţie îi aparţine unei persoane care, ci­tind cuvinte ca cele ale Sfântului Teofan, a conside­rat că boala este o cruce privilegiată şi a renunţat la rugăciune:

„Sunt bolnav, şi nu merg la biserică. Mă doare ficatul, şi prefer să stau să mă relaxez uitându-mă la televizor. Nu am stare să mă rog, îmi e mai bine să stau aşa, aşteptând să mă vindece Dumnezeu. Ca­no­­nul o să mi-l fac după ce o să mă simt din nou bine.”

Să analizăm puţin această poziţie. Cum e omul bolnav? Această întrebare nu o putem pune aşa cum am întreba care sunt caracteristicile ursului polar. Ursul îl ştim din cărţi sau din emisiuni de te­le­viziune. Pe când boala am trăit-o cu toţi, mai mult sau mai puţin, pe propria piele.

De obicei, bolnavul este un om mai plictisit, ne­mulţumit de faptul că suferinţa îi răstoarnă anumite planuri. Este un om mai irascibil. Un om care până ce nu îşi recapătă sănătatea are o stare generală proastă. Un astfel de om caută ca sănătatea să îi vină cât mai repede, să îi pice din cer. De parcă Dum­nezeu ar fi vinovat de faptul că i-a trimis boala, din raţiuni superioare, şi omul aşteaptă ca tot El să îi aducă sănătatea. Ca şi cum boala ar fi o întâmplare nefericită, ca şi cum nu şi-ar avea sens. Cuvintele Sfântul Teofan – „boala ţine loc de ca­non…” – îi merg la inimă. Cum să se mai roage când este plictisit, când este nervos, când este obo­sit? Cum să se roage când deznădejdea i-a pătruns în suflet?

Nu este nevoie de prea multe cuvinte ca să se în­ţe­leagă faptul că nici această poziţie nu este bună. Şi totuşi, ce voi face, îl voi contrazice pe Sfântul Te­ofan Zăvorâtul şi pe cei de-un cuget cu el? De­par­te de mine gândul acesta.

Nu îl voi contrazice pe Sfântul Teofan, ci voi în­cerca să lămuresc cuvintele sale, şi astfel se va vădi faptul că prima poziţie nu se regăseşte în aceste cuvinte decât la o privire superficială. Întâi de toate trebuie precizat cui anume i se adresează Sfântul Teofan: unei persoane întărite în credinţă, unei per­soane care înţelege viaţa creştină ca pe o luptă pen­tru mântuire. Precizarea aceasta este foarte importantă. Pentru a explica de ce, fac o paranteză: dacă un baschetbalist are piciorul rupt, antrenorul îi va spune să facă tot posibilul pentru ca piciorul să i se refacă în cel mai scurt timp. Dacă îi cunoaşte râvna, nu îi spune: „Fă toate celelalte exerciţii, ca să nu îţi pierzi condiţia fizică…” Antrenorul ştie că spor­ti­vul nu va lăsa timpul să treacă degeaba. De ce? Pentru că pentru orice sportiv timpul înseamnă enorm. Şi, dacă iubeşte sportul cu pasiune, dacă sportul e viaţa lui, sportivul nu îşi va cruţa puterile. Scriu asta din experienţă. Am făcut baschet la Dinamo, şi am ajuns chiar ca la unele meciuri să fiu că­pitan al echipei de Juniori 3. Dar de baschet m-am apucat pe vremea când aveam mâna dreaptă (eu sunt stângaci) în curs de refacere după o parali­zie căreia doctorii nu îi mai vedeau vindecarea. Mă antrenam cu greu, mâna mă durea, dar nu aveam ce face. Vroiam să fiu cel mai bun. Şi asta presupunea efort şi răbdare. Vecinii care mă vedeau făcând exer­ciţii la bara din faţa blocului nu îşi imaginau că mâna mea se va reface complet. Dar, după mult efort, s-a refăcut.

Dacă un sportiv aflat la începutul drumului şi îşi rupe piciorul, antrenorul îi va spune cu lux de amă­nunte tot ce trebuie să facă pentru a folosi timpul la maxim.

Aş compara sportivul al cărui picior e rupt cu bol­navul care primeşte de la duhovnic sfaturi pri­mi­toare la canon: pe cel care se află la începutul vie­ţuirii sale creştine, duhovnicul îl va sfătui cu gri­jă să se roage cât îi stă în putere, îi va vorbi despre marele folos al rugăciunii… Pe sportivul avansat antrenorul nu îl va sfătui să îşi înmulţească efor­tu­rile, ci îl va sfătui să aibă măsură, îl va sfătui să nu exagereze cu exerciţiile, pentru a nu-şi îngreuna re­fa­cerea. Tot aşa, pe creştinul sporit în vieţuirea du­hov­nicească părintele nu îl va sufoca prin vreun ca­non foarte greu, ci va căuta să îi tempereze râvna.

Iată ce scrie tot Sfântul Teofan: „Alt folos este şi acela că, dacă aţi fi fost sănătoasă, dacă v-aţi fi ho­tărât să vă daţi osteneala pentru mântuirea dum­nea­voastră, aţi fi fost nevoită să ţineţi posturi aspre, să faceţi privegheri, rugăciuni lungi, să staţi la sluj­be­le bisericeşti de obşte şi încă alte lucruri anevoioase să întreprindeţi. Acum însă, în loc de toate acestea, vi se cere răbdarea sănătăţii şubrede. Răbdaţi deci, şi de nimic nu vă tulburaţi. Atâta doar: să ţineţi su­fletul în starea cuviincioasă. Partea duhovnicească vă e întreagă. Ca atare, cu ea trebuie să slujiţi lui Dumnezeu întru toată deplinătatea” [21; 22].

Ce vedem? Că viaţa creştină este pentru omul să­nătos o viaţă de mare nevoinţă. De fapt viaţa creş­­tină este o cruce. Prin boală creştinul nu se în­tâlneşte în mod brusc cu crucea, ci doar – pentru o vreme – înlocuieşte o cruce cu alta, care poate fi mai grea. Poate că ar fi bine să îţi mai reproduc un ultim citat din Sfântul Teofan, care va nuanţa ideea pe care încerc să ţi-o prezint:

„Nu e nimic că nu faceţi toate mătăniile după pra­vilă. Puteţi să nu treceţi aceasta în lista de pă­ca­te, ci curăţiţi ceea ce aţi trecut deja. Împliniţi pravila făcând rugăciunea lui Iisus în tăcere. Totodată, dacă puteţi face mătănii, faceţi câte puteţi; de nu, staţi în picioare. Dacă nu puteţi sta în picioare, şe­deţi; dacă nu puteţi şedea, staţi întinsă. Atâta doar: nu încetaţi a fi cu mintea împreună cu Domnul” [21; 29].

Nu ţine boala loc de canon? Atunci de ce Sfân­tul Teofan nu îi spune să renunţe să mai facă mă­tă­nii? De ce încearcă doar să o consoleze că nu e un păcat că nu face toate mătăniile după pravilă? Cine citeşte cu atenţie aceste cuvinte ale Sfântului Teofan înţelege că nu există nici cea mai mică con­tradicţie între ceea ce păreau a fi cele două puncte de vedere ale sfinţilor Bisericii privitoare la rugă­ciu­nea bolnavului.

Am precizat că nu era vorba de două puncte de ve­dere, ci de aceeaşi învăţătură prezentată însă unor oameni aflaţi pe trepte duhovniceşti diferite. Prin faptul că duhovnicul nu dă acelaşi canon unui copil de zece ani, unui om de treizeci de ani şi unui bătrân de optzeci nu trebuie să se înţeleagă că exis­tă trei învăţături diferite despre spovedanie. (De altfel, nici doctorul nu le prescrie copiilor medicamentele pe care le prescrie adulţilor.)

Este foarte important ca atunci când citim cărţi duhovniceşti să fim foarte atenţi la toate elementele prezentate în text, nu să izolăm în mod sectar vre­u­nul dintre ele şi să ne lăudăm că ne-am însuşit cine ştie ce învăţătură înaltă despre mântuire. Dacă vom încerca să plinim măsura de post pe care un părinte din Pateric o rânduia ucenicilor săi riscăm să ne pier­dem şi mântuirea, şi minţile. (Am spus că nu vreau să fac prea multe referiri la râvna exagerată, aşa că nu mai dau detalii). Am încercat să scot în evi­denţă faptul că este foarte important să luăm amin­te la faptul că nu putem considera sfaturi date la un moment dat unei persoane anume ca fiind re­pre­zentative pentru întreaga învăţătură a Bisericii pri­vitoare la un anumit subiect.

(Ca o întărire a celor prezentate mai sus: spu­nând că rugăciunea care îi trebuie bolnavului este mulţumirea şi suspinarea, Sfântul Tihon nu a re­co­mandat bolnavilor să renunţe la rugăciune – deşi cru­cea bolii este grea, ea nu ţine locul rugăciunii. Numai la o citire superficială se poate înţelege aşa. De fapt, bolnavul care suspină nu poate să nu câr­teas­că dacă nu primeşte putere de la Dumnezeu prin rugăciune. Ca suspinarea să nu izgonească mul­ţumirea este nevoie de rugăciune. Fără rugăciu­ne, bolnavul nu poate cunoaşte liniştea. Sfântul Ti­hon încerca să explice că nu este bine ca bolnavul să caute o pravilă de rugăciune foarte aspră, boala în­săşi fiind un canon. Dar acest canon, chiar dacă în unele situaţii face imposibilă prezenţa la slujbele Bisericii, nu exclude rugăciunea.)

Întrucât am arătat erorile primei şi celei de-a tre­ia poziţii prezentate la începutul acestei scrisori, pă­răsim tărâmul polemicii pentru a încerca să aducem câteva completări şi explicaţii privitoare la cea de-a doua poziţie, care îi aparţine unei persoane întărite în credinţă şi care dă dovadă de dreaptă so­coteală: „Sunt din ce în ce mai bolnav, dar cu aju­to­rul lui Dumnezeu reuşesc să mă duc la biserică. Îmi e tare rău, dar când mă rog simt o linişte şi o pace binecuvântată. Mă străduiesc să îmi fac canonul în fiecare zi. Multă putere îmi dă rugăciunea…”

Sunt conştient că foarte puţini oameni au o astfel de atitudine în faţa bolii. De ce? Pentru că foarte puţini oameni au o atitudine creştină faţă de lume atunci când sunt sănătoşi. Cine nu vrea să trăiască o viaţă creştină când este sănătos nu duce o viaţă creş­tină atunci când se află pe patul de boală. Este ade­vărat că unii se pocăiesc atunci când ajung în su­ferinţă, dar totuşi ei constituie cazuri deosebite care nu se pot generaliza. Dacă în spitale pocăinţa ar fi un fenomen de masă, problema s-ar putea pune altfel. Dar, pe măsură ce credinţa este în­lo­cui­tă de apostazie, scade proporţional şi numărul celor pentru care suferinţa este înţeleasă ca o chemare la pocăinţă…

Mă văd pus în următoarea dilemă: cititorilor care duc o viaţă creştină nu am ce sfaturi privitoare la rugăciunea la vreme de boală să le dau, pentru că ei ştiu – poate mai bine decât mine – ce au de făcut. Cei care au devenit interesaţi de tema rugăciunii abia când au ajuns pe patul de boală nu ştiu ce să le spun mai întâi. Asta pentru că sunt foarte multe în­vă­ţături despre rugăciune, prezentate în amă­nun­ţime de către sfinţii Bisericii şi părinţii contemporani, care le-ar fi de mare folos. Îmi este foarte greu să sintetizez în câteva fraze o învăţătură prezentată în numeroase volume de mare preţ. Şi nu e locul aici nici măcar să rezum învăţătura Sfinţilor Părinţi despre rugăciune. De aceea îi îndemn pe cei interesaţi de această temă să citească chiar textele sfin­ţi­lor sau ale cuvioşilor părinţi din vremurile noastre. Aceste texte sunt pline de putere, sunt pline de hra­nă cu care se poate hrăni orice suflet flămând.

Eu voi prezenta doar câteva idei, poate nu cele mai importante, dar cele care mie îmi sunt clare şi pe care le consider de folos.

Ce canon de rugăciune trebuie să facă bol­na­vul? Cunoaşte Biserica un canon standard care să poată fi spus de orice bolnav

Singurul canon universal, dacă putem vorbi de aşa ceva, este cel pe care l-a pomenit Sfântul Teo­fan: „Să ţineţi sufletul în starea cuviincioasă. Partea duhovnicească vă e întreagă. Ca atare, cu ea trebuie să slujiţi lui Dumnezeu întru toată deplinătatea.”

Înainte de orice altceva, acest lucru trebuie să îi fie clar bolnavului: că dacă puterile fizice i-au slă­bit, totuşi mintea îi este întreagă (nu mă refer la cei cu boli psihice). Şi lupta cu patimile este o luptă foarte grea, dar i se cere fiecărui creştin – deci şi bol­navului. Lupta de păzire a minţii în vreme de boală, când deznădejdea şi întristarea vor să pună stăpânire pe inimă, este deci absolut necesară pen­tru oricine vrea să se mântuiască.

Cât priveşte canonul de rugăciune primit de la du­hovnic, aş putea repeta câteva sfaturi pe care le-am auzit la rândul meu: în primul rând creştinul trebuie să înţeleagă canonul nu ca pe o pedeapsă pentru păcatele sale, ci ca pe un leac potrivit cu boala pe care o are. Cu cât sufletul s-a murdărit mai tare prin păcate, cu atât boala se vindecă mai greu, şi este nevoie de un tratament mai dur. Când rănile sunt adânci, tămăduirea durează mai mult. Creş­ti­nul trebuie să privească la canonul pe care îl are nu ca la un duşman, ci ca la un prieten. Chiar dacă de multe ori este ispitit să facă orice altceva în locul canonului, creştinul trebuie să ştie că fără vindecarea sufletului nu va vedea Împărăţia Cerurilor.

Dacă este încercat de o boală uşoară, care nu îi în­greunează rugăciunea, bolnavul nu are nici un motiv să nu îşi facă în fiecare zi canonul.

Dacă boala este grea, şi săvârşirea canonului este peste puterile bolnavului, acesta trebuie să facă atât cât îi stă în putinţă. De exemplu, dacă un creş­tin care a primit canon să facă în fiecare zi Pa­ra­cli­sul Maicii Domnului şi un număr de mătănii îşi rupe piciorul, este de la sine înţeles că nu va putea face mătăniile. Dar nu are nici un motiv să renunţe la Paraclis.

Dacă poate lua legătura cu duhovnicul său (ori faţă către faţă, ori telefonic sau prin scris), bolnavul îi poate spune acestuia că boala îl împiedică să facă o parte din canon (sau, în cazuri mai grele, chiar tot ca­nonul). Duhovnicul poate rândui scurtarea ca­no­nului sau schimbarea acestuia în funcţie de capacitatea bolnavului de a-l împlini.

Sunt şi situaţii în care un creştin, atunci când ajun­ge grav bolnav, primeşte de la părintele său un canon mult mai greu decât avea de obicei (când se află în preajma unei operaţii, ori când se află în si­tua­ţii li­mi­tă în care este nevoie de mai multă rugăciune…).

Dacă nu poate lua legătura cu părintele său du­hov­nic, bolnavul poate cere sfatul unui alt preot. Nu se pune problema că acesta va dezlega ce a le­gat celălalt duhovnic, ci, până ce bolnavul va putea ajunge la părintele său, se va putea folosi de sfa­turile unui alt slujitor al altarului (despre excepţiile de la această situaţie nu voi vorbi aici).

În cazul în care bolnavul nu poate lua legătura cu duhovnicul său sau cu vreun alt preot, situaţia lui este delicată prin faptul că se află în faţa unui alt examen (of, şi câte examene ne oferă viaţa…): el trebuie să fie de o sinceritate maximă cu el însuşi – să se gândească bine dacă poate sau nu să facă ca­no­nul, sau cât anume poate să facă din canon.

Părintele Paisie Aghioritul spune că „trebuie ca fie­care să-şi încerce rezistenţa sa şi astfel să ia aminte. Mai ales atunci când omul este la o vârstă îna­intată, este trebuinţă de mai multă atenţie, pen­tru că unei maşini vechi, dacă va alerga cu aceeaşi viteză cu care alerga atunci când era nouă, îi vor sări şi roţile şi carburatorul… În perioada în care mă durea mijlocul, nu puteam rosti rugăciunea lui Iisus stând în picioare. Când am văzut că situaţia s-a îmbunătăţit puţin, m-am ridicat şi am început să fac rugăciunea în picioare şi metanii, dar a început să mă doară din nou. M-am aşezat puţin. Apoi mi-am spus: «Hai să mai încerc». Dar din nou a început să mă doară. După aceea nu am mai continuat, dar eram împăcat cu conştiinţa” [13; 234-235].

Silirea forţată poate avea urmări negative (am mai scris doar despre asta). Dar să luăm aminte la faptul că părintele nu s-a lenevit să se ridice la ru­găciune. Ci a făcut tot ce i-a stat în putinţă. Dar, în cele din urmă, biruit de neputinţa trupească, a re­nun­ţat să se mai roage stând în picioare. Ce e im­portant? Că avea conştiinţa împăcată.

E greu să avem conştiinţa împăcată şi când sun­tem sănătoşi, dar când suntem bolnavi. Totuşi, prin con­şti­inţă ne vorbeşte Dumnezeu. Şi dacă, atunci când suntem bolnavi, încercăm să sufocăm glasul con­­ştiinţei lepădând rugăciunea din comoditate, ne le­­pă­dăm prin aceasta şi de Domnul rugăciunii, de Dum­ne­zeul Căruia ar fi trebuit să Îi aducem rugăciuni.

Nu se află în această situaţie cei ale căror dureri sunt muceniceşti, cei care sunt cu adevărat răstigniţi de durerile bolii. Răbdarea lor este cea mai cu­rată rugăciune. Dar nu mulţi bolnavi se află într-o situaţie atât de gravă. Ba chiar unii nu cunosc deloc astfel de dureri îngrozitoare, chiar dacă bolile îi încearcă ani îndelungaţi.

Vreau să mai scriu un lucru care mi se pare im­portant: este bine ca oricine vrea să biruiască starea de plictiseală, de tristeţe sau chiar de deznădejde care îl poate cuprinde atunci când vrea să se apuce de canon să încerce să gonească această stare. Pă­rinţii duhovniceşti recomandă într-o astfel de si­tua­ţie o anumită pregătire pentru canon: ea poate con­sta ori în citirea unui capitol din Noul Testament sau a unui fragment dintr-o carte duhovnicească, ori rostirea unei rugăciuni pe care creştinul o face cu mai multă tragere de inimă. Rostirea mecanică a canonului nu este de folos („Şi ce să fac atunci, să nu îmi fac canonul deloc?” Nu, este mai bine să fie făcut canonul, chiar şi mecanic, decât să se renunţe la el. Numai că este şi mai bine ca în timpul rugăciunii creştinul să ia aminte la cuvintele pe care le rosteşte. Chiar dacă îi e greu, totuşi acest efort îi aduce cunună.) Dumnezeu nu ne vrea nişte pa­pa­gali care să repete formule mântuitoare, ci vrea să în­ţelegem că suntem fiii Săi şi că trebuie să ne adresăm Părintelui nostru în aşa fel încât rugăciu­nea să fie nu numai o rugăciune a gurii, ci să fie o rugăciune în care mintea şi inima se deschid lu­cră­rii harului dumnezeiesc.

De când m-am apucat să îţi scriu această scri­soa­re mi-am pus întrebarea dacă e bine să îţi spun ceva despre aşa numita rugăciune a lui Iisus. Este bine ca despre ea să scrie cei care sunt sporiţi pe calea practicării ei. Eu nu îndrăznesc să îţi scriu aproape nimic despre ea. Îţi voi reproduce doar un citat din cartea Pelerinul rus, una dintre cele mai frumoase şi mai mişcătoare cărţi ortodoxe. Poate că ai citit-o deja, poate nu. Dar citatul pe care îl voi re­da aici este bine să rămână bine întipărit în mintea fiecărui creştin, şi cu atât mai mult în cea a bol­na­vu­lui care, stând pe patul de boală, are mai mult timp la dispoziţie pentru a se ocupa cu această ru­gă­ciune. (Pentru cine nu ştie, rugăciunea lui Iisus este formată din cuvintele Doamne, Iisuse Hris­toa­se, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, pă­că­to­sul… Pe treptele înalte ale rugăciunii, aceasta de­vine neîncetată şi în urma rugăciunii mintea co­boa­ră în inimă; părinţii duhovniceşti învaţă că mirenii nu trebuie să caute treptele înalte ale rugăciunii, ci trebuie să rostească rugăciunea cu gura, până ce mintea le va fi curăţită. Sărirea etapelor este fatală, ducând la nebunie şi la rătăcire.)

„Roagă-te oricum, însă mereu, şi nu te nelinişti de nimic, fii vesel şi liniştit cu duhul, căci rugăciu­nea va rândui toate şi te va înţelepţi. ˚ine minte pu­te­rea rugăciunii despre care vorbesc Sfinţii Ioan Gură de Aur şi Marcu Ascetul; cel dintâi spune că «ru­găciunea, chiar atunci când este făcută de noi, care suntem plini de păcate, ne curăţă numaide­cât…». Iar al doilea vorbeşte astfel: «Ca să ne ru­găm într-un fel oarecare, stă în puterea noastră; dar ca să te rogi curat este un dar de sus!».

Prin urmare, jertfeşte lui Dumnezeu ceea ce îţi stă în putere; adu-I la început drept jertfă măcar cantitatea, adică un număr cât mai mare de rugă­ciuni, şi puterea lui Dumnezeu se va revărsa în ne­pu­tinţa ta. Rugăciunea va deveni o deprindere şi, fă­cându-se una cu firea, va ajunge o rugăciune cu­ra­tă, luminoasă, înflăcărată, aşa cum se cuvine. (…)

Iată, rugăciunea e totul! Ea ne este dată ca un mij­loc atotcuprinzător spre mântuirea şi desă­vâr­şirea sufletului… Dar cu indicarea rugăciunii este aici strâns unită şi condiţia ei: «Neîncetat vă ru­gaţi!», aşa cum porunceşte cuvântul Domnului. Ca urmare, rugăciunea îşi va arăta toată puterea ei lu­cră­toare şi roadele doar atunci când va fi rostită des, neîncetat. Repetarea deasă a rugăciunii ţine fără nici o îndoială de voinţa noastră liberă, pe câtă vreme osârdia, desăvârşirea, ca şi curăţenia rugă­ciu­nii sunt un dar de sus” [33; 196-197].

Cred că este bine să îţi scriu totuşi un sfat pe care l-am primit de la un părinte care a murit destul de tânăr şi care înainte de a muri a stat o vreme în spital. El îi sfătuia pe bolnavi să rostească rugăciu­nea lui Iisus cu gura cât mai mult: „Când sunteţi să­nă­toşi, aveţi de alergat în multe părţi. Vă este greu să prindeţi momente atât de liniştite ca cele din spi­tal. Încercaţi să goniţi singurătatea prin rugăciu­ne. Chiar dacă pentru o vreme rugăciunea lui Iisus va fi plictisitoare, chiar dacă vă va durea gura de prea multă repetare, nu renunţaţi.

Nu se poate ca la rugăciunea lui Iisus, pe care o puteţi spune şi câteva ore pe zi, să aveţi aceeaşi lua­re-aminte pe care o aveţi la acatiste, la paraclise sau la alte canoane care nu vă iau mai mult de o oră pe zi. Dar Dumnezeu nici nu cere să vă forţaţi la ru­gă­ciu­nea lui Iisus. Ea diferă de celelalte rugăciuni şi ca­noane. Dacă mulţi au regretat faptul că au încercat să sară direct la stări înalte – la rugăciunea min­ţii sau la cea a inimii – nimeni nu a regretat faptul că s-a nevoit vreme îndelungată cu rugăciunea cu gura. Multora, această nevoinţă le-a schimbat via­ţa… Duhovnicii nu interzic ucenicilor să rostească ru­găciunea cu gura. Da, pentru rugăciunea minţii este nevoie de sfatul şi de binecuvântarea unui du­hovnic iscusit, pentru ca să nu se cadă în înşelare, dar rugăciunea cu gura, chiar dacă este lipsită de mari mângâieri, este lipsită şi de pericole… Şi, da­că omul va spori în rugăciune, îl va ajuta Dum­ne­zeu să găsească un povăţuitor iscusit, ca să îi arate care sunt etapele următoare…” (Părintele care a spus aceste cuvinte avea obiceiul să dăruiască me­ta­nii altora, pentru că şiragul de metanii – sau me­ta­nierul de mână – are rolul de a ajuta mintea să nu se împrăştie. Dacă bolnavul vrea să rostească ru­gă­ciunea lui Iisus i-ar prinde bine un metanier.)

Cam atât am vrut să îţi scriu. Este uşor să scrii despre rugăciune, dar este mai greu să te rogi, să duci povara rugăciunii. Dumnezeu să te lumineze şi să te călăuzească pe calea rugăciunii, ajutându-te să nu te poticneşti. Iar dacă te vei poticni, să te aju­te să te ridici şi să mergi mai departe…

Cărţile de folos pentru bolnav

Sfântul Efrem Sirul (îţi) scria: „Frate, când va năvăli asupra ta vreun gând viclean, să-ţi scoţi sabia ta, adică să-ţi aduci aminte de Dumnezeu, şi vei tăia toată puterea vrăjmaşului. Iar în loc de trâm­biţe să ai dumnezeieştile Scripturi, că precum trâm­biţa cheamă pe ostaş, aşa şi Sfintele Scripturi, strigându-ne pe noi, ne adună gândurile la frica lui Dumnezeu. Şi iarăşi, precum trâmbiţa ce sună în vreme de război scoală şi îndeamnă pe ostaş ca să se lupte cu potrivnicul, aşa şi dumnezeieştile cărţi ne îndeamnă să avem silinţă spre bunătăţile du­hov­niceşti şi ne întăresc împotriva patimilor. Drept aceea, frate al meu, să te sileşti ca adeseori să le ci­teşti pe ele, ca să-ţi adune gândurile pe care le risi­peş­te vrăjmaşul cu meşteşugul său cel rău. Tre­zeş­te-te, iubitule, trezeşte-te cu stăruinţă, sârguieşte-te ca de-a pururea să te sileşti la citire, ca să te înveţe cum să scapi de cursele vrăjmaşului şi să guşti din veşnica viaţă. Că citirea dumnezeieştilor cărţi ri­di­că şi înţelepţeşte mintea cea înşelată şi-i dăruieşte ei înţelegere dumnezeiască” [3; 762-763].

Îţi voi scrie câteva rânduri despre modul în care Sfânta Scriptură şi cărţile duhovniceşti pot schimba via­ţa oricărui bolnav. (Nu cred că doar bolnavii tre­buie să îşi schimbe viaţa în bine: la această schimbare este chemat fiecare creştin. Deci, chiar dacă mă adresez bolnavilor, cred că de cele scrise se vor pu­tea folosi şi cei care îi îngrijesc pe bolnavi…) Mă voi referi în mod special la Sfânta Scriptură, dar voi scrie şi despre celelalte cărţi de folos mai ales pentru faptul că acelaşi Duh Sfânt care i-a luminat pe Sfinţii Evanghelişti i-a luminat – chiar dacă într-o măsură mai mică – şi pe fiecare dintre autorii scrierilor duhovniceşti, şi i-a luminat şi îi luminea­ză pe toţi cei care vor să citească aceste cărţi pentru a lua putere în lupta pentru mântuire.

Voi începe prin a reproduce relatarea unei mi­nuni, şi apoi îţi voi prezenta pe scurt învăţătura de­spre ceea ce eu numesc taina Sfintei Scripturi, tai­nă care se descoperă sufletelor credincioase şi care nu poate fi desluşită în nici un chip de către cei cu inimile împietrite şi pline de patimi…

„O tânără asistentă medicală (Gali Vasilev), care lo­cuia în San Francisco şi lucra într-unul din spi­talele municipale, n-a mai văzut brusc cu un ochi. Ea a observat aceasta pe când era la lucru, pe ne­aş­teptate, când a trebuit să-i dea o reţetă unui pacient – s-a uitat la etichetă şi nu a văzut nimic! A fost cuprinsă de groază! Doctorii i-au spus că din cauza unei inflamări a nervului optic îşi pierduse total unul dintre ochi, care, fiind mort, trebuia îndepărtat, pentru a-l salva pe celălalt. Bineînţeles că astfel cariera ei medicală avea să se încheie.

Ea îl cunoscuse pe Arhiepiscopul Ioan [Ma­xi­mo­vici] încă de când era copilă, în Extremul Ori­ent, îl întâlnise şi pe undeva, prin Europa, şi ştia de minunile săvârşite de el de la părinţii ei, care îl cin­steau foarte mult. Însă el murise demult. Dez­nă­dăj­duită, a alergat la racla lui, ca la ultima speranţă, şi s-a rugat acolo multă vreme, cu lacrimi. A început să vină foarte des la catedrală, rugându-se în faţa sfintelor icoane, apoi cobora în Criptă şi se ruga la ra­cla sa mult timp, astfel încât ceilalţi oameni în­ce­puseră să o cunoască. Între timp, la muncă încerca să-şi ascundă nenorocirea, neştiind ce altceva să facă. Astfel au trecut câteva zile.

Apoi, într-o noapte, a fost cuprinsă de cea mai adâncă deznădejde şi s-a dăruit rugăciunii ar­ză­toare, după care a deschis Sfânta Evanghelie la în­tâm­plare şi a citit următoarele: Şi trecând Iisus, a vă­zut un om orb de la naştere. Şi ucenicii Lui l-au în­trebat, zicând: Învăţătorule, cine a păcătuit; aces­ta sau părinţii lui, de s-a născut orb? Iisus a răs­puns: Nici el n-a păcătuit, nici părinţii lui, ci ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. (…) Aces­tea zicând, a scuipat jos şi a făcut tină din scuipat, şi a uns cu tină ochii orbului. Şi i-a zis: Mergi de te spa­lă la scăldătoarea Siloamului (care se tâl­cu­ieşte: trimis). Deci s-a dus şi s-a spălat şi a venit văzând. (Ioan 9, 1-7)

– O, Doamne! a strigat ea, citind până la sfârşit acest fragment care îi apăruse în faţă din întâmplare, dacă aş putea să ajung în ˚ara Sfântă şi să-mi spăl ochii la scăldătoarea Siloamului sau dacă aş avea măcar o picătură din apa aceasta – aş vedea din nou!

Dimineaţa devreme s-a dus din nou în Cripta Fe­ricitului Ioan şi iarăşi s-a rugat fierbinte acolo. Atunci o bătrână micuţă, firavă, pe care nu o cu­noş­tea, s-a apropiat de ea şi i-a spus că a vizitat de cu­rând ˚ara Sfântă şi a adus nişte apă sfinţită de la scăl­dătoarea Siloamului şi că a doua zi o să aducă o sticluţă cu apă căci Sfânta Liturghie avea să fie să­vârşită în Criptă şi avea să slujească chiar mitropo­li­tul! Fata bolnavă a fost uimită de aceste cuvinte ale bunicii Elizabeth, care, bineînţeles, nu ştia ni­mic de rugăciunea ei din noaptea trecută, şi a doua zi a venit în Criptă devreme, înainte de ivirea zo­ri­lor. La Liturghie s-a împărtăşit şi îngenunchind, ple­cându-se peste racla [cu moaştele] Fericitului Ioan, şi-a pus apă sfinţită pe ochi. Dintr-o dată s-a simţit mai bine. A doua zi putea deja să vadă cu ochiul considerat mort” [17; 155-157].

Citind această minune, mulţi bolnavi suspină în sufletul lor: „Doamne, ai milă de mine! Tămă­du­ieş­te-mă şi pe mine, aşa cum ai tămăduit-o pe aceas­tă femeie…”.

Cuvintele Sfintei Scripturi despre orbul care la po­runca Mântuitorului s-a spălat în scăldătoarea Siloamului şi s-a tămăduit de neputinţa sa au fost citite sau auzite de mulţi bolnavi (doar pericopa evan­ghelică respectivă este citită la Sfânta Litur­ghie în fiecare an). Dar numai puţini dintre aceştia s-au vindecat în chip minunat de bolile lor.

„Oare Sfânta Scriptură nu este aceeaşi pentru toţi? De ce numai asupra unora s-a arătat mila lui Dumnezeu?”

Sfânta Scriptură este aceeaşi, dar credinţa oa­me­nilor care ascultă sau citesc cuvântul dumnezeiesc nu este aceeaşi. De altfel, cu citirea Sfintei Scrip­turi se întâmplă ceva similar cu rugăciunea: mulţi se roagă să fie vindecaţi, dar numai puţini primesc în chip minunat vindecarea trupească. Mai mulţi însă sunt cei care, deşi nu sunt vindecaţi de ne­pu­tin­ţele trupeşti, sunt vindecaţi de neputinţele sufleteşti.

Cum trebuie ca bolnavul să citească Sfânta Scrip­tură astfel încât să dobândească tămăduire?

Bolnavii care s-au vindecat nu s-au vindecat nu­mai prin citirea sau auzirea cuvântului dumneze­iesc. Ci s-au vindecat abia după ce s-au rugat pen­tru aceasta, sau după ce au mărturisit în inima lor cu putere: „Doamne, cred că aşa cum i-ai tămăduit pe aceia, aşa mă poţi tămădui şi pe mine…” Cu­vin­tele Sfintei Scripturi le-au umplut inimile de putere şi de credinţă…

De ce totuşi un număr foarte mare de bolnavi nu află mângâiere atunci când citesc Sfânta Scriptură? De ce un număr foarte mare de oameni necăjiţi nu află alinare citind sau auzind cuvintele dumnezeieşti?

Părintele Stăniloae răspunde clar la această în­trebare:

„Cei plini de patimi, aşa cum rămân lipiţi de su­pra­faţa văzută a lucrurilor, tot aşa rămân lipiţi de li­tera Scripturii şi de istoria ei, atât natura cât şi litera Scripturii fiindu-le zidul ce le închide drumul spre Dumnezeu, în loc de a le fi transparente sau că­lă­u­ze spre El. Deci Scriptura, ca şi natura, trebuie so­co­tită ca simbol…, ca mediu prin care se străvăd adân­cimile infinite ale sensurilor duhovniceşti co­mu­ni­cate de Dumnezeu ca persoană. Cine nu se scu­fundă în ele, cine nu are această capacitate, ci se li­mitează de litera de la suprafaţă, acela taie le­gă­tu­ri­le Scrip­tu­rii cu adâncurile lui Dumnezeu” [19; 184].

Iată că cei pătimaşi (şi cine oare se poate consi­de­ra nepătimaş?) nu sunt în măsură să pătrundă în adâncimea învăţăturilor evanghelice.

„Dar ce, Evanghelia este scrisă numai pentru cei ne­pătimaşi? Hristos a venit în lume pentru cei drepţi, nu pentru cei păcătoşi?”

Evanghelia este scrisă pentru ca fiii Bisericii să sporească în credinţa lor, iar necredincioşii să vină la lumina adevărului. Oamenii pătimaşi citesc Evan­ghelia ca pe o simplă relatare istorică, o citesc ca pe un roman despre viaţa Mântuitorului.

Cei credincioşi au însă o cu totul altă înţelegere a Sfintei Scripturi, carte despre care tot părintele Stă­niloae spunea că: „dacă ea cuprinde cugetările şi intenţiile divine adresate nouă şi dacă aceste cu­ge­tări şi intenţii sunt etern valabile, Scriptura tre­buie să aibă o adâncime nesfârşită şi o valabilitate permanentă, potrivindu-se oricărui timp şi oricărei persoane. A înţelege Scriptura astfel înseamnă a ieşi din marginea literei şi a momentului temporal în care s-a rostit prima dată un cuvânt dumnezeiesc şi a o înţelege ca referindu-se la mine însumi, la ge­ne­raţia mea, la timpul meu, la viitorul nostru, în­seam­nă că citind litera aud pe Dumnezeu Însuşi gră­ind către mine şi către noi, azi, sau despre mine şi despre noi şi despre datoriile noastre. A înţelege Scriptura în duh înseamnă a vedea raportul de tot­deauna între Dumnezeu şi noi şi a trăi acest raport în ce mă priveşte pe mine, în clipa actuală, întrucât eu trăiesc în clipa actuală” [19; 184].

Scriptura trebuie să aibă o adâncime nesfârşită şi o valabilitate permanentă, potrivindu-se ori­că­rui timp şi oricărei persoane…Dar unul o citeşte ca pe un roman, ]n timp ce altul ca pe un îndrumar du­hov­nicesc. Diferenţa dintre cele două moduri de în­ţe­legere a Sfintei Scripturi poate fi comparată cu di­ferenţa dintre modurile în care doi comandanţi de oşti se pricep să adapteze o anumită tactică folosită de cine ştie ce mare înaintaş al lor: primul, citind re­latarea bătăliei din trecut, se va limita să se mire de curajul şi de iscusinţa înaintaşului său. Pe când celălalt comandant îşi va da seama că tactica folo­sită de înaintaşul său este cea pe care o poate folosi şi el, adaptând-o puţin la situaţia în care se află. Doi comandanţi, aceeaşi situaţie, aceeaşi posibilitate de a se folosi de o tactică care şi-a dovedit eficienţa. Unul însă doar o apreciază, celălalt o şi foloseşte.

Această perspectivă, de a se folosi de cele citite în Sfânta Scriptură, le scapă celor care citesc cu­vântul dumnezeiesc fără a se gândi să îşi îndrepte vieţile, sau celor care îl citesc numai din curiozitate sau din snobism.

Părintele Stăniloae nu se limitează la enunţarea unor principii teoretice. El detaliază modul în care creştinul trebuie să ia aminte la cuvintele de Dum­ne­zeu insuflate: „Dacă înţelegerea duhovnicească a Scripturii înseamnă şi o referire a ei la viaţa mea pro­prie şi a generaţiei contemporane, atunci ea ac­tua­lizează Scriptura, şi fiecare personaj din ea de­vine un tip pentru sufletul propriu, şi fiecare eveniment din ea, un eveniment real sau posibil al vieţii sufleteşti proprii. Toate sunt tipuri pentru ceea ce se petrece permanent cu oamenii; regele Iezechia, în diferitele lui faze de viaţă, e sufletul omenesc, deci şi sufletul meu în diferite faze; David e mintea cu­ră­ţită de patimi, ce stăpâneşte peste sufletul paşnic ca peste un Ierusalim care e cetatea păcii; Saul e su­fletul cu o înţelegere trupească a legii; poarta de fier ce se deschide înaintea Apostolului Petru, ca să poată ieşi din închisoare, este inima învârtoşată din orice timp, deci şi a mea; Babilonul este sufletul prins în confuzia patimilor” [19; 186].

„Şi oare numai de cazul regelui Iezechia, de ca­zul regelui David sau de cel al lui Saul se pot folosi credincioşii?” Nu, ci de fiecare persoană ale cărei fapte sunt pomenite în Cartea Sfântă.

„Oare numai de relatările vindecărilor minunate se pot folosi bolnavii?” Nu. Sfânta Scriptură nu are doar rolul de a-i aduce la cunoştinţă bolnavului anu­mite minuni săvârşite de Hristos sau de apos­tolii Săi, ci ea îi ajută pe bolnavi să sporească în credinţă. Acest lucru îl vedem oglindit în înţelep­ciu­nea cu care Biserica a rânduit care să fie Evan­ghe­liile citite la slujba Sfântului Maslu. Între ele se află şi cea despre fecioarele înţelepte şi fecioarele fără minte, ca şi cea despre pocăinţa lui Zaheu vameşul.

Să înţelegem, dar, că esenţială nu este numai vindecarea trupească. Esenţială este tămăduirea sufletului.

Oricum, bolnavul nu trebuie să se limiteze la a citi numai despre tămăduirile minunate de care s-au învrednicit unii dintre cei care au avut aceeaşi boală cu el. Dacă ar fi aşa, ar însemna că celor bol­navi de S.I.D.A., de cine ştie ce formă rară de can­cer sau de alte boli care s-au răspândit mai ales în ultimul veac Sfânta Scriptură nu are ce să le spună.

Tot părintele Stăniloae ne atrage însă atenţia asupra faptului că „Scriptura e veşnic aceeaşi, şi totuşi veşnic nouă, pentru fiecare moment al des­fă­şu­rării creaţiei. Problemele pe care ni le pune tim­pul nostru, preocupările pe care ni le impune el, te­me­le pe care ni le scoate la iveală, încordarea sufletului meu în faţa lor, sub apăsarea lor, fără să in­tro­ducă în Scriptură sensuri care nu se află în ea în sens obiectiv, scot la iveală în continuitate cu sen­surile de până acum sensuri noi, formulate în con­cepte noi, solidare cu cele vechi. În aceasta se arată că Duhul Sfânt nu evită timpul, ci îl străbate, îl transfigurează. Conţinuturile spirituale ale noas­tre vor păstra veşnic ceva din culoarea timpului în care am trăit” [19; 187-188].

Adică… suntem chemaţi să înţelegem că Sfânta Scriptură îi oferă credinciosului răspunsuri la întrebările şi frământările pe care le are. Bolnavul, ori­care ar fi boala de care suferă, poate găsi alinare în citirea cuvântului dumnezeiesc.

Este adevărat că citirea Sfintei Scripturi trebuie făcută cu un anume efort, cu o anume nevoinţă a cugetului care trebuie să asimileze şi să adapteze învăţătura la propriul său urcuş duhovnicesc. Îna­in­te de a se apuca să citească, omul trebuie să se roa­ge ca Dumnezeu să îi lumineze mintea. Luminat de Dumnezeu, bolnavul va înţelege că Sfânta Scrip­tură îi vorbeşte direct, că îl invită să meargă pe ca­lea mântuirii.

Creştinul care citeşte Sfânta Scriptură sau cărţile du­hovniceşti găseşte în ele prilejuri pentru a-şi în­drep­ta viaţa. Părintele Justin Popovici scria că „în Vie­ţile Sfinţilor sunt foarte multe exemple minu­na­te despre felul în care un tânăr devine un tânăr sfânt, o fecioară se sfinţeşte, un bătrân sau o bătrâ­nă se sfinţesc, un copil devine un copil sfânt, pă­rin­ţii devin sfinţi, fiii şi fiicele se sfinţesc, o familie se sfinţeşte, o comunitate devine sfântă, un preot sau un episcop devin sfinţi, un cioban devine sfânt, un ţăran devine sfânt, un împărat se sfinţeşte, un văcar devine sfânt, un muncitor sau un judecător, un pro­fesor sau un educator, un soldat sau un ofiţer, un con­ducător sau un scriitor, un negustor sau un mo­nah, un arhitect sau un medic, un perceptor sau un elev, un meşteşugar sau un filosof, un cercetător sau un om de stat, un ministru sau un om sărman, un bogătaş sau un sclav, un moşier, un om de litere, un artist, doi oameni căsătoriţi, se sfinţesc cu toţii…” [14; 154]. Cel care citeşte vieţile lor pentru a-şi îmbogăţi bagajul de cunoştinţe rămâne la su­prafaţa lor. Pe când creştinul care citeşte pentru a-şi îndrepta viaţa aude cum cărţile îi vorbesc: fie că ci­teşte despre un cioban sau despre un artist, despre un ofiţer sau despre un medic, el aude cum cartea îl îndeamnă să meargă şi el pe calea sfinţeniei.

Acelaşi lucru se întâmplă cu citirea Sfintei Scrip­turi sau a oricărei alte cărţi duhovniceşti: creş­ti­nul va regăsi în ea tocmai hrana de care are nevoie.

Bolnavul care citeşte Sfânta Scriptură cu evlavie îşi schimbă modul de percepţie a vieţii. Cuvântul dumnezeiesc îl poate ajuta să nu mai împartă lumea în oameni bolnavi şi în oameni sănătoşi, ci în oa­meni care merg pe calea mântuirii şi oameni care tră­iesc în patimile şi poftele lor.

Citind Sfânta Scriptură (sau o altă carte du­hov­ni­cească), bolnavul îşi dă seama cât de superficiale sunt criteriile după care necredincioşii îşi mo­de­lea­ză viaţa.

„Ce poate face bolnavul, decât să se consoleze, decât să se amăgească singur că este avantajat faţă de cei care, deşi nu cred în Dumnezeu, au o sănă­ta­te de fier?”

O asemenea întrebare şi-o pun de obicei oamenii fără credinţă, care nu pot înţelege că de fapt bol­na­vul credincios nu caută să se mintă singur, să se amăgească pentru a-şi face viaţa mai plăcută, ci pur şi simplu ajunge la un adevăr pe care ei înşişi nu l-au aflat.

Cărţile duhovniceşti (şi Sfânta Scriptură mai mult decât oricare altă carte) îl ajută pe om să îşi des­chidă ochii spre o altă lume. Viaţa de zi cu zi ne ţine o predică despre avantajele iubirii de sine, de­spre avantajele celor care trăiesc după propriile pofte. Cărţile duhovniceşti răstoarnă însă idolii pe care viaţa cotidiană ne îmbie să îi cinstim.

Lumea îi spune bolnavului că pentru a ajunge la îm­plinire trebuie să îşi recapete sănătatea. Prin in­ter­mediul cărţilor duhovniceşti, Dumnezeu îi spune bolnavului că scopul vieţii este mântuirea, şi că mai presus de sănătatea trupului este sănătatea sufletului, şi că boala îi poate fi de folos.

Am început această scrisoare cu relatarea vin­de­cării unei femei care avea un ochi bolnav. Bolnavii citesc în Sfânta Scriptură şi în Vieţile Sfinţilor şi ale cuvioşilor din vremurile noastre tot felul de descrieri ale unor tămăduiri minunate.

Citind despre asemenea minuni, bolnavii care au credinţă puţină se vor ruga lui Dumnezeu să fie vin­decaţi. Văzând că minunea nu vine la comandă, ar putea cădea în deznădejde. Ba uneori ar putea ajunge să se îndoiască de minunile citite, ajungând la concluzia că sunt poveşti cu ajutorul cărora Bise­rica ademeneşte potenţialii clienţi.

Citind despre aceleaşi minuni, bolnavii întăriţi în credinţă se vor ruga lui Dumnezeu să primească tă­măduire sufletească şi trupească. Ei ştiu că la Dum­nezeu nimic nu este cu neputinţă, ei ştiu că pot fi vindecaţi aşa cum au fost vindecaţi de-a lungul timpului mulţi bolnavi. Dar ei mai ştiu că le poate fi mai de folos să ducă mai departe crucea bolii. Dacă în urma rugăciunii nu primesc vindecare trupească, ei primesc vindecare sufletească. Ei nu cad în dez­nă­dejde ca ceilalţi, ci ştiu că vieţile lor sunt în mâi­nile lui Dumnezeu care le rânduieşte mântuirea. Ei nu se îndoiesc de minunile citite, ci ştiu că Dum­ne­zeu a lucrat aceste minuni şi că va mai lucra şi al­te­le spre întărirea credincioşilor. Până la sfârşitul lumii.

Bolnavii întăriţi în credinţă citesc cuvintele Mân­tuitorului către bolnavi ca şi cum le-ar fi fost adresate lor. Ei citesc cuvintele sfinţilor care în tim­pul vieţii au fost doctori fără de arginţi ca şi cum le-ar fi fost adresate lor. Şi tot aşa citesc şi cuvintele spuse de sfinţii care după trecerea lor la Domnul s-au arătat bolnavilor în vise sau în vedenii. (Sper să nu fiu plictisitor dacă repet una dintre ideile prin­cipale din această scrisoare: cuvintele părinte­lui Stăniloae – „a înţelege Scriptura înseamnă a ieşi din marginea literei şi a momentului temporal în care s-a rostit prima dată un cuvânt dumnezeiesc şi a o înţelege ca referindu-se la mine însumi, la gene­ra­ţia mea, la timpul meu, la viitorul nostru, înseamnă că citind litera aud pe Dumnezeu Însuşi grăind către mine şi către noi, azi, sau despre mine şi de­spre noi şi despre datoriile noastre” – pot fi apli­ca­te, prin extensie, tuturor cărţilor duhovniceşti. Ci­tind despre unele vindecări minunate, bolnavul devine martor tainic al lor.)

Citind despre vindecările care au loc la moaştele unui sfânt, bolnavii întăriţi în credinţă se roagă sfân­tului ca şi cum s-ar afla înaintea sfintelor moaş­te (şi dacă pot ajunge să se închine chiar la moaşte, merg în pelerinaj). Când citesc despre o minune care a avut loc la Izvorul tămăduirii, se roagă Dom­nu­lui ca prin agheasma pe care au luat-o de la bise­rică să primească aceeaşi binecuvântare.

Dumnezeu nu limitează vindecările la un anumit loc sau la o anumită perioadă. Dumnezeu este Ace­laşi, sfinţii sunt aceiaşi. Dacă oamenii se întăresc în credinţă, simt că pot fi părtaşi vindecării minunate de care s-au învrednicit atâţia creştini de-a lungul veacurilor.

Cuvintele pe care le scriu nu sunt vorbe goale. Nu sunt teorii fără acoperire. Nu sunt păcăleli. Aşa a citit tânăra Gali Vasilev minunea vindecării or­bu­lui şi s-a vindecat. Aşa au citit mulţi bolnavi cuvintele Sfintei Scripturi sau vieţile atâtor Sfinţi doctori fără de arginţi şi rugându-se cu credinţă au primit tă­măduire trupească şi sufletească. Aşa au citit cu­vin­tele lor duhovniceşti mulţime de bolnavi care, deşi nu au primit tămăduirea trupească, au primit tă­măduirea sufletească şi, primind puterea de a în­frunta boala, I-au mulţumit Domnului că le-a trimis o asemenea cruce.

Lăudând credinţa unora ca aceştia, nu trebuie însă să îi dispreţuim sau să îi judecăm pe bolnavii sau pe oamenii sănătoşi care au puţină credinţă. Cine îşi judecă aproapele va cădea în aceleaşi pă­cate. Şi cine poate spune că este tare în credinţă?

Bolnavii care simt că nu se pot apropia de Sfânta Scriptură, care simt că litera Scripturii le închide dru­mul către Dumnezeu, fiindu-le un zid de piatră, nu trebuie să deznădăjduiască. Bolnavii care nu simt mângâiere citind Sfânta Scriptură sau cărţile du­hovniceşti nu trebuie să deznădăjduiască. Tre­buie să aibă puterea de a-şi conştientiza neputinţa şi să Îi ceară lui Dumnezeu să le dea credinţă. Încetul cu încetul, primind poveţele părinţilor duhovnici sau citind cărţi de folos, vor simţi cum credinţa lor va spori, va creşte asemenea unei flori udată de Duhul Sfânt.

Cum spunea un părinte duhovnic: „Dumnezeu nu are pe nimeni de pierdut”…

Nu vreau să merg la doctor!

„O cipriotă a telefonat la Sfânta Mănăstire Ma­kri­mallis şi a povestit pe scurt experienţa prin care a trecut. Suferea de multe boli şi se chinuia, aler­gând într-una pe la doctori. Într-o seară, însă, a vă­zut în somn pe Sfântul Partenie viu că o cheamă să se apropie de el, ca să o ajute. Îi spuse îndeosebi acestea: «Sunt Sfântul Partenie. Învaţă troparul meu pe de rost şi să-l spui într-una, şi eu am să te ajut! Lasă-i deoparte pe doctori!». I se plânse chiar că nu-l cunosc mai mulţi oameni şi apoi dispăru” [9; 77].

Cei care au citit scrieri filocalice au găsit în ele de mai multe ori sfaturi precum cel al Sfântului Varsanufie cel Mare: „Cât despre arătarea la doctor, celui mai desăvârşit îi e propriu să lase totul pe sea­ma lui Dumnezeu, chiar dacă lucrul acesta îi este cu greutate. Iar cel mai slab, să se arate doctorului”. Cine este cel mai desăvârşit şi cine este cel mai slab?

„Creştinii nu trebuie să meargă la doctor. Dacă Dumnezeu ţi-a trimis boala, rabdă, oricât de mari ar fi durerile. Numai păgânii merg la doctor. Noi cre­dem în Dumnezeul cel Viu, Care poate să ne vin­dece fără să apelăm la doctori. Mersul la doctor este o formă a lepădării de Dumnezeu…”

Am auzit cuvintele de mai sus din gura unui creştin care se străduia să îşi etaleze credinţa în faţa unui om care îşi dorea să facă primii paşi spre Bi­se­rică. Totuşi, am auzit destule puncte de vedere care nu sunt deloc de acord cu această afirmaţie. Este adevărat şi faptul că oamenii nu sunt de acord cu adevăruri a căror acceptare i-ar determina sau cel puţin i-ar îmboldi să îşi schimbe viaţa. Cine se află în greşeală – cei care sunt împotriva doctorilor sau ceilalţi?

Unii creştini, citind cuvinte ale Sfinţilor Părinţi asemănătoare cu cel al Sfântului Varsanufie cel Mare, sau citind vieţile unor cuvioşi care au trăit aproape de vremurile noastre şi care, deşi erau grav bolnavi, au preferat să rabde boala fără a cere aju­torul unui doctor, se întreabă: „Deci, ce este mai bine, să stăm şi să ne rugăm? Dacă mersul la doc­tor este un semn al puţinătăţii credinţei, oare nu ar fi mai bine să răbdăm?”

„Lasă-i deoparte pe doctori…”, a cerut Sfântul Par­tenie. O, câţi bolnavi nu şi-ar dori să asculte ast­fel de cuvinte din gura unui sfânt… (Şi cred că, din moment ce Sfântul Partenie s-a plâns că nu îl cu­nosc mai mulţi oameni, ne putem gândi şi că el vrea să tămăduiască mai mulţi bolnavi, nu?)

Totuşi, nu ar trebui să rezumăm întreaga învăţătură patristică despre boală la atitudinea de respingere a doctorului. Şi nici nu ar trebuie să conside­răm că sfinţii îi îndeamnă într-un glas pe creştini să renunţe la ajutorul dumnezeiesc.

Cred că este foarte important pentru orice creş­tin ca atunci când trece printr-o încercare să ştie care este modul în care Dumnezeu vrea ca încercarea respectivă să fie depăşită. Fac o paranteză pe care o consider extrem de importantă.

Sfântul Ignatie Briancianinov scria: “S-a observat că începătorii nu pot aplica cărţile la condiţia proprie, dar sunt întotdeauna atraşi de tendinţele cărţii. Dacă o carte îndeamnă la tăcere şi arată ne­nu­măratele foloase duhovniceşti pe care începăto­rul le poate dobândi într-o linişte profundă, acesta începe să-şi dorească din tot sufletul să plece în singurătate, către un pustiu nelocuit. Dacă o carte vor­beşte despre ascultarea necondiţionată sub călăuzirea unui purtător-de-Duh părinte, în mod cert, începătorul va începe să dorească o viaţă plină de lipsuri şi de ascultare desăvârşită faţă de un bătrân. Pentru vremea noastră, Dumnezeu nu ne-a dat nici unul dintre aceste moduri de viaţă. Dar cărţile Sfinţilor Părinţi care descriu aceste stări pot influenţa atât de mult un începător încât, aşa ne­ex­pe­rimentat şi neştiutor cum este, poate cu uşurinţă să se hotărască să părăsească locul unde trăieşte şi unde are toate condiţiile pentru a lucra la mântuirea sa, şi să sporească duhovniceşte prin punerea în prac­tică a poruncilor evanghelice, pentru un vis im­posibil al vieţii perfecte închipuită foarte viu şi is­pi­titor în imaginaţia sa. (…) Nu vă încredeţi în cu­ge­tele, părerile, visele, înclinaţiile sau impulsurile voastre, chiar dacă acestea vă oferă sau vă pun în faţă într-o formă atrăgătoare cea mai sfântă viaţă monahală” [16; 104-105].

Oare ce legătură există între cuvintele Sfântului Ignatie şi arătarea Sfântului Partenie? Trăim într-o vreme în care mândria şi iubirea de sine cuceresc din ce în ce mai multe metereze ale sufletului uman. De la oamenii necredincioşi, care ridică mân­dria pe un soclu de piatră, până la credincioşii care îşi ascund mândria în haina falsei smerenii, peste tot se întinde acelaşi duh greu şi apăsător care Îl izgoneşte pe Hristos. Dacă necredincioşilor li se pot găsi însă circumstanţe atenuante pentru mân­dria lor (căci în afara credinţei în Dumnezeu nu există alt resort destul de puternic pentru a-l smeri pe om), pentru credincioşii care cad în păcatul mân­driei – fără a fi conştienţi că se află pe un drum gre­şit – pericolul este foarte mare.

Formele mândriei sunt foarte diferite. Eu în­sumi, mândru fiind, ar trebui să tac, nu să scriu. To­tuşi, gândindu-mă că din cauza mândriei mulţi creş­tini au un mod greşit de înţelegere a vieţii creştine, voi încerca să prezint punctul de vedere or­todox asupra mersului la doctor. Nu scriu pentru că mă consider mai smerit decât cei cărora mă adresez, nu scriu pentru a smeri pe nimeni, ci scriu pentru că am nădejdea că vor exista cititori care, în­ţelegând cât de clară este învăţătura Bisericii privitoare la această problemă, îşi vor revizui punctul de ve­dere. Există unii care greşesc considerând o în­vă­ţă­tură a unui Sfânt Părinte ca fiind chintesenţa pers­pectivei ortodoxe în problema respectivă. Atunci când li se arată că Biserica vede altfel lucrurile, o parte dintre aceştia se încăpăţânează să rămână cu convingerile lor. Refuză argumentele numai pentru că nu le convine să fie contrazişi. Acestor oameni nu am ce să le spun. Dar ştiu şi că mai există oa­meni care, atunci când li se aduc argumente con­trare faţă de punctul lor de vedere, au înţelepciunea şi smerenia de a-şi recunoaşte greşeala. Unor astfel de cititori le scriu acum. Şi nu pentru a-i acuza de faptul că modul lor de înţelegere a unei anumite probleme este greşit. Ci pentru a-i ajuta să ajungă la înţelegerea corectă a problemei.

Poate că ar fi momentul să precizez că există ceva bun în râvna exagerată a celor care adaptează în mod greşit anumite învăţături duhovniceşti la propria măsură duhovnicească. Mă refer la faptul că cei care cad într-o asemenea greşeală o fac pen­tru că îşi doresc să trăiască o viaţă de credinţă prin care să se dăruiască în întregime lui Dumnezeu. Citind despre posturile marilor pustnici, unii creş­tini au încercat să le imite fără să aibă dreaptă so­co­teală. În acelaşi timp, însă, alţi creştini s-au mulţumit să citească despre aceste nevoinţe ca şi cum ar fi citit romane sau ziare, fără să îşi pună problema că şi ei ar putea să ducă o viaţă mai aspră, că şi ei ar putea să lupte cu mai multă putere împotriva pati­mi­lor şi a poftelor. Nu consider însă că cei din urmă sunt mai de lăudat decât cei dintâi.

Făcând o paralelă între postire şi mersul la doc­tor, observăm că sunt creştini care dintr-o râvnă exa­gerată nu vor să meargă la consult, ci aşteaptă să fie vindecaţi direct de Dumnezeu, ca şi cum Dum­nezeu nu ar lucra şi prin doctori. Dar greşeala lor nu este mai mică decât a celor care aleargă la doctor pentru cea mai mică problemă sau care atunci când sunt bolnavi îşi pun toată nădejdea nu­mai în iscusinţa doctorului şi în efectele tratamentului cu medicamente.

Sfântul Vasile cel Mare scria că „este o în­că­pă­ţâ­nare să refuzi ajutorul artei medicilor”. Sfântul Dia­doh al Foticeii îi sfătuieşte pe creştini ca la vre­me de boală să ceară ajutorul celui rânduit de Dum­ne­zeu pentru a-i ajuta „mai ales pentru ca să nu cadă în slava deşartă şi în ispita diavolului, din care pri­cini unii dintre ei se laudă adeseori că nu au tre­buinţă de doctori”. Sfântul Teofan ne arată că, dacă nu avem grijă de trupurile noastre, păcătuim: „Îm­po­trivirea dumneavoastră la indicaţiile doctorilor nu e prea vrednică de laudă… Dumnezeu a făcut şi doctorii şi doctoriile – nu ca să existe degeaba, ci ca de ei să se folosească bolnavii. Totul e de la El; El îngăduie ca omul să bolească şi tot El ne-a înconjurat cu mijloace de vindecare. Dacă a păzi darul dumnezeiesc al vieţii este o datorie, tot datorie este şi a te trata atunci când eşti bolnav. Poţi să nu te tra­tezi aşteptând vindecarea de la Dumnezeu, dar asta presupune o mare îndrăzneală. Poţi să nu te tratezi, ca să-ţi căleşti răbdarea, încredinţându-te voii lui Dum­nezeu, dar aceasta este un lucru foarte înalt, şi atunci fiecare «of» i se socoate drept vină omului” [21; 42-43].

Câţi oameni sunt la măsura la care să rabde du­reri groaznice şi să nu cârtească? Or, dacă Sfântul Teofan ne spune că până şi oftatul celor care refuză tra­tamentul medical este un păcat, ce să mai spu­nem despre cârtire…

Dacă am amintit la începutul acestui capitol de­spre cuvintele pe care Sfântul Partenie i le-a spus unei femei din Cipru, voi cita acum relatarea unei mi­nuni săvârşite de Sfântul Ioan Rusul. Aceasta pen­tru a vedea că sfinţii nu se opun tratamentelor medicale.

„Un cunoscut inginer din Atena, după mai multe analize de laborator, află de la doctori că durerile de cap foarte puternice şi schimbările pe care le sim­ţea în starea de sănătate se datorează unei tu­mori maligne, unui cancer la creier.

Doctorii îl îndeamnă să se hotărască singur să i se facă operaţia: trebuie tăiată cutia craniană dea­su­pra frunţii, apoi de jur împrejur şi, după aceea, să i se extragă tumoarea.

Întreabă dacă pot apărea şi efecte negative. Doc­torii îi spun care sunt pericolele, care sunt riscurile ca operaţia să nu reuşească, tot adevărul. Inginerul nu acceptă operaţia, şi începe să aibă crize din ce în ce mai dureroase.

La câteva zile după aceea, la ora 3 noaptea sună telefonul.

– Unchiule, tu eşti? (Îl întreabă nepoţica sa de 13 ani, un adevărat îngeraş). Unchiule, iartă-mă că-ţi telefonez la ora asta, dar de-abia m-am trezit. Am avut un vis despre tine. Am văzut în somn un tânăr blond, înalt, frumos, care mi-a zis: «copilul meu, sunt Sfântul Ioan Rusul; spune-i unchiului tău, inginerul, să primească operaţia ca să i se scoa­tă tumoarea. Voi ţine eu mâna chirurgului, nu i se va întâmpla nimic rău». Unchiule, să nu spui «nu» Sfântului.

Inginerul acceptă, i se face intervenţia chirurgicală şi tumoarea este extirpată.

Cum străluceau feţelor tuturor când l-am văzut aici, în biserica Sfântului (povesteşte preotul aces­tei biserici), împreună cu nepoţica ce vorbise cu Sfântul! Şi-a scos pălăria, pansamentele erau încă pe locul unde se făcuse tăietura craniului.

«Doctorii mi-au spus că nu trebuia să ies încă, pă­rinte. N-am putut însă; trebuia să vin, să-i mul­ţu­mesc din toată inima şi din tot sufletul acestui mi­nunat sfânt care aleargă pretutindeni să ajute, chiar şi fără să-l chemi»” [26; 36-37].

Dacă în toate apariţiile lor sfinţii ar recomanda oamenilor să se ferească de ajutorul medicilor, ar în­semna că acest ajutor nu îi este bineplăcut lui Dum­nezeu. (Trebuie să precizez aici că, deşi s-au ară­tat de mai multe ori bolnavilor pe care i-au vin­decat, de obicei sfinţii nu le-au dat sfatul de a evita ajutorul doctorilor. Ba chiar de multe ori pe mulţi i-au vindecat ajutându-i pe doctori în situaţii în care şansele de reuşită a tratamentului erau mi­ni­me). Oare nu Dumnezeu l-a făcut pe doctor? Ar fi fost absurd ca tot El să îl împiedice pe acesta să îşi folosească talanţii pe care îi are.

Oare Sfântul Ioan nu putea să îl vindece pe bol­nav fără să se folosească de ajutorul doctorilor? Ba da, sigur că putea. Dovadă sunt multe dintre mi­nu­ni­le sale. Dar atunci când fac o vindecare, sfinţii lu­crează astfel încât tămăduirea respectivă să fie spre folosul trupesc şi sufletesc al bolnavului. Omul care este vindecat în chip minunat poate fi ispitit să se mândrească, părându-i-se că e mai bun decât ceilalţi. Deci vindecarea minunată poate fi greşit înţeleasă. Or Dumnezeu nu vrea ca urmarea tă­mă­duirii trupului să fie îmbolnăvirea sufletului. Este deci cât se poate de firesc faptul că uneori sfinţii îi îndeamnă pe oameni să recurgă la ajutorul medicului. Prin vindecările pe care le săvârşesc, sfinţii nu nea­gă ajutorul pe care bolnavii îl pot primi din par­tea medicilor. În cazurile în care sfinţii vindecă unele boli care ar fi putut fi lecuite şi prin anumite tra­tamente sau operaţii, o fac pentru a spori cre­din­ţa bolnavilor în Dumnezeu. Bolnavul trebuie să în­ţe­leagă că Dumnezeu vrea tămăduirea trupească şi su­fletească a celui care Îi cere ajutorul. In­ter­venţiile sfinţilor în care bolnavii au fost tămăduiţi în chip minunat deşi se puteau tămădui folosind tra­tamente obişnuite au mai ales rolul de a-l ajuta pe bolnav să privească boala din perspectivă duhovnicească.

Este adevărat că acei bolnavi s-ar fi putut vindeca de suferinţele trupeşti şi prin tratamentele obiş­nui­te, dar sufletele lor nu ar fi simţit aceeaşi bi­ne­cuvântare dumnezeiască. Nu trebuie însă să tragem concluzia pripită că bolnavul trebuie să aştepte o tămăduire minunată pentru ca sufletul său să simtă binecuvântarea cerească. Numai Dumnezeu ştie când anume bolnavului îi este cu adevărat de folos să fie vindecat în chip minunat. Mulţi bolnavi aş­teap­tă minuni, dar aşteptările lor nu se potrivesc cu ju­decata lui Dumnezeu. Nici atunci când bolnavii se vindecă, în chip inexplicabil pentru medici, de boli declarate de nevindecat, Dumnezeu nu vrea să conteste lucrarea medicilor. El vrea însă ca oamenii să înţeleagă că puterile doctorilor sunt limitate, că sfera de influenţă în care îşi desfăşoară activitatea medicii este mai restrânsă decât cea în care boala face ravagii. Şi vrea ca oamenii să caute întotdeauna sprijinul Său, chiar dacă se folosesc de ajutorul medicilor.

Mai mult încă, oamenii trebuie să înţeleagă şi fap­tul că ajutorul dat de medic nu substituie aju­to­rul care îi vine bolnavului prin rugăciune. Nu există nici o incompatibilitate între folosirea tratamentului cu medicamente şi folosirea mijloacelor du­hov­ni­ceşti de luptă cu boala (rugăciune, Maslu, în­chi­na­rea la sfinte moaşte sau icoane făcătoare de mi­nuni, agheasma, …). Sfântul Teofan Zăvorâtul scria în această privinţă unei femei credincioase: „Şi eu am auzit că anafura şi agheasma mare au în­suşiri tămăduitoare. Totuşi, fie voia lui Dumnezeu. Dar doctorii nu folosiţi?! Trebuie folosite amân­do­uă: şi dumnezeiescul, şi omenescul… Şi în mij­loa­cele omeneşti e o lucrare vindecătoare de la Dum­nezeu. Potrivit acestei credinţe, şi omenescul se preface în dumnezeiesc… Sau dumnezeiescul vine prin omenesc” [21; 44].

Am putea spune şi că modul în care un om se raportează la boala sa şi la tămăduirea pe care o aşteaptă este strâns legat de credinţa pe care o are. Nu în puţine situaţii, atunci când, folosindu-se de ajutorul medicilor, s-au vindecat de bolile lor, cei care sunt întăriţi în credinţă I-au mulţumit lui Dum­ne­zeu cu mai multă râvnă decât o fac cei puţin cre­din­cioşi atunci când sunt tămăduiţi în chip minunat.

Sfântul Teofil al Antiohiei îi scria unui creştin: „Poate că ai căzut cândva bolnav şi ai pierdut din carne, din putere şi din frumuseţe; având însă parte de mila lui Dumnezeu, te-ai vindecat şi ai dobândit iarăşi carnea, frumuseţea şi puterea. Şi după cum nu ştii unde a plecat carnea ta de nu se mai vedea, tot aşa nu ştii de unde este sau de unde a venit. Îmi vei spune însă: «Din pricina mâncării şi a lichidelor transformate în sânge». Bine! Dar şi aceasta este o lucrare a lui Dumnezeu, Care a creat aşa trupul, şi nu a altcuiva”.

Bolnavilor care spun că vindecarea le-a venit de la medicamente, Sfântul Teofil le-ar răspunde: Bine! Dar şi aceasta este o lucrare a lui Dum­ne­zeu, şi nu a altcuiva… Despre aceasta, Sfântul Vasile cel Mare scria : „Când trebuie să recurgi la medicină, să iei aminte să nu-i atribui numai ei să­nă­tatea…”. Ştim bine că nu puţini sunt cei care fac o asemenea greşeală. Vindecarea pe care o aduc me­dicamentele este, din punctul lor de vedere, ase­mănătoare oricărui proces standard cauză-efect. „Mă doare capul, iau algocalmin; am febră, iau pa­racetamol… E simplu. Dumnezeu nu are ce căuta în ecuaţia asta…”

Un astfel de raţionament este însă contrabalansat de învăţătura Sfântului Vasile care afirmă că „este lucru nesocotit ca cineva să-şi pună toată nădejdea de vindecare numai în mâinile doctorilor, cum vedem că fac unii dintre nefericiţii suferinzi, care nu se dau în lături să-i numească pe doctori chiar mântuitori”.

O astfel de atitudine, în care se pune mai mult ac­cent pe arta medicală decât pe ajutorul dum­ne­ze­iesc, se întâlneşte din păcate chiar şi la unii oamenii credincioşi, ba chiar la unii preoţi sau monahi. Pă­rin­tele Paisie Aghioritul mărturisea cu tristeţe: „Uneori văd şi aici în mănăstire pe surorile care sunt medici că vor să-l ajute pe cel bolnav mai mult cu ştiinţa decât cu încrederea în Dumnezeu şi cu rugăciunea. Rugăciunea făcută din inimă le va da o diplomă medicală mai înaltă” [13; 242-243].

Dar oare câţi doctori se gândesc să obţină aceas­tă diplomă mai înaltă şi să îmbine cunoştinţele lor cu lucrarea rugăciunii? Cei mai mulţi sunt avantajaţi de poziţia de mântuitori pe care le-o acordă bol­navii puţin sau deloc credincioşi şi, în loc să se sme­rească şi să ceară sprijin dumnezeiesc, îşi pun nă­dejdea în propriile puteri.

Origen scrie următoarele: „Cei îmbrăcaţi cu evla­via îi folosesc pe doctori socotindu-i ca slujitori ai lui Dumnezeu, ştiind că El este Cel ce a dat oamenilor ştiinţa medicală şi că tot El este Cel ce a făcut să crească plantele pe pământ şi a pus în el şi ce­lelalte substanţe medicinale. Ei ştiu că meş­te­şu­gul doctorului nu are eficienţă fără voia lui Dum­ne­zeu”. Tot el constata că „medicina este folositoare şi necesară neamului omenesc” [8; 108]2.

Sfântul Varsanufie cel Mare învăţa acelaşi lucru: „În numele Domnului ne încredinţăm noi medi­ci­lor, crezând că El ne va da vindecarea prin ei” [8; 120]. „Cel ce se foloseşte de medicină, trebuie să se folosească în numele lui Dumnezeu şi El îi va aju­ta” [8; 121], scria sfântul, vrând să arate că este gre­şită separarea lucrării medicului de lucrarea dum­nezeiască. Iată că poziţia sa nu era o poziţie ri­gi­dă, de respingere a tratamentului medical. El, care a spus că cel mai desăvârşit lasă totul în sea­ma lui Dumnezeu, în timp ce cel mai slab aleargă la doctor, spune şi că Dumnezeu dă vindecare prin doctori. Când spune ne încredinţăm medicilor în numele Domnului nu lasă să se înţeleagă că ar fi ceva greşit sau nepotrivit în asta. Toate cele ce se fac în numele Domnului sunt binecuvântate. (Să luăm aminte: nici un păcat, oricât de mic ar fi sau ar părea, nu poate fi făcut în numele Domnului.)

Sfântul Diadoh al Foticeii scrie că „nimic nu te îndeamnă să chemi doctorul la vreme de boală” [8; 108]. Teodoret de Cir observă că „cei care suferă atacurile bolii au obiceiul de a-i chema în ajutor pe doctori şi [fac] din armele ştiinţei ajutoarele lor contra bolii” [8; 109]. Sfântul Isaac Sirul le spune bolnavilor că „cel ce este bolnav şi îşi cunoaşte boa­la trebuie să ceară tămăduire” [8; 81]. Teofan Ză­vorâtul îi îndeamnă: „Cereţi ajutorul doctorului, dar totodată mai vârtos rugaţi pe Domnul şi pe sfin­ţii Lui să-i dea înţelepciune doctorului” [21; 36]. (Sfântul Nil Sinaitul scrie: „În boală, înainte de a apela la doctori şi la medicamente, foloseşte-te de ru­găciuni” [28; 143]. Iar Sfântul Vasile cel Mare spu­ne că „aşa cum nu trebuie să ocolim cu totul is­cusinţa doctoricească, la fel nu e bine să ne punem toată nădejdea în ea.” [15; 118]. Mai mult încă, Sfântul Varsanufie scrie că nici chiar doctorul nu poate face ceva fără Dumnezeu [8; 121].

Raportată la punctul de vedere ortodox prezentat în acest mănunchi de citate, atitudinea celor care din mândrie refuză ajutorul medical – motivând că sunt prea credincioşi şi că se lasă în întregime în mâna lui Dumnezeu – apare ca o atitudine sectară.

Chiar dacă şi în zilele noastre mai trăiesc câţiva părinţi sau creştini care preferă să rabde boala în loc să ceară ajutorul medicului, ei rabdă cu smerenie, rabdă pentru că vor ca prin suferinţă să îşi curăţească păcatele. Cazurile lor sunt rare. Ei sunt ex­cepţii care confirmă regula că bolnavul trebuie să cea­ră ajutorul medicului, despre care Sfânta Scrip­tură, prin Isus Sirah, ne spune „că şi el se va ruga Domnului, ca să dea odihnă şi sănătate spre viaţă” (Is. Sirah 38, 14).

Ştiu totuşi că la cuvintele mele se pot aduce ar­gu­mente contrare. Atât din unele scrieri ale Sfin­ţi­lor Părinţi cât şi din Vieţile Sfinţilor.

„Preotul Vasile Sustin povesteşte cum, atunci când era încă tânăr, tatăl lui s-a îmbolnăvit grav de cancer la laringe. Profesorul Simanovschi a afirmat că bolnavul mai avea de trăit doar zece zile.

Părintele Ioan se afla atunci în Kronstadt. I-au trimis o telegramă. În cinci zile a venit.

– De ce nu m-aţi anunţat că s-a îmbolnăvit aşa de grav? Aş fi adus cu mine Sfânta Împărtăşanie.

Şi, întorcându-se spre bolnav, a întrebat:

– Crezi că prin puterea lui Hristos pot să te ajut?

Acela a făcut semn că da. Atunci omul lui Dum­nezeu a suflat în gura lui de trei ori, făcând semnul crucii. Apoi a lovit cu mâna măsuţa pe care avea medicamentele şi a spus:

– Aruncaţi astea. Nu sunt de nici un folos. Vino, dar, la Kronstadt să te împărtăşesc cu nemuritoa­rele Taine. O să te aştept.

Când a aflat doctorul, a spus că bolnavul va muri pe drum. Acela, însă, s-a dus la Kronstadt, unde sfân­tul l-a împărtăşit. A rămas acolo două zile. Toa­te rănile i s-au închis şi numai vocea lui era încă slăbită.

Când tânărul s-a întors acasă, doctorul a rămas ui­mit. Acesta a mărturisit în faţa tuturor că este ceva nemaivăzut. Este o minune. Tatăl preotului a trăit încă 25 de ani” [29; 112-113].

Nu răstoarnă o astfel de întâmplare toată teoria pe care am încercat să o prezint până acum?

Iată că Sfântul Ioan a spus clar că medicamen­tele nu sunt de nici un folos.

Am reprodus această minune (care vine în spri­jinul cuvintelor Sfântului Partenie) tocmai pentru că unii creştini fac greşeala de a înţelege în spirit sectant atât unele minuni cât şi unele învăţături ale sfinţilor Bisericii. Este o greşeală să ne formăm puncte de vedere pornind de la excepţii, de la si­tua­ţii rare. Sfântul Ioan nu a propovăduit înlocuirea me­dicamentelor cu Medicamentul cel mai de preţ, Sfânta Împărtăşanie. Faptul că într-una sau mai mul­te situaţii a cerut bolnavului să renunţe la me­di­camente nu trebuie generalizat. Este adevărat că le recomanda bolnavilor să se împărtăşească mai des, dar primirea Sfintei Împărtăşanii nu exclude ţinerea tratamentului cu medicamente.

Şi în privinţa înţelegerii din perspectivă creştină a rostului medicilor şi medicamentelor, ca şi în pri­vinţa înţelegerii oricărei învăţături creştine, oame­nii nu trebuie să îşi alcătuiască un sistem propriu folosindu-se de cubuleţele pe care le-au dobândit citind câteva cărţi. Oamenii trebuie să caute să afle învăţătura Bisericii despre problema respectivă. Nu­mai aşa vor fi feriţi de riscul de a înţelege greşit ade­vărul. (Fac o paranteză: am auzit mai mulţi creş­tini regretând faptul că încercând să îşi explice anu­mite lucruri au născocit tot felul de teorii pse­u­do-duhovniceşti de care mai apoi s-au lepădat – cu toate că aceste teorii includ învăţături bisericeşti sau întâmplări din Vieţile Sfinţilor. Dar nu am auzit nici un creştin regretând faptul că şi-a însuşit o anu­mită învăţătură a Bisericii…).

Minunea pe care a săvârşit-o Sfântul Ioan ne arată tuturor cât de folositoare este împărtăşirea cu Sfintele Taine. În momentul în care încercăm însă să generalizăm sfatul dat de către sfânt unui anumit bolnav şi la un anumit moment, putem cădea într-o anumită formă de înşelare (oricum, Sfântul Ioan nu îi spusese să renunţe pentru totdeauna la orice fel de medicamente, ci îi spusese că – în cazul respectiv – la boala sa, medicamentele nu erau de nici un folos; nuanţa aceasta scapă celor care se pripesc să îşi întocmească propriile teorii despre boală şi doc­tori. Aceste teorii, chiar dacă sunt interesante, se îndepărtează de adevăr).

Nu trebuie nici să trecem cu vederea faptul că unii, plini de slavă deşartă, s-au crezut la măsura la care pot răbda chinurile bolii, nădăjduind că Dum­ne­zeu îi va tămădui în chip minunat, şi nu au cerut ajutorul medicului decât prea târziu. Au regretat amarnic greşeala, dar nu au putut-o îndrepta. Ne­vo­in­ţa purtării bolii fără a cere ajutorul medicilor nu poate fi purtată de oricine. Tot aşa cum nici ne­vo­inţa stâlpniciei nu poate fi purtată de oricine. Tot aşa cum nici nevoinţa nebuniei pentru Hristos nu poate fi purtată de oricine. Tot aşa cum nici ne­vo­in­ţa pustniciei nu poate fi purtată de oricine.

Dumnezeu ştie exact care este măsura noastră, care sunt puterile noastre. Şi crucea pe care o avem de purtat este cea mai potrivită pentru mântuirea noas­tră. Dacă vom încerca să facem acte gratuite de vitejie, citind fără discernământ Vieţile Sfinţilor sau alte cărţi duhovniceşti şi încercând să urmăm me­ca­nic cele citite, nu vom avea plată de la Dumnezeu.

Ar mai fi multe de spus… (De exemplu, faptul că bolnavii care refuză să meargă la doctor, fiind scârbiţi de neseriozitatea unor doctori, sau de lă­co­mia altora, păcătuiesc împotriva propriei sănătăţi. Chiar dacă sunt şi doctori nepricepuţi, chiar dacă sunt şi doctori care dacă nu primesc zeciuiala nici nu se uită la pacienţi, totuşi nu este bine să ne ba­tem joc de sănătatea noastră. Aceasta nu este o jertfă, ci este o formă de deznădejde. Lacomi sau nu, inimoşi sau nu, totuşi doctorii sunt lăsaţi de Dum­nezeu ca să ne tămăduiască.)

Închei repetând ideea că nu trebuie să căutăm noi durerile crâncene ale bolii. Dacă Dumnezeu vede că sufletul cuiva este pregătit pentru o astfel de mucenicie, va rândui El însuşi ca acela să poarte o astfel de cruce. Şi, cu toate tratamentele doctorilor, cu toate medicamentele, durerea va rămâne de nesuportat. Dacă răbdarea unei asemenea dureri, în faţa căreia doctorii se arată neputincioşi, este cu adevărat aducătoare de cunună, răbdarea unor dureri care se datorează încăpăţânării unui bolnav care nu merge la doctor din mândrie rămâne fără roade. Suferinţa răbdată nu are finalitate, nu are efect. Este pur şi simplu o sinucidere în miniatură. Şi răsplata va fi pe măsură….

Apusul cancerului3

Îmi aduc aminte cât se poate de clar: eram în­tr-un părculeţ, aproape de blocul în care locuiam. Un alt băiat, care practica judo, făcea pe grozavul că mă va bate măr. Fiind mândru şi orgolios, l-am pro­vocat la bătaie. Şi s-a încins o bătaie aprigă, la vi­zionarea căreia s-au strâns şi alţi copii de pe stradă.

Deşi eram slab, totuşi făcusem şi eu sport de performanţă – înot – şi în braţe aveam o oarecare putere. L-am imobilizat pe duşman şi am dat cu el de pământ. Când am atins solul, am simţit o durere groaznică în cot. Nu fusesem atent: mâna mea dreaptă (cu care îl ţineam după gât ca să amortizeze că­derea) intrase într-o mică groapă pe care nu o vă­zusem la timp. Şi datorită greutăţii adversarului mâna s-a rupt.

M-am ridicat în picioare, dar mâna nu o mai puteam mişca. Îmi atârna în jos, din cot. Am în­ce­put să urlu nu atât de durere, cât de frică: îmi era teamă că nu îmi voi mai putea mişca mâna niciodată. Doctorul m-a liniştit, spunându-mi că după ce o scot din ghips totul va fi bine. În ziua în care tre­bu­ia să mi se scoată ghipsul nu am mai avut răb­da­re să mă duc iar la spital. Am luat o foarfece mare şi mi-am tăiat singur ghipsul. Dar, …

Jale: mâna mea dreaptă nu se mişca decât foarte puţin. Era aproape paralizată.

M-am dus cu mama repede la spital. Doctorul mi-a spus că s-ar putea să am nevoie de operaţie. Am fost la mai mulţi doctori, care mi-au spus că nici prin operaţie nu mi se va reface mâna. Toţi erau sceptici. Am făcut un tratament foarte dureros: o doctoriţă îmi întindea mâna cu forţa, iar pe mine mă durea ca şi cum aş fi încercat să întind o mână sănătoasă la un unghi mai mare de 180o – ceea ce este imposibil. După şedinţe extrem de dureroase, la un moment dat un alt doctor mi-a spus că tratamentul pe care îl făceam nu numai că nu-mi era de folos, ba chiar îmi făcea rău.

Mama a hotărât să renunţ la tratament, deşi nu se întrevedea nici o altă posibilitate de vindecare. Pen­tru mine era foarte greu de suportat acest handicap: mi se părea că oamenii râdeau pe mine pe stra­dă (mergeam cu mâna închisă la un unghi de 30o – şi handicapul sărea în ochi).

Când nu mai întrevedeam nici o scăpare – obiş­nu­indu-mă cu ideea că cea mai mare victorie ar fi să întind mâna măcar la 90o – am ajuns la un doctor specialist în masaje. Maseur-ul era aproape orb, dar avea foarte dezvoltat simţ al pipăitului. După ce a pus mâna pe cotul meu, a palpat cât a palpat, şi a spus că îmi poate fi de ajutor. Într-adevăr, în vreo do­uă săptămâni deschiderea mâinii câştigase aproa­pe 60o.

Mama a învăţat şi ea să îmi facă masaj. Îmi amin­tesc că, la un moment dat, fiind într-o tabără cu elevii ei, în timp ce îmi făcea masaj mi-au dat la­c­rimile: ceilalţi copii se jucau în jurul cabanei, iar eu stăteam în cameră. Mama a început şi ea să lă­cri­meze; suferea foarte mult văzându-mă aşa. Ma­sa­jul nu dura mult, dar conştientizarea faptului că eu nu eram întreg ca ceilalţi m-a aruncat în dez­nă­dejde. Văzându-mă că plâng, au început să plângă şi alţi copii – unul că era orfan de tată, altul că îi murise un frate, altul cine ştie de ce. La un moment dat plângeau aproape toţi copii care se aflau în cameră.

Când i-am văzut, situaţia mi s-a părut ridicolă – nu îmi imaginasem că plânsul poate fi atât de mo­lip­sitor. Şi mi-a venit să râd: văzându-i pe alţii cum plâng, problema mea nu mi s-a mai părut atât de apăsătoare. Deşi nu îmi imaginam că mâna mea se va reface complet, am luat hotărârea să fiu tare şi să nu mă mai las biruit de tristeţe.

M-am apucat de baschet de performanţă, şi eram destul de bun. Fiind stângaci, nu era chiar atât de gravă defecţiunea pe care o aveam la cotul drept – puteam dribla sau arunca la coş fără probleme. De la baschet, şi mai ales de la exerciţiile repetate pe care le făceam la bara din faţa blocului, mâna s-a re­făcut complet. Nu am revenit la nici unul dintre doctorii care îmi spuseseră că nu am şanse de re­fa­cere, dar dacă vreunul dintre ei m-ar vedea cred că s-ar mira. (Asta în cazul în care şi-ar mai aduce amin­te de mine după atâţia ani, ceea ce e puţin probabil.)

De ce am povestit această întâmplare din copi­lă­ria mea? Pentru că vreau să scriu câteva rânduri despre cei care suferă de boli considerate incura­bile. De unele forme de cancer, S.I.D.A, sau alte boli care fac mii de victime. Deşi e greu să scrii de­spre aşa ceva fără să treci printr-o astfel de boală, totuşi mica mea păţanie cu mâna m-a făcut să mă aflu în situaţia celui care se gândeşte că niciodată nu va mai fi întreg. Copil fiind, îmi era foarte greu să mă gândesc că voi fi toată viaţa handicapat.

Nu e boala, sau suferinţa trupească, o cruce? Ba da. Dar întrucât crescusem departe de Biserică, în­tru­cât părinţii mei nu m-au povăţuit pe drumul cre­dinţei, nu puteam înţelege rostul suferinţei mele. Şi poate că nici dacă aş fi fost credincios încă din co­pilărie nu mi-ar fi fost foarte uşor: cum să înţeleagă un copil că, brusc, nu mai e ca ceilalţi? Îmi dau sea­ma că m-ar fi întărit credinţa în Dumnezeu, dar e puţin probabil ca, la o vârstă atât de fragedă, să fi în­ţeles rostul bolii. (Nu îl înţeleg oameni în toată fi­rea, aşa că nu e de mirare că nu l-ar fi înţeles un copil.)

Aş vrea să menţionez acum câteva din atitudi­nile pe care oamenii le au faţă de bolile considerate de ne­vindecat, de bolile incurabile: e vorba de dez­nă­dej­de, de indiferenţă, de răbdare susţinută de încre­de­rea că Dum­nezeu a trimis această cruce spre fo­lo­sul duhovnicesc al bolnavului şi de răbdare sus­ţinută de nădejdea că Dumnezeul cel Atot­pu­ter­nic poate vin­deca orice boală şi neputinţă. Nu e greu de observat că primele două atitudini sunt dis­tru­gătoare pentru suflet, iar celelalte două sunt folositoare.

Nu este greu de observat nici faptul că primele două atitudini sunt mult mai răspândite decât ce­le­lal­te. Într-o lume care Îl izgoneşte pe Dumnezeu, într-o lume care nici măcar nu se mai osteneşte să afirme că „Dumnezeu a murit!”, ci care pur şi sim­plu face abstracţie de existenţa sau non-existenţa Sa, omul şi-a făcut din trup un idol. Este de ajuns să mergem pe stradă şi să ne uităm la câteva reclame – în forme diferite vom regăsi aceeaşi idolatrizare a plăcerilor trupeşti. Nu e de mirare că omul care se îm­bolnăveşte de o boală incurabilă cade în dez­nă­dej­de. Este ceva firesc; deznădejdea este rodul filo­sofiei de viaţă pe care a ales-o.

Despre cât de greu este păcatul deznădejdii Sfân­tul Filaret al Moscovei spunea că „a te dez­nă­dăj­dui însemnează să-ţi răpeşti  singur de la tine mila lui Dumnezeu, pe care Domnul e gata s-o dea în fiecare minut”. [28; 288] Şi tot el dădea o defi­ni­ţie foarte potrivită a acestui păcat: „Deznădejdea este iadul în suflet înainte de a doborî sufletul în iad”. [28; 288]

Avva Isaia îl sfătuieşte pe bolnav: „dacă te mo­lip­seşti de vreo boală nu te deznădăjdui şi nu te îm­pu­ţina cu duhul; ci mulţumeşte-i lui Dumnezeu, că El se îngrijeşte ca să-ţi procure prin această boală un bine.” [28;143].

Cealaltă atitudine negativă, indiferenţa, exprimă supunerea faţă de capriciile destinului. Omul ne­cre­dincios îşi dă seama de neputinţele sale, se simte stri­vit de destin şi îşi dă seama că are de ales între a se resemna şi a-şi pierde minţile. Durerea îl pietrifică, îl dezumanizează, îl face insensibil la viaţă. Bolnavul trăieşte, dar viaţa sa pierde trăsăturile vie­ţii umane, asemănându-se mai degrabă func­ţionării unui robot care răspunde la comenzile pe care le primeşte.

(Poate că este potrivit să fac măcar o scurtă re­fe­ri­re aici la frica pe care o simte bolnavul necredincios faţă de ziua de mâine, faţă de surprizele pe care i le rezervă viitorul: pentru el, viaţa este hao­ti­că, totul este întâmplător. Dacă lumea nu L-ar avea pe Dumnezeu drept Creator şi Proniator, o astfel de spaimă ar fi generalizată. Dar creştinii, care ştiu că sunt fii ai lui Dumnezeu, ştiu că Acesta le poartă de grijă. Pentru ei, ziua de mâine este o zi în care Dum­nezeu le va purta de grijă aşa cum le-a purtat şi în cea de astăzi.)

Prin aceste două atitudini provocate de boală – dez­nădejdea şi indiferenţa faţă de viitor –  omul pregustă moartea, şi încă moartea duhovnicească, mult mai gravă decât moartea trupească pe care o pregustă prin boala sa. Omul necredincios se află într-un spaţiu închis, nu are sau mai degrabă nu vede nici o ieşire. Şi, câtă vreme nu va alerga la Dum­nezeu, nimeni nu va fi în stare să îi ofere un leac pentru sufletul său.

Ştiu o femeie care a cunoscut această ispită a dez­nădejdii duse la limită. Cu câţiva ani înainte de a muri a făcut cancer la sân. S-a operat, dar de can­cer nu a scăpat. În cele din urmă a făcut cancer ma­lign generalizat. Despre suferinţele ei nu a mai ştiut nimeni din familia sa. Nu a vrut să le spună celorlalţi, ca să nu cadă şi ei în deznădejde. Dar nici ea nu a rezistat la o asemenea presiune, ba chiar a ajuns să cedeze psihic. În cele din urmă, s-a sinu­cis. Copiii ei erau elevi la şcoala generală. Moartea mamei lor a căzut ca un trăznet peste ei.

Atunci când am aflat că s-a sinucis, nu credeam în Dumnezeu şi nu ştiam cât de grav este acest pă­cat. Nu ştiam nici că sinucigaşii (cu excepţia celor care au avut probleme psihice – şi pentru asta au la judecată circumstanţe atenuante) se duc în iad. Nu dădeam vina pe această femeie, dădeam vina pe cancer. O, ce bine ar fi fost ca ea să creadă în Dum­ne­zeu şi să aibă putere să ducă crucea bolii… Dar nu a fost aşa.

Problema suferinţei adusă de bolile incurabile m-a frământat multă vreme. Abia când m-am apro­piat de biserică am înţeles că nu cancerul era de vină, ci necredinţa ei.

Nu îmi propusesem să fac referire la sinucidere. Dar, întrucât moartea acestei femei este una dintre cauzele care m-au determinat să meditez asupra bo­lilor fără leac, mi s-a părut mai normal să scriu de­spre ea decât să analizez numai situaţiile generale.

Ajuns aici, cred că ar fi bine să fac o scurtă re­fe­rire la eutanasie (prin care oamenii aflaţi în sufe­rin­ţe foarte grave le cer doctorilor să le curme viaţa).

Ce ar fi rezolvat această femeie dacă, în loc să se sinucidă, i-ar fi rugat pe doctori să îi curme viaţa?

Care este diferenţa dintre eutanasie şi sinucidere?

De fapt, eutanasia este o ramură a sinuciderii: caracteristica principală este că arma folosită este aproapele, mai precis doctorii. (Este adevărat că, acceptând să fie părtaşi la această fărădelege, aceştia poartă o parte din responsabilitate şi se aseamănă doctorilor care provoacă avorturi, care au o parte din vină. Sfântul Sinod al Bisericii Orto­do­xe din Serbia a hotărât că – pentru păcatul lor – doc­torii care fac avorturi nu se pot împărtăşi cu Sfintele Taine. Oare când va hotărî vreun sinod că nici cei care încurajează eutanasia nu pot fi îm­păr­tăşiţi?) Dar chiar dacă doctorul este folosit pe post de armă, şi chiar dacă moartea este mai puţin vio­lentă, mai puţin sângeroasă, mai puţin şocantă, si­nu­ciderea este aceeaşi.

Sfinţii Părinţi au spus clar: „sinucigaşii merg în iad”. Cei care mor prin eutanasie nu au fac excepţie de la acest neplăcut dar adevărat verdict. De ce? Pentru că se împotrivesc voii dumnezeieşti. Dacă Dumnezeu le-a dat suferinţe atât de grele, înseamnă că tocmai de ele aveau nevoie pentru păcatele lor, că acestea răbdarea acestora era singura lor şan­să de a dobândi mântuirea. Este simplu să scrii despre cei care din pricină că nu mai rabdă durerile bolii se sinucid cu ajutorul doctorilor, dar totuşi este greu ca, suferind durerile trupeşti pe care le-au răbdat ei, să rezişti ispitei de a le curma definitiv. Dar sinuciderea rămâne sinucidere, păcatul rămâne păcat (şi cei care se sinucid pleacă de la dureri mari – dar trecătoare – la dureri şi mai mari, şi veşnice)

Vrednică de plâns mi se pare situaţia celor care cer eutanasia pentru a le uşura viaţa rudelor care îi îngrijesc. Ei se simt ca nişte reziduuri, şi s-au sătu­rat să împovăreze vieţile celorlalţi. Numai că, si­nu­ci­gându-se, nici lor nu îşi fac bine şi nici pe ceilalţi nu îi ajută. Pentru că prin ei Dumnezeu le dădea celorlalţi ocazia de a dobândi veşnice cununi…

„Cancer, cancer, cancer… Există vreun leac pen­tru cancer?” Mulţi oameni şi-au pus această întrebare.

În loc să răspund la ea, voi reproduce relatarea unei vindecări de cancer pe care a săvârşit-o Sfân­tul Ierarh Partenie din Lampsakos. Am citit multe mi­nuni de-a lungul timpului, dar nici una nu mi s-a părut mai reprezentativă decât aceasta pentru mo­dul în care creştinii ar trebui să poarte crucea bolii.

Textul este destul de lung, dar elementele care la o citire superficială par de amănunt sunt de fapt mici piese care fac parte dintr-un mare mozaic. De aceea, în loc să reproduc doar fragmentele mai im­portante, prefer să reproduc întreaga relatare.

„Doamna M.M., de 42 de ani, profesoară la gim­naziu în suburbiile Atenei, ne-a povestit o lun­gă întâmplare emoţionantă care a dus-o până în pra­gul morţii, de unde a salvat-o Sfântul Partenie.

Doamna M., mamă a trei copii, ne-a relatat co­ple­şită toată povestea ei dureroasă, pentru că ea în­săşi şi-a cunoscut bine situaţia de la început.

Pe 4 noiembrie 1997 s-a operat la Maternitatea Mama pentru extirparea unui fibrom pe care l-a descoperit în urmă cu cinci ani la ultima ei sarcină. Îl supraveghea de atunci continuu, la fiecare şase luni, la medici, prin examinări speciale. Când a crescut mult, i s-a recomandat operaţia, pe care ea a tot amânat-o mereu, cu toate că părintele ei du­hov­nic, căruia îi vorbise nu demult despre această pro­blemă, o îndemna foarte neliniştit să se grăbească cu operaţia. Ea însă o evita cu gândul că degeaba arată duhovnicul ei atâta nelinişte, întrucât ceea ce o să i se întâmple când va intra de urgenţă la ope­raţie o să fie cel mult o hemoragie. Avea în vedere şi teoria ştiinţifică după care fibroamele sunt mici tumori benigne, pe care le au majoritatea femeilor şi statistic se transformă în tumori maligne doar în pro­cent de 1/10.000; astfel că medicii nu le consi­de­ră periculoase şi le operează numai când dau probleme femeilor. De aceea M. amâna operaţia, nedând ascultare medicilor şi duhovnicului ei, până când probleme grave au condus-o aici.

Fără să bănuiască nimic medicul ei, şi ea la fel, a intrat în spital în ziua pomenirii Sfântului Ioanichie cu rugăciunea pe buze (aşa cum a sfătuit-o duhov­nicul ei): «Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă ˚ie», ca să-l aibă de ajutor pe Sfântul Ioanichie, care se prăznuia în ziua aceea. Demn de luat în seamă este faptul că părintele du­hovnic a prevenit-o: «Veţi intra într-un tunel întu­ne­cat, dar veţi ieşi la lumină». Şi tunelul întunecat a presupus că era nedorita operaţie. A avut loc intervenţia chirurgicală care a ieşit, s-a presupus, bine, M. întorcându-se nebănuitoare peste patru zile acasă. Medicul chirurg nu a întârziat însă să-i dea telefon soţului ei la serviciu, spunându-i rezultatele proaste şi neaşteptate ale biopsiei: cancer. Iar M. trebuia să meargă de urgenţă la un medic specialist.

Vestea a căzut ca un fulger pe cerul senin. Tra­ge­dia familiei a început. Disperat, soţul ei a alergat unde a putut şi, negăsindu-l pe duhovnicul lor, s-a dus la un alt călugăr, în afara Atenei, să-i spună, să pri­mească binecuvântare, să-i dea putere nu numai să reziste, ci şi să-i comunice vestea soţiei sale. Ne­no­rocoasei sale soţii, căreia i s-a întâmplat să fie acel caz din 10.000, şi fireşte, cu atât mai nenorocos, cu cât ea s-a aflat într-una pe mâna doctorilor şi a aparatelor moderne, dar nimeni nu a priceput şi nici analizele nu au arătat nimic…

Chiar în ziua următoare, dezamăgiţi, deznădăjduiţi, văzând că toate planurile lor se prăbuşesc şi co­piii lor rămân orfani, s-au dus tăcuţi la radio­gra­fie cu unica speranţă în sfinţii lor iubiţi care, dacă voiau, puteau să-i salveze. A luat în mâinile sale iconiţe ale sfinţilor, ale Maicii Domnului şi ale pă­rinţilor din zilele noastre şi târându-şi paşii, a por­nit spre marea ei Golgotă. A făcut radiografia, iar me­dicul le-a arătat că trebuie să înceapă imediat razele, ca să ardă ceea ce rămăsese din tumoarea care se extinsese şi în bazin.

«Prin urmare, am să mor – reuşi să îngaime M. – ce să-mi mai faceţi?». În acea primă zi radiologul a încercat să o îmbărbăteze, vorbindu-le despre apa­ra­tele moderne şi despre metodele de astăzi ale me­di­cinii pe care el însuşi le-a studiat în Anglia. Vă­zând-o aşa pierdută, nefiind de acord cu nimic din acestea, i-a garantat de-acum încolo şi 30 de ani de viaţă, iar la amiază a stabilit să aibă loc aşa numita metodă de asimilare, primul mare şoc, ca să în­cea­pă imediat razele.

Doamna M. era sigură că medicii vor face tot ce le stă în putinţă, dar moartea, mai devreme sau mai târziu, va surveni, cum se întâmplă în astfel de ca­zuri, dacă Dumnezeu nu Se îndură de făptura Lui. Numai acolo era speranţa ei. Plânse, plânse cu la­crimi amare, iar imaginea mamei moarte şi mute pentru totdeauna cu cei trei copii în jurul ei şi cu cel mai mic în vârstă de numai cinci ani a sfâşiat-o adânc, a făcut-o să nu mai reziste de dureri, a cu­fun­dat-o în rugăciune zi şi noapte.

De îndată ce a aflat de starea sa, a luat legătura cu duhovnicul ei şi cu un glas ce tremura, aşa cum ne-a spus ea însăşi, i-a mărturisit: «Nu vreau să mor, nu vreau să-mi las copiii orfani, vă rog mult să ne ajutaţi». Duhovnicul a încurajat-o, spunându-i: «Nu vă temeţi, nu veţi muri, vă veţi face bine; lăsaţi pe medici să-şi facă treaba lor, iar noi o vom face pe a noastră».

Imediat a înştiinţat şi pe o rudă de-a ei, călugăr la Sfântul Munte, iar acesta se puse pe rugăciuni zi şi noapte. Începu să facă slujbe, paraclise la Maica tu­tu­ror aghioriţilor, la Maica tuturor oamenilor, la Mai­ca Domnului, să viziteze şi alte mănăstiri de la Sfântul Munte şi să le ceară părinţilor să facă rugăciuni.

Istovitoarea metodă de asimilare a durat trei ore, iar peste două zile porniră spre spitalul Sănătatea dis de dimineaţă, pentru prima doză de raze. Doc­torul o întâlni în sala de aşteptare şi-i spuse că voia să-i spună ceva. Ce să-i mai spună, întrucât toate i le spuseseră? Avea un aer gânditor, iar ea se tul­bu­ră din nou şi-l informă pe soţul ei despre aceasta. Nu trecu mult timp şi auzi că o cheamă la megafon. Cu răsuflarea întretăiată se duseră la cabinet. Ce clipă grea era aceea! Dintre cele mai dure trăite până atunci.

Doctorul voia, înainte să înceapă tratamentul, să-i declare că situaţia ei era gravă şi că nu ştia dacă va putea să o ajute cu ceva. Ea, încă şi mai lovită, găsi puterea să protesteze şi să-i ceară socoteală: «Dar de ce în urmă cu două-trei zile mi-aţi spus alt­ceva şi acum îmi spuneţi că am să mor?». Medicul îşi înghiţi vorbele şi completă că toate acelea le spusese pentru că nu examinase bine radiografia şi rezultatele biopsiei… În cele din urmă era vorba de «sarcom» şi nu tumoare benignă şi că resturi din tumoarea de la bazin se ascundeau în puncte dificil de ajuns, unde nu puteau ajunge razele. «Şi atunci, ce facem? De ce să mai facem raze?» îngăimă ea. «N-o să vă lăsăm aşa. Vom face tot ce se poate şi v-am explicat toată situaţia, ca să o cunoaşteţi bine şi să colaboraţi cu noi. Şi mai ales… acum nimic altceva nu vă rămâne de făcut decât… să vă prin­-deţi cu mâinile de viaţă…».

Ce însemnau aceste vorbe grele despre moarte aruncate chiar în faţa bolnavei? Ca nişte lovituri de cuţit o loviră direct în inimă cuvintele lui. Ea să gă­sească singură puterea să învingă cancerul şi să tră­iască, aşa cum i-o ceruse doctorul? Era imposibil. Numai un lucru putea să o salveze: puterea Prea­bu­nului Dumnezeu şi a sfinţilor Lui. Nimeni altul…

Înştiinţară de îndată dragele lor mănăstiri pentru ru­găciune: la Sfânta Mănăstire a Cuviosului David în Evvia, la Schitul «Schimbarea la Faţă» a prea­fe­ri­citului părinte Porfirie de la Milesi, din Attica, la Sfânta Mănăstire a Sfântului Teodosie, la Sfântul Şte­fan, la Sfânta Mănăstire «Sfântul Nicolae cel Nou» la Ipsilanti din Beoţia şi la Sfânta Mănăstire Vatopedu de la Sfântul Munte. Nimeni altcineva nu a aflat nimic. Copiii şi mama ei au aflat numai că ope­raţia avea complicaţii şi dăduse în infecţie, iar viaţa ei era în pericol, de aceea au fost cerute şi ru­gă­ciunile lor. Binecuvântatele rugăciuni… sal­vea­ză nu numai o făptură a lui Dumnezeu, ci pe toată omenirea.

Ştia şi credea doamna M. în puterea rugăciunii; ştia şi credea soţul ei. De aceea, aşa cum ne-a măr­turisit, se ruga zi şi noapte cu inima zdrobită şi sim­ţea de multe ori că în acele clipe nu era singură, sim­ţea că şi alţii îşi unesc vocea spre Dumnezeu îm­preună cu a ei. Şi atunci simţea o dulce consolare şi se întărea şi spera şi putea astfel să ridice greaua ei povară; în fiecare zi, timp de 45 de zile, în afară de sâmbăta şi duminica se ducea la Sănătatea împreună cu soţul ei, de două ori pe zi, dimineaţa şi la amiază, pentru raze, pentru medicamente, pentru «otrăvuri». Lupta din greu să mănânce ca să poată lua medicamentele. Şi aştepta, şi într-una aştepta ajutorul de Sus…

Între timp, pe măsură ce zilele treceau, doctorul constată că razele nu ofereau nimic bun, astfel că re­comandă să se facă în paralel şi doze uşoare de chi­mioterapie ajutătoare, care au drept scop să scoa­tă în evidenţă celulele cancerigene, ca să fie iradiate mai uşor. Nimic însă nu se petrecea nici prin această metodă. La sfârşitul razelor, a căror număr îl crescu, a recomandat să se facă şi aşa nu­mita terapie de şoc, foarte dăunătoare, întrucât dis­tru­ge nu numai celule cancerigene, ci şi pe cele să­nă­toase din organism.

Însă Bunul Dumnezeu, sfinţii noştri cei vii, care nici o rugăciune nu lasă să se piardă, au auzit-o pe mama cea îndurerată, care îşi uni glasul cu atâţia alţii care se rugau o dată cu ea şi puse piedică ho­tă­rârii doctorului. Trimise la un moment potrivit un om al Lui, un radiolog, care colaborează cu Sănă­tatea şi care conducea atunci acolo pe o pacientă a lui pentru tratament. El era cunoscut familiei, şi de îndată ce află de starea ei, a început să se intereseze vorbind cu medicul ei curant, iar la momentul po­tri­vit a insistat mult şi a oprit terapia de şoc, propu­nând prelungirea razelor obişnuite.

În cele din urmă au încetat şi acestea pe 23 de­cem­brie 1997, în ajunul Crăciunului. Lui M. i-a fost dată o pauză, cu obligaţia de a continua a doua etapă a drumului ei spre Golgota, şi cât timp se men­ţinea în viaţă, era bine.

Aici se cuvine să menţionăm ceva interesant, un lucru care ni l-a spus: se făceau raze de către me­dici, dar în paralel se făceau tratamente şi de la bunii noştri sfinţi. În fiecare zi, încă din prima zi, făcea semnul Crucii cu ulei sfinţit de la mulţi sfinţi, pe care l-a adunat în casa ei de la diverse pelerinaje, cu ulei din candela icoanei făcătoare de minuni a Preacuratei de la Mănăstirea Vatopedu (care are darul să vindece cancerul şi nenumăraţi bolnavi de cancer s-au tămăduit până acum după rugăciuni care s-au rostit în faţa icoanei ei, aşa cum s-au rostit şi pentru M.), precum şi ulei sfinţit de la icoana «Axion Estin» (Cuvine-se cu adevărat) şi ulei de la Sfântul Maslu care s-a făcut acasă la ea şi la Sfântul Munte pentru ea. Cu unul din aceste uleiuri, care pro­venea din candela Sfântului Arsenie din Capa­docia şi candela care arde la mormântul preafericitului părinte Paisie Aghioritul, s-a petrecut ceva cu totul demn de admiraţie.

Aşa cum ne-a spus, în timp ce făcea semnul Cru­cii cu toate acestea, separat de fiecare dată, spunea şi troparul Sfântului respectiv, rugându-l să o ajute. Aşa a făcut şi cu ultimul pe care l-am pomenit mai sus, numai că zilele treceau şi uleiul se termina, încât le spunea zilnic sfinţilor păsul ei: «Nu vă este milă deloc? Nu veniţi să mă ajutaţi? Tu, Sfinte Ar­se­nie, atât de milostiv cum ai fost şi nu ai lăsat nici pe musulmani, nici pe musulmane fără ajutor, când ţi-au cerut-o, pe mine de ce nu mă ajuţi? Şi sunteţi şi atât de departe. Unde să ajung eu în nordul Gre­ciei, bolnavă, să iau iarăşi binecuvântare de la voi?».

Şi ce s-a întâmplat? Când a ajuns pe la sfârşit uleiul, pe la punctul unde sticluţa avea o gradaţie din fabricaţie, încetă să se mai împuţineze, cu toate că ea a continuat să-l folosească zilnic şi încă pen­tru mult timp. Se milostiviră de ea sfinţii cei buni şi îi dăruiră puţin din uleiul lor, arătându-i că o urmă­resc cu toată atenţia în rugăciunile ei.

Aici merită să menţionăm şi altceva ce ne-a spus să consemnăm. Aproape de la început a purtat şi o panglică asupra ei, şi nu a scos-o decât numai în ul­ti­ma vreme, când a constatat că s-a făcut cu totul bine. Panglica provenea de la Mănăstirea Vatopedu şi era sfinţită pe Sfântul Brâu al Maicii Domnului, anume pentru naşterea de copii, dar prin care s-au tămăduit şi o mulţime de bolnavi de cancer.

Şi ce nu a făcut doamna M.? S-a prins cu totul de sfinţi (doctorul ei o sfătuise să se agaţe cu mâi­nile de viaţă…). Împreună cu duhovnicul ei înce­pu­ră să facă slujbe şi paraclise la toţi marii sfinţi în ziua lor de pomenire, în toate sărbătorile închinate Domnului şi Maicii lui Dumnezeu. La fel se făcea şi la Sfântul Munte de către călugărul care îi era rudă. Împreună cu soţul ei nu înceta să urmărească zil­nic din Ceaslov şi din Minei pe care sfânt îl săr­bă­torea Biserica noastră şi să se roage lui, citind tro­pare din slujba acestuia. De asemenea, aproape zilnic citeau din Sfânta Scriptură, făceau Paraclisul Maicii Domnului, precum şi Paraclisele sfinţilor lor dragi.

Pe drum spre spital, de două ori pe zi, spuneau Acatistul Maicii Domnului şi troparele tuturor sfin­ţi­lor lor îndrăgiţi. Ea însăşi continua chemarea lor şi în sala unde făcea razele.

Cum ne-a spus, acolo înăuntru îl chema în spe­cial pe preacuviosul părinte Porfirie, pe care l-a cu­nos­cut, şi-l îndrăgea îndeosebi, amintindu-şi cât vor­bea cu oamenii şi despre sănătatea trupească, ca să se îndepărteze de orice sursă de îmbolnăvire. Şi acum, cum de nu se îndura de ea, care făcea o doză aşa de mare de raze? Îi cerea şi soţului să se roage mereu în sala de aşteptare, deşi nu era nevoie să îi ceară să o facă. Familia cinsteşte îndeosebi Sfânta Mă­năstire a Cuviosului David, precum şi pe prea­fe­ricitul părinte Iacov, pe care de asemenea l-au chemat în ajutor de multe ori.

Deci, Dumnezeu auzea toate aceste rugăciuni şi paraclise, chiar dacă o lăsa pe M. să se vadă neajutorată. Când să creadă ea în ajutorul Lui şi când să dispere? Când durerea trupească şi sufletească era într-atât de puternică încât nu o mai suporta, voia să fugă, să plece departe şi să strige din răsputeri, ca să scoată dinlăuntrul ei strigătul de durere pe care îl înăbuşea şi-l îneca în ea, pentru că avea trei copii şi cel mai mare, la cei 18 ani ai lui se pre­gă­tea, aflându-se în anul trei de liceu, să dea în iunie examen la facultate…

Atunci nu-i mai rămânea nimic altceva decât să plângă, să plângă fără încetare, în ascuns de copiii ei, pe cât era cu putinţă. Cel mai mic copil o des­co­perea, pentru că încă nu mergea la şcoală şi era aşa de aproape de ea că petrecea aproape toată ziua la căpătâiul ei. Ea îl îndepărta, ca să nu sufere împreună cu ea, dar el rareori pleca. Se ruga împreună cu ea, cu ea învăţa troparele sfinţilor şi le spunea, ru­gân­du-i la sfârşit cu cuvintele sale nevinovate, îm­preună cu ea făcea Paraclisul Maicii Domnului. Şi cel mai de admirat lucru era că o sprijinea şi o alina cu vorbe care de multe ori o lăsau mută de uimire, pentru că erau aceleaşi pe care i le spunea du­hov­nicul ei (şi aceasta se petrecea fără ca cineva să-i fi spus ceva).

Este ceea ce se spune de multe ori: Dumnezeu luminează pe micile fiinţe nevinovate şi vorbeşte prin gura lor. Îndeosebi îi spunea: «Nu plânge, mă­mică, nu te supăra. Nu crezi că ai să te faci bine? Toţi îţi spun: ai să te faci bine şi chiar la o mare sărbătoare. Ştii care? Hai să-ţi spun la ureche: de Crăciun!…». Şi pe ea o apuca şi mai tare plânsul, şi vorbele lui le schimba în rugăciune: Îi ruga pe Dum­nezeu şi pe Maica Domnului, dacă nu le este milă de ea, să se îndure de copilul ei nevinovat. Oda­tă i-a vorbit, fără ca vreodată să fi auzit ceva despre cancer: «Ştiu, mămică, ce ai: ai cancer…», iar ea încremeni şi începu să-i spună că ce vorbe erau astea care-i scăpaseră din gură, la care el adă­u­gă: «Nu te teme însă. Acum a mai rămas puţin, în­cât totul este un nimic. O să dispară, ai să te faci grab­nic sănătoasă». Cuvinte de necrezut, dar adevărate.

Cu acestea luară sfârşit şi razele, cum am spus, la 23 decembrie şi M. a făcut sărbătorile cu rudele prietenii ca în fiecare an, fără să înţeleagă nimeni ce se ascunde după zâmbetul ei. Şi a adăugat: «V-am spus greşit şi, ca în fiecare an, pentru că există o diferenţă esenţială pentru mine, sărbătorile au luat un sens cu totul diferit. Au prins viaţă cu­vintele Evangheliei, au prins viaţă magii, păstorii, Maica Domnului cu Pruncul Cel Sfânt în braţe, iar eu îngenuncheată, cu inima zdrobită, mă rugam fierbinte să mă fac bine, dându-i drept dar promisiunea să lupt să mă fac mai bună. Şi cuvintele Evan­gheliei prindeau viaţă pentru mine când citeam din Sfânta Scriptură, prindeau viaţă în fiecare duminică la biserică. Cădeam, în gând, la picioarele Dom­nu­lui nostru dimpreună cu femeia cu scurgere de sânge, cu sutaşul, cu paraliticul şi cu toţi câţi i-a vin­decat şi L-au rugat fierbinte, spunând: De mă voi atinge de veşmântul Tău voi fi salvat, iar eu, care mă împărtăşesc cu Trupul şi Sângele Tău, nu o să-ţi fie milă de mine?».

Şi era sigură că se va face bine, dar când şi cum? Şi tot aştepta şi credea că se vor opri acolo chi­nurile ei, că n-o va lăsa Domnul să continue să facă chimioterapia atât de dăunătoare. Medicul ei curant radiolog a trimis-o să continue chimioterapia şi încă cu dozele cele mai tari care există, în­tru­cât el însuşi a văzut că nu reuşise aproape nimic în privinţa rămăşiţelor de cancer din bazin. Şi mai erau şi micile concrescenţe de pe plămâni. Singurul lucru pe care nu-l ştia M. era faptul că boala can­ce­rului intrase în metastază probabil şi la plămâni, întrucât radiografia îi arăta plini de pete.

Deci, imediat după sărbători a făcut o nouă ra­dio­grafie pe care soţul ei o duse (ea nici nu voia să-i vadă, nici să audă de doctori) la profesorul universitar la care au fost trimişi şi care era deja informat despre evoluţia stării ei de sănătate de până atunci. A desfăşurat noua radiografie în faţa sa şi a rămas, în sensul propriu al cuvântului, cu gura căscată. Ce era ceea ce vedea? Nu vorbea, rămase uimit, plin de nedumerire. În cele din urmă a articulat: «Nu se poate! Cum s-a întâmplat aceasta? Noi nu am făcut nimic pentru chisturile de pe plămâni. Cum s-au şters aşa deodată? Asta nu s-a pomenit; este de necrezut». Vorbea singur, numai cât nu a pro­nun­ţat cuvântul «minune», dar l-a descris prin cu­vintele sale.

Fără speranţe, pe neaşteptate, fără ca doctorii să facă ceva pentru tratarea plămânilor, aceştia au rămas curaţi, numai o umbră pe abdomen a mai ră­mas, iar aceasta după părerea lui, putea să nu fie alt­ceva decât un rest de cancer atins de raze. Dar care raze? Radiologul însuşi, în urmă cu câteva zile, opinase că din păcate nu reuşise să rezolve aproape nimic…

Din clipa aceea medicul patolog a început să se îndoiască – să facă sau să nu mai facă chimiotera­pie? Nu, fireşte, să facă încă din cele mai tari doze. În sfârşit, după o întârziere de multe zile de gân­di­re, a stabilit data primei doze de tratament.

În ciuda întorsăturii mulţumitoare pe care o lua­se­ră lucrurile, doamna M. s-a dus la 4 februarie 1998 cu jale pe buze şi cu jale în suflet: «Nici aici nu va interveni Maica Domnului, nu vor da ajutor bunii ei sfinţi?».

Rugăciunile şi Paraclisele continuară, speranţa nu lipsea. La 6 februarie, în ajunul pomenirii Sfân­tului Partenie, duhovnicul lor a venit iar acasă la ei ca să facă, precum le-a spus, Paraclisul sfântului cu dar deosebit.

N-au înţeles nimic, pentru că nici numele Sfân­tului Partenie nu-l ştiau, nici nu auziseră vreodată sau citiseră despre el. S-a făcut Paraclisul. La sfâr­şit l-au văzut pe duhovnicul lor strălucind de bucu­rie şi spunându-le: «De-acum l-am găsit pe sfântul care o să ne facă sănătoşi. Este Sfântul Partenie». Sigur că avea vreun semn de la sfânt, întrucât niciodată până atunci, de când făcea atâtea Paraclise, nu le spusese aşa ceva. Numai acel nedefinit la înce­put: «Ai să te faci bine», care a susţinut-o pe M. în toate acele luni nesfârşite.

În seara aceea citiră cu toţii Viaţa Episcopului din Lampsakos din Marele Sinaxar şi au fost uimiţi de admiraţie. În ziua următoare, urcară la Fundaţia Lyrios, după ce duhovnicul lor i-a informat că exis­tă acolo o bisericuţă în cinstea Sfântului Partenie. Era hramul bisericii şi toată familia s-a rugat fier­binte, cutremurată de cunoştinţa cu acest sfânt ne­cu­noscut până atunci pentru ea. La «Satul de copii» au cunoscut şi oameni pe Sfântul Partenie care îi vindecase de cancer. Au rugat şi acolo pe maicile de la «Sfânta Treime», care-i deservesc pe copiii or­fani, să le facă o rugăciune şi au plecat de acolo întăriţi.

Nu s-a întâmplat însă numai aceasta cu Sfântul Partenie. În dimineaţa aceleiaşi zile, în ajunul pomenirii Sfântului Partenie, soţul lui M., care de când se îmbolnăvise ea, nu deschisese radioul ni­ciodată, pe când se găsea în maşină, la un moment dat, ca şi cum l-ar fi împins ceva, l-a deschis. Şi ce a auzit? Pe stareţa de la Sfânta Mănăstire Makri­mal­lis vorbind despre sfânt şi despre Capul lui fă­că­tor de minuni, însă nu a apucat să audă unde se afla exact, numai că se găseşte la Psahna. Poate ci­ne­va să spună că toate acestea ce se petreceau erau întâmplătoare? Imposibil! Era clar ca lumina ochi­lor: Dumnezeu a ascultat rugăciunile atâtor oa­meni, a ascultat mijlocirile sfinţilor şi a Maicii Dom­nului şi a trimis lângă ei, ca să o facă bine pe M., pe un sfânt, un sfânt cu totul necunoscut pentru familie. Iar Sfântul Partenie i-a chemat la el.

În duminica ce a urmat pomenirii lui, M. cu so­ţul ei s-au dus la Sfânta Liturghie la Sfânta Mănăs­tire Makrimallis, s-au închinat la preacinstitul Cap al sfântului cuprinşi de emoţie. L-au rugat cu lacrimi fierbinţi, au cerut maicilor din mănăstire să le facă rugăciuni, au dat şi numele lui M. să fie po­me­nit în Sfântul Altar şi au plecat.

De atunci s-au pus pe rugăciune zilnică la Sfân­tul Partenie, sfântul pe care Dumnezeu l-a trimis în calea lor. Făceau slujbe dese la bisericuţa lui de la Fundaţia Lyrios, în fiecare zi citeau Paraclisul Sfân­tului în faţa icoanei lui, la fiecare circa 15-20 de zile urcau la Makrimallis, la Psahna Evvias, ca să ia parte la slujbă duminica şi să se roage la sfânt. Au mers şi cu duhovnicul lor de două ori şi au spus Paraclisul în faţa Capului sfântului. Prima dată s-a petrecut ceva uimitor: Sfântul Partenie şi-a făcut simţită prezenţa şi harul său. Îi întâmpină, îi primi într-un mod foarte viu. De îndată ce intrară în cur­tea mănăstirii împreună cu copiii lor, nu au apucat să facă nici doi-trei paşi şi o mireasmă puternică şi uimitoare i-a cuprins. Era mireasma sfântului care se revărsase în afara bisericii şi-i umpluse de bu­cu­rie. Aceasta s-a menţinut pe toată durata paraclisului, dar şi a şederii lor acolo, chiar până la plecare, când au intrat să-şi ia rămas bun de la sfânt.

Duhovnicul lor, zâmbind cu mulţumire, a spus doamnei M., care a vorbit prima despre mireasma pe care o simţise: «Aţi văzut ce minunată a fost? Este ca şi cum sfântul ne-ar spune: Nu vă temeţi; sunt aici». Aici trebuie să menţionăm că cei doi co­pii mai mici ai familiei au continuat să simtă aceas­-tă mireasmă plăcut-mirositoare multă vreme, de fiecare dată când se închinau la Capul sfântului. Au plecat la Atena cu siguranţa că Sfântul Partenie îi va salva de la moarte sigură.

Între timp, zilele treceau şi se apropia ziua celei de-a doua doze de chimioterapie care a fost stabili­tă pentru 26 februarie, dar totodată a început şi cea­laltă dramă a lui M., aşa cum ea însăşi ne-a dez­vă­luit: „Căderea părului mă preocupa tot atât de mult ca şi moartea mea. Se poate ca aceasta să sune pu­ţin cam curios, dar pentru mine era a doua moarte”.

În ziua de pomenire a Sfintei Filoteea, comunicară duhovnicului noua problemă care apăruse. Acesta le răspunse simplu: „Nu vă supăraţi. Să ne rugăm la sfânt să nu mai cadă. În ceea ce priveşte chi­mioterapia, nu ştiu. Dacă vor continua aceste şe­dinţe de tratament, părul va continua să cadă. Poate tre­buie să le opriţi. Nu pot, însă, să vă dau acum un răs­puns. Să facem o slujbă la Sfântul Partenie şi ce-o să ne lumineze, aceea o să facem”. De altfel, de mai înainte îşi exprimase îndoiala în legătură cu chi­mio­terapia şi i-a trimis şi la doctori specialişti de-ai lui, oameni ai Bisericii, care însă, din punct de ve­de­re medical, şi-au dat cu părerea că aceasta se im­pune, întrucât probabil că şi alte celule can­ce­ri­gene au scăpat şi aveau să provoace în curând pro­bleme, în afara situaţiei cunoscute, îndoielnice, în care se afla M. Astfel că ea recurse iar la chimioterapie.

Acum însă a apărut iar dilema prin atâtea semne care arătau prezenţa Sfântului Partenie. S-a stabilit şi s-a ţinut Sfânta Liturghie în cinstea Sfântului Por­firie al Gazei, nu întâmplător. Îi rugară să-i lu­mi­neze ce să facă, pe Sfântul Partenie, dar şi pe Sfântul Porfirie al Gazei şi pe preafericitul părinte Porfirie pe care îl cinsteşte familia atât de mult şi pe care M. l-a chemat în ajutor şi era sigură de mij­lo­cirile lui. În aceeaşi zi a făcut slujbă la Sfântul Mun­te şi călugărul lor, pentru exact acelaşi scop. Iar rezultatul? Au avut aceeaşi veste şi părintele lor du­hovnic şi călugărul aghiorit: «Să lase totul în seama Sfântului Partenie şi să oprească tratamentele prescrise de medici».

(…) M. a oprit toate tratamentele şi a continuat un alt tratament, prin Sfântul Partenie. S-a prins cu totul acum de sfânt. Toate câte făcuseră mai înainte – slujbe, paraclise şi altele – continuară şi Sfântul nu le înşelă aşteptările.

În acest punct va trebui să notăm mica minune dra­gă care i s-a întâmplat pe lângă marea minune de a se face bine.

Părul continua să-i cadă mereu, dar cel mai mult, dacă nu-l deranja prea tare, rămânea pe cap şi a fost împletit făcând din el o perucă naturală, pe care a purtat-o de la mijlocul lui februarie până la jumătatea lui iunie, când a crescut părul cel nou. De necrezut şi adevărat. M. s-a rugat mult pentru asta şi a reuşit imposibilul. Mare putere are binecuvântata rugăciune, poate chiar cea mai mare. Învinge şi legile naturale, mută şi munţii din loc, aşa cum ne-a învăţat Domnul nostru.

Au trecut multe luni, mai mult decât un an, de când a oprit chimioterapia, dar agonia ei nu a înce­tat. În tot acest timp avea mereu alte şi alte pro­ble­me. Când hemoragii, când dureri puternice care nu o lăsau în pace. Şi erau clipe când se îndoia şi se în­tre­ba dacă nu cumva a greşit, dacă nu cumva tre­bu­ia să meargă iar la medici, pentru că se temea că iarăşi le bătea cancerul la uşă. Se întreba dacă nu cumva viaţa despre care citiseră în pasajele din Evanghelie era viaţa veşnică şi nu viaţa de aici de pe pământ…

O susţinea duhovnicul ei, sfătuind-o să aibă răb­dare, să nu se teamă, să nu se descurajeze acum când l-au găsit pe sfântul care o va însănătoşi. Şi făceau iarăşi slujbe la bisericuţa lui de la Lyrios, ca să-l roage cu toţii. Astfel, uneori se rugau la sfânt împreună (singuri nu s-au oprit nici măcar o zi, de când au aflat de Sfântul Partenie, să-i citească Pa­ra­clisul şi Acatistul, în faţa icoanei lui). Atunci sim­p­to­mele se micşorau sau încetau, dar iarăşi apăreau. Şi iar, plângând, îl înştiinţa cu nelinişte pe duhov­nicul ei. Erau clipe când tristeţea şi dezamăgirea dimpreună cu durerea trupească deveneau insu­por­tabile, când şi rugăciunile lor se înteţeau încă şi mai mult. Şi atunci li se făcea milă de ei bunilor lor sfinţi şi le aduceau mângâiere. Ne-a povestit astfel de situaţii emoţionante, după cum urmează:

Odată, când hemoragia a ajuns până într-atât în­cât să creadă că moartea era de-acum foarte aproa­pe, s-a dus cu soţul ei şi cu copilul mai mic la Mă­năstirea Makrimallis şi au citit Paraclisul sfântului în faţa cinstitului său Cap. M., îngenuncheată, plân­gea şi îl ruga pe sfânt cu toată puterea ei să le arate un semn că se află lângă ei, că o va ajuta să se vindece, că o va uşura de toate aceste dureri. Pe tot timpul Paraclisului a simţit ceva deosebit, ceva ce numai un creştin poate simţi. O emoţie adâncă, o căinţă intensă care o făcură să verse lacrimi fără oprire, pentru că se simţea cutremurată, ca şi cum ar fi văzut pe sfânt şezând undeva sus în picioare în faţa ei pe toată durata cât s-a făcut Paraclisul. Era o zi obişnuită, când vizitau mănăstirea şi nişte pele­rini care au trecut prin faţa ei să se închine. Nici atunci măcar nu au încetat lacrimile de căinţă, şi nici mireasma care se revărsa din Capul sfântului. Ple­cară mângâiaţi de la mănăstire şi siguri de răs­punsul sfântului lor.

Altă dată, când deznădejdea a pus stăpânire pe ei din pricina simptomelor puternice, s-au dus la Oro­pos, la chilia preafericitului părinte Porfirie, pe care atât de mult îl cinsteau cu toţii. M. în genunchi, în faţa patului lui, iar în spatele ei cei din familie care îl rugau fierbinte pe sfântul lor părinte să le dea un răspuns, să le risipească îndoiala. Atunci, o mireasmă plăcut mirositoare a umplut chilia…

A treia oară s-a rugat mult pentru acelaşi motiv la marele lor sfânt, la Sfântul Gheorghe, la vremea slujbei de duminică, pe care o urmărea într-o bise­ri­cuţă închinată sfântului. Când s-a sfârşit Li­tur­ghia, s-a oprit în faţa unei icoane vechi făcătoare de minuni a lui şi a privit-o plină de durere. Atunci a simţit o mireasmă deosebită venind din icoana sfântului pe care-l cinstea din copilărie. S-a emo­ţio­nat, i-a mulţumit şi a plecat întărită.

Mare a fost mângâierea pe care a simţit-o de la cei doi sfinţi, mare credinţa şi încrederea lor în ei, dar şi mari şi mulţi demoni au ispitit-o.

Altădată durerea din burtă a fost aşa de puterni­că încât a pus-o la pat. Era în luna lui mai şi era în zorii zilei de Sfântul Terapont. În disperarea ei a cerut soţului să îi aducă icoana acestuia şi cartea cu Paraclise, ca să se roage şi la acest mare sfânt pe ca­re-l cinsteau, întrucât cândva locuiseră în zona Zografos şi mergeau la biserica parohiei de acolo, a Sfântului Terapont (Tămăduitorul).

Soţul i-a adus ceea ce ceruse, dar ea, de durere, nu putea să citească, aşa încât a citit soţul, iar ea îl ruga pe sfânt să o uşureze de durerea groaznică, pro­miţându-i că în ziua următoare, dacă o va face să­nătoasă, se va duce cu toată familia să i se în­chi­ne şi să-i aprindă o lumânare. Şi ce s-a întâmplat? Nu au apucat să termine Paraclisul şi dintr-o dată durerea a încetat. Nu-i venea să creadă, plângea, plân­gea însă de bucurie şi emoţie, şi nu de durere. S-a ridicat în picioare, a coborât la masă şi a mân­cat cu copiii, cu toate că până atunci nici nu putea să mănânce. În ziua următoare îşi împlini fă­gă­du­in­ţa dată.

Cu adevărat, mare este taina credinţei noastre.

Ne spune în continuare doamna M.: „Sfântul Par­tenie m-a readus la viaţă. Cum să nu-i mulţumim, cum să nu-l cinstim! Împreună cu el îi sun­tem recunoscători Maicii Domnului, dragilor noştri sfinţi şi preafericiţilor părinţi ai zilelor noastre care ne-au mângâiat în clipele grele de mari ispite, dar care au şi mijlocit pentru noi la Domnul, încât El ne-a trimis pe Sfântul Partenie, acest sfânt ne­cu­nos­cut nouă, care acum a intrat în casa noastră şi a ajuns marele nostru apărător. La icoana lui alergăm în fiecare clipă grea şi-i suntem recunoscători pen­tru marele lui dar. Sănătoasă pe deplin acum, mă îngrijesc de casă şi copii, predau elevilor mei, care m-au aşteptat, am putere şi răbdare să fac multe. Dar cel mai important lucru este că trăiesc noua mea viaţă foarte diferit, mult mai frumos ca mai-nainte.

Viaţa mea duhovnicească cu un duhovnic ade­vă­rat drept îndrumător face, cu adevărat, mari mi­nuni. Suntem recunoscători, după Dumnezeu şi sfin­ţii Lui, părintelui nostru duhovnic, care a stat alături de noi şi ne-a condus pe drumul cel sigur. Supunându-ne îndrumărilor lui duhovniceşti, am ajuns să ne bucurăm astăzi de viaţă.

Mai mulţumim şi celor care s-au rugat dimpreună cu noi şi în special călugărului aghiorit care ne-a dedicat multe ore de rugăciune zilnică şi, ast­fel, cu toţii au contribuit la marea minune, văzută, dar şi în trupuri, şi în sufletele oamenilor creştini. A oamenilor care cer cu umilinţă ajutorul lui Dum­ne­zeu. A Măritului Dumnezeu cu neţărmurita Lui iu­bire şi cu mila Lui nesfârşită” [9; 108-132].

Cred că ar fi nevoie de multă imaginaţie pentru a inventa o întâmplare care să prezinte atât de bine modul în care creştinii bolnavi – şi mai ales cei care suferă de boli considerate incurabile – ar trebui să poarte crucea bolii. Şi totuşi această întâmplare este reală, şi a avut loc în Grecia zilelor noastre. M-au impresionat mai multe elemente ale acestei relatări: râvna cu care doamna M.M. se ruga, cu care dădea pomelnice pe la mănăstiri, cu care citea Vie­ţile şi troparele sfinţilor. M-a impresionat spri­ji­nul pe care i l-a oferit duhovnicul ei, şi a cărui dra­goste i-a fost cu adevărat chip al iubirii pe care ne-o poartă Părintele Ceresc; m-a impresionat şi spriji­nul pe care l-a simţit de la Cuviosul părinte Por­fi­rie, poate cel mai mare făcător de minuni din se­co­lul XX (consider că orice creştin ar trebui să ci­teas­că viaţa şi sfaturile pline de putere ale acestui vred­nic urmaş al Sfinţilor Nicolae al Mirelor Lichiei şi Spiridon al Trimitundei, marii făcători de minuni. Părintele Porfirie, poate mai mult decât orice alt părinte din veacul trecut, pare un personaj scos din Vieţile Sfinţilor care au trăit în secolul al IV-lea, secolul de aur al Ortodoxiei).

Dar cel mai tare m-a impresionat răbdarea aces­tei femei, răbdare cu adevărat mucenicească. Mai e nevoie de comentarii? Nu, nu mai este.

„Cancer, cancer, cancer… Există vreun leac pen­tru cancer?”

Răspunsul este clar: da. Un prieten al meu, con­testând ideea potrivit căreia duhovnicii iscusiţi nu sunt în stare să răspundă la toate problemele care îi frământă pe credincioşi, a spus un cuvânt care mi-a mers la inimă: „Nu au credincioşii atâtea întrebări câte răspunsuri are părintele meu…” Adică Dum­ne­zeu îl luminează pe duhovnicul iscusit să răs­pun­dă la cele mai diverse probleme pe care le ridică oamenii.

Adaptând cugetarea sa, aş putea spune că nu există atâtea boli câte leacuri are Biserica. Sau, for­mu­lând mai corect fraza, aş putea spune că nu exis­tă nici o boală care să nu poată fi tămăduită prin leacul pe care îl are Biserica.

„Există un asemenea leac miraculos? Care este?”

Este leacul pe care l-a luat femeia vindecată de Sfântul Partenie, este leacul pe care l-au luat de-a lun­gul timpului mii de oameni care au fost vindecaţi în chip minunat de Hristos, de Maica Dom­nu­lui şi de sfinţi.

„Care este leacul?”

Credinţa puternică în Dumnezeu. Credinţa care mută munţii

Diferenţa dintre bolnavul credincios şi bolnavul necredincios nu se poate măsura în cuvinte. În timp ce bolnavul necredincios este strivit de suferinţă, bol­navul credincios primeşte putere de la Dum­ne­zeu, Care vine întotdeauna în ajutorul celor care Îl cheamă.

Înainte de a reproduce relatarea minunii făcute de Sfântul Partenie am enumerat câteva din atitudi­nile pe care oamenii le au faţă de bolile incura­bile. Despre deznădejde şi despre indiferenţa faţă de viitor am vorbit deja.

Celelalte două atitudini, răbdarea în aşteptarea unei minuni şi răbdarea cu nădejdea că Dumnezeu, Cel ce a trimis suferinţa, a făcut toate cu un rost, se pot regăsi în atitudinea acestei femei. Femeie care este cu adevărat un model pentru toţi cei încercaţi de boală.

Bolnavii care au fost biruiţi de deznădejde, sau cei care au ajuns la o viaţă plată, datorată faptului că nu au ştiut să înfrunte boala, pot să se folosească de mărturia acestei femei. Pot înţelege că Dum­ne­zeul care a ajutat-o pe ea poate să îi ajute şi pe ei.

Important este să aibă tăria să recunoască faptul au nevoie de Dumnezeu, că fără El suferinţa nu poate fi răbdată. Important este să înţeleagă că nu au altă şansă decât să alerge la El. Şi, chiar dacă drumul e plin de poticniri, este singurul drum bun. Este singurul drum care ajunge la un liman. Ce­le­lalte duc în prăpastie.

Vor avea de înfruntat o sumedenie de ispite în momentul în care vor vrea să facă acest pas. Dia­volul, care îi ţinea legaţi cu puternicele lanţuri ale deznădejdii, nu vrea să îi piardă. Dar Dumnezeu este mai puternic. Îi va ajuta să treacă cu bine prin toate aceste încercări.

Nu e vina lui Dumnezeu că există cancer, că există S.I.DA. sau alte boli care aduc moartea. Nu e vina lui Dumnezeu că omul este bolnav. Dacă Adam, părintele neamului omenesc, ar fi făcut as­cul­tare de Dumnezeu, boala nu ar fi existat. Dar ea există, şi nu avem dreptul să Îl învinuim pe Dum­ne­zeu că este făcătorul ei.

Dar Hristos, Doctorul iubitor al trupurilor şi al sufletelor, îi ajută pe toţi bolnavii să ducă greaua cruce a bolii.

Şi, atunci când e cazul – adică atunci când tă­mă­duirea este spre mântuire – vine în întâmpinarea celor cărora vindecarea de bolile de nevindecat, dându-le tămăduirea aşteptată. Şi ei cunosc apusul cancerului sau al altor boli de care suferă.

Prin harul lui Dumnezeu, văd apusul bolii…

Puţin credinciosule,
pentru ce te-ai îndoit?…

Există unii oameni care, citind despre minunile pe care le săvârşesc sfinţii, rămân cu un gust amar. Cred că acele minuni au avut loc, dar li s-au întâmplat unor făpturi din alt aluat: din aluatul credinţei. „Da, sunt frumoase relatările, … ce păcat însă că noi nu ne putem învrednici să avem parte de ajut­o­rul lui Dumnezeu sau al sfinţilor… Credinţa noas­tră este prea slabă.”

Nu încerc să spun că minunile pot fi trăite de cei fără credinţă. Ci vreau să spun că cei care au atâta credinţă încât să nu se îndoiască de faptul că mi­nu­nile despre care au citit într-o carte au avut loc cu ade­vărat pot fi ei înşişi părtaşi ai unor semne ale mi­lei dumnezeieşti. Deşi ei se îndoiesc de aceasta…

Treapta pe care se află nu este deloc lipsită de importanţă în urcuşul duhovnicesc. Puţinătatea cre­dinţei trebuie conştientizată ca o neputinţă, dar nu trebuie privită ca o boală fără leac. Unii rămân o vre­me pe această treaptă, după care se scufundă. Al­ţii se roagă cu disperare ca Dumnezeu să le în­mul­ţească fărâma de credinţă pe care o au. Şi răs­punsul la această cerere nu întârzie mult.

Scriu aceste rânduri pentru cei care suspină după clipa în care vor avea mai multă credinţă.

Am cunoscut ajutorul Sfântului Nectarie de mai multe ori. Cel mai tare l-am simţit când soţia mea a născut foarte repede primul copil, după ce multă vreme îi cerusem sfântului să o ajute aşa cum le ajută pe femeile însărcinate care se roagă la sfintele sale moaşte din insula Eghina. Am scris o mărturie despre ajutorul său, mărturie inclusă în volumul Noi minuni ale Sfântului Nectarie.

Acum voi scrie despre modul în care vrăjmaşul per­verteşte evlavia faţă de un sfânt.

Când trebuia să mi se nască al doilea copil, Nec­taria, eram convins că sfântul o va ajuta pe soţie să nască la fel de uşor. Consideram că, din moment ce prin botez fata intra în rândul protejaţilor săi, era un fel de datorie a sfântului să ne ajute. Şi totuşi, naşterea Nectariei a fost dificilă. Nu a fost chemat doctorul la timp, şi soţia mea a trebuit să nască cu un rezident care se răstea la ea, să aştepte venirea medicului ei. Dar, cu toată opoziţia lui, ea a născut chiar înainte de sosirea acestuia. Pentru mine, întâmplarea a fost şocantă, căci auzeam totul şi nu puteam să o ajut. Am simţit în suflet o revoltă de ne­descris faţă de atitudinea rezidentului; dar pentru so­ţia mea acele momente au fost şi mai tensionate.

Ceea ce voi scrie mai jos se va abate de la re­la­tările standard despre cinstirea sfinţilor. De obicei, oa­menii dau mărturie despre faptul că, după rugă­ciuni fierbinţi, au primit ajutorul cerut (bineînţeles, dacă cele cerute erau de folos pentru mântuire).

Eu dau mărturie acum nu despre credinţa mea, ci despre puţinătatea credinţei mele. În loc să îmi cer­cetez conştiinţa şi să Îl rog pe Dumnezeu să îmi ierte păcatele, după evenimentul relatat mai sus m-am supărat pe Sfântul Nectarie că nu a avut mai multă grijă de soţia mea. Aveam momente în care iubirea pe care o nutream faţă de sfânt biruia su­pă­rarea, dar totuşi în inima mea se simţea un anumit ghimpe. După o vreme, supărarea a trecut, dar ghim­pele a rămas; chiar dacă se uscase. Şi a rămas mai mult de un an de zile.

Soţia mea era însărcinată cu al treilea copil. Me­morii, amintiri, … vechi de numai câteva zile.

I-a fost foarte greu cu această sarcină. Pe cât de uşor i-a fost cu primii doi copii, pe atât de greu i-a fost acum. În ultima lună de sarcină, în două nopţi a avut dureri atât de mari încât ar fi vrut să cheme Sal­varea. Deşi iniţial nu ne-am fi dorit să facă ce­za­riană, şi nici să i se provoace naşterea, totuşi soţia mea începuse să se gândească serios la aceste soluţii.

Eu eram foarte mâhnit, dar ştiam că dacă sufe­rin­ţele ei nu ar fi fost foarte mari, nu s-ar fi gândit la cezariană. De fapt, cele mai multe femei care apelează la această soluţie pentru a naşte nu fac alt­ceva decât să lepede crucea de frica durerii. Dum­ne­zeu a lăsat ca femeia să nască în dureri, pentru că durerea curăţeşte sufletul. Dacă femeia fuge de cruce, fuge şi de cunună. Şi fuge de Cel care dă­ru­ieş­te cununa, de Dumnezeu.

Pe data de 4 ianuarie 2004 am primit o relatare a unei maici care a citit cartea Noi minuni ale Sfân­tului Nectarie. A rămas impresionată de ajutorul dat de sfânt femeilor însărcinate. Când a ajuns la acatist, a început să se roage cu căldură Sfântului Nectarie să o ajute pe sora ei, care era preoteasă, să nască repede. Nu se gândea că, exact în momentul în care începuse să citească acatistul, surorii ei i se declanşase naşterea. Dar, după ce vreme de aproa­pe o oră a citit acatistul, a primit un telefon. Preo­tea­sa tocmai născuse.4

Nu am citit pe loc mărturia maicii. Eram foarte obosit şi foarte frământat din pricina suferinţei soţiei mele. Dar seara, înainte de a mă culca, am găsit timp să citesc rândurile primite. În perioada în care soţia mea avusese dureri mari am mai citit mul­te minuni făcute de sfinţi, şi unele făcute chiar de Sfântul Nectarie. Dar în acea seară am simţit cu putere să sfântul ne va ajuta. După ce ne-am făcut ru­găciunile de seară, şi ea s-a dus să se culce (ea dor­­mea cu băiatul, eu cu fetiţa care, fiind mică, se scoală des noaptea, şi soţia nu mai putea să o ia în braţe şi să o plimbe), am aprins lumânarea şi am început acatistul. Mă rugam Sfântului Nectarie să îmi ajute soţia să nască normal, fără cezariană. Şti­am că o poate ajuta. Şi, târziu în noapte, când am terminat rugăciunea, am simţit că ajutorul va veni.

Dimineaţa, soţia mea mi-a spus că dormise fără probleme, că durerile au lăsat-o. Când i-am spus că fă­­cusem acatistul, şi-a dat seama că ajutorul îi ve­nise de la Sfântul Nectarie. S-a dus la moaştele Sfân­­tului, la Radu Vodă, şi s-a rugat. S-a dus să facă pace cu sfântul.

Avem noi dreptul să ne supărăm pe sfinţi? Nu, nu avem. Dar şi eu mă supărasem că sfântul nu o ajutase la a doua naştere. Şi în loc să mă gândesc că sfântul nu avea nici o vină, mă supărasem pe el. Ar fi trebuit să mă supăr pe mine că nu m-am rugat mai mult pentru ca naşterea Nectariei să decurgă cu bine…

Am luat binecuvântare de la părintele meu şi am făcut zilnic acatistul Sfântului Nectarie: „E cel mai bun canon pe care îl poţi face ca să o ajuţi…”. Când nu aveam timp să îl fac ziua, îl făceam după rugă­ciu­nile de seară. Iar când eram frânt de oboseală şi nu aveam putere să îl fac seara în linişte, mă sculam noaptea să fac acatistul. Când eram obosit, evitam să îl fac la repezeală ca să nu îi pierd dulceaţa. De obicei îmi lua aproape o oră, pentru că reluam fie­care condac sau fiecare icos pe care îl ziceam fără luare aminte.

Pe data de 14 ianuarie am ajuns să mă rog la moaş­tele Sfântului Stelian, ocrotitorul copiilor, şi ale Sfântului Mare Mucenic Mina, care ne-a ajutat de multe ori. Noaptea următoare, la ora 5, m-a scu­lat Claudia: „Cred că o să nasc. Să mergem la ma­ter­nitate”. Începuse să aibă contracţii, dar nu puternice. Am zis o parte din acatist, după care am ple­cat la spital. Pe la ora 7 a venit şi doctorul ei, pe care îl rugasem să mă lase să asist la naştere. Vro­iam să fiu alături de ea, să o încurajez. El mi-a spus: „Dacă o să nască până la ora 8, o să te chem. Dar după 8 se aglomerează”.

Pe holul spitalului, fiind singur, am continuat să citesc Acatistul Sfântului Nectarie, acatist pe care îl începusem acasă. Când trecea vreo asistentă, îl spu­neam în gând, dar în rest îl citeam în şoaptă. O linişte deosebită îmi pătrundea în suflet. Simţeam că totul va trece cu bine. M-am rugat aproape o oră. Acatistul a durat mult pentru că reluam fiecare vers sau icos care trezea în inima mea un ecou deosebit. (Aşa recomandă Sfântul Teofan Zăvorâtul să se ci­teas­că orice rugăciune, pentru ca mintea să ia amin­te mai uşor la cele citite, şi să nu se ajungă la rutină, la rostire mecanică, ci duhul rugăciunii să molip­seas­că sufletul.) Când am ajuns cu cititul la rugă­ciu­nea de la sfârşit, mi-a venit în minte să spun ru­gă­ciunea mai repede, „că o să nască”. Am spus rugăciunea, după care am zâmbit: „Cum să nască acum? Nu, mai am timp să mai citesc încă o dată acatistul…” M-am ridicat să fac câţiva paşi ca să mi se dezmorţească picioarele. După nici două mi­nute, am auzit ţipetele bebeluşului nostru.

Nu îmi venea să cred. Nu mă aşteptam ca soţia mea să nască aşa cum născuse preoteasa despre care citisem cu câteva zile în urmă.

A ieşit asistenta:

– Să vă trăiască. A fost o naştere vijelioasă.

Doctorul şi-a cerut scuze:

– Nu aveam timp să vă chem de pe hol. Nu mă aş­teptam să nască atât de uşor. Nu aveam lângă mine decât o asistentă, şi nu o puteam trimite să vă cheme, că aş fi rămas singur.

Într-adevăr, soţia mea mi-a spus că a avut doar două contracţii dureroase. Adică durerile naşterii nu au ţinut nici măcar cinci minute.

Eram mut de bucurie şi de uimire. Am ieşit din clădirea spitalului şi am intrat în capela materni­tă­ţii. Eram atât de bucuros… I-am mulţumit lui Dum­nezeu, i-am mulţumit Maicii Domnului, cu inima plină de emoţie. Abia aşteptam să ajung din nou la moaştele Sfântului Nectarie, ca să îi mulţu­mesc şi lui pentru ajutor.

Fetiţa mea, Iustina, e frumoasă şi sănătoasă. (Îi punem numele după Sfânta Muceniţă Iustina, care l-a ajutat pe Sfântul Ciprian să renunţe la vrăjitorie şi să primească dreapta credinţă în Hristos, Fiul lui Dumnezeu.) Când o ţin în braţe, îmi aduc aminte de aju­torul pe care l-am primit de la Sfântul Nectarie.

Acum îmi pare rău că nu am avut mai multă în­credere în ajutorul său. Îmi pare rău că m-am îndoit că ne va ajuta şi de data aceasta. Cu ce m-am ales din îndoiala mea? Cu frământări nenumărate, care mi-au măcinat sufletul. Sunt convins că dacă nu ne-am fi dat seama că greşim faţă de Sfântul Nec­tarie, fiind supăraţi pe el în loc să fim supăraţi pe lipsa credinţei noastre, soţia mea ar fi născut mult mai greu. Cine ar fi crezut că, la două ore după naş­tere, soţia mea, care s-a simţit rău vreme de nouă luni, se va plimba cu duhovnicul nostru pe holul maternităţii? Nimeni.

I-am spus părintelui nostru: „Părinte, când am scris despre Mănăstirea Radu Vodă că este Eghina ro­mânească, am scris în urma unei concluzii lo­gi­ce: întrucât au loc multe vindecări la racla Sfân­tu­lui Nectarie, înseamnă că şi aici se revarsă o parte din binecuvântările de la Eghina. Dar acum simt asta. Nu mai este doar o constatare raţională, ci este un adevăr pe care îl simt cu toată inima.”

(Trebuie să amintesc aici că unele persoane con­sideră că am exagerat numind într-un articol mă­năs­tirea Radu Vodă Eghina românească. Dar nu este aşa? Oare diferă chiar atât de mult ajutorul pe care l-a primit soţia mea, sau alte mame care au năs­cut uşor după ce s-au rugat aici, de ajutorul pe care l-au primit mamele care au fost în pelerinaj în Eghina grecească? Nu cred aşa ceva.)

Ajutorul Sfântului Nectarie a covârşit aşteptările noastre. Şi de aceea nu putem ţine sub tăcere spri­jinul său.

Toţi cei care citesc sau află despre minunile unor sfinţi precum Nectarie din Eghina, Ioan Ma­xi­mo­vici, Rafail, Nicolae şi Irina din Mitilene sau Ioan Rusul, să ştie că cele citite nu sunt poveşti. Să ştie că şi ei se pot învrednici să primească ajutor mi­nu­nat. Să ştie că dacă cer ceva ce le lipseşte, şi care i-ar ajuta să meargă pe calea mântuirii, sfinţii le vor veni în ajutor.

Şi un ultim gând pentru cei care se află în trecere prin Bucureşti: dacă aveţi două ore libere, puteţi transforma acest timp într-un pelerinaj foarte fru­mos şi foarte folositor. Chiar dacă nu aveţi timp să ajungeţi la Mănăstirea Cernica, puteţi ajunge la mai multe biserici în care se află sfinte moaşte. La mai puţin de 10 minute de Piaţa Unirii, chiar lângă cen­trul capitalei, puteţi ajunge în mai multe locuri bi­ne­cuvântate: în primul rând la moaştele Sfântului Di­mitrie Basarabov, pe Dealul Patriarhiei, şi la ve­chea şi impresionanta mănăstire Radu Vodă, unde se află moaşte din Sfântul Nectarie, marele făcător de minuni. Apoi la Biserica Sfântul Mina, unde se află părticele din moaştele acestui mare mucenic, grab­nic ajutător celor aflaţi în necaz. Lângă Sfântul Mina se află Biserica Sfântul Stelian, unde într-o raclă frumoasă se află o părticică din moaştele acestui sfânt, cunoscut drept ocrotitor al copiilor.

De acolo se poate ajunge destul de repede la Bi­se­rica Sfântul Gheorghe, unde se află mâna dreaptă a Sfântului Nicolae, făcătorul de minuni din Mira Lichiei. Şi în mai puţin de cinci minute se ajunge la Bi­serica Zlătari, unde se află mâna dreaptă a Sfân­tu­lui Ciprian, cel care a primit moarte muceni­ceas­că după ce, lepădându-se de vrăjitorie, a devenit un slujitor al Bisericii.

Da, puteţi transforma o banală trecere prin Bu­cu­reşti într-un pelerinaj care vă va rămâne adânc în­tipărit în inimi. Într-un pelerinaj care vă poate schim­ba vieţile. În bine…

Am scris articolul despre ajutorul primit de la Sfân­tul Nectarie ca o mulţumire pentru ajutorul pri­mit. Credeam că volumul despre boală este gata. Revăzând rândurile de mai sus, pe care le-am scris pentru o culegere care va conţine alte minuni săvârşite de Sfântul Nectarie în România5, m-am hotărât să le includ şi aici. Dacă în introducerea cărţii relatam peripeţiile prin care a trecut soţia mea la a doua naştere, am considerat potrivit să le redau aici şi pe cele de la a treia naştere. Pentru că, prin antiteză, iese în evidenţă foarte bine diferenţa dintre omul care aşteaptă să îi pice ajutor din cer, ca şi cum Dumnezeu ar fi obligat să îl ajute, şi omul care se roagă pentru a primi ajutor de sus. Im­portantă este comparaţia în sine, iar faptul că cele descrise fac parte din povestea familiei mele este nesemnificativ.

Despre mulţimea minunilor făcute de Sfântul Nec­tarie ar mai fi multe de spus. Părintele Teoclit Dio­nisiatul, un cuvios athonit din vremurile noas­tre, se întreba:

„Ce s-a întâmplat cu atâţia sfinţi tămăduitori ai Bi­sericii? De ce nu se mai aud şi de ce sunt oare­cum umbriţi de către Sfântul Nectarie? Se pare că cei mai mari sfinţi tămăduitori, cum sunt Sfântul Nicolae şi Sfinţii doctori fără de Arginţi, au intrat în penumbră. În realitate însă, ei au rămas aceiaşi Sfinţi fără de arginţi care, «având izvorul tă­mă­duirilor, îi tămăduiesc pe toţi cei ce li se roagă…», iar Sfântul Nicolae «făptuieşte mari şi înfricoşate minuni pe tot pământul şi pe mare şi în cele mai îndepărtate locuri, stându-le alături cu rugăciunile sale celor aflaţi în primejdie, călătorilor ce bat dru­murile fără încetare, lecuindu-i pe cei bolnavi şi hrănindu-i pe cei flămânzi…». Nu sfinţii s-au schim­bat, ci numai creştinii care L-au uitat şi pe Dum­nezeu, i-au uitat şi pe Sfinţii Lui. De vreme ce nu-i mai cheamă cu lacrimi şi credinţă aprinsă, nici aceştia nu le mai vorbesc. Ca să ajute, sfinţii cer de la oameni rugăciune multă şi lacrimi, ca semn al căinţei pentru păcatele lor care le aduc boli şi necazuri.

De aceea pare că singurul taumaturg a rămas în vremea noastră Sfântul Nectarie, fiindcă cei ce su­fe­ră de boli de nevindecat, însoţiţi de către rudele lor ce pătimesc împreună cu ei, auzind de minunile sfântului, iau vaporul şi vin să-i ceară ajutorul în Eghina şi cu adevărat se tămăduiesc. Printre ei sunt şi oameni care rupseseră de mult timp legătu­ri­le cu Biserica. Dar cel mai ciudat lucru este ace­la că unii dintre ei nici nu cred în Iisus Hristos. Poa­te că, în afară de faptul că se tămăduiesc, nici nu-i interesează Iisus Hristos, Cel care îi vindecă prin harul pe care-l dăruieşte Sfântului Nectarie” [31; 37].

Cuvintele părintelui Teoclit sunt pline de ade­văr: nu sfinţii s-au schimbat, ci oamenii care nu îi mai cheamă. De-a lungul timpului Sfântul Nicolae al Mirelor Lichiei sau Spiridon al Trimitundei au făcut minuni mari. Dar dintre ele numai o mică parte au fost scrise în cărţi. Şi ei încă săvârşesc mi­nuni tulburătoare.

Dar este mai aproape de sufletul omului con­tem­poran un sfânt precum Sfântul Nectarie – care a trăit într-o lume mult mai asemănătoare cu a noas­tră decât cea în care au trăit Sfinţii Părinţi.

Ar fi totuşi strigător la cer ca marii sfinţi ai Bi­se­ricii să fie uitaţi. Am cunoscut un creştin care con­sidera că nu are rost să mai fie tipărite decât vieţi ale cuvioşilor şi sfinţilor care au trăit în se­co­lul trecut.

„Ortodoxia celor care vorbesc numai despre Cu­vioasa Paraschiva sau despre Sfântul Nicolae este moartă. Cine ţine însă la sfinţi precum Ioan Ma­ximovici sau Nectarie din Eghina sau Ioan Ia­cob de la Hozeva e cu totul altfel. Are altă râvnă.”

Această poziţie mi se pare la fel de greşită cu cea a celor care nu vor să ştie decât de sfinţii din Mi­neie şi Sinaxare. Dacă îi iubim cu adevărat pe sfinţii din primele veacuri, în inima noastră nu poate să nu existe iubire şi pentru sfinţii vremurilor noastre. Şi dacă îi iubim aici pe sfinţii vremurilor noastre nu putem să îi iubim şi pe înaintaşii lor, pe cei care le-au fost ocrotitori şi călăuze pe drumul duhovnicesc. Cine îi iubeşte numai pe unii, nu şi pe ceilalţi, are o iubire îndoielnică, o iubire egoistă, o iubire pătimaşă. Şi numai cine îi iubeşte şi pe unii şi pe ceilalţi Îl iubeşte cu adevărat pe Hristos.

Este firesc ca fiecare om să aibă o evlavie de­o­se­bită faţă de un sfânt sau faţă de o sfântă, pe care îl sau o alege ca şi călăuză tainică în viaţa du­hov­ni­cească. Greşită este însă ignorarea celorlalţi sfinţi sub pretext că în inimă nu mai e loc pentru alt­cineva…Inima duhovnicească nu e ca cea păti­maşă, strâmtă şi rigidă. Ci, cu cât intră în ea mai mulţi sfinţi, cu devine mai largă

Femeia  tămăduită de Sfântul Partenie din Lamp­sakos e un exemplu de inimă largă: ea  a avut evlavie nu numai faţă de Sfântul Partenie, ci şi faţă de Sfântul Arsenie Capadocianul, faţă de Cuviosul David din Evvia sau de alţi sfinţi. Îi pomenea cu evla­vie şi pe Cuviosul Porfirie, noul făcător de mi­nuni, dar şi pe Cuviosul Iacov Tsallikis.

Eu am scris mai mult despre Sfântul Nectarie pen­tru faptul că mi-a marcat viaţa. Dar sfântul Nectarie nu este singurul sfânt la care am evlavie. Şi, chiar dacă îmi doresc ca despre minunile sale să afle cât mai multă lume, câţi mai mulţi bolnavi sau oameni necăjiţi, nu înseamnă că încerc să îl pre­zint ca pe singurul sfânt care vine în ajutorul bol­navilor.

Cred că dacă aş fi trăit în San Francisco, aş fi scris cu aceeaşi râvnă despre ajutorul primit de la Sfân­tul Ioan Maximovici. Dacă aş fi trăit în Kron­stadt, aş fi scris despre minunile Sfântului Ioan, noul apostol al Rusiei. Cred că dacă aş fi trăit în Milesi, aş fi scris despre Sfinţii Mucenici Rafail, Nicolae şi Irina.

Îmi cer iertare cititorilor că nu sunt în stare să vor­besc cum se cuvine despre ajutorul pe care sfin­ţii îl dau oamenilor bolnavi şi necăjiţi. Dar nădăjduiesc că cititorii nu se vor poticni de neputinţele mele…

Nota autorului

Aş vrea să spun câteva lucruri legate de cartea despre boală, carte la care am lucrat mai mult decât estimasem. Când am terminat-o, punând capitolele cap la cap (care sunt fiecare de sine stătătoare, pentru a-i da libertatea cititorului să le parcurgă în ordinea în care doreşte, în funcţie de problemele şi întrebările sale), am constatat că scrisesem peste 300 de pagini. La care se adăuga o serie de citate din scrierile Sfinţilor Părinţi şi ale cuvioşilor din zilele noastre despre crucea bolii, o selecţie din vin­decările minunate pe care le-au făcut sfinţii, o selecţie din învăţăturile Patericului despre boală şi câteva rugăciuni din volumul Învăţături de credinţă ortodoxă despre boală, apărut la Editura Christiana 2001 sub îngrijirea Sfintei Mănăstiri Nera şi cu bi­ne­cuvântarea Prea Sfinţitului Laurenţiu Streza, Epis­copul Caransebeşului.

Constatând că ar fi trebuit să tipăresc o carte de peste 400 de pagini (căreia îi alesesem titlul Cartea tămăduirii) am preferat să împart materialul adunat în două volume de sine stătătoare, dar care totuşi se întregesc reciproc, se completează una pe cealaltă. Unul este cel de faţă, care  are ca temă înfruntarea bolii. Al doilea a apărut de curând la Editura Chi­vot (fosta editură Bunavestire din Galaţi), sub titlul: Ajutor pentru bolnavi.

Prin prezentarea acestei cărţi nu urmăresc să îi fac reclamă. Dar nu cred că e bine nici ca cititorii să facă o confuzie şi să considere că e vorba de două ediţii diferite ale aceluiaşi volum. De altfel, sunt de părere că cei cărora le va fi de folos unul dintre vo­lume le-ar putea fi de folos şi celălalt. Unul se adre­sează cu precădere omului încercat de boală, care caută puncte de sprijin în încercarea sa. Celălalt, cel apărut la Chivot se adresează cu precădere oa­me­nilor sănătoşi, pentru a-i ajuta să înţeleagă pers­pectiva ortodoxă asupra bolii ca să fie pregătiţi a face faţă unei asemenea încercări şi, mai mult încă, ca să ştie îngrijească aşa cum trebuie pe bolnav (între temele cărţii cu pricina se află se află: Sănă­tate sau boală, Când duhovnicul e bolnav, Scri­soa­re către cei care îngrijesc bolnavii, Despre doctorii vrăjitori). În privinţa rugăciunilor reproduse din volumul Învăţături de credinţă ortodoxă despre boală, am considerat că este mai bine ca într-una din cărţi să includ Acatistul pentru izbăvirea de boală, iar în cel de faţă – precum se poate observa – Ca­nonul de rugăciune al bolnavului.

Repet: nici o temă nu se repetă, dar subiectele se completează, se întregesc reciproc. (Este şi fi­resc să fie aşa, câtă vreme concepusem un singur vo­lum.) Nu îmi place să bat moneda pe acelaşi su­biect – în cazul de faţă boala – , dar ramificaţiile sunt foarte variate. Am încercat să abordez teme de­spre care în ultima vreme s-a scris puţin sau aproa­pe deloc: canonul de rugăciune al bolnavului, examenul bolii, împreună-pătimirea cu bolnavii…

Oricum, poate că peste câţiva ani voi mai scrie o carte adresată celor care, aflându-se pe patul de boală, îşi pun pentru prima dată problema mântuiri. Dacă volumul Despre înfruntarea bolii se adre­sează în mod special bolnavilor credincioşi, celălalt va conţine răspunsuri la câteva din întrebările pe care şi le pune cel care, pe patul de boală, se gân­deşte să pună început unei vieţi creştine.

Nu ştiu dacă voi reuşi să întocmesc o astfel de carte. Dar am în pregătire o altă carte, intitulată Abecedarul vieţii creştine. O carte care să răspundă la întrebările omului care, după ce a stat departe de Biserică, departe de Hristos, vrea să ştie care sunt primii paşi în viaţa creştină. Un Abecedar care să răspundă la întrebări pe care omul contemporan ar vrea să le pună, dar nu ştie cui. Preotului? Poate că nu cunoaşte nici un preot, şi se sfiieşte să caute unul (şi foarte rău face că se sfiieşte, pentru că sfa­turile unui preot pot fi pline de putere). Unui alt creş­tin? Poate că nu cunoaşte nici un creştin faţă de care să îşi deschidă sufletul.

„Faci reclamă Abecedarului?”

Se poate spune şi aşa. Nu văd nimic anormal în asta. Unul dintre motive este că, aflând despre el, poate că un cititor îl va căuta şi îl va dărui cuiva care are nevoie de o astfel de carte. Doar sunt des­tui oameni care vor să se apropie de Biserică, nu?

Oricum, îndrăznesc să le recomand cititorilor care s-au folosit de cartea Despre înfruntarea bolii şi următoarea mea apariţie editorială, pregătită pentru colecţia Primii paşi a Editurii Chivot. Este vorba de Patericul pentru mireni, o tentativă de a adu­ce întâmplările din pustia Egiptului în vre­mu­rile noastre, în situaţii prin care trecem cu toţi (la serviciu, în familie, pe stradă, la magazin, etc…).

Profit de apariţia acestei postfeţe, pe care nu o pro­gramasem, ca să mulţumesc din toată inima tu­turor celor care m-au ajutat să duc la bun sfârşit această lucrare, şi mai ales soţiei mele şi părintelui nostru duhovnic.

Vreau să mulţumesc şi celor care se roagă să am spor la scris, rugându-i să o facă în continuare.

Iar cititorilor le mai adresez o ultimă rugăminte: Cartea aceasta se vrea a fi o mână întinsă celor bolnavi. Dar oare pot bolnavii să meargă la pangare sau librării pentru a şi-o procura? Puţin probabil. Deşi este scrisă pentru ei, nu pentru voi.

De aceea vă rog să îi ajutaţi, dăruindu-le – sau măcar împrumutându-le – această carte. Dacă i-aţi ajuta şi astfel, puţina mea osteneală ar putea aduce mai multe roade…

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

Danion Vasile

Sfântul Nicodim Aghioritul.
În mrejele vrăjitorilor6

Potrivită este vremea şi îndemânatic ceasul ca să împrumut plângătorul grai al Proorocului Ieremia şi să strig şi eu cu tânguitor glas: Cine va da apă ca­pului meu şi ochilor mei izvor de lacrimi, ca să plâng prea cu amar ziua şi noaptea pe poporul creş­tinilor? (…)

Cine nu va mărturisi că e vrednică de mult plâns şi de suspine aşezarea cea de astăzi a creştinilor? Căci ei cu vrăjile şi cu farmecele şi baierele ce le uneltesc şi cu alte sataniceşti şi vrăjitoreşti pândiri pe care le fac se silesc iarăşi să înnoiască pe cea veche şi desfiinţată slujire a dracilor, încă se lea­pă­dă de El şi slujesc diavolului şi cea mai mare rău­tate este aceasta că nicidecum nu simt creştinii cei de astăzi căci cu vrăjile lor cele de multe feluri pe care le uneltesc se leapădă de credinţa în Dumne­zeu şi cred în draci, defaimă pe Hristos şi îm­bră­ţişează pe diavolul şi vând buna credinţă şi aleargă la păgânătate. O, mare înşelăciune! Pe cât este de amă­gitoare, pe atât de vătămătoare de suflet şi pur­tătoare de moarte! [331-332]

Dar ce pricinuiesc unii dintre creştini? Noi aler­găm, zic, la vrăjitori şi la draci: a) pentru că aflăm vin­decare bolilor de care pătimim; b) pentru că ne arată comori ascunse şi ce are să ni se întâmple; şi c) pentru că ne temem de draci ca de nişte făcători de rău şi urâtori de oameni, şi de aceea cu chip mă­gulitor le îmblânzim răutatea lor prin vrăjitorie, ca să nu ne facă vreun rău. Noi vom răspunde la fie­ca­re dintre acestea. Şi la cea dintâi răspundem zicând: Ce faci, nebunule creştin, oricine ai fi tu care alergi la vrăjitori şi descântători ca să te vindeci? Şi crezi tu aceasta vreodată, că diavolul are să vindece boa­la ta? Dacă el este ucigător de oameni dintru în­ce­put şi a omorât tot neamul omenesc, cum se va face acum doctor al tău? Căci acela, zice, ucigător de oa­meni a fost dintru început (Ioan 8, 44); „Dum­ne­zeu îl numeşte ucigător de oameni şi tu alergi la el ca la un doctor? Şi ce cuvânt vei da când se va cere de la tine răspuns?” Sunt cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur (Cuv. 5 împotriva iu­de­ilor). Nu vezi cum într-o clipeală de ochi a omorât două mii de porci în mare, şi pe tine te va vindeca? Şi dacă de porci nu le-a fost milă dracilor, cum de tine le va fi milă? „Şi dacă de porci nu s-au milos­tivit, cu atât mai mult de noi” (Cuv. 5 împotriva iudeilor).

Nu vezi cum dracii n-au putut să vindece nici chiar pe vrăjitorii şi fermecătorii care erau slujitori ai lor de bubele şi rănile date de Moise în Egipt, şi pe tine au să te vindece? Şi nu puteau, zice, vrăjitorii să stea înaintea lui Moise, pentru răni, că s-au făcut răni în vrăjitori (Ieşire 9, 11). Şi dacă dracii nu se milostivesc de sufletul tău, cum se vor întrista pentru trupul tău? Dacă dracii se silesc a te izgoni din împărăţia lui Dumnezeu, cum te vor izbăvi de boală? Râsuri sunt acestea şi basme. Fiindcă, după dum­nezeiescul Ioan Gură de Aur, dracii ştiu a vi­cleni şi a vătăma, iar nu a vindeca. „Râsuri sunt acestea şi basme, a vicleni şi a vătăma ştiu dracii, iar nu a vindeca. Pe suflet nu-l cruţă, şi de ale tru­pu­lui, spune-mi mie, se vor milostivi? Din îm­pă­ră­ţie se apucă să te scoată şi de boli au să te vi­n­de­ce?” (Cuvânt către cei ce iudaisesc). Şi fiindcă, după Marele Vasile, alt lucru mai plăcut nu este dra­­cilor decât a mâhni şi a necăji pe om în multe fe­luri de chipuri şi pedepse: „Nu este nimic mai dulce urâtorului de oameni decât cu felurite chipuri a în­tris­ta şi a pedepsi pe om”.

Deci, nu te amăgi, creştine, ci încredinţează-te că nici lupul nu poate să se facă vreodată oaie – după proverb – nici diavolul nu se va face cândva doctor, că mai lesne poate focul să îngheţe şi zăpa­da să se încălzească, decât dracul să vindece cu adevărat. Pentru că el, chiar dacă ar voi cumva să te vin­dece, însă nu poate, fiindcă e cu totul neputincios. Şi dacă vom presupune că poate să te vindece, însă nu voieşte; fiindcă sănătatea omului este bună, iar diavolul totdeauna urăşte cele bune şi pentru aceea însă nu voieşte, căci precum zice Areopagitul Dionisie (Despre dumnezeieştile numiri, cap. 4): „S-a întunecat lumina îngereştii cunoştinţe ce a avut-o”; zice însă şi Marele Vasile că, după ce a că­zut diavolul, s-a stins acea fericită deprindere a cu­noş­tinţei ce avea şi s-a aprins în el cu totul, din con­tră, necunoştinţa, adică răutatea. „Căzând din sim­plitate diavolul şi aruncând departe vrednicia în­­gerească, din năravul lui s-a numit diavol şi stin­gând pe cea dintâi a lui fericită deprindere, a prins puterea cea potrivnică acesteia” (Epistola apologe­tică către cei din Cezareea). Dar şi după cum am zis, să presupunem că poate şi voieşte şi ştie să te vindece; însă, dacă nu-l va slobozi Dumnezeu, el de la sine nu poate să facă nimic.

Drept aceea, pleacă-te, frate, şi crede că numai singur Dumnezeu este adevăratul doctor al su­fle­telor şi al trupurilor; iar vrăjitorii şi dracii nu vin­de­că în adevăr, ci cu nălucire. Iar dacă vom presupune că vindecă trupul, după slobozirea lui Dumnezeu, însă să ştii că-l vindecă cu scop ca să omoare sufletul tău. Cum? Despărţindu-te pe tine de la credinţa lui Hristos şi trăgându-te spre a crede şi a sluji ace­lora. Pentru aceea, ce folos vei lua, frate, dacă şi du­pă cum am zis, ar vindeca trupul tău, cel ce as­tăzi trăieşte şi mâine moare, în timp ce omoară su­fle­tul tău cel fără de moarte? Ce dobândă vei lua, dacă aici vei gusta puţină sănătate, iar acolo te vei munci veşnic? Lipsească astfel de sănătate! Piară acest fel de viaţă şi sănătate; precum zice aurita gură a lui Ioan: „Să nu crezi că vindecă cu ade­vă­rat! Iar eu şi cu covârşire fac şi zic aceea: că, deşi ar vindeca în adevăr, dar mai bine este să mori, de­cât să alergi la vrăjmaşii lui Dumnezeu şi într-acest fel să te vindeci. Că ce folos este trupul se va vindeca, iar sufletul se va pierde? Şi ce dobândă dacă cineva aici va afla mângâiere, iar după aceasta se va tri­mite în focul cel nestins?” (Cuvântul 5 – Împo­tri­va evreilor). Şi iarăşi zice: „Deşi vindecă dia­vo­lul – însă mai mare vătămare a făcut! – şi măcar că a folosit, trupul s-a folosit, care puţin mai pe urmă murind va putrezi, însă a vătămat sufletul cel ne­mu­ritor” (Cuvânt către cei ce iudaisesc).

Deci, fiindcă diavolul, fraţilor, este pescar prea viclean, pierde puţină momeală ca să prindă un peşte mare; adică se mulţumeşte să vă dea o sănă­tate de nimic numai ca să vă lipsească de rai; vă lungeşte puţin viaţa, ca să vă muncească veşnic. Nu vezi (zice Sfântul Ioan Gură de Aur) cum slă­bă­nogul zăcea de 38 de ani în pat şi jumătate mort şi răbda muceniceşte boala, aşteptând ajutorul lui Dumnezeu, fără să ceară a-l vrăji sau a-i da baiere. „Şi nici aşa n-a alergat la vrăjitori, nici nu s-a dus la descântători, nici n-a atârnat baiere, ci a aşteptat aju­torul lui Dumnezeu” (Sfântul Ioan Gură de Aur). Şi tu, creştine, fiindcă te-ei îmbolnăvit puţine zile, de ce eşti atât de nerăbdător şi alergi la vrăjitori şi la ţigănci? Nu vezi cum Lazăr în toată viaţa lui zăcea înaintea porţii bogatului, atât de mult rănit încât din multa slăbiciune nu putea nici să alunge câinii care îi lingeau rănile, totuşi, a ales mai bine moartea în această boală decât a cere baiere şi far­me­ce? Însă, nici fermecători nu a cerut, nici pot­coa­vă nu a atârnat… nici vrăjitori nu a chemat la sine (zice acolo Sfântul Ioan Gură de Aur); şi tu care iertare vei dobândi, când pentru puţine friguri alergi la babele cele beţive şi rele? Nu vezi pe vi­tea­zul acela Iov care, după ce a pierdut copiii şi ave­rea, atât s-a rănit, încât viermii fierbeau peste tot trupul lui, neputând nici pâinea a o mânca de multa putoare şi cu toate acestea, putând să scape de toate durerile cu hula şi să moară, precum îi zi­cea femeia lui: Zi un cuvânt către Domnul şi mori (Iov 2, 9), a răbdat însă bărbăteşte şi nici un cuvânt de cârtire n-a scos din gura sa. Iar tu de ce eşti atât de nerăbdător şi pentru o prea mică zgârietură de­faimi pe Dumnezeu, pe Hristos, credinţa şi pe sfinţi şi alergi la vrăjmaşii lui Dumnezeu, la vrăjitori şi la draci ca să te vindece? Şi ce iertare vei putea lua din aceasta, precum îţi zice Sfântul Ioan Gură de Aur? „Deci, ce iertare vom avea noi, dacă atâtea în­fricoşate patimi au pătimit aceia (sfinţii mucenici) şi răbdau; iar noi pentru friguri, sau pentru răni, aler­găm la adunări şi la vrăjitori şi înşelători şi-i che­măm în casele noastre”.

Dar zici că baba aceea creştină şi creştinul acela ghicitor când descântă şi dau baiere nu zic, nici nu scriu alte nume, fără numai numele lui Dumnezeu, al lui Hristos, al Născătoarei de Dumnezeu şi al Sfinţilor. Şi, deci, ce rău fac ei? La acestea îţi răs­pun­de dumnezeiescul Ioan Gură de Aur şi îţi zice că, pentru aceasta mai cu seamă se cade a urî acea babă rea şi pe acel rău fermecător, fiindcă uneltesc spre ocară şi necinste numele lui Dumnezeu şi, creş­tini fiind, lucrează ca şi elinii. Pentru că şi dra­cii, măcar că numesc numele lui Dumnezeu, însă iarăşi tot draci sunt: „Unii voind a se îndrepta, zic că e creştină femeia care a descântat acestea şi nimic alta nu zice, fără numai numele lui Dum­ne­zeu. Deci pentru aceea mai ales o urăsc şi mă în­torc, că numele lui Dumnezeu îl întrebuinţează spre ocară; că, zicându-se pe sine că este creştină, se arată că lucrează cele ale păgânilor. Că şi dracii numeau numele lui Dumnezeu, însă tot draci erau şi aşa ziceau către Hristos: Te ştim pe tine cine eşti, Sfântul lui Dumnezeu (Marcu 1, 14); cu toate aces­tea, le-a închis gura lor şi i-a izgonit” (Andr. 21).

Aşadar, nu mai este alt doctor, nici alt ajutor ca să te duci, creştine, şi să te vindeci când eşti bolnav, decât numai vrăjitorul şi diavolul? Nu este Hristos, pe care tu Îl crezi că este singurul şi desăvârşitul Doctor, care şi când era pe pământ a vindecat atâtea mii şi mii de bolnavi. Şi au străbătut Iisus toată Ga­lileea… vindecând toată boala şi toată nepu­tin­ţa în popor (Mat. 4, 23). Şi acum, când S-a suit la ceruri, vindecă cu darul şi cu ajutorul Său pe toţi cei ce-L cheamă cu credinţă? Nu sunt atâţia şi atâ­ţia doctori: Apostolii, Mucenicii, Doctorii cei fără de arginţi, Ierarhii, Cuvioşii şi ceilalţi Sfinţi care au luat de la Hristos dar şi putere ca să vindece orice fel de boală? Nu este Biserica lui Hristos spital de obşte şi gazdă deschisă, ca să primească pe toţi fiii săi care pătimesc de felurite boli, atât ale sufletului, cât şi ale trupului, spre a-i mângâia, a-i ajuta şi vin­deca cu sfinţirea apei şi cu dumnezeieştile Taine? „Şi nu este răşină în Galaad? Au doctor nu este aco­lo?” a strigat oarecând Proorocul Ieremia către po­porul israelitean (Cap. 8, 22); şi eu acum strig către creştinii cei bolnavi: Nu cumva, fraţilor, nu este în credinţa voastră ortodoxă şi în Biserica în care credeţi vindecare şi ajutor? Hristos şi Crucea lui, câte vindecări au săvârşit, zice Sfântul Ioan Gură de Aur? „El moartea a stricat-o, păcatul l-a stins, iadul l-a făcut netrebnic, puterea diavolului a slăbit-o şi a dat vindecare trupului; oare nu este vred­nic de crezare?” (Andr. 21). Cum vă lasă ini­ma să părăsiţi pe Dumnezeu, Căruia Îi credeţi, şi să vă duceţi la blestematul diavol? Cum lăsaţi pe prea dulcele Iisus Hristos, Făcătorul şi Răscumpărătorul vostru, adevăratul vostru Doctor, şi vă duceţi la uci­gătorul de oameni, la tiranul, la făcătorul de rău? Cum rabdă sufletul vostru a defăima atâţia Sfinţi prieteni, binefăcători şi doctori ai voştri desăvârşiţi şi să năzuiţi la spurcaţii vrăjitori şi la necuraţii draci, cei cu totul vrăjmaşi ai voştri? Cum suferiţi a lăsa Sfânta Biserică a lui Hristos, maica voastră, şi să alergaţi la drăceştile adunări – la draci şi la lo­cuinţele vrăjitorilor? Şi precum babă rea şi beţivă sau ţigancă, nu e cu putinţă să vindece şi Hristos? Deopotrivă cu cărbunii şi cu potcoavele şi cu dră­ceştile baiere, n-au putere Crucea şi Aghiasma şi alte mântuitoare Taine ale credinţei voastre? Ah, ne­mulţumitoare făpturi! Ah, neam necredincios şi vâr­tos la inimă! Şi unde sunt fulgerele şi trăsnetele ce­rului? Unde sunt cutremurele pământului şi cră­pă­turile, ca să vă ardă de tot, să vă scufunde şi să vă înghită de vii?

După dreptate are să strige cu întristare Iisus Hris­tos pentru voi prin gura lui Ieremia; că nici un neam n-a părăsit pe Dumnezeul său, fără numai voi, creştinii: Treceţi în ostroavele Hetimului şi ve­deţi de s-au făcut unele ca acestea. De şi-au schimbat păgânii dumnezeii lor şi aceia nu sunt dum­ne­zei, iar poporul meu a schimbat mărirea sa, întru aceea de la care nu se vor folosi (Ier. 2, 10). Are drep­tate a Se mâhni, că s-au înspăimântat cerul şi pământul, pentru că voi, creştinii, aţi lăsat acest izvor al vieţii şi al sănătăţii şi aţi poftit gropile cele fără de apă ale vrăjitorilor şi ale ţigăncilor. Spăi­mân­tatu-s-a cerul de aceasta şi s-a înfricoşat mult foarte, zice Domnul. Că două rele a făcut poporul Meu: M-a părăsit pa Mine, izvorul apei vieţii, şi şi-a săpat lui fântâni surpate care nu vor putea ţine apă (Ier. 2, 12). Are dreptate Iisus să strige prin gura lui Isaia că El v-a născut de a doua oară prin Sfântul Botez şi v-a făcut fii ai Săi, iar voi, de la o mică boală, aţi defăimat pe Tatăl vostru şi v-aţi dus la vrăjitori şi la draci, vrăjmaşii Lui. Auzi, cerule, şi as­cultă, pământule, că Domnul a grăit: Fii am năs­cut şi am crescut, iar aceia s-au lepădat de Mine (Is. 1, 2). Şi cum boul şi asinul au cunoscut pe Fă­că­torul de bine şi stăpânul lor, iar voi pe Făcătorul vostru de bine nu-L cunoaşteţi? Cunoscut-a boul pe stăpân, şi asinul ieslea Domnului său; iar Israil nu M-a cunoscut pe Mine şi poporul Meu nu M-a înţeles (Ier. 2, 3).

Pentru aceea, ca să nu Se întristeze Iisus Hristos din pricina voastră şi să zică unele ca acestea şi ca să nu vă arătaţi şi voi nemulţumitori către acest de-aproape al vostru făcător de bine, încetaţi, fraţii mei, încetaţi de a vă mai duce la vrăjitori şi la ţi­gănci. Şi când se întâmplă să vă îmbolnăviţi, aler­gaţi la Hristos cu călduroasă credinţă şi cereţi vin­de­care, pentru că El este totdeauna Tată al vostru prea iubit; şi dacă v-a dat boala, a dat-o spre a în­cerca răbdarea voastră şi ca să vă încununeze mai mult şi să vadă dacă Îl iubiţi cu adevărat din toată inima. Căci care fiu, zice, este pe care nu-l ceartă ta­tăl? (Evr. 12, 7). El, deşi vă ceartă şi vă păl­mu­ieşte părinteşte câteodată pentru păcatele voastre, însă iarăşi vă vindecă şi vă mângâie ca pe nişte fii ai Lui, când vă întoarceţi către Dânsul prin po­că­inţă, şi din toată inima cereţi ajutorul Lui. Căci fe­ri­cit, zice, este omul pe care îl ceartă Dumnezeu şi do­jenirea celui Atotţiitor n-o leapădă, că El ră­neş­te şi vin­de­că, bate şi mâinile Lui tămăduiesc (Iov 5, 17).

Alergaţi când sunteţi bolnavi şi la Doamna noastră Născătoare de Dumnezeu, tămăduitoare cea după Dumnezeu a bolnavilor şi mângâierea celor întristaţi. Alergaţi şi la toţi Sfinţii şi, rugându-i pe ei cu credinţă, veţi dobândi vindecarea cea dorită a bolii voastre; şi de nu veţi lua sănătatea cea dorită, ci lăsându-vă Dumnezeu să vă pedepsiţi – aşa fiind de folos sufletului vostru – se cade însă a sta cu bărbăţie întăriţi în credinţă şi să alegeţi mai bine de mii de ori a muri decât să chemaţi vrăjitori şi vrăjitoare şi cu acest chip să vă lepădaţi de cre­din­ţa lui Hristos şi să vindeţi dreapta credinţă. Iar de se întâmplă a vă îndemna alţii la aceasta – rude sau prieteni -, păziţi-vă pentru dragostea lui Dum­ne­zeu şi nu-i ascultaţi şi să fiţi încredinţaţi că pentru această răbdare a voastră şi bărbăţie su­fle­tească a) Dumnezeu vă va încununa cu cunună mu­ce­nicească; b) conştiinţa voastră se va bucura şi se va veseli fără asemănare mai mult decât dacă aţi fi luat sănătate; c) oamenii vă vor lăuda cu cuviincioasă cinste; şi d) în cele din urmă veţi lua şi vin­de­carea bolii voastre, după cum acestea toate le do­vedeşte condeiul cel aurit al lui Ioan Gură de Aur.

a) Vă va încununa Dumnezeu ca pe nişte mu­cenici, că precum Mucenicii au răbdat muncile, nu­mai ca să nu se închine idolilor, aşa şi voi suferiţi chinurile bolii, numai ca să nu aveţi vreo nevoie de ajutorul vrăjitorilor şi al dracilor şi să vindeţi cre­din­ţa şi dragostea lui Hristos. „Ai căzut în boală grea şi vin mulţi la tine şi te silesc, unii cu descântece, alţii cu baiere şi alţii cu alte lucruri ca să îm­blânzească răul; iar tu pentru frica lui Dumnezeu rabzi cu bărbăţie fără să te îndoieşti şi pe toate ai ho­tărât să le pătimeşti şi să le rabzi, decât să unel­teşti ceva din obiceiurile idoleşti. Aceasta îţi va aduce cununa muceniciei şi nu te îndoi pentru aceas­ta… că precum acolo (adică mucenicul) rabdă du­rerile muncilor cu bărbăţie, ca să nu se închine ido­lului, aşa şi tu suferi durerile cele din boală ca să nu ai nicidecum trebuinţă de ajutorul aceluia, nici să faci ceva din cele zise de el” (Ioan Gură de Aur, Omilia 3 la Epistola I către Tesaloniceni.).

b) Au să se bucure conştiinţa voastră şi gândul, lăudându-vă lăuntric că v-aţi purtat ca nişte creştini adevăraţi şi adevărate slugi ale lui Hristos şi ca niş­te nevoitori v-aţi împotrivit cu atâta bărbăţie încât aţi ales mai bine să suferiţi de friguri şi de răni de­cât să primiţi drăceştile vrăji şi baiere. „Deşi ai fri­guri şi suferi mii de întristări, gonindu-i pe acei spur­caţi vrăjitori, vei fi însă mai bine decât orice om sănătos, fiindcă gândul te va înălţa… conştiinţa te va lăuda şi te va mări şi-ţi va zice: curaj, curaj, omule! sluga lui Hristos, bărbat credincios şi râv­ni­tor al bunei credinţe… împreună cu mucenicii vei sta în ziua aceea… pentru că ai hotărât astăzi a te munci, a suferi de friguri şi de răni, numai şi numai ca să nu primeşti păgâneştile vrăji şi baiere” (Sfân­tul Ioan Gură de Aur, Cuvântul 5 – Împotriva iudeilor);

c) Vă vor lăuda oamenii văzându-vă că aţi scos din casele voastre pe ghicitori, pe babele cele rele şi pe ţigănci şi n-aţi primit vrăjile şi baierele lor şi se vor minuna şi vor urma şi ei bărbăţiei voastre. „Căci, când vei scoate pe vrăjitori cu multă ocară din casa ta, toţi auzind te vor lăuda şi se vor minuna de tine… şi mai bine le va fi şi vor râvni să urmeze băr­băţiei tale” (Sfântul Ioan Gură de Aur, Cuvântul 5 – Împotriva iudeilor);

d) Iar în cele din urmă, veţi recăpăta sănătatea voastră, fiindcă şi Dumnezeu vă va iubi mai mult pen­tru bărbăţia care aţi arătat-o, şi Sfinţii Îl vor ruga mai cu căldură ca să vă vindecaţi „şi nu vindecarea bolii. Fiindcă această bărbătească voinţă a ta va trage harul lui Dumnezeu asupră-ţi cu mai multă dra­goste şi toţi Sfinţii se vor veseli de bunăvoinţa ta şi din adâncul inimii vor face rugăciuni pentru tine” (Sfân­tul Ioan Gură de Aur, Cuvântul 5 – Împotriva iudeilor).

Şi ca să zic pe scurt, deşi ai fi încredinţat, frate, că vrăjitorii pot să te facă sănătos de boala ta, că pot, de pildă, să-ţi dăruiască 50 de ani de viaţă şi că ar avea putere să învieze morţii (deşi amândouă lu­crurile sunt cu neputinţă), iarăşi ia aminte, ia amin­te, ia aminte să nu alergi la ei ca să-ţi ajute; pentru ce? Pentru că te lepezi de Dumnezeu, vinzi pe Hris­tos, te lepezi de buna cinstire şi de credinţa ta şi faci cele potrivnice pentru că slujeşti diavolului şi te închini slujitorilor lui draci şi în cele din urmă te faci rob al lor. Că, deşi te faci sănătos de boală, însă vei pătimi totdeauna o amară mustrare de con­şti­inţă, că pentru o mică ameţeală ai călcat fă­gă­duin­ţele pe care le-ai făcut lui Hristos, lepădându-te de credinţă. De aceea, sănătatea ta va fi mai amară şi decât cea mai grea boală, precum zice Ioan Gură de Aur (Cuvântul 5 – Împotriva iudeilor). Vrei să te în­credinţezi? Auzi ce zice Dumnezeu în a doua Lege: „Iar de se va scula întru tine prooroc sau care visează vis şi-ţi va da ţie semn şi va veni semnul sau minunea care a grăit către zicând: Să mergem şi să slujim la dumnezei străini, pe care nu i-aţi ştiut, să nu ascultaţi de cuvintele proorocului acestuia sau ale celui ce visează visul acela, că vă ispiteşte pe voi Domnul Dumnezeul vostru ca să ştie, oare iu­biţi pe Domnul Dumnezeul vostru din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru” (A doua Lege 13, 1). Adică: dacă proorocul acela va zice că eu pot să înviez mortul, numai ascultaţi-mă pe mine şi închinaţi-vă idolilor sau dracilor; şi dacă chiar într-a­de­văr va putea cu lucrul să învieze mortul precum a fă­găduit, iarăşi să nu-l ascultaţi ca să vă închinaţi dia­volului şi dracilor. Pentru că Dumnezeu a slo­bo­zit să facă acel prooroc o minune ca aceea, ca să vadă dacă voi Îl iubiţi cu toată inima voastră şi nu slujiţi altuia fără numai Lui. Aşa tâlcuieşte acest grai dumnezeiescul Ioan Gură de Aur în cuvântul lui împotriva iudeilor. Auzi, frate, înfricoşat cuvânt pe care îl zice Însuşi Dumnezeu? Deci, lasă aceas­tă stăruinţă ce o pune diavolul înaintea ta, ca să te duci la vrăjitori pentru tămăduirea bolii tale şi fugi de ei ca de foc. [353-364]

Sfârşesc pecetluind acest cuvânt de faţă cu spu­sele dumnezeiescului Ioan Gură de Aur şi ale Ma­relui Vasile şi vă zic că dacă voi, creştinii, nu numai că nu veţi unelti vreo vrajă, ci nici nu veţi chema vrăjitori şi vrăjitoare să vă descânte sau să vă dea baiere la bolile voastre, ori să alergaţi la ei ca să vă ara­te oarecare lucruri, sau să vă ajute la vreo ne­voie. Dacă, zic, vă veţi păzi de acestea, să ştiţi că în ziua Judecăţii are să vă ia Hristos pe fiecare de mână şi are să vă pună înaintea priveliştii aceleia a toată lumea – a Îngerilor, a Arhanghelilor şi a tuturor sfinţilor celor din veac. Şi are să zică: – Acest om, îmbolnăvindu-se oarecând şi de când toţi îl îndemnau să cheme vrăjitori şi vrăjitoare spre a-l descânta ca să-l facă sănătos din boală, el, pentru numele Meu şi pentru frica Mea, nu s-a dus încă să facă acest lucru, ci a ales mai bine să moară decât să se lepede de dragostea Mea. Aşa o adevereşte au­rita gură a lui Ioan: „Înţelege cât de mare cunună vei lua acolo, când de faţă vor fi Îngerii şi toţi Ar­han­ghelii; atunci, apropiindu-Se Hristos şi luân­du-te de mână, te va purta înlăuntrul priveliştii ace­leia şi în auzul tuturor va zice: acest om, aprinzându-se oarecând de friguri şi fiind sfătuit a se izbăvi de boală, ca să nu se poticnească în ceva, acesta, pentru numele Meu şi evlavia cea către Mine, a iz­gonit şi a înfruntat pe cei ce îi făgăduiau să-l vin­dece în felul acela – vrăjitoresc – şi a ales mai bine a muri în boală decât să vândă credincioşia faţă de Mine” (Cuvântul 5 – Împotriva iudeilor).

Iar dacă veţi fi biruiţi de boală şi, dorind să ră­mâ­neţi în viaţă, veţi defăima pe Hristos şi pe Sfinţii Lui şi, lepădându-vă credinţa şi buna cinstire, veţi alerga la draci, la vrăjitori şi vrăjitoare ca să vă vin­dece sau alt ajutor să vă facă, să ştiţi că în ziua Ju­de­căţii, înaintea a toată mulţimea Îngerilor şi a oa­me­nilor, aveţi să vă faceţi laudă diavolului, iar lui Hristos ruşine şi ocară. Căci atunci diavolul are să se laude înaintea Domnului şi să zică: Iată, aceşti creştini, pentru o mică boală pe care au avut-o şi pentru o mică trebuinţă ce aveau, s-au lepădat de Tine şi de credinţa şi dragostea Ta; aceştia pe care i-ai făcut şi i-ai zidit şi pentru care ai răbdat moarte, ei au alergat şi au venit la mine şi la ajutorul meu. Deşi eu nici nu i-am zidit, nici nu am luat moarte pentru ei, totuşi ei au ales mai mult dragostea mea decât pe a Ta. Aşa o adevereşte arătătorul de cele cereşti, Vasile: „Cel ce acum ne amăgeşte pe noi şi cu ademenirile lumeşti şi cu toată meşteşugirea ne sileşte să-l uităm pe Făcătorul nostru de bine, Dum­ne­zeu, spre stricarea sufletelor noastre, sărind în mij­locul nostru atunci şi ocărând, se va arăta cu mus­­trare asupra Domnului, spre defăimarea noas­tră lă­udându-se cu îndărătnicia nesupunerii şi des­păr­ţi­rii noastre, zicând că deşi nici nu ne-a zidit şi nici nu a murit pentru noi, însă ne are pe noi pentru că i-am ur­mat lui cu nesupunere şi trândăvie faţă de po­run­ci­le lui Dumnezeu” (Rânduielile vieţii mo­na­ha­le, II).

O, rea întâmplare! O, rea nenorocire pe care o veţi pătimi, fraţilor! Căci această ocară şi această laudă pe care are să o facă atunci diavolul împotriva Stăpânului Hristos, pentru voi, va fi mai cum­plită pentru voi decât focul cel veşnic, decât întu­ne­ricul cel mai din afară şi decât scrâşnirea dinţilor. Va fi mai grea vouă decât tot tartarul, decât toţi vier­mii cei neadormiţi şi decât toate neluminatele şi înfricoşatele locuri ale iadului. Într-un cuvânt, va fi mai grea decât toate muncile care împreună au să vă muncească veşnic; aşa cum o zice acest Vasile: „Această ocară asupra Domnului şi această laudă a vrăjmaşului mai grea mi se pare mie decât toate muncile Gheenei. Adică, a ne face vrăjmaşului pri­ci­nă de laudă şi înălţare împotriva lui Hristos, Îm­po­triva Celui Ce a murit pentru noi şi a înviat” (Rân­duielile vieţii monahale, II). Şi ca să nu o pă­ti­­­miţi, fraţilor, păziţi-vă pentru dragostea lui Dum­nezeu şi pentru mântuirea sufletelor voastre de a mai întrebuinţa vreun fel de vrăjitorie sau de a mai alerga la vrăjitori şi vrăjitoare, ci în toate împrejurările şi nevoile voastre alergaţi la ajutorul lui Dumnezeu, la acoperământul Născătoarei de Dumnezeu şi la mijlocirile Sfinţilor; ca de bolile şi nevoile voastre să vă vindecaţi şi de veşnicele munci să vă izbăviţi şi Împărăţiei cerurilor să vă învredniciţi, căreia noi toţi să ne învrednicim, cu darul lui Hristos. Amin. [394-397]

Canonul de rugăciune
al bolnavului

Cântarea 1-a

Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului!

Doamne Iisuse Hristoase, Doctorul iscusit al su­fletelor şi al trupurilor noastre, arată-mi mie în­durările Tale, alinând durerile mele şi dă­ruind pace şi linişte sufletului meu cuprins de tulburare.

Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului!

Ai tămăduit prin minune dumnezeiască mul­ţime de bolnavi, că orbii au văzut, surzii au auzit şi şchiopii au mers pe picioarele lor. Încă şi pe morţi i-ai înviat, arătând că nimic nu este cu ne­pu­tinţă înaintea atotputerniciei Tale.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Sfinţilor doctori fără-de-arginţi Cosma şi Da­mian, Chir şi Ioan, Pantelimon şi Ermolae, Sam­son şi Diomid, Fotie şi Anichit, Talaleu şi Trifon, rugaţi-­vă pentru mine Dumnezeului Care v-a preamărit, ca să îmi dăruiască sănă­tate trupească şi sufle­tească.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Soborul celor pe care i-ai tămăduit de boli de nelecuit, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, este chezăşie a grijii tale faţă de toţi cei aflaţi în su­ferinţe. Mijloceşte şi pentru noi, Curată, să fim izbăviţi de toată boala şi neputinţa.

Cântarea a 3-a

Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului!

Grea este crucea răbdării pentru cel obişnuit cu desfătările, şi foarte greu îi va fi să primească cu­nuna. Dă-mi tărie, Doamne, ca să văd în aceas­tă boală rânduiala Ta sfântă, şi să nu mă simt alungat dinaintea feţei Tale.

Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului!

Nu am fost încercat ca Dreptul Iov, Doamne, şi neînsemnate sunt suferinţele mele faţă de cele ale robului Tău. Îţi mulţumesc că odată cu în­cercările acestea mi-ai dat şi puterea de a le face faţă, şi că ai trecut cu vederea toate îndoielile mele.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Răbdarea Sfinţilor Mucenici şi Muceniţe care, pentru a mărturisi credinţa cea adevărată, au îndurat chinuri fără seamăn stă înaintea ochi­lor mei, învăţându-mă să primesc durerile bolii fără să cârtesc.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, pă­zeşte-ne pe noi pe toţi de tot răul, acoperindu-ne de toată boa­la şi suferinţa cu Sfântul tău Aco­pe­ră­mânt.

Cântarea a 4-a

Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului!

Gândurile de deznădejde dau târcoale sufletului meu, ca nişte furi gata de pradă. Cum oare le voi sta împotrivă, dacă nu voi primi putere de Sus? Sau cum voi scăpa de ispita singurătăţii, dacă nu îmi voi îndrepta inima spre Cel Ce este pururea de faţă şi niciodată nu Se desparte de robii Săi?

Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului!

Frica morţii a venit peste mine, şi mă spăi­mân­tez. Dar alerg la ajutorul Tău, Mân­tui­to­rule, rugându-Te ca precum l-ai înviat pe Lazăr, aşa să înviezi şi sufletul meu cel omorât de pă­cate, dăru­indu-mi pacea Ta cea sfântă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Nădăjduiesc în grabnica voastră mijlocire, Cuvioşilor Părinţi şi Cuvioaselor Maici care aţi pri­mit de la Iubitorul de oameni Dumnezeu da­rul tămă­duirii a multe feluri de neputinţe şi aţi adus bucurie duhovnicească în casele celor cre­dincioşi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Nu doar povaţa Fiului tău de pe cruce te-a fă­cut Maică a tuturor creştinilor, ci dragostea ta ne­mărginită şi sfântă, care pentru cuvântul Ace­luia s-a făcut pavăză celor credincioşi. O, Mai­că Prea­sfântă, învăluieşte-ne în iubirea ta binecu­vân­tată, ca să nu ne înecăm în marea vieţii acesteia.

Cântarea a 5-a

Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului!

Cea mai mare înţelepciune este cugetarea la moarte, a învăţat Marele Vasile, îndemnând creş­­tinii să zăbovească asupra acestui gând dă­tă­tor de lumină. O, suflete, prea mult te-ai des­fătat cu plăcerile acestei vieţi trecătoare, şi prea puţin ai cugetat la ce va fi după aceea.

Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului!

Purtând în ea pecetea morţii, boala nu poate fi biruită decât prin puterea Celui Ce cu moar­tea pe moarte a călcat, dăruind lumii viaţă. La picioarele Tale cad, Doamne Iisuse Hristoase, ca la Înfricoşă­toarea Judecată să nu mă osândeşti, ci vindecând sufletul meu bolnav să mă să­lăş­luieşti în curţile raiului.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Sfinte Îngere, păzitor al vieţii mele, sub ocro­ti­rea aripilor tale întoarce frica mea în nădejde şi ajută-mă să simt oblăduirea ta în toate clipele de grea încercare.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Mulţi au simţit ajutorul tău în ceasul morţii, Născătoare de Dumnezeu, şi nu au fost înghiţiţi de întuneric, ci au intrat pe poarta Împărăţiei Ce­rurilor. Pentru ca să mă învrednicesc şi eu, pă­cătosul, de milele tale cele bogate, mă rog ţie, celei ce eşti nădejdea celor deznădăjduiţi.

Cântarea a 6-a

Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului!

Eu sunt drahma cea pierdută, eu sunt oaia cea rătăcită, Bunule Păstor. Eu sunt fiul cel risi­pi­tor care mi-am cheltuit averea sufletească în ţara patimilor. Suspină inima mea după dra­gos­tea Părintelui Ceresc, se ofileşte floarea inimii mele fără apa cea vie.

Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului!

Iartă-mă, Dumnezeul meu, iartă-mă pentru toate greşelile făcute cu voie sau fără voie, pen­tru cele cu lucrul, cu cuvântul sau cu gândul. Pri­meşte pocăinţa mea, Doamne, şi cură­ţeş­te-mă de toată întinăciunea pa­timilor care mă apasă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

O, Sfinţilor care v-aţi scârbit de dulceaţa pă­ca­tului şi aţi alergat la Preadulcele Iisus, Care aş­tepta pocăinţa voastră, mă rog fierbinte către voi să nu mă lăsaţi fără ajutor în războiul pe care l-au ridicat împotriva mea necuraţii diavoli şi necuratele patimi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Desfrânată fiind Maria Egipteanca, nu a pu­tut intra în biserică la prăznuirea Înălţării Sfin­tei Cruci, căci necurăţia i s-a făcut zid de netrecut. Dar prin mijlocirea Ta, Născătoare de Dum­nezeu, i-a fost adusă mângâiere, şi prin nevoinţă îndelungată a ajuns vas ales al virtuţii.

Cântarea a 7-a

Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului!

Prea mult te-ai tăvălit în noroiul patimilor, o, suflete al meu. Prin spovedanie nefăţarnică să te cu­răţeşti, lepădând obiceiurile cele rele, că nu­mai aşa vei scăpa de focul cel veşnic.

Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului!

Nu am haină curată ca să intru în cămara Ta, Mântuitorule, dar cred ˚ie că dacă mă vei face părtaş Sfintelor Tale Taine acestea vor fi mie luminos veşmânt şi semn al milostivirii Tale.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Mare minune este întoarcerea unui suflet pe calea credinţei, o, Sfinţilor făcători-de-minuni, şi mare bucurie se face în cer pentru aceasta. Alergând la mijlocirea voastră, nu cer de la voi doar sănătate trupească, ci mai ales sănătate su­fletească şi sprijin în lupta împotriva patimilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Nu pregeta să vii în întâmpinarea mea, Prea­sfântă Stăpână, căci spre tine alerg căutând în­drep­tare. Întoarce viaţa mea, ca să fie bineplă­cu­tă dumnezeiescului tău Fiu.

Cântarea a 8-a

Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului!

Doamne, trimite-mi doctori iscusiţi care să aducă alinare durerilor mele, şi fereşte-mă de doc­torii cei nepricepuţi, care nu se îngrijesc de bol­navi aşa cum se cuvine.

Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului!

Văd înşelarea în care se află doctorii închi­pu­iţi care amestecă meşteşugul cu vrăjitoria, şi nu voi fi părtaş fărădelegilor lor, plătind sănătatea tru­pului cu preţul morţii sufleteşti.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

O, dumnezeieşti Stăpânii, Heruvimi, Se­ra­fimi, Domnii, Îngeri, Scaune, toate Căpeteniile, prea­mărite Puteri şi Sfinţilor Arhangheli, ru­ga­ţi-vă pentru mine, păcătosul, ca să aflu milă de la Dumnezeul pe Care Îl slăviţi neîncetat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Stând înaintea icoanei tale, Preacurată Mai­că, îmi aduc aminte de minunile pe care le-ai săvârşit prin sfintele tale icoane şi de bucuria celor care prin tine au aflat scăpare din lanţurile durerii, şi te chem în ajutorul meu.

Cântarea a 9-a

Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului!

Fie mie după voia Ta, preabunule Doamne, Cel Ce toate le rânduieşti spre mântuirea noas­tră şi nimic nu este de ajuns spre lauda în­ţe­lep­ciunii Tale. Fie mie după voia Ta, a Celui Ce ai primit a Te răstigni ca să ne izbăveşti de chi­nu­rile cele veşnice.

Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului!

Împreună cu lucrătorii din ceasul al unspre­ze­celea venind la Tine, Te rog primeşte viaţa mea în mâinile Tale, îndreptând voia mea cea plecată spre cele lumeşti, ca să pot pune început bun mântuirii şi să trăiesc o viaţă închinată ˚ie, Dumnezeului celui Viu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Sfintelor Puteri Cereşti şi toţi Sfinţii, mărtu­ri­sind eu înaintea voastră slăbiciunile şi ne­pu­tinţele care mă asupresc, vă rog să mă ajutaţi în toate zilele vieţii mele, şi să mă ridicaţi ori de câte ori meşteşugirile vrăjmaşilor mă vor pleca la pământ.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, pentru rugăciunile preoţilor şi ale tuturor celor ce se roa­gă pentru mine, păcătosul, revarsă peste mine bine­cuvântările tale, ca să mă port cu dra­goste faţă de aproapele meu, să-L slăvesc pe Dum­nezeu şi să-L laud în vecii vecilor. Amin.

Rugăciune către
Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu

O, Maică Sfântă a celor ce cheamă cu evlavie numele tău! O, grabnică ajutătoare a neamului creş­tinesc, nădejde a celor deznădăjduiţi! La tine alerg când mă aflu în necazuri şi în dureri, aşteptând milostivirea ta.

Nici un muritor nu a cunoscut o durere mai mare decât ai cunoscut-o tu, atunci când L-ai văzut pe Preadulcele tău Fiu răstignit pe cruce. Nici o mamă nu a plâns pentru fiii ei cât ai plâns tu pentru căderile şi durerile noastre. O, câte icoa­ne ai udat cu lacrimile tale, ca să vădeşti creş­tinilor grija pe care le-o porţi. Cum ai făcut să izvorască lacrimi din ochii tăi zugrăviţi de mâini omeneşti!

Ştiind marea ta grijă pentru cei ce laudă nu­mele tău, te rog, Preacurată, vezi suferinţa mea şi ne­putinţele mele, Preasfântă Fecioară, şi nu mă lăsa să fiu biruit de ele. Ştiu minunile tale, ştiu dragostea pe care o arăţi neamului creş­ti­nesc. De multe ori te-ai arătat în chip minunat şi ai dăruit vindecare celor dreptcredincioşi.

Ajută-mă, Maică Preasfântă, ca simţind că mă acoperi cu sfântul tău acoperământ, să te cinstesc împreună cu toţi îngerii şi sfinţii în toate zilele vieţii mele. Amin.

Rugăciune către toţi Sfinţii

O, sfântă ceată a celor care L-aţi slujit pe Hristos, aducându-mi aminte de faptele voastre mi­nunate, vă aduc laudă după cuviinţă: Bu­cu­raţi-vă, stele ale cerului duhovnicesc! Bu­cu­ra­ţi-vă, împreună cu cetele îngereşti! Bucuraţi-vă, candele ale Bisericii lui Hristos! Bucuraţi-vă, Sfin­ţilor prin care Domnul împarte tuturor tămăduiri!

Voi aţi împărţit neamului omenesc mulţime de vindecări minunate şi, pentru aceasta, la voi alerg astăzi, nădăjduind că nu mă veţi trece cu vederea. Ajutaţi-mă să primesc tămăduire de la Hristos Dumnezeul nostru, Cel Ce v-a dat bi­ru­inţă în lupta cu trupul, cu patimile şi cu poftele, Căruia Îi aduc smerită rugăciune: Doamne Iisuse Hristoase, Care i-ai rân­duit pe sfinţii Tăi drept mijlocitori ai cererilor oamenilor, ara­tă-mi mila Ta şi mie, păcătosului, care sunt în­cer­cat în focul durerilor, şi dăruieşte-mi vindecare trupească şi sufletească. Pentru rugă­ciunile Preacuratei Maicii Tale şi ale Sfântului Ioan Botezătorul, dascălul pocăinţei; ale Sfinţilor, mă­ri­ţilor şi întru-tot-lăudaţilor Apostoli; ale Sfinţilor mari dascăli ai lumii şi ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu şi Ioan Gură de Aur; ale celor între sfinţi Pări­n­ţii noştri Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei şi Spiridon al Trimitundei, făcătorii de minuni; cu ale Sfinţilor Mari Mucenici Gheorghe, Pur­tă­to­rul de biruinţă, Dimitrie, Izvorâtorul de mir, Ioan cel Nou de la Suceava şi Ioan Valahul; cu ale Sfinţilor Doctori fără de arginţi Cosma şi Da­mian, Chir şi Ioan, Pantelimon şi Ermolae, Sam­son şi Diomid, Fotie şi Anichit, Talaleu şi Tri­fon; cu ale Sfântului Stelian, ocrotitorul co­pi­i­lor; cu ale preacuvioşilor şi de-Dum­ne­zeu-pur­tă­torilor părinţilor noştri: Grigorie Decapolitul, Nicodim de la Tismana, Visarion şi Sofronie; cu ale preacuvioasei Maicii noastre Paras­cheva şi ale tuturor Cuvioşilor Părinţi şi Cuvioa­selor Maici, care s-au nevoit în dreapta-credinţă.

Că Tu eşti Dumnezeul tămăduirilor, Hris­toa­se Dumnezeule, şi ˚ie slavă Îţi înălţăm, împreu­nă şi Celui fără de început al Tău Părinte şi Prea­sfântului şi bunului şi de-viaţă-făcătorului Tău Duh, în vecii vecilor. Amin.

Rugăciune
pentru dobândirea răbdării

Doamne, Dumnezeul nostru, Care ai răbdat pri­gonirile, batjocurile şi chiar moartea pe cru­ce pentru mântuirea noastră, Cel Ce ne-ai spus că „prin răbdarea voastră veţi dobândi sufletele voastre”, arată-mi, mie, păcătosului, milele Tale cele bogate şi dăruieşte-mi duhul răbdării, ca sufletul meu cel încercat să dobândească alinare.

Vezi deznădejdea care mă ispiteşte, vezi în­cer­carea prin care trec şi ajută-mă să ies din ea curăţit de păcate şi pregătit să-˚i slujesc în toate zilele vieţii mele, şi să slăvesc numele Tău cel sfânt, cântând împreună cu toţi îngerii şi sfinţii: Aliluia!

Rugăciunea bolnavului
înainte de operaţie

Doamne, Dumnezeul meu, mărturisesc înaintea feţei Tale neputinţele şi slăbiciunile mele cele multe. Frică mare m-a cuprins înaintea acestei încercări, în loc să mă cuprindă încrederea în pronia Ta şi în grija pe care o porţi oamenilor.

Dacă nu m-ar fi acoperit harul Tău, furtuna deznădejdii m-ar fi doborât la pământ. Nu am, Atotputernice Doamne, curajul pe care îl au aleşii Tăi înaintea încercărilor vieţii, dar tot ce pot să fac este să cad cu frângere de inimă înaintea Ta şi să Te rog să nu mă laşi fără ajutor.

Tu, Doamne, Cela Ce eşti doctor ceresc, tă­mă­duieşte-mă prin mâna doctorului pământesc, ca să Te laud în toate zilele vieţii mele. Amin.

Rugăciune de mulţumire
pentru însănătoşire

De binefacerile Tale ca un rob nevrednic în­vred­­nicindu-mă, mulţumire Îţi aduc ˚ie, Dum­ne­zeule al îndurărilor şi a toată milostivirea, că nu ai trecut cu vederea cererile mele, ci mi-ai arătat iubirea Ta de oameni.

Grele au fost încercările prin care am trecut, şi teama m-a cuprins că nu voi şti să le stau îm­po­trivă. Ştiam că neputinţa mea este mare, dar m-ai făcut să simt că mai mare este dragostea Ta faţă de tot omul care Te cheamă în ajutor.

Preadulce Iisuse, aşa cum ai împlinit cererile mele, aşa întăreşte-mă să plinesc şi eu poruncile Tale cele sfinte. Precum nu ai şovăit a tămădui trupul meu, aşa nu şovăi a curăţi şi sufletul meu de toată întinăciunea. Căci ce folos voi avea dacă trupul va avea sănătate, dar sufletul va fi cu­prins de boală? Sau ce folos voi avea dacă până la sfârşitul vieţii pământeşti trupul meu nu va cu­noaşte boala, dacă după Înviere va fi pradă durerilor?

O, să nu-mi pun nădejdea în sănătatea trupului, ca să nu fiu ruşinat. Căci cine se laudă cu să­nă­tatea poate fi smerit de Dumnezeu prin ama­ră suferinţă. Iar mie să nu-mi fie a mă lăuda de­cât în numele Tău, Doamne, Dumnezeul meu.

Îndrăznesc să Te rog, Preabunule Doamne, ca ori de câte ori furtuna încercărilor se va abate asupra sufletului meu, să mă ajuţi aşa cum m-ai ajutat şi de data aceasta. Pentru că în afară de Tine nu pot afla izbăvire.

Mulţumindu-˚i iară şi iară pentru facerile Tale de bine, pentru cele arătate şi cele ascunse, Te rog ocroteşte cu harul Tău pe tot poporul bi­ne­credincios, pe toţi cei ce iubesc Biserica Ta şi defăimează învăţăturile pierzătoare de suflet, ca să Te lăudăm şi să Te slăvim în vecii vecilor. Amin

Rugăciunea bolnavului
pentru cei ce-l îngrijesc

Doamne, Dumnezeule al milei şi al îndu­ră­ri­lor, trimite harul Tău cel sfinţitor peste doctorii care mă îngrijesc şi peste ajutoarele lor, aco­perindu-i cu harul Tău ca un bun şi iubitor de oameni.

Călăuzeşte-i Tu, Doamne, în tot ceea ce vor să facă spre binele meu. Să nu sufăr cum a suferit fe­meia care avea curgere de sânge de doi­spre­zece ani, fără a primi ajutor de la doctori, ci să pri­mesc vindecarea de bolile mele. Să nu se adauge durere peste durerile mele, din neprice­perea lor sau din lucrarea celui rău, ci să dobândesc să­nă­ta­tea mult dorită. Nu în mâinile lor este viaţa mea, Iubitorule de oameni, ci în mâi­nile Tale.

Mă aflu, Doamne, ca cel căzut între tâlhari, din pricina suferinţei care mă apasă. Răs­plă­teşte, Dumnezeule, tot binele pe care mi-l fac doc­torii, dăruindu-le înţelepciune, sănătate tru­pească şi sufletească şi tot lucrul bun pe care ei îl cer de la Tine.

Răsplăteşte, Dumnezeul nostru, toată dra­gos­tea pe care mi-o arată fraţii mei în Hristos care mă cercetează, înmulţind binecuvântările Tale în casele lor. Să fie pentru ei boala mea prilej de a lucra cele bune, ca să se vădească astfel în ini­mi­le lor iubirea pe care ai cerut-o celor ce Te urmează.

Nu este poruncă mai mare decât porunca de a Te iubi pe Tine şi de a-i iubi pe semenii noştri. Întăreşte-mă, Dumnezeule preaslăvite, ca vă­zând iubirea pe care mi-o arată să mă rog ca nici unul din ei să nu cadă în cursele vrăjmaşului, ci să meargă cu toţi pe calea mântuirii.

Doamne, Dumnezeule al părinţilor noştri, dacă norii deznădejdii şi ai singurătăţii se vor abate asupra sufletului meu, atunci trimite-mi Tu fraţi care să mă cerceteze şi să mângâie sufletul meu. Ca văzând grija lor pentru mine, pă­că­to­sul, să Îţi mulţumesc ˚ie, Celui Care prin pro­nia Ta cea dumnezeiască porţi de grijă robilor Tăi, şi să Te laud şi să Te slăvesc în vecii vecilor. Amin.

Rugăciune pentru
izbăvirea de moarte năpraznică

Cel Ce nu voieşti moartea păcătoşilor, ci să se întoarcă şi să fie vii, caută cu milostivire spre mine, Iubitorule de oameni, şi izbăveşte-mă de spaimele şi chinurile morţii. Să nu intru la ju­de­cată pentru fărădelegile mele, Doamne, ci să văd cum opreşti sabia Ta cea înfricoşătoare care în chip nevăzut, înainte de vreme, este ridicată deasupra mea.

Adu-˚i aminte de îndurările şi milele Tale cele din veac, iar păcatele tinereţii şi ale ne­şti­inţei şi ticăloşiei mele nu le pomeni. Că de vei cău­ta la fără­delegi, Doamne, cine va putea su­feri? Că tot omul e praf şi ţărână şi nimeni nu se poate mândri în faţa Ta. Adu-˚i aminte, Doam­ne, că trup sunt, duh ce iese şi nu se mai în­toarce, şi cu milostivire opreşte mânia Ta cea cu dreptate pornită asupra mea.

Doamne, Cel Ce stăpâneşti moartea şi viaţa, nu mă da pe mine morţii şi întunericului; că nu morţii Te vor lăuda pe Tine, ci cei pe care îi ţii în viaţă prin harul Tău.

Nu eu să pier, Doamne, ci să piară răutatea din mine. Nu eu să mor, Doamne, ci cugetele mele păcătoase. Prelungeşte-mi vremea po­că­in­ţei, că umbra morţii m-a împresurat şi a umplut de spai­mă sufletul meu. Nu Îţi cer zile multe în care să mă îndulcesc cu plăceri trecătoare, ci Îţi cer vreme de pregătire de clipa morţii. Că în­ge­rul păzitor nu mă va ajuta cu nimic, dacă voi muri nepocăit.

Pe Tine Te rog, Cel Ce ai biruit moartea, în­drep­tează de acum înainte viaţa mea, ca să fie bine­plăcută înaintea feţei Tale. Pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale învaţă-mă să duc o viaţă curată şi sfântă, o viaţă în care să fiu de folos semenilor mei şi în care să slăvesc numele Tău cel sfânt, că binecuvântat eşti în vecii veci­lor. Amin.

Rugăciune pe patul de moarte

Slăvindu-Te, Te slăvesc pe Tine, Doamne, că ai căutat spre smerenia mea şi nu m-ai dat în mâinile vrăjmaşilor, şi ai mântuit din nevoie su­fletul meu. Şi acum, Stăpâne, să mă acopere pe mine mâna Ta şi să vină peste mine mila Ta, că s-a tulburat sufletul meu şi amarnic îi este să iasă din netrebnicul şi întinatul meu trup. Ca nu cum­va vicleanul sfat al celui potrivnic să-l în­tâm­pine şi să-l poticnească întru întuneric, pen­tru păcatele cele făcute de mine, cu neştiinţa şi cu ştiinţa, în viaţa aceasta. Milostiv fii mie, Stă­pâne, şi să nu vadă sufletul meu întunecatul chip al viclenilor diavoli, ci să-l ia îngerii Tăi cei stră­lu­ciţi şi luminaţi.

Şi când mă vei judeca, să nu mă apuce mâna stăpânitorului acestei lumi, ca să mă surpe pe mine, păcătosul, în adâncul iadului, ci stai lângă mine şi-mi fii Mântuitor şi sprijinitor, pentru că aceste chinuri trupeşti veselie sunt robilor Tăi. Mi­luieşte, Doamne, sufletul meu cel întinat cu pa­timile acestei vieţi şi, prin pocăinţă şi mărtu­ri­sire, curat pe el îl primeşte, că binecuvântat eşti în vecii vecilor. Amin.

Rugăciune pentru bunul sfârşit al vieţii
(rugăciune de la Muntele Athos)

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul îndu­rării, cad înaintea Ta cu inimă plină de durere, ˚ie Îţi încredinţez ceasul cel din urmă al vieţii mele.

Când picioarele mele reci îmi vor da să înţe­leg că această corabie a vieţii mele este aproape de limanul său, Milostive Iisuse, fie-˚i milă de mine.

Când ochii mei întunecaţi şi tulburi din pricina morţii ce se apropie vor căuta stăruitor spre Tine, Multmilostive Iisuse, fie-˚i milă de mine.

Când mâinile mele tremurătoare şi amorţite nu vor mai putea strânge crucea şi fără de voie o vor lăsa să cadă pe patul durerii mele, Mult­mi­los­tive Iisuse, fie-˚i milă de mine.

Când obrajii mei galbeni ca ceara şi buzele mele învineţite vor stârni frică şi milă celor ce vor fi în jurul meu, când părul capului meu, ud de sudorile morţii, se va ridica în sus şi va vesti că sfârşitul este aproape, Multmilostive Iisuse, fie-˚i milă de mine.

Când urechile mele vor fi gata să se închidă pentru totdeauna la vorbele oamenilor şi se vor des­chide la glasul Tău care va rosti judecata cea ne­schimbătoare de care atârnă soarta mea pen­tru vecie, Multmilostive Iisuse, fie-˚i milă de mine.

Când mintea mea va fi îngrozită de închipuiri înspăimântătoare şi sufletul meu, tulburat de întris­tarea morţii şi de vederea fărădelegilor mele, se va lupta cu duhurile întunericului care vor voi să îmi răpească mângâierea, aco­pe­rin­du-mi ochii ca să nu caut la îndurarea Ta şi să mă arunce în deznădejde, Multmilostive Iisuse, fie-˚i milă de mine.

Când voi vărsa cele din urmă lacrimi, pri­meş­te-le ca pe o jertfă curăţitoare, după care să-mi dau sufletul cu bună pocăinţă; şi în clipa aceea înfrico­şată, Multmilostive Iisuse, fie-˚i milă de mine.

Când inima mea istovită de durerile morţii abia va mai bate şi va fi cuprinsă de fiorul sfâr­şi­tului şi zdrobită de zbuciumul luptei cu vrăj­ma­şii mântuirii mele, Multmilostive Iisuse, fie-˚i milă de mine.

Când rudeniile şi prietenii îndureraţi de sta­rea în care mă aflu se vor aduna în jurul meu şi Te vor chema în ajutor cu multă dragoste pen­tru mine, Multmilostive Iisuse, fie-˚i milă de mine.

Când simţurile mele se vor desprinde de lu­mea aceasta care va dispărea cu totul pentru mine şi eu voi geme sub povara amărăciunii agoniei şi a chinurilor morţii, Multmilostive Iisuse, fie-˚i milă de mine.

Când sufletul meu se va înfăţişa înaintea Ta şi va vedea pentru întâia oară strălucirea cea ne­spusă a slavei Tale, nu-l lepăda de la faţa Ta, ci primeşte-l în sânul cel dulce al îndurării Tale, Multmilostive Iisuse, fie-˚i milă de mine.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiule şi Cuvântul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Prea Curatei Maicii Tale, ale Sfântului Înger Păzitor al vieţii mele, ale Părintelui meu duhovnic şi ale tuturor Sfinţilor Tăi, miluieşte-mă pe mine, păcătosul, spurcatul şi necu­ratul, acum şi în ceasul morţii, la trecerea prin vămi şi în ziua judecăţii şi-mi iar­tă păcatele mele pe care le-am făcut din co­pi­lărie şi până acum. Amin.

Rugăciune pentru
bunul sfârşit al vieţii

Doamne, Iisuse Hristoase, Cel ce vrei ca toţi oa­menii să se mântuiască şi nimeni să nu piară şi Căruia totdeauna cu nădejde de îndurare ne rugăm, Cel ce Însuţi cu glasul Tău cel dum­ne­ze­iesc ai zis: „orice veţi cere de la Tatăl în nu­mele Meu, va fi vouă”, cu inima umilită şi cu lacrimi fierbinţi căzând înaintea Ta, mă rog ca, şi pen­tru numele Tău cel sfânt, în ceasul sfârşitului vieţii mele să-mi dai minte întreagă, cunoştinţă adevărată, mustrare cugetului pentru păcatele vie­ţii mele, cu care Te-am mâniat, şi dă­ru­ieş­te-mi Dumnezeule, credinţă, nădejde şi iubire neschimbată, ca astfel cu inimă curată să pot grăi către Tine, Doamne, Cel ce eşti binecuvântat în veci: „în mâinile Tale îmi dau sufletul”. Amin.

Rugăciune pentru omul bolnav

Preaputernice şi slăvite Doamne Iisuse Hris­toase! Tu, Care ai venit în lume să tămăduieşti neputinţele oamenilor, Care nu ai venit să chemi la pocăinţă pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi, şi ai pri­mit moarte pe cruce pentru mântuirea noas­tră! Din adâncul inimii Te rog să primeşti sme­rita mea nevoinţă şi această mică rugăciune a mea pentru cel încercat de boală!

Mântuieşte-l, Doamne, precum ştii, ca un bun şi iubitor de oameni, şi rânduieşte Tu toate spre fo­losul său. Că noi neputincioşi suntem şi nu îl pu­tem ajuta dacă nu ne vei lumina cu harul Tău.

De e voia Ta, îl poţi pedepsi precum se cade pentru păcatele sale, tămăduindu-l cu ierburile amare ale durerii, ca un doctor priceput, pre­cum vei vrea.

Dar căzând înaintea Ta Te rog, îndură-te de robul Tău, potoleşte-i fierbinţeala, alină-i sufe­rinţa, ridică-l din patul durerii.

Să îi fie această încercare prin care trece spre îndreptarea vieţii, spre început bun mântuirii şi spre iertarea păcatelor.

Şi dacă îi e de folos să ducă  mai departe cru­cea bolii, fie, Doamne, după voia Ta, nu după voia noastră. Dăruieşte-i lui răbdare şi linişte, alungând de la el toată frica şi toată deznădej­dea, ca să nu fie îngenuncheat de durere şi să cârtească sau să cadă în patima mâniei.

Ajută-l, Iubitorule de oameni, ca văzând el mila Ta să cadă la picioarele Tale cu lacrimi de po­căinţă şi de mulţumire, ca să se învredni­cească să audă glasul Tău cel sfânt: „Iertate îţi sunt păcatele!” Amin.

Rugăciune pentru
bolnavul căzut în deznădejde

Doamne, Dumnezeule al părinţilor noştri, Care dăruieşti pace multă celor ce iubesc legea Ta, ai grijă de robul Tău cel bolnav care este greu încercat de deznădejde. Nori negri s-au abătut asupra sufle­tului său şi nu mai vede ra­zele iubirii Tale. Cugetul său s-a întunecat şi nu se mai împărtăşeşte de lumina Ta.

O, amară deznădejde! Crudă fiară care se nă­pusteşte asupra sufletului ca asupra unui pui lipsit de apărare! Numai Tu ştii, Atotştiutorule, câţi şi-au pus capăt zilelor din această pricină, câţi oameni au fost aruncaţi de acest duh rău în adâncurile iadului. Să nu îngădui ca făptura Ta să fie înghiţită de moarte, ci să fie ridicată prin puterea Ta.

Dăruieşte şi lui şi nouă, Doamne, roadele Du­hului Tău cel Sfânt, care sunt pacea, dragostea, în­delunga răbdare, credinţa, blândeţea, în­frâ­na­rea şi curăţia, ca atunci când vom părăsi aceas­tă lume să intrăm în odihna Ta cea ce­reas­că. Amin!

Rugăciune pentru mântuire

Dumnezeul meu, cred întru Tine şi mă rog ˚ie, întăreşte-mi credinţa! Te iubesc, dar spo­reş­te-mi dragostea! Mă pocăiesc, dar fă-mi că­in­ţa să priso­sească! Te slăvesc ca pe întâiul meu În­ce­put! Te doresc ca pe cea mai înaltă dorire a mea! Îţi mulţumesc, ca Binefăcătorului meu ce­lui veşnic! Te chem ca pe puternicul meu apărător.

Dumnezeul meu, binevoieşte şi povăţu­ieş­te-mă cu înţelepciunea Ta, călăuzeşte-mă cu drep­tatea Ta, mângâie-mă cu milostivirea Ta, apără-mă cu pute­rea Ta.

Îţi închin, o, Dumnezeule, gândurile, faptele, suferinţele mele, ca în viitor să mă gândesc la Tine, să Te mărturisesc, să lucrez după voia Ta, să pătimesc pentru Tine.

Doamne, eu voiesc ceea ce voieşti Tu, pentru că Tu voieşti să mă supun voii Tale şi făgăduiesc să fac tot ceea ce voieşti Tu.

Te rog, cu umilinţă, luminează-mi mintea, oţe­­leşte-mi voia, curăţeşte-mi trupul şi sfin­ţeş­te-mi sufletul!

Dumnezeule preabun, ajută-mă să mă cu­ră­ţesc de greşelile trecute, să biruiesc ispitele vi­itoa­re şi să lucrez cuvenitele virtuţi. Umple ini­ma mea de dragoste pentru bunătatea Ta, de ură pentru greşe­lile mele, de râvnă pentru bine­le aproapelui şi de defăimare a deşertăciunilor lumeşti. Fă-mă să fiu supus mai-marilor mei şi cu dragoste către cei mai mici, credincios prietenilor şi iertător vrăjmaşilor mei.

Vino, Atotputernice, întru ajutorul meu, ca să biruiesc cele şapte păcate de căpetenie, care sunt pricina tuturor păcatelor. Să biruiesc adică mân­dria, prin smerenie creştinească; iubirea de ar­gint, prin milostenie; invidia, prin dragoste şi bu­curie pentru binele aproapelui; desfrânarea, prin înfrâ­nare şi curăţie; lăcomia, prin cum­pă­tare; mânia, prin răbdare; lenea, prin bărbăţie creştinească. Asemenea să biruiesc şi toate ce­le­lalte păcate şi patimi ce izvorăsc din acestea.

Şi-mi dă virtuţile creştineşti: credinţa, nă­dej­dea şi dragostea.

Dumnezeul meu, fă-mă înţelept întru lu­cră­rile mele, curajos în primejdii, răbdător în ne­no­rociri şi smerit în propăşire. Nu mă lăsa să uit vreodată a fi cu luare-aminte la rugăciuni şi în bi­serică, cumpă­tat la masă, grabnic la îm­pli­ni­rea datoriilor şi statornic în hotărâri. Doamne, insuflă-mi grija de a avea totdeauna conştiinţă dreaptă, înfăţişare cuviincioasă, vorbire folositoare şi purtare în bună rânduială.

Dă-mi harul Tău, ca să mă deprind a-mi stă­pâni totdeauna patimile, a mă învrednici de da­rurile Tale, a păzi legea Ta şi a dobândi mân­tui­rea. Dumnezeul meu, fă să cunosc cât de mici sunt bunătăţile pământeşti şi cât de mari sunt cele cereşti, cât de scurt este timpul acestei vieţi şi cât de nemărginită este veşnicia. Ajută-mă să fiu tot­deauna gata de moarte şi să mă cutremur de judecata Ta, să scap de chinurile cele veşnice şi să dobândesc raiul prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin.

Bibliografie selectivă

1. Biblia, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1994.

2. Molitfelnic, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1998.

3. Proloagele, Editura Bunavestire, Bacău, 1995.

4. Patericul, Episcopia Ortodoxă Română a Al­ba-Iuliei, Alba-Iulia, 1993.

5. Rugăciuni pentru bolnavi – Învăţături de cre­dinţă ortodoxă, Editura Christiana şi Sfânta Mănăstire Nera, Bucureşti, 2001.

6. Baştovoi, Pr. Savatie,  În căutarea aproapelui pierdut, Editura Marineasa, Timişoara, 2002.

7. Ioan Gură de Aur, Sfântul, Puţul şi împărţirea de grâu, Editura Bunavestire, Bacău, 1995.

8. Larchet, Jean Claude, Teologia bolii, Sibiu, 1997.

9. Moulatsioti, Arhim. Nectarie, Cum pot fi dez­legate farmecele, Editura Bunavestire, Galaţi, 2003

10. Meletiou – Makri, Maria Un sfânt din ve­chi­me viu printre noi – Sfântul Partenie din Lam­p­­sakos, Editura Bunavestire, Bacău, 2003.

11. Nicodim Aghioritul, Sfântul, Hristoitia, Edi­tura Bunavestire, Bacău, 2001

12. Paisie Aghioritul, Cuviosul, Bătrânul Hagi Gheorghe Athonitul, Chilia „Bunei-Vestiri”, Schitul Lacu, Sfântul Munte Athos, 1999.

13. Paisie Aghioritul, Cuviosul, Cuvinte du­hov­ni­ceşti – Viaţa de familie, Editura Evan­ghe­lis­mos, Bucureşti, 2003.

14. Popovici, Pr. Justin, Credinţa ortodoxă şi via­ţa în Hristos, Editura Bunavestire, Galaţi, 2003.

15. Rodion, Părintele, Oameni şi demoni, Mă­năs­tirea Slătioara, 1996.

16. Rose, Serafim, Mai aproape de Dumnezeu, Editura Bunavestire, 2003.

17. Rose, Pr. Serafim & Pr. Gherman Pod­mo­şen­ski, 100 de minuni ale Fericitului Ioan Ma­ximovici, Editura Sophia, Bucureşti, 2003.

18. Sederholm, Ierom. Clement, Stareţul Anto­nie de la Optina, Editura Bunavestire, Bacău, 1998.

19. Stăniloae, Pr. prof. dr. Dumitru, Spiri­tua­litatea ortodoxă – Ascetica şi Mistica, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1992.

20. Teodor Studitul, Sfântul, Cuvinte, Episcopia Ortodoxă a Alba-Iuliei, Alba-Iulia, 1994.

21. Teofan Zăvorâtul, Sfântul, Boala şi moartea, Editura Sophia, Bucureşti, 2003.

22. Varsanufie şi Ioan, Sfinţii, Filocalia, vol. XI, Editura Episcopiei Romanului şi Huşilor, 1990.

23. Vasile, Danion, Dărâmarea idolilor, Editura Bunavestire, Galaţi, 2002.

24. Velimirovici, Sfântul Nicolae, Răspunsuri la întrebări ale lumii de astăzi, vol. I, Editura Sophia, Bucureşti, 2003.

25. Velimirovici, Sfântul Nicolae, Răspunsuri la întrebări ale lumii de astăzi, vol. II, Editura Sophia, Bucureşti, 2003.

26. Verzenos, Pr. Ioan, Din viaţa şi minunile Sfân­tului Ioan Rusul, Editată de Schitul Cras­na – Prahova, 1998.

27. Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, Aca­demia Română, Institutul de Lingvistică Iorgu Iordan, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1998

28. Grădina cu flori duhovniceşti, Editura Bu­na­vestire, Bacău, 1997.

29. Minuni şi descoperiri din timpul Sfintei Li­tur­ghii, Editura Bunavestire, Bacău, 2001.

30. Minunile Maicii Domnului, Editura Bu­na­ves­tire, Bacău, 1994.

31. Noi minuni ale Sfântului Nectarie, Editura Bu­navestire, Galaţi, 2003.

32. Sfântul Lavrentie – viaţa, învăţăturile şi mi­nu­nile, Editura Credinţa strămoşească, 2003.

33. Pelerinul rus, Editura Sophia, Bucureşti, 1998.

Cuprins

În loc de introducere… ……………………………………. 5

Scrisoare către omul bolnav……………………………. 15

Despre examenul bolii……………………………………. 36

Bolnavul şi puterea rugăciunii………………………… 64

Cărţile de folos pentru bolnav…………………………. 84

Nu vreau să merg la doctor!……………………………. 99

Apusul cancerului………………………………………… 118

Puţin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit?…….. 152

Nota autorului……………………………………………… 166

Sfântul Nicodim Aghioritul.
În mrejele vrăjitorilor…………………………………… 170

Canonul de rugăciune al bolnavului……………….. 187

Rugăciune către Prea Sfânta Născătoare
de Dumnezeu………………………………………………. 195

Rugăciune către toţi Sfinţii…………………………… 197

Rugăciune pentru dobândirea răbdării……………. 199

Rugăciunea bolnavului înainte de operaţie……… 200

Rugăciune de mulţumire pentru însănătoşire….. 201

Rugăciunea bolnavului pentru cei ce-l îngrijesc 203

Rugăciune pentru izbăvirea
de moarte năpraznică……………………………………. 205

Rugăciune pe patul de moarte……………………….. 207

Rugăciune pentru bunul sfârşit al vieţii
(rugăciune de la Muntele Athos)……………………. 208

Rugăciune pentru bunul sfârşit al vieţii………….. 211

Rugăciune pentru omul bolnav……………………… 212

Rugăciune pentru bolnavul căzut în deznădejde. 214

Rugăciune pentru mântuire…………………………… 215

Bibliografie selectivă…………………………………… 218

Difuzare:

S.C. Supergraph S.R.L.

Str. Biserica Alexe nr. 24, sector 4,

040269, Bucureşti

Tel., fax 021-336.79.13

e-mail: sophia@fx.ro

http://www.sophia.ro

Societatea de Difuzare SUPERGRAPH

vă oferă posibilitatea de a primi prin poştă

cele mai bune cărţi de spiritualitate,

teologie, cultură religioasă, artă, filosofie

apărute la edituri de prestigiu.

Plata se face ramburs la primirea cărţilor;

taxele poştale sunt suportate de Supergraph.

Vă aşteptăm la

LIBRÃRIA SOPHIA

str. Bibescu Vodă nr. 24,

040152, Bucureşti, sector 4

(lângă Facultatea de Teologie)

tel. 0722.266.618

teologie • filosofie
istorie • artă • eseu

Sacrifică puţină vreme pentru a răsfoi cărţile noastre:

este cu neputinţă să nu găseşti ceva

pe gustul şi spre folosul tău!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s