Sancţiuni

ART. 92–  Încãlcarea prevederilor prezentului Cod aerian atrage, dupã caz, rãspunderea disciplinarã, civilã, contravenţionalã sau penalã a persoanelor vinovate.


    ART. 93–  Constituie contravenţii, dacã nu au fost sãvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, sa constituie infracţiuni, urmãtoarele fapte:
a) lipsa documentelor obligatorii individuale sau de bord, prevãzute de reglementãrile în vigoare;
b) încãlcarea reglementãrilor referitoare la condiţiile de exploatare a tehnicii aeronautice;
c) delestarea neautorizata a combustibilului sau delestarea acestuia în zone ori în situaţii neautorizate de la bordul unei aeronave civile aflate în evoluţie, precum şi scurgerile de combustibil la sol;
d) refuzul operatorului unei aeronave civile de a prezenta persoanelor împuternicite prin lege documentele aeronavei şi ale echipajului şi de a permite efectuarea inspecţiei acestora;
e) neinformarea Ministerului Transporturilor cu privire la producerea incidentelor şi accidentelor de aviatie civilã, de cãtre cei care au aceasta obligaţie şi în condiţiile stabilite de lege.


ART. 94– Contravenţiile prevãzute la art. 93 se sancţioneazã cu amenda.

    ART. 95– Nerespectarea normelor privind activitatea aeroportuara constituie contravenţie şi se sancţioneazã conform reglementãrilor aeroportuare.


ART. 96–   Contravenţiile privind încãlcarea prevederilor referitoare la servituţile aeronautice civile în interesul circulaţiei aeriene vor fi sancţionate cu amenda.


ART. 97– (1) Constatarea faptelor contravenţionale, precum şi aplicarea sancţiunilor se fac de organele abilitate de Ministerul Transporturilor.
(2) Cuantumul amenzilor se stabileşte şi se reactualizeazã prin hotãrâre a Guvernului.
(3) Dispoziţiile prezentului capitol se completeazã cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor.


    ART. 98Încãlcarea de cãtre personalul aeronautic civil a îndatoririlor de serviciu sau neîndeplinirea lor, dacã fapta este de natura sa punã în pericol siguranta zborului, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.


    ART. 99–   (1) Încredinţarea comenzilor aeronavei civile de cãtre pilotul comandant unei persoane neautorizate se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.
(2) Pãrãsirea fãrã aprobare a postului de cãtre orice membru al echipajului de conducere sau de cãtre personalul ce asigura direct informarea, dirijarea şi controlul traficului aerian, dacã fapta este de natura sa punã în pericol siguranta zborului, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.


ART. 100–   (1) Efectuarea serviciului sub influenta bãuturilor alcoolice sau a altor substanţe interzise de autoritatea de reglementare se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.
(2) Dacã fapta prevãzutã la alin. (1) este sãvârşitã de cãtre personalul aeronautic civil navigant, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 2 ani sau amenda.
(3) Este considerat sub influenta bãuturilor alcoolice personalul care are o îmbibaţie alcoolicã în sânge între 0,5 la mie şi 1 la mie.


ART. 101–  (1) Efectuarea serviciului în stare de ebrietate se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.
(2) Dacã fapta prevãzutã la alin.
(1) este sãvârşitã de personalul aeronautic navigant pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.
(3) Este considerat în stare de ebrietate personalul care are o îmbibaţie alcoolicã în sânge mai mare de 1 la mie.


ART. 102–   Exercitarea fãrã drept de cãtre orice persoana a atribuţiilor care revin echipajului unei aeronave civile se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.


ART. 103– (1) Se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda urmãtoarele fapte:
a) exploatarea unei aeronave fãrã a poseda certificat de înmatriculare şi certificat de navigabilitate;
b) exploatarea unei aeronave cu nerespectarea condiţiilor, limitarilor sau a altor cerinţe prevãzute în certificatul de navigabilitate ori în celelalte documente privind aeronava;
c) inscriptionarea neconforma cu certificatul de înmatriculare sau suprimarea marcilor de inscriptionare;
d) distrugerea sau sustragerea oricãrui document de bord impus de regulile sau reglementãrile aeriene în vigoare;
e) încãlcarea regulilor privind survolul.
(2) Fapta prevãzutã la lit. a), sãvârşitã dupã refuzul eliberãrii certificatului de înmatriculare sau a certificatului de navigabilitate, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani.


ART. 104–   În înţelesul prevederilor prezentului capitol:
a) o aeronava se considera a fi în serviciu din momentul în care personalul de la sol sau echipajul începe sa o pregãteascã în vederea unui anumit zbor pana la expirarea unui termen de 24 de ore dupã orice aterizare; perioada de serviciu cuprinde în orice caz întregul timp în care aeronava se afla în zbor, în sensul prevederilor lit. b);
b) o aeronava se considera a fi în zbor din momentul în care, imbarcarea fiind terminatã, toate uşile exterioare au fost închise şi pana în momentul în care una dintre aceste usi a fost deschisã în vederea debarcarii; în caz de aterizare forţatã se considera ca zborul se continua pana când autoritatea competenta preia în sarcina aeronava, persoanele şi bunurile de la bord.


ART. 105–  Se pedepsesc cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amenda urmãtoarele fapte:
a) efectuarea de operaţiuni aeriene civile fãrã autorizaţie sau licenta prevãzutã de lege, dacã fapta este de natura sa punã în pericol siguranta zborului, sãnãtatea publica sau protecţia mediului;
b) desfãşurarea de activitãţi în perimetrul infrastructurii aeroportuare, fãrã autorizaţie sau licenta legalã, de cãtre persoane juridice, dacã fapta este de natura sa punã în pericol siguranta zborului.


ART. 106– Comunicarea de informaţii, ştiind ca acestea sunt false, dacã prin acest fapt se pericliteazã siguranta zborului, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 10 ani. Dacã fapta se sãvârşeşte în scopul devierii itinerarului de zbor, pedeapsa este de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.


ART. 107– (1) Folosirea fãrã drept a oricãrui dispozitiv, arma sau substanta, în scopul producerii unui act de violenta impotriva unei persoane aflate pe un aeroport care deserveste aviaţia civilã se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.
(2) Sãvârşirea oricãrui act de violenta fizica sau psihicã asupra unei persoane aflate la bordul unei aeronave civile în zbor sau în pregãtire de zbor se pedepseşte cu închisoare de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.


ART. 108–  (1) Plasarea sau folosirea ilegala a oricãrui dispozitiv, substanta sau arma pentru distrugerea sau avarierea grava a dotãrilor care aparţin unui aeroport sau unei aeronave care nu este în serviciu, dar se afla pe un aeroport, precum şi pentru întreruperea serviciilor aeroportului, dacã fapta este de natura sa punã în pericol siguranta aeroportului, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani.
(2) Distrugerea sau deteriorarea grava a instalaţiilor şi a echipamentelor pentru protecţia navigaţiei aeriene ori tulburarea în orice mod a functionarii serviciilor de navigaţie aerianã, dacã fapta este de natura sa punã în pericol siguranta zborului, se pedepseşte cu închisoare de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.
(3) Cu pedeapsa prevãzutã la alin. (2) se sancţioneazã şi distrugerea unei aeronave în serviciu sau deteriorarea acesteia, în asa fel încât sa o facã inapta de zbor ori sa îi punã în pericol securitatea în zbor.
(4) Plasarea sau înlesnirea plasarii pe o aeronava civilã, prin orice mijloace, a unui dispozitiv, a unei arme sau substanţe apte sa distruga sau sa îi producã deteriorãri care o fac inapta de zbor sau care sunt de natura sa pericliteze siguranta zborului se pedepseşte cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi.


ART. 109–   Preluarea fãrã drept a unei aeronave, prin orice mijloace, precum şi exercitarea fãrã drept a controlului asupra aeronavei se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.


ART. 110– Dacã faptele prevãzute în prezentul capitol au avut ca urmare decesul uneia sau al mai multor persoane, pedeapsa este detenţiunea pe viata sau închisoarea de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi.


    ART. 111–  (1) Tentativa la infracţiunile prevãzute în prezentul capitol se pedepseşte.
(2) Se considera tentativa şi producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum şi luarea de mãsuri în vederea comiterii infracţiunilor prevãzute în prezentul capitol.


ART. 112–  (1) Acţiunea penalã pentru faptele prevãzute la art. 98-111 se pune în mişcare numai la sesizarea organului de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul aviaţiei civile.
(2) Cercetarea faptelor care fac obiectul prezentului capitol, precum şi punerea în mişcare a acţiunii penale sunt de competenta procurorului de pe lângã curtea de apel în a carei raza teritorialã acestea au fost sãvârşite.

CAP. 15

Dispoziţii finale şi tranzitorii


ART. 113–   Reglementãrile emise de Ministerul Transporturilor în aplicarea prevederilor prezentului Cod aerian sunt obligatorii pentru toţi agenţii aeronautici civili.


    ART. 114–   La instituirea de cãtre Preşedintele României a stãrii de asediu sau a stãrii de urgenta, precum şi la declararea mobilizãrii parţiale sau generale a Forţelor Armate ori în caz de agresiune armata îndreptatã impotriva tarii aplicarea prevederilor prezentului Cod aerian se suspendă în parte sau în întregime, activitatea aeronautica în spaţiul aerian naţional urmând sa se desfãşoare conform normelor stabilite de autoritãţile militare competente, potrivit legii.

 

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s